PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Rõntgenová  FLUORESCENCIA

Rõntgenová fluorescencIA
Rõntgenová fluorescencia (XRF) je emisia charakteristických „sekundárnych“ (alebo fluorescenčných) röntgenových lúčov z materiálu, ktorý bol excitovaný bombardovaním vysokoenergetickými röntgenovými lúčmi alebo gama lúčmi. Tento fenomén je široko používaný na elementárnu analýzu a chemickú analýzu, najmä pri skúmaní kovov, skla, keramiky a stavebných materiálov a na výskum v oblasti geochémie, forenznej vedy, archeológie a umeleckých predmetov, ako sú obrazy a nástenné maľby.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A1_fluo…
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenfluoresz…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescencetranslate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence#/…

 

Röntgenové žiarenie
Röntgenové lúče tvoria röntgenové žiarenie, formu elektromagnetického žiarenia. Väčšina röntgenových lúčov má vlnovú dĺžku v rozmedzí od 0,01 do 10 nanometrov, čo zodpovedá frekvenciám v rozmedzí 30 petahertz až 30 exahertz (3 × 1016 Hz až 3 × 1019 Hz) a energiám v rozsahu 100 eV až 100 keV. Röntgenové vlnové dĺžky sú kratšie ako vlnové dĺžky UV žiarenia a zvyčajne dlhšie ako gama lúče. Vzniká prudkým zabrzdením urýchlených elektrónov (brzdné žiarenie) alebo prechodom elektrónov na nižšie energetické hladiny v atóme (charakteristické žiarenie).
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenov%C3%A9…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3…
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlun…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/X-raytranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray#/media/File:X-…

 

ŽIArenie gama
Žiarenie gama ako časť elektromagnetického spektra je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Teoreticky správny názov je aj gama vlnenie/vlny, ale toto označenie sa reálne používa na označenie mozgových vĺn gama. Žiarenie gama je často definované ako žiarenie s energiou fotónov nad 10 keV, čo zodpovedá frekvenciám nad 2,42 EHz, resp. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm, Do tohto spektra patrí aj röntgenové žiarenie. Fyzikálny rozdiel medzi gama žiarením a röntgenovým žiarením nejestvuje, žiarenia sa líšia len svojim zdrojom. Žiarenie gama je druh ionizujúceho žiarenia. Do materiálov preniká lepšie ako žiarenie alfa alebo beta (korpuskulárne žiarenia).
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiarenie_gama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%A…
https://de.wikipedia.org/wiki/Gammastrahlungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_raytranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray#/media/Fil…

 

Röntgenová fluorescencia
 

Elementárna analýZA
Elementárna analýza je proces, pri ktorom sa analyzuje vzorka určitého materiálu (napr. pôda, odpad, pitná voda, telové tekutiny, minerály , chemické zlúčeniny ) pre jeho elementárne a niekedy izotopové zloženie. Elementárna analýza môže byť kvalitatívna (určiť, aké prvky sú prítomné) a môže byť kvantitatívna (určiť, koľko z nich je prítomných). Elementárna analýza spadá do oblasti analytickej chémie, súboru nástrojov, ktoré sa podieľajú na dešifrovaní chemickej povahy nášho sveta.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elementaranalysetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Elemental_analysis translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Elemental_analysis#/…

 

Analytická chémia
Analytická chemická štúdia používa nástroje a metódy používané na oddelenie, identifikáciu a kvantifikáciu hmoty. V praxi môže separácia, identifikácia alebo kvantifikácia predstavovať celú analýzu alebo byť kombinovaná s inou metódou. Analyty separátnych izolátov. Kvalitatívna analýza identifikuje analyty, zatiaľ čo kvantitatívna analýza určuje číselné množstvo alebo koncentráciu. Analytická chémia pozostáva z klasických, mokrých chemických metód a moderných, inštrumentálnych metód. Klasické kvalitatívne metódy používajú separácie, ako napríklad zrážanie, extrakciu a destiláciu. Identifikácia môže byť založená na rozdieloch v farbe, zápachu, teplote topenia, teplote varu, rádioaktivite alebo reaktivite. Klasická kvantitatívna analýza používa zmeny hmotnosti alebo objemu na kvantifikáciu množstva. Pomocné metódy sa môžu použiť na oddelenie vzoriek pomocou chromatografie, elektroforézy alebo frakcionácie toku poľa . Potom sa môže vykonať kvalitatívna a kvantitatívna analýza, často s rovnakým nástrojom a môže sa použiť interakcia svetla, tepelná interakcia, elektrické pole alebo magnetické pole. Často ten istý nástroj môže oddeliť, identifikovať a kvantifikovať analyzovať.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_ch%C…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_chem…
https://de.wikipedia.org/wiki/Analytische_Chemietranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistrytranslate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry…

