PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA : Solárne OBSERVATÓRIA
Čo je to soÁRNe observatórium?
Solárne observatórium je observatórium, ktoré sa špecializuje na sledovanie Slnka. Zvyčajne vybavené jedným alebo viacerými slnečnými ďalekohľadmi.
Zoznam solárnych teleskopov
Solárne observatória
Advanced Composition Explorer (ACE)
Advanced Composition Explorer, skrátene ACE, je americká vedecká družica, určená na štúdium chemického a izotopového zloženia hmoty pochádzajúcej zo slnečnej koróny, medziplanetárneho, lokálneho medzihviezdneho a medzigalaktického prostredia.
Weby
ObráZKY
Global Geospace Science WIND (GGS WIND)
Global Geospace Science WIND satelit je americká kozmická sonda, ktorá sa odštartovala v roku 1994. Cieľom sondy WIND bol prieskum prichádzajúceho slnečného vetra pri kontakte s čelom rázovej vlny na Zemi.
OBRÁzky
Hinode (Solar B)
Hinode je kozmický teleskop japonskej vesmírnej  agentúry JAXA,  vyvinutý  v  spolupráci  ESA  a  NASA. Jeho
pôvodný názov bol SOLAR-B.
ObRáZkY
Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
Interface Region Imaging Spectrograf ( IRIS ) je solárna pozorovacia družica NASA, ktorej cieľom je preskúmať
slnečnú atmosféru.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
Interface Region Imaging Spectrograph
https://www.youtube.com/watch?v=dRb6zl-KqZE
https://www.youtube.com/watch?v=e0MVlOEdB3M
https://www.youtube.com/watch?v=uevBX0hG7zg
PICARD
Picard satelit je satelit určený na  simultánne  meranie  celkového  spektrálneho  slnečného  žiarenia, priemeru
a tvaru Slnka a slnečného vnútra pomocou helioseizmologickej metódy.
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI)
Reuven  Ramaty High  Energy Solar  Spectroscopic  Imager (RHESSI),  jeho  primárnou  úlohou  bolo  skúmať
základnú fyziku urýchľovania častíc a uvoľnovanie energie zo solárnych erupcií.
OBRÁZky
Solar Dynamics Observatory (SDO)
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
Solar and  Heliospheric Observatory (SOHO) bola navrhnutá pre pozorovanie  Slnka a jeho heliosféry (koróna),
slnečného vetra a za pomoci helioseizmológie skúmala aj slnečné vnútro. V súčasnosti je aj zdrojom informácii
pre predpovedanie slnečného počasia, okrem toho pozorovala aj 2700 komét.
Weby
ObrázkY
VIDEÁ
SOHO
https://www.youtube.com/watch?v=3rli9Yxw8So
https://www.youtube.com/watch?v=a-TfnwU_eKc
https://www.youtube.com/watch?v=QNCOhdTOEXM
Solar Dynamics Observatory (SDO)
Solar Dynamics Observatory (SDO) je určená na pozorovanie vplyvu Slnka na Zem a priestor v blízkosti Zeme
pomocou študovania slnečnej atmosféry v malých mierkach a časoch a v mnohých vlnových dĺžkach.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Solar Dynamics Observatory
https://www.youtube.com/watch?v=d5ZTFgjdTdI
https://www.youtube.com/watch?v=VBf_WsHTH_c
SOLAR
Je observatórium, ktoré je súčasťou ISS. V súčasnosti pozoruje slnečné žiarenie podľa spektier.
OBRÁzky
STEREO
STEREO je dvojica kozmických observatórií slúžiacich na výskum Slnka. Sú súčasťou  programu  NASA  Solar
Terrestrial Probes program (STP). Sondy sú umiestnené na obežnej dráhe okolo Slnka a cieľom ich dvojročnej
misie je študovať slnečné javy, najmä výrony koronálnej hmoty (CME) a pochopiť mechanizmus ich vzniku.
Weby
ObRáZkY
VIDEÁ
STEREO
https://www.youtube.com/watch?v=1D5wviKzyjw
https://www.youtube.com/watch?v=78kCp3vSGB8
https://www.youtube.com/watch?v=NsOPno2XDKg
https://www.youtube.com/watch?v=A61m9SAzV5o
Solar Probe Plus
Solárne observatória – ukončená činnosť
Apollo Telescope Mount (ATM) 
Apollo Telescope Mount (ATM) bolo slnečné observatórium pripojené k vesmírnej stanici Skylab.Umožňovalo
pozorovať rôzne vlnové dĺžky slnečného žiarenia od röntgenového po infračervené žiarenie.
ObrázKY
ESRO 2B
ESRO 2B bola európska astrofyzikálna sonda z roku 1968 primárne  určená  pre pozorovanie röntgenového
žiarenia a častíc slnečného vetra.
OBRÁzky
Genesis
Genesis  bola  americká kozmická sonda programu Discovery z roku 2001, určená na  výskum  Slnka, resp.
na prieskum slnečného vetra.
ObrázkY
GOES 13
GOES 13 je americký satelit pre pozorovanie počasia.
ObrázKY
Helios
Program  Helios bol kozmický  program  vyvinutý v  Nemeckej  spolkovej  republike s americkou  pomocou
v  rokoch 1974-1976.Celý program  bol  určený  na prieskum medziplanetárneho priestoru v blízkosti Slnka.
OBRÁzky
Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
International Cometary Explorer (ICE)
Bol prvý satelit umiestnený v Lagrangeovom bode L1 sústavy Zem-Slnko.Jeho prístoje umožňovali
pozorovať energetické častice, vlny, plazmu a polia.
Weby
oBRÁZKy
VIDEÁ
International Cometary Explorer
https://www.youtube.com/watch?v=dI6ivBB9OW8
Koronas-Foton
Koronas-Foton  bola  ruská  sonda  pre pozorovanie  slnečnej  koróny,  hlavne  častíc  v  slnečných
erupciách.
ObrázKY
Orbiting Solar Observatory
Hlavnou   úlohou  Orbiting   Solar   Observatory  (OSO)  bolo  pozorovať  11  ročný  slnečný  cyklus
v ultrafialovom a röntgenovom spektre.
OBRázky
OSO 3
OSO 3 bola kozmická sonda určená pre pozorovanie röntgenového a gama žiarenia.
ObRáZkY
OSO 7
OSO 7 bola kozmická sonda určená pre meranie röntgenového a gama žiarenia.
ObrázKY
Solwind
Solwind   bola  vesmírna  sonda  z  roku  1979  určená  pre  pozorovania  gama  žiarenia,  slnečnej
koróny, ultrafialového žiarenia a röntgenového žiarenia.
OBRÁzky
Pioneer 5
Pioneer  5  bola  bezpilotná  sonda z  roku  1960  organizácie  NASA  z  USA  určená  na  prieskum
medziplanetárneho priestoru.
ObrázkY
Ulysses
Pioneer 6, 7, 8, a 9
Sondy Pioneer 6, 7, 8, a 9 merali slnečný vietor, magnetické pole Slnka a kozmické žiarenie.
ObráZKY
Solar Maximum Mission
Solar Maximum Mission bola  americká vedecká družica vypustená do vesmíru v roku 1980,
ktorej hlavnou úlohou bol výskum slnka počas maxima slnečnej činnosti.
OBRázky
SPARTAN-201
Spartan  201-04  je kozmická loď solárnej fyziky navrhnutá na  diaľkové  snímanie horúcich
vonkajších vrstiev slnečnej atmosféry alebo koróny.
oBRÁZKy
TRACE
TRACE  bol  kozmický teleskop určený na výskum  vzťahov  medzi  magnetickými  poľami
a príslušnými plazmovými štruktúrami na Slnku.
ObrázKY
Ulysses
Ulysses bola kozmická sonda určená na výskum Slnka. Sonda bola spoločným projektom
ESA a NASA.
Weby
OBrázky
VIDEÁ
Ulyssess
https://www.youtube.com/watch?v=MejXdzaCGv8
https://www.youtube.com/watch?v=C4jOgOMYNrQ
https://www.youtube.com/watch?v=tZR90lWAxOc
https://www.youtube.com/watch?v=w0yPpHpvtOg
Yohkoh
Yohkoh alebo Yoko, predštartovný názov Solar A, bolo slnečné observatórium na obežnej
dráhe Zeme.
ObRáZkY
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
Solárne observatória – plánované
Aditya
Aditya alebo Aditya-1 je kozmická loď, ktorej poslaním bude pozorovať Slnko.
Solar Orbiter
Solar Orbiter je plánovaná sonda pre pozorovanie  Slnka, pre merania vnútornej heliosféry
a slnečného vetra.
Solar Probe Plus
Solar Probe, známa skôr ako NASA Solar Probe, je plánovaná slnečná sonda, ktorá poletí
skúmať Slnko v roku 2018.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Solar Probe Plus
https://www.youtube.com/watch?v=a39EdJyMTlo
https://www.youtube.com/watch?v=W844kbqe2po
https://www.youtube.com/watch?v=jcYa-9aVt-I
https://www.youtube.com/watch?v=TxMDnNSTPpY
Solar Sentinels
Solar Sentinels bola navrhovaná misia pre pozorovanie Slnka, pre pozorovanie solárneho
maxima.
Solárne observatória – zrušené
Pioneer H
Pioneer H bola navrhnutá sonda pre pozorovanie Slnka z dráh mimo ekliptiky.
OBrázky
STEREO
Observatória Slnko-Zem
Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE)
SORCE pozoruje röntgenové, ultrafialové, viditeľné, infračervené  a  celkové  žiarenie za
účelom predpovede klímy atmosferického ozónu a ultrafialového žiarenia.
ObrázkY
Solar X-ray Imager (SXI)
Solar X-ray Imager (SXI) ako súčasť sond GOES 12-15 je použitý na detekciu slnečných
erupcií.
ObráZKY
Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite (ACRIMSAT)
ACRIMSAT okrem pozorovania Zeme umožňuje pozorovať celkové slnečné žiarenie.
OBRÁZky
ZDROJ OBRÁZKU

Zdroj obrázku:
Autor:
NASA
Zdroj textu:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.