PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: MAGNETARY
Magnetar
Magnetar je neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. Rozpad nestabilnej kôry sprevádzajú mohutné emisie vysokoenergetického elektromagnetického žiarenia, predovšetkým röntgenového a gama žiarenia.
NEUTRÓNOVÁ HVIEZDA
Neutrónová hviezda je vesmírny objekt, ktorý vznikne po výbuchu supernovy. Je to degenerovaná hviezda z neutrónového plynu, záverečné štádium vývoja hmotných hviezd. Vznikajú ako pozostatok po výbuchu supernovy typu II, typu Ib alebo Ic. Ak neutrónová hviezda rotuje a vysiela pritom rýchle záblesky žiarenia, hovoríme o pulzare.
Magnetické pole
Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Prejavuje sa silovým pôsobením na železné predmety alebo iné magnety. Nachádza sa okolo permanentného magnetu alebo okolo vodiča, cez ktorý tečie elektrický prúd (pričom aj pole permanentného magnetu je vlastne spôsobené pohybom nábojov vo vnútri atómov).
Elektromagnetické žiarenie
Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové  žiarenie,  ultrafialové  žiarenie,  viditeľné  žiarenie,  infračervené  žiarenie, mikrovlnné žiarenie a rádiové žiarenie. Šíri sa vákuom, priesvitnými a priehľadnými látkami.
Röntgenové žiarenie
Röntgenové žiarenie je elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok
od   10    nanometrov   do  100   pikometrov.  Vzniká  prudkým  zabrzdením
urýchlených  elektrónov  (brzdné   žiarenie)  alebo prechodom elektrónov na
nižšie energetické hladiny v atóme (charakteristické žiarenie).
MAGNETAR v akcii
Žiarenie gama
Žiarenie gama je vysoko energetické  elektromagnetické žiarenie vznikajúce
pri   rádioaktívnych  a   iných  jadrových   dejoch.  Žiarenie  gama  je   často
definované   ako  žiarenie  s  energiou  fotónov  nad  10  keV,  čo zodpovedá
frekvenciám nad 2,42 EHz, resp. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm. Do tohto
spektra patrí aj röntgenové žiarenie. Fyzikálny rozdiel medzi gama žiarením
a röntgenovým žiarením nejestvuje, žiarenia sa líšia len svojim zdrojom.
SOFT GAMMA REPEATER – SGR
SGR (Soft Gamma Repeater) sú v astronómii zdroje emitujúce v nepravidelných
intervaloch rozsiahle záblesky mäkkého gama a tvrdého röntgenového žiarenia,
o ktorých sa domnievame, že sú to magnetary.
MagneTAR
4U 0142 61
4U 0142 +61 je magnetar vo vzdialenosti približne 13.000 svetelných rokov
od Zeme, ktorý sa nachádza v súhvezdí Kasiopeja.
SGR 1900 +14
SGR 1900 +14 je soft gama repeater (SGR), ktorý sa nachádza v súhvezdí
Orol  asi  45000  svetelných  rokov ďaleko. Predpokladá  sa, že  príkladom
silnej magnetickej hviezdy,  známej  ako  magnetar, ale  môže  to byť tiež
super-magnetická kvarková hviezda.
SGR 1806-20
SGR  1806-20  je  magnetar,  určitý typ neutrónovej hviezdy . Bol objavený
v roku 1979 a bol identifikovaný ako soft gama repeater.  SGR  1806-20 sa
nachádza asi  14,5  kiloparsekov  (50000  svetelných  rokov ) od  Zeme  na
opačnej  strane  našej galaxie  Mliečnej  dráhy v súhvezdí na  Strelca.  Má
priemer nie viac ako 20  kilometrov  (12 mi)  a otáča sa okolo svojej osi raz
za 7,5 sekundy (30.000 km / h Rýchlosť otáčania na povrchu).
SGR 0501 4516
SGR 0501+4516 je jeden z 15 známych magnetarov alebo SGR a je to starý
hviezdny  pozostatok.  Nachádza  sa  približne  15 000  ly od  Zeme  a  jeho
magnetické pole je 100 triliónov krát silnejšie ako zemské.
SGR 1627-41
SGR 1627-41 je soft  gama  repeater (SGR), ktorý sa nachádza v súhvezdí
Pravítko.
SGR J1550-5418
SGR  J1550-5418  je  soft gama repeater (SGR), šiesty objavený, ktorý sa
nachádza v súhvezdí Pravítko.
MAGNETAR
Magnetar je neutronová hvězda
MAGnetar
Čo je MAGNETAR ?
ASTROFYZIKA
Prinášam Vám sem nájdené údaje u magnetaroch:
Magnetické pole magnetaru silné cca 10 GT (Giga Tesla) dokáže na vzdialenosť
1000  km  zdeformovať  atómy v živej  hmote,  teda  zapríčiniť smrť akéhokoľvek
živého organizmu.  Magnetické  pole   neutrónovej  hviezdy,  bežne  dosahujúce
ohromných 10 na 8 T, môže za  istých okolností  narásť  ešte viac, na viac  než
10 na 11 T. Takúto  vysoko magnetickú neutrónovú hviezdu nazývame magnetar.
Odhaduje  sa,  že  asi  desatina  explóziií   supernovy  vyústi  v  magnetar  a nie
v obvyklejšiu neutrónovú hviezdu pulzar. To sa  stáva  pokiaľ  má  hviezda rýchlu
rotáciu  a   silné  magnetické   pole,  predtým  než   vybuchne   ako   supernova.
Predpokladá sa,  že magnetické pole magnetarov spôsobuje konvekciou riadené
dynamo  horúcej  neutrónovej  hmoty  z  jadra hviezdy, ktoré začne fungovať asi
v  prvých  10  sekundách  života  neutrónovej hviezdy. Ak neutrónová hviezda na
začiatku rotuje rovnako rýchlo,  ako  je  perióda  konvekcie,  asi  10  milisekúnd,
môžu  konvekčné  prúdy  pôsobiť  globálne  a prenášať značné množstvo svojej
kinetickej   energie   do  energie   magnetického  poľa.  U  pomalšie   rotujúcich
neutrónových hviezd sa konvekčné prúdy formujú len lokálne.
Magnetické pole cez  10 GT  je  dosť  silné, aby zmazalo údaje z kreditnej karty
z polovice  vzdialenosti  Mesiaca od  Zeme.  Malý neodymový magnet  má  pole
okolo 1 T. Zem má geomagnetické pole  30-60 mikrotesla väčšinu záznamových
médií je možné vymazať poľom 1 militesla. Magnetické pole magnetarov by boło
smrteľné na vzdialenosť do 1000 km kvôli deformácií atómov v živej hmote.
 Zdroj: Wikipédia
MAGNETARY
Neutrónové hviezdy, definície a fakty
Skrytý svet extrémnych objektov v mliečnej dráhe
„magnetary“
Magnetická rekonekcia, magnetary
Magnetar
Magnetary, najsilnejšie magnety vo vesmíre
V blízkosti gigantickej čiernej diery bol nájdený
magnetar
NASA objavila nový fenomén neutrónových hviezd
Astronómovia objavili magnetar s najmenším
povrchovým magnetickým poľom
MAGNETAR
Pôvod najsilnejšich magnetov vo vesmíre
Gigantické supermagnetické hviezdy nedajú vedcom
spať
Záhada magnetarov VYRIEŠENÁ
Mohutný otras rozbil hviezdu
Objav novej HYBRIDNEJ neutrónovej hviezdy
Objav novej rotácie najsilnejších magnetov vo vesmíre
Objavená hrubá kôra na NEUTRÓNOVÝCH hviezdach
Bolo objavené podivné magnetické monštrum
číhajúce vo vnútri mŕtvej hviezdy
MAGNETary
MagNEtar odhaľuje svoje skryté SILY
Objav magnetarov rieši zahadu, ktorú sa nepodarilo
astrofyzikom vyriešiť za 19 rokov
Tajomný magnetar sa môže pochváliť  jedným
z najsilnejších magnetických  polí vo vesmíre
Rýchlo rotujúca magnetická hviezda má zvláštnu
poruchu
MAGNETAR
ASTRONÓMOVIA objavili magnetar v strede
našej galaxie
Magnetar v srdci našej Galaxie
Tajomný magnetar sa môže pochváliť jedným
z najsilnejších magnetických polí vo vesmíre
Magnetar v srdci našej Galaxie
Röntgenový teleskop detekoval soft gamma rePEAter
NEĎALEKÝ magnetar má jedno z najsilnejších
magnetických polí vo vesmíre
Silný magnetar v srdci Mléčné dráhy
Kosmický SUPERmagnet vysílá záhadnou „morseovku“
Neznámý typ magnetaru
Povrch magnetarovej neutrónovej hviezdy má
prekvapivo slabý magnetizmus
ASTRONÓMOVÉ stále neznají hmotnost hvězdy
potřebnou pro vznik černé díry
Magnetar SGR 0418 má jedno z najsilnejších
magnetických polí vo vesmíre
Magnetar
Magnetar – animácia
Neutrónová hviezda
Magnetické pole
Elektromagnetické ŽIARENIE
Röntgenové žiarenie
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.