PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: ELEKTRÓNOVÁ paramagnetická rezonancia

Kozmos č. 3/2018

Téma: Spektroskopia nukleárnej MAGNETICKEJ rezonancie

Kozmos č. 2/2018

Téma: HMOTNOSTNÁ spektrometria

Kozmos č. 1/2018

Téma: Rõntgenová  FLUORESCENCIA

 

2017/Ročník V., Vydavateľ: Kristína Dharma


Kozmos č. 7/2017

Téma: ATÓMOVÁ absorpčná spektroskopia

Kozmos č. 6/2017

Téma: Ultrafialovo-viditeľná SPEKTROSKOPIA

Kozmos č. 5/2017

Téma: SPEKTROSKOPIA s Fouriérovou transformáciou

Kozmos č. 4/2017

Téma: Infračervená SPEKTROSKOPIA

Kozmos č. 3/2017

Téma: RAMANOVA spektroskopia

Kozmos č. 2/2017

 Téma: Elektromagnetická SPEKTROSKOPIA

 Kozmos č. 1/2017

 Téma: SPEKTROskopia

 

2016/Ročník IV., Vydavateľ: Kristína Dharma


Kozmos č. 6/2016

Téma: Osobnosti astronómie III.

Kozmos č. 5/2016

Téma: OSOBNOSTI astronómie II.

Kozmos č. 4/2016

Téma: Osobnosti ASTRONÓMIE I.

Kozmos č. 3/2016

Téma: STEPHEN Hawking

Kozmos č. 2/2016

Téma: Albert EINSTEIN

Kozmos č. 1/2016

Téma: Edwin Powell HUBBLE

 

2015/Ročník III., Vydavateľ: Kristína Dharma


Kozmos č. 12/2015

Téma: Frederick William HERSCHEL

Kozmos č. 11/2015

Téma: CHARLES Messier

Kozmos č. 10/2015

Téma: Giovanni Domenico CASSINI

Kozmos č. 9/2015 

Téma: Isaac NEWTON

Kozmos č. 8/2015

Téma: CHRISTIAAN Huygens

Kozmos č. 7/2015

Téma: Giordano BRUNO

Kozmos č. 6/2015

Téma: TYCHO Brahe

Kozmos č. 5/2015

Téma: Johaness KEPLER

Kozmos č. 4/2015

Téma: MIKULÁŠ Kopernik

Kozmos č. 3/2015

Téma: Galileo GALILEI

Kozmos č. 2/2015

Téma: ARCHEOastronómia

Kozmos č. 1/2015

Téma: Vznik VESMÍRU – teórie

 

2014/Ročník II., Vydavateľ: Kristína Dharma


Kozmos č. 14/2014

Téma: POZEMNÉ observatória

Kozmos č. 13/2014

Téma: Nosné RAKETY

Kozmos č. 12/2014

Téma: RAKETOPLÁNY

Kozmos č. 11/2014

Téma: Solárne OBSERVATÓRIA

Kozmos č. 10/2014

Téma : KOZMICKÉ observatória

Kozmos č. 9/2014

Téma: Kozmické STANICE

Kozmos č. 8/2014

Téma: KOZMICKÉ SONDY

Kozmos č. 7/2014

Téma: Planéty, TRPASLIČIE planéty, mesiace a asteroidy

Kozmos č. 6/2014

Téma: Meteoroidy, METEORY a meteority

Kozmos č. 5/2014

Téma: Mesiac

Kozmos č. 4/2013

Téma: Zvieratníkové SÚHVEZDIA

Kozmos č. 3/2014

Téma: ČASTICE

Kozmos č. 2/2014

Téma: Magnetizmus

Kozmos č. 1/2014

Téma: PRVKY vo vesmíre

 

2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma


Kozmos č. 15/2013

Téma: Galaxia Mliečna cesta

Kozmos č. 14/2013

Téma: Periodická tabuľka

Kozmos č. 13/2013

Téma: HMLOVINY

Kozmos č. 12/2013

Téma: Prvky I. 

Kozmos č. 11/2013

Téma: SÚHVEZDIA

Kozmos č. 10/2013

Téma: Zvuky vo vesmíre

Kozmos č. 9/2013

Téma: GALAXIE

Kozmos č. 8/2013

Téma: Pulzary

Kozmos č. 7/2013

Téma: HYPERNovy

Kozmos č. 6/2013

Téma:  MAGNETARY

Kozmos č. 5/2013

Téma: SuperNOVY

Kozmos č. 4/2013

Téma: Kvazary a blazary

Kozmos č. 3/2013

Téma: Čierne DIERY

Kozmos č. 2/2013

Téma: Slnko a jeho póly

Kozmos č. 1/2013

Téma: Záblesky gama žiarenia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.