Kozmos č. 10/2013

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č.10/2013
 
 
Téma: Zvuky vo vesmíre
 
 
Slnko
Slnko patrí medzi hviezdy hlavnej postupnosti, čo znamená, že v jeho jadre
prebieha  premena vodíka  na  hélium  a  že vďaka tomu zostáva dlhodobo
stabilné.  Jeho  spektrálny typ je  G2, čo znamená,  že  ide  o  žltú  hviezdu.
Hmotnosť Slnka (2×1030 kg) predstavuje 99,87 % hmotnosti celej slnečnej
sústavy.  Na  všetky  telesá  Slnečnej  sústavy  dopadá  elektromagnetické
žiarenie  zo  Slnka,  ktoré  dosahuje  celkový  žiarivý  výkon 3,826.1026 W.
 
 
Spektakulárne solárne video a zvuky Slnka
 
 
Zvuky Slnka
 
 
Slnko -- zvuky 
 
 
Slučkový plazmový DÁŽĎ -- zvuky Slnka
 
 
Zvuky Slnka
 
 
 
 
Prekliknite sa ďalej na stránku 2
(tam si nájdete ďalšie videá na tému: Čierna diera, Kvazar, Pulzar, Neutrónová hviezda …)
 

Comments are closed.