 

FOrenzná veda
Forenzná veda je aplikácia vedy na trestné a občianske zákony, najmä – v trestnom konaní – počas trestného vyšetrovania, ktoré sa riadia právnymi normami prípustných dôkazov a trestného konania. Forenzní vedci zhromažďujú, uchovávajú a analyzujú vedecké dôkazy v priebehu vyšetrovania. Zatiaľ čo niektorí forenzní vedci cestujú na miesto zločinu, aby zhromaždili dôkazy sami, iní zaberajú laboratórnu úlohu a robia analýzu na objekty, ktoré im prinášajú iní jednotlivci.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%A1_veda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%AD_v%C4%9…
https://de.wikipedia.org/wiki/Forensiktranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_sciencetranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Punuk.Alaska.sk…

 

Vlnová dĺžka
Vlnová dĺžka je vzdialenosť medzi opakujúcimi sa periódami vlnenia. Označuje sa malým gréckym písmenom lambda (λ). Vlnová dĺžka závisí od frekvencie vlnenia a rýchlosti šírenia vlnyVo fyzike je vlnová dĺžka sínusovej vlny priestorové obdobie vlny – vzdialenosť, nad ktorou sa opakuje tvar vlny a teda i nepriama priestorová frekvencia. Zvyčajne sa určuje zvážením vzdialenosti medzi po sebe idúcimi zodpovedajúcimi bodmi tej istej fázy, ako sú hrebene, žľaby alebo nulové križovatky, a je charakteristickým znakom prebiehajúceho vlnenia a stojatých vĺn, ako aj iných priestorových vzorov vlny. Vlnová dĺžka je bežne označená gréckym písmom lambda (λ). Koncept sa dá aplikovať aj na periodické vlny s nesinusovým tvarom. Termínová vlnová dĺžka sa niekedy uplatňuje aj na modulované vlny a na sínusové obálky modulovaných vĺn alebo vln vytvorených interferenciou niekoľkých sínusoidov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C4%BA%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9l…
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4ngetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength#/media/Fi…

 

Ako funguje rõntgenové žiarenie?
 

AtÓM

Atóm je najmenšia základná jednotka bežnej hmoty, ktorá má vlastnosti chemického prvku. Každá tuhá látka, kvapalina, plyn a plazma sú zložené z neutrálnych alebo ionizovaných atómov. Atómy sú veľmi malé; typické veľkosti sú približne 100 pikometrov (desať miliárd metra, v krátkom meradle). Atóm je najmenšia častica bežnej hmoty, častica, ktorú už chemickými prostriedkami ďalej nemožno deliť (ovšem fyzikálnymi áno – viď napr. jadrová reakcia) a ktorá definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atóm sa skladá z atómového jadra obsahujúceho protóny a neutróny a obalu obsahujúceho elektróny.

https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Atom#/media/File:Hel…

 

Ionizačná energia
Ionizačná energia alebo ionizačný potenciál je množstvo energie potrebnej na uvoľnenie elektrónu z obalu atómu. Všeobecnejšie n-tá ionizačná energia je energia potrebná na uvoľnenie n-tého elektrónu po tom čo bol n-1 už uvoľnený. Rôzne atómy majú rôzne ionizačné energie. Plne ionizovaným sa nazýva atóm ktorý prišiel o všetky svoje elektróny. Ionizáciu môže spôsobiť napríklad absorpcia kvanta gama žiarenia, čiže takzvaný fotoelektrický jav.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%A1_…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%AD_…
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisierungsenergietranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionization_energytranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionization_energy#/m…

 

ATómový orbitál
V kvantovej mechanike je atómová orbitálna matematická funkcia, ktorá opisuje vlnové správanie jedného elektrónu alebo páru elektrónov v atóme. Táto funkcia môže byť použitá na výpočet pravdepodobnosti nájdenia akéhokoľvek elektrónu atómu v akejkoľvek špecifickej oblasti okolo atómového jadra. Termín, atómová orbitálna, môže tiež odkazovať na fyzickú oblasť alebo priestor, kde môže byť elektrón vypočítaný ako prítomný, ako je definované príslušnou matematickou formou orbitálu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orbit%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%BD_orbital
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomorbitaltranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbitaltranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital#/medi…

 

Elektrónová diera
Elektrónová diera je koncepčný a matematický protiklad elektrónu používaný v medicíne, chémii a elektrotechnike. Koncept popisuje absenciu elektrónu v mieste, kde má byť v atóme alebo v atómovej mriežke. Nejedná sa o antičasticu elektrónu – pozitron, ktorý je súčasťou antihmoty, ale len fikciou, používaný pre ľahšie modelovanie .Vo fyzike, chémii a elektronickom inžinierstve je elektrónová diera (často jednoducho nazývaná diera) nedostatok elektrónu v polohe, kde by mohol existovať v atóme alebo v atómovej mriežke. Keďže v normálnom atóme alebo kryštálovej mriežke je negatívny náboj elektrónov vyvážený pozitívnym nábojom atómových jadier, neprítomnosť elektrónu opúšťa čistý pozitívny náboj v mieste otvoru. Otvory v kovovej alebo polovodičovej krištáľovej mriežke sa môžu pohybovať cez mriežku ako elektróny a môžu pôsobiť podobne ako kladne nabité častice. Zohrávajú dôležitú úlohu pri prevádzke polovodičových zariadení, ako sú tranzistory, diódy a integrované obvody. Avšak nie sú vlastne častice, ale skôr kvasipartikuly; sú odlišné od pozitrónu, čo je protičastice elektrónu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%A1_d%C…
https://de.wikipedia.org/wiki/Defektelektrontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_holetranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_hole#/media…

 

Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou

 

FluorescenCIA
Fluorescencia je emisia svetla látkou, ktorá absorbovala svetlo alebo iné elektromagnetické žiarenie. Je to forma luminiscencie. Vo väčšine prípadov má vyžarované svetlo dlhšiu vlnovú dĺžku a teda nižšiu energiu ako absorbované žiarenie. Najvýraznejší príklad fluorescencie nastáva vtedy, keď absorpčné žiarenie je v ultrafialovej oblasti spektra a je teda neviditeľné pre ľudské oko, zatiaľ čo emitované svetlo je vo viditeľnej oblasti, čo dáva fluorescenčnej látke odlišnú farbu, ktorá môže byť iba pri vystavení UV žiareniu. Fluorescenčné materiály prestávajú okamžite svietiť, keď sa zdroj žiarenia zastaví, na rozdiel od fosforescencie, kde naďalej vyžaruje svetlo po určitom čase.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenztranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescencetranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence#/media/…

 

Planckov postulát
Planckov postulát, jeden zo základných princípov kvantovej mechaniky, je postulát, že energia oscilátorov v čiernom tele je kvantovaná a je daná. Postulát predstavil Max Planck v odvodení svojho zákona žiarenia čierneho telesa v roku 1900. Tento predpoklad umožnil Planckovi odvodiť vzorec pre celé spektrum žiarenia emitovaného čiernym telesom. Planck nemohol zdôvodniť tento predpoklad založený na klasickej fyzike; považoval kvantizáciu za čisto matematický trik, namiesto (ako je teraz známe) zásadnou zmenou v chápaní sveta. Inými slovami, Planck potom uvažoval o virtuálnych oscilátoroch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_postulatetranslate

 

ntgenová spektroskopia s disperznou energiou 
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou (EDS) je analytická technika používaná na elementárnu analýzu alebo chemickú charakterizáciu vzorky. Spolieha sa na interakciu niektorého zdroja excitácie röntgenového žiarenia a vzorky. Jeho vlastnosti charakterizácie sú z veľkej časti dôsledkom základného princípu, že každý prvok má jedinečnú atómovú štruktúru, ktorá umožňuje unikátny súbor vrcholov vo svojom elektromagnetickom emisnom spektre (čo je hlavný princíp spektroskopie).
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiedispersive_R%…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-…

 

Röntgenová spektroskopia s disperznou vlnovou dĺžkou
Röntgenová spektroskopia s disperznou vlnovou dĺžkou (WDS) je metóda, ktorá sa používa na spočítavanie počtu röntgenových lúčov špecifickej vlnovej dĺžky difrakovaného kryštálom. Vlnová dĺžka impulzného röntgenového žiarenia a mriežkové medzery kryštálu súvisia s Braggovým zákonom a produkujú konštruktívne zásahy, ak spĺňajú kritériá Braggovho zákona. Na rozdiel od súvisiacej techniky energetickej disperznej röntgenovej spektroskopie (EDS), röntgenová spektroskopia s disperznou vlnovou dĺžkou (EDS) číta alebo počíta iba röntgenové lúče s jednou vlnovou dĺžkou naraz, pričom súčasne nevytvára široké spektrum vlnových dĺžok alebo energií. WDS sa primárne používa v chemickej analýze, v röntgenovom fluorescenčnom spektrometri, v elektrónovej mikropóle a môže byť tiež použitýá v skenovacom elektrónovom mikroskope.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4ngendis…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength-dispersiv… translate 

 

Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia

 

Analytická chémIA
Analytická chémia je odvetvie chémie zaoberajúce sa delením, identifikáciou – dokazovaním a stanovovaním obsahu jednotlivých zložiek prírodných alebo umelých materiálov a ich zmesí. Kvalitatívna analýza zisťuje a identifikuje chemické zložky vo vzorke a kvantitatívna analýza určuje množstvo jednotlivých zložiek v látkach. Rozdelenie zložiek často predchádza rozboru.Metódy kvantitatívnej analytickej chémie je možné rozdeliť na klasické a inštrumentálne. Klasické metódy (tiež aj metódy mokrou cestou) využívajú meranie hmotnosti alebo objemu. Na delenie používajú aj metódy ako: filtrácia, destilácia, extrakcia, kryštalizácia, sublimácia, adsopcia, sedimentácia či dialýza. Inštrumentálne metódy používajú prístroj na meranie fyzického parametra analytu ako, absorpcia svetla, vodivosť, napätie prúd či iné. Delenie, separácia je dosiahnuté za pomoci chromatografie, elektroforézy alebo delenie vplyvom poľa.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_ch%C…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_chem…
https://de.wikipedia.org/wiki/Analytische_Chemie translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistrytranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry…

 

Moseleyov zákon
Moseleyov zákon je empirický zákon týkajúci sa charakteristických röntgenových lúčov, ktoré sú emitované atómami. Zákon objavil a publikoval anglický fyzik Henry Moseley v roku 1913. Je historicky dôležité kvantitatívne zdôvodniť koncepciu jadrového modelu atómu so všetkými alebo takmer všetkými pozitívnymi tvrdeniami atómu nachádzajúceho sa v jadre a spojený na celočíselnom základe s atómovým číslom. Až do Moseleyho práce, „atómové číslo“ bolo iba miesto v periodickej tabuľke a nebolo známe, že by bolo spojené s akýmkoľvek merateľným fyzickým množstvom. Moseley dokázal, že frekvencie určitých charakteristických röntgenových lúčov emitovaných z chemických prvkov sú úmerné štvorcu čísla, ktoré bolo blízko k atómovému číslu prvku; zistenie, ktoré podporilo Van den Broekov a Bohrov model atómu, v ktorom je atómové číslo rovnaké ako počet pozitívnych nábojov v jadre atómu. Stručne povedané, zákon uvádza, že druhá odmocnina frekvencie emitovaného röntgenu je úmerná atómovému číslu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Moseleysches_Gesetz translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Moseley%27s_lawtranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Moseley%27s_law#/med…

 

ntgenový generátor 
Röntgenový generátor je zariadenie, ktoré produkuje röntgenové lúče. Spoločne s röntgenovým detektorom sa bežne používa v rôznych aplikáciách vrátane medicíny, fluorescencