Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Sci-fi, Špiritizmus, Ufo, Veda

PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Psychonautika
Národný úrad pre letectvo a vesmír
http://www.nasa.gov – translate
Európska vesmírna agentúra
http://www.esa.int – translate
Európske Južné observatórium
http://www.eso.org/public – translate
Hubble vesmírny teleskop
http://hubblesite.org – translate
Hubble vesmírny teleskop
http://www.spacetelescope.org – translate
Chandra vesmírny teleskop
http://chandra.harvard.edu – translate
Spitzer vesmírny teleskop
http://www.spitzer.caltech.edu – translate
Fermi vesmírny teleskop
http://fermi.gsfc.nasa.gov – translate
NASA informácie a novinky, fotografie, videá
http://www.space.com – translate
Space daily
http://www.spacedaily.com – translate
Vyhľadávače stránok o kozme 

Psychonautika
Vyhľadávač vesmír a astronómia
Vyhľadávač astronomických stránok
Vyhľadávač astronómie TOP 20
http://www.top20astronomy.com – translate
Astronomický vyhľadávač
http://www.findastronomy.com – translate
Vyhľadávač astronomických stránok
http://dir.yahoo.com/science/astronomy – translate
Vyhľadávač zameraný na astronómiu a vesmír
Astronomický vyhľadávač
http://www.infospace.com – translate
Vyhľadávač astronomických webov
http://astronomy-links.net – translate
Vyhľadávač astronómie, planetárnej geológie a vede o vesmíre
Astronomický vyhľadávač
Vyhľadávač astronomických webových stránok
http://www.seasky.org/links/skylink07.html – translate
Meteority

Psychonautika
Meteority na predaj

Psychonautika
Meteority na predaj
Predaj meteoriov
Meteority na predaj
http://www.meteorite.com/ebay – translate
Weby o astronómii

Psychonautika
Hubble vesmírny teleskop
http://hubblesite.org – translate
Projekt Hubbleovho odkazu
http://heritage.stsci.edu – translate
Hubble galéria/vesmír
http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe – translate
Kepler vesmírny teleskop
http://kepler.nasa.gov – translate
Fermi vesmírny teleskop 
http://fermi.gsfc.nasa.gov – translate
Vesmírny telekop Jamesa Webba
Svetový najpredávanejší magazín astronómia
www.astronomy.com – translate
Biografie kozmonautov a astronautov
http://mirror.kumanov.com/nasa-bios/www.jsc.nasa.g… – translate
Kennedyho vesmírne centrum
www.kennedyspacecenter.com – translate
Jedlo pre astronautov
www.astronautfoods.com – translate
Nábor astronautov
Fotografie vesmíru
www.galaxyphoto.com – translate
Astronómia online
www.astronomynow.com – translate
Astronomické rádio
www.astronomycast.com – translate
Obloha a teleskopy
Slnečná sústava
Povrchy planét
www.planetscapes.com – translate
More a obloha
http://www.seasky.org – translate
Vesmírny kemp
http://www.spacecamp.com – translate
Vesmírne maľby
http://www.novaspaceart.com – translate
Spojená vesmírna aliancia
www.unitedspacealliance.com – translate
Všetko o astronómii
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronom… – translate
Astronomické články a videá
www.deepastronomy.com – translate
Výrobca planetárií
www.spitzinc.com – translate
Vesmírne novinky
www.spacenews.com – translate
Magazín o astronómii
www.skynewsmagazine.com – translate
Vesmír dnes
www.spacedaily.com – translate
Vesmírne lety
http://spaceflightnow.com – translate
Vesmírne noviny
www.spaceref.com – translate
Vesmírna predpoveď počasia
http://spaceweather.com – translate
Vývoj vesmírnych stratégií
www.nasawatch.com – translate
Spravodaj
www.spacewar.com – translate
Astronautika, história astronautiky
http://astronauticsnow.com – translate
Zdroj pre kozmickú históriu a artefakty
www.collectspace.com – translate
Online sprievodca amatérskou astronómiou
www.go-astronomy.com – translate
Magazín amatérskej astronómie
www.amateurastronomy.com – translate
E-shop
www.astromart.com – translate
Astronomický portál pre pozorovateľov oblohy
www.nightskyobserver.com – translate
Astronómia pre učiteľov a študentov
http://astrosci.scimuze.com – translate
Virtuálne hviezdne mapy
Astronómia pre deti

Psychonautika
Astronómia pre deti
Vesmír pre deti
www.cosmos4kids.com – translate
Detský klub NASA
www.nasakids.com – translate
Výučbové centrum pre mladých astronómov
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/Star… – translate
NASA stránky pre deti
Astronómia pre amatérskych astronómov

Psychonautika
Amatérska astronómia
Amatérska astronómia
Kozmické hobby a aktivity
Predaj  astronomických teleskopov

Psychonautika
Predaj astronomických teleskopov

Astronomické fóra


Psychonautika
Astronomické fórum
Portál astronomických diskusných skupín
Astronomické fórum
Kozmické diskusné fórum
http://forum.exploreuniverse.com – translate
Diskusné fóra amatérskych astronómov
http://stargazerslounge.com – translate
Astronomické fórum austrálskych astronomických amatérov
http://www.iceinspace.com.au/forum – translate
Zoznam astronómov

Psychonautika
Zoznam astronómov podľa mena
Známi astronómovia a a astrofyzici
 
Astronauti a kozmonauti

Psychonautika
Astronauti a kozmonauti
Životopisy astronautov
http://www.jsc.nasa.gov/Bios – translate

Prehľad observatórií vo svete


Psychonautika
Veľký milimetrový teleskop
Sústava teleskopov s veľmi širokou základňou
http://en.wikipedia.org/wiki/Very_Long_Baseline_Ar… – translate
Národné astronomické observatórium Llano del Hato
http://en.wikipedia.org/wiki/Llano_del_Hato_Nation… – translate
Observatórium Sphinx
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx_Observatory – translate
Observatórium Mauna Loa
http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa_Observatory – translate
Observatórium Magdalena Ridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Ridge_Obser… – translate
Observatórium Fred Lawrence Whipple
http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Lawrence_Whipple… – translate
Observatórium Roque de los Muchachos
http://en.wikipedia.org/wiki/Roque_de_los_Muchacho… – translate
Observatórium Lowell
http://en.wikipedia.org/wiki/Lowell_Observatory – translate
Intereamerické observatórium Cerro Tololo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cerro_Tololo_Inter-Am… – translate
Observatórium Calar Alto
http://en.wikipedia.org/wiki/Calar_Alto_Observator… – translate
Sústava teleskopov s veľmi širokou základňou
http://en.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Array – translate
Národné observatórium Kitt Peak
http://en.wikipedia.org/wiki/Kitt_Peak_National_Ob… – translate
Astronomické kluby a spoločnosti

Psychonautika
Astronomická spoločnosť
www.spacegazer.com – translate
Omaha astronomická spoločnosť
www.omahaastro.com – translate
New Hamshire astronomická spoločnosť
www.nhastro.com – translate
Astronomická spoločnosť Sunset
http://sunsetastronomicalsociety.com – translate
Las Vegas astronomická spoločnosť
www.lvastronomy.com – translate
Birmingham astronomická spoločnosť
www.bas-astro.com – translate
Astronomická spoločnosť
www.mvobservatory.com – translate
San Mateo astronomická spoločnosť
www.smcas.com – translate
Amatérsky astronomický klub
http://maineastro.com – translate
Astronomická spoločnosť Pacifiku
www.projectastro.com – translate
Astronomický klub Južná Virginia
http://novac.com – translate
Oklahomský astronomický klub
www.okcastroclub.com – translate
Shannonside astronomický klub
www.shannonsideastronomyclub.com – translate
Kerry astronomický klub
Rockland astronomický klub
www.rocklandastronomy.com – translate
Tulsa astronomický klub
http://astrotulsa.com – translate
Huachuca astronomický klub
www.hacastronomy.com – translate
Ducatur amatérska astronómia
www.decaturastronomy.com – translate
Oakland astonomický klub
http://oakac.ulmb.com – translate
Arrowhead astronomická spoločnosť
www.duluthaas.com – translate
Planetáriá

Psychonautika
Clark planetárium
www.clarkplanetarium.com – translate
Armagh planetárium
www.armaghplanet.com – translate
Asynx planetárium
www.asynx-planetarium.com – translate
Longway planetárium
www.longwayplanetarium.com – translate
Buehler Planetarium a Observatórium
www.iloveplanets.com – translate
Schreder planetárium
www.schrederplanetarium.com – translate
Mueller planetárium
www.spacelaser.com – translate
Sudekum planetárium
www.sudekumplanetarium.com – translate
Baader planetárium
Starlab planetárium
www.starlab.com – translate
Planetárium DVD
www.planetariumgold.com – translate
Vesmírna turistika

Psychonautika
Vesmírna turistika
Space Adventures
Vesmírna turistika
Vesmírna turistika
Vesmírna turistika
Vesmírna turistika
http://www.space-tourism.ws – translate
Spoločnosť pre vesmírnu turistiku
http://www.spacetourismsociety.org/Space_Tourism_S… – translate
Webové aplikácie na štúdium astronómie 

Psychonautika
Astronomický softvér

Psychonautika

 

Celestia
http://www.shatters.net/celestia – translate
Stelárium
http://wwww.stelarium.org – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Astronomy_so… – translate
ASTOS
http://en.wikipedia.org/wiki/ASTOS – translate
AXe Spectral Extraction
http://en.wikipedia.org/wiki/AXe_Spectral_Extracti… – translate

Digital Universe Atlas
Instrument Nautral Distributed Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_Neutral_Di… – translate
Space Telescope Science Data Analysis System
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Telescope_Scien… – translate
Starlink Project
Stelarium computer program
Bloosee
Google Earth Outreach
Google Street View
Uiju Airfield
Zoznam softvétu pre observatória
Aladin Sky Atlas
http://en.wikipedia.org/wiki/Aladin_Sky_Atlas – translate
Instrument Neutral Distributed Interface
Astronomické slovníky

Psychonautika
Slovník astronomických pojmov
Astronomický slovník Wolfram
Slovník astronomických výrazov
Astronomický slovník
Slovník astronomických pojmov
Astronomický slovník
Encyklopédia astronautica
http://www.astronautix.com – translate
Videá

Psychonautika
Galaxie
http://www.youtube.com/watch?v=n0jRObc7_xo
http://www.youtube.com/watch?v=hVNuwAtnKeg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=asfstvYUJ0M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MeqsgjMjB8A

Súhvezdia
http://www.youtube.com/watch?v=lhyutwHYNio&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QfVD0AMWBPo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xobzRD-4cQ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=clW_AdiyHEk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JxuqZyLN1Gc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JGGCy5rn7xk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YgnE3QBWLwE
http://www.youtube.com/watch?v=6NCg7itApW8&feature=related

Hviezdy
http://www.youtube.com/watch?v=iwCpcoS0jKc&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=EwwJcyneZTk&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=8SIT705g9mw&feature=channel
Neutrónové hviezdy

Magnetary
http://www.youtube.com/watch?v=zmECEOVvna8
Hubbleho vesmírny teleskop
http://www.youtube.com/watch?v=Y_n5YW95IuU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=NQrLSLvh1q0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=hChr1bkb3Ts&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=nuYdqrXj7go&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=-pA06Ck0eVs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DedwtChoW1c&feature=related

Chandra vesmírny teleskop
http://www.youtube.com/watch?v=Y2xSl8o-p9s
http://www.youtube.com/watch?v=-Cog8WlhvqY
http://www.youtube.com/watch?v=2F-gl8dIw_4&feature=related
Spitzer vesmírny teleskop
http://www.youtube.com/watch?v=wNo19rTPLKo
http://www.youtube.com/watch?v=74_LsjpVfa0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=6qN5FprMcDA&feature=related

Vesmír
http://www.youtube.com/watch?v=d9xS-GO7EFc
http://www.youtube.com/watch?v=BLAksevQtL4
http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk
http://www.youtube.com/watch?v=Qhk7K4NJd08
http://www.youtube.com/watch?v=sLiOC1WhK0I
http://www.youtube.com/watch?v=bdQYLMJfx-g
http://www.youtube.com/watch?v=CP3asNmhFLk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DedwtChoW1c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CEQouX5U0fc&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=QdwGb-iJOeI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u7QOs6rh2FI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jewrHk23wCQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
http://www.youtube.com/watch?v=X5zVlEywGZg&feature=related
Obrázky na Google

Psychonautika
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Autor:
Oliver Stein

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.