PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: SPEKTROskopia
Spektroskop
Spektroskop je prístroj na rozkladanie viditeľného spektra na jednotlivé zložky a ich vizuálne sledovanie. Používa sa na kvalitatívnu spektrálnu analýzu látok v chémii, fyzike a inde. Skladá sa z kolimátora so štrbinou, disperzného prvku (hranol, mriežka) a objektívu spojeného s teleskopom. Kolimátor vytvára z rozbiehavých lúčov skúmaného svetla rovnobežné lúče, ktoré dopadajú na disperzný prvok, ktorý skúmané svetlo rozkladá na spektrum. Teleskop umožňuje podrobnejšie skúmanie vzniknutého spektra.
oBRÁZKy
Optický hranOL
Optický hranol alebo hranol alebo prizma je teleso z rovnorodej látky, ohraničené sústavou plôch, obyčajne trojboké. Používa sa na rozklad svetla na spektrum, v optických prístrojoch na úplný odraz alebo prevrátenie obrazu namiesto zrkadiel. Je opticky priehľadný.
ObráZKY
Svetlo
Svetlo je viditeľná časť  elektromagnetického žiarenia, teda elektromagnetické
vlnenie  s  vlnovými  dĺžkami  z  rozsahu  približne  390-790 nm. Vlnové  dĺžky
svetla  ležia medzi  vlnovými  dĺžkami ultrafialového  žiarenia a infračerveného
žiarenia. V niektorých oblastiach vedy a techniky  môže  byť svetlom chápané
aj elektromagnetické žiarenie širšieho rozsahu, zasahujúceho do infračervenej
a  ultrafialovej  oblasti.  Svetlo   možno  charakterizovať  pomocou  niekoľkých
hľadísk.   Medzi   najzákladnejšie   patria    fotometrické  charakteristiky  (napr.
svietivosť   či   svetelný   tok),  kolorimetrické  (frekvenčné   spektrum,   farba),
koherencie a polarizácia. Na  nich  potom  závisí aj správanie pri odraze, lomu
a priechodu  prostredím  a  pri  skladaní  a  ohybe svetla). Kvôli dualite častice
a vlnenia  má  svetlo  vlastnosti ako vlnenia, tak častice. Štúdiom svetla a jeho
interakciami s hmotou sa zaoberá optika.
OBRázky
FOtometria
Fotometria je odbor optiky, ktorý  skúma  svetlo z  pohľadu jeho pôsobenia na
oko. Veličiny, ktoré určujú mieru tohoto pôsobenia na ľudské oko, sa označujú
ako fotometrické veličiny. Medzi  fotometrické  veličiny radíme napr. svietivosť
zdroja, svetelný tok alebo osvetlenie. Medzi fotometrické veličiny radíme napr.
svietivosť zdroja, svetelný tok alebo osvetlenie.
ObrázkY
Spektroskopia
httpsv://www.youtube.com/watch?v=dkARLSQWHH8
SpektrometER
Spektrometer je druh  vedeckého  prístroja,  ktorý umožňuje skúmať prvkové chemické
zloženie  látky  či  objektu  na  báze  merania  odrazeného  svetla respektíve odrazenej
vlnovej dĺžky  svetla  a  jeho  absorpcie  alebo  na  základe merania vzniknutého svetla,
pričom ku vzniku dochádza umelou  excitáciou (plazma, iskra, rtg, …). Spektrometer sa
používa  prevažne  pre  vykonávanie  spektroskopickej  analýzy. Spektrometre sa často
využívajú  pri  kozmickom  prieskume  u sond pre získavanie dát o zložení  telies. Ďalej
potom pri výrobe materiálov, riadenie výroby a kontrolách chemického zloženia.
oBRÁZKy
Spektroskopia
Spektroskopia  je  fyzikálna  metóda  zaoberajúca  sa  vznikom a  vlastnosťami spektra
svetla,  ktoré  vzniká  interakciou  elektromagnetického  žiarenia   so  vzorkou. Žiarenie
dodané vzorke  je  odrazené  alebo   pohltené  vzorkou, prípadne  vyvolá ďalšiu emisiu
žiarenia.   Vzniknuté    spektrum    je    rozložené   optickým   hranolom   na   jednotlivé
frekvencie   so    špecifickou   čiarovou  (spektrálnou)   štruktúrou.  Absorbované  alebo
emitované  spektrum  nie  je  spojité,  ale   skladá  sa z viacerých línií (čiar resp. pásov),
ktoré  sú  špecifické  pre  každú  látku.  Neexistujú  dve  chemicky  odlišné látky majúce
rovnaké   absorpčné,   alebo   emisné    spektrum.   Spektroskopia   je   fyzikálny  odbor
zaoberajúci  sa  vznikom  a  vlastnosťami  spektier.  Je to metóda založená na interakcii
elektromagnetického žiarenia so vzorkou.
Delenie
1. typ interakcie žiarenia s hmotou.
1.1. Atóm alebo molekula môžu žiarenie pohltiť (absorpcia)
1.2. Atóm alebo molekula môžu žiarenia naopak uvoľniť energiu vo forme žiarenia
(emisia),
1.3. Atóm  alebo  molekula  môžu   žiarenie   pohltiť  a po  čase  ho  opäť  emitovať
(fluorescencia a fosforescenca)
2. použitá vlnová dĺžka, teda typ žiarenia
ObráZKY
DRuhy spektroskopie
Elektromagnetická spektroskopia
Ramannova spektroskopia
Spektroskopia s Furierovou transformáciou
Infračervená spektroskopia
UV/VIS spektroskopia
Zoslabený úplný obraz
Atómová absorpčná spektroskopia
Rontgenová florescencia
Hmotnostná spektroskopia
NMR spektroskopia
Spektrograf
Spektrograf  je  prístroj,  ktorý rozdeľuje svetlo do frekvenčného spektra  a  zaznamenáva
signál  pomocou  kamery. Existuje niekoľko druhov prístrojov označované ako spektrograf,
v závislosti na presnej povahe vĺn.
ObrázkY
Spektrograf
Absorpcia žiarenIA
Absorpcia  (z  latinského   absorbéra,  česky   pohltivosť = absorptivita)  žiarenia  (svetla,
zvuku, a i.) Je v širšom  zmysle  pohltenie  a  zoslabenie  žiarenia pri  jeho šírení určitým
prostredím  vyvolané  napríklad  rozptylom  žiarenia.  Odbornejšie  je to fyzikálny proces,
pri ktorom  je   energia   fotónu   pohltená  látkou,  napríklad  atómom,  ktorého valenčné
elektróny prechádzajú medzi dvoma úrovňami  energie. Absorbovaná  energia môže byť
opäť vyžiarená, alebo môže byť premenená na kinetickú energiu častíc (tepelnú energiu)
a po  zachytení  uvoľneného  elektrónu  iným  atómom  sa  energia  premení  na žiarenie,
obyčajne inej vlnovej  dĺžky (tzv. emisie  žiarenia). Mieru  absorpcie  vyjadruje  absorpčný
koeficient.
Selektívna absorbcia
Zvláštnym (a dôležitým) prípadom   absorpcie   je   tzv.  selektívna (výberová)  absorpcia.
Pri  selektívnej  absorpcii   dochádza   k pohlcovaniu len  určitej  časti spektra.  Môžu byť
pohlcované  len  určité časti spektra, širšie pásy, alebo  celé  odbory  spektra. Selektívna
absorpcia   sa   prejavuje    rôzne   pri     rozličných    vlnových   dĺžkach,   napríklad   pri
medzihviezdnej absorpcii. Väčšina  látok  absorbuje  svetlo  selektívne.  Spektrum svetla
je teda po absorpcii ochudobnené  o niektoré vlnové dĺžky  alebo  celej  časti pôvodného
spektra. Vo  výslednom  spektre  sa  teda vyskytujú  iba  určité  vlnové   dĺžky (tzn. určité
farby). V dôsledku  absorpcie  sa  nám  predmety javía ako farebné.  Napríklad predmety
pohlcujúce  modré,  zelené a  žlté  svetlo  sa  budú javiť ako červené, ak budú vystavené
bielemu svetlu.
SPojitá a čiarová absorpcia
Ak je žiarenie pohlcované len v  určitých  spektrálnych  čiarach, ide  o  čiarovú absorpciu;
ak   je  pohlcované  vo   všetkých  vlnových  dĺžkach,  ide  o   spojitú  absorpciu.  Čiarová
absorpcia, ktorú zapríčiňujú atómy  medzihviezdneho plynu, je medzihviezdna absorpcia.
Spektrálna čiara
Spektrálna čiara je  tmavá  alebo  svetlá čiara v inak spojitom spektre, ktorá je výsledkom
nadbytku alebo nedostatku fotónov v úzkom frekvenčnom pásme v porovnaní s okolitými
frekvenciami   pozorovaného   lúča.  Vzniká   interakciou   fotónu   určitej    vlnovej   dĺžky
s molekulou,  atómom,  jeho  valenčným  elektrónom alebo jadrom. Absorpčná spektrálna
čiara vzniká tak, že určitá  látka   fotóny príslušnej frekvencie pohlcuje, emisná spektrálna
čiara tak, že látka fotóny tejto frekvencie vysiela (emituje).
ObrázkY
Elektromagnetické spektrum
Elektromagnetické spektrUM
Elektromagnetické spektrum je rozsah všetkých možných  elektromagnetických žiarení.
Elektromagnetické spektrum alebo len spektrum objektu je rozsah elektromagnetického
žiarenia, ktoré objekt emituje, odráža alebo prepúšťa.
Spektrum žiarenia pri interakcii s látkou
Pri interakcii elektromagnetického  žiarenia  s látkou (pri priechode  alebo odraze) môže
dôjsť  k  pohlteniu  niektorých  častí  elektromagnetického  spektra. Obdobne  je  možné
(a často), že  určitý  druh  látky  vyžaruje  len  určité  časti  elektromagnetického spektra.
Spektrum obsahujúce vlnové dĺžky v určitom rozsahu sa označuje ako spojité spektrum.
Príklad spojitého spektra  možno  získať rozkladom bieleho svetla. Rozkladom spojitého
spektra získame súvislý pás spektrálnych farieb.
ATÓmové spektrum
Pri  prechodoch  medzi  energetickými  hladinami  atómu  dochádza  k  vyžiareniu  alebo
pohlteniu fotónu.
Jednoelektronové spektrá
Dvojelektronové spektra
Röntgenové spektrá
Spektrometer
Energetické hladiNY
Elektrónové  šupky  a  podšupky (niekedy tiež nazývané energiové  hladiny  a podhladiny)
sú  určené  kvantovými  číslami, a nie vzdialenosťou od jadra. U veľkých atómov sa šupky
môžu prekrývať.
Aktualizovaná tabuľka elektrónových konfigurácíi atómov (Particle Data Group, 2012)
Molekulové spektrum
Stavy molekúl sú určené nielen elektrónovou konfiguráciou ich zložiek, ale aj ich vzájomným
pohybom. V molekule teda  pripadá  určitá energia tiež  na  rotáciu molekuly okolo určitej osi
a na vzájomný kmitavý pohyb jednotlivých atómov, z ktorých sa molekula skladá.
Rotačné spektrá
Vibračné spektrá
Vibračne rotačné spektrá
Elektronové spektrá
EXcitácia
Excitácia (čiže vybudenie) je fyzikálny proces, pri ktorom dochádza k prechodu energetického
stavu atómu, molekuly či iónu na vyššiu energetickú hladinu. K prechodu  dochádza napríklad
absorpciou tepla či fotónu. Excitovaná  častica  sa  potom nachádza v tzv. excitovanom stave.
Opakom excitácie je deexcitácia.
Vid
Elektromagnetické spektrum
Základy spektroskopie
Ramanova spektroskopia
Ramannova spektroskopia
Spektroskopie – mocný nástroj astrofyziky
Vyrobte si svoj vlastný CD spektometer
Úvod do infračervenej spektrostroskopie
Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie
Spektroskopia hviezd
Emisné spektrá
Emisné a absorpčné spektrá
Spektrálne čiary atómu vodíka
Kontinuálne spektrum
Obrázok
Texty:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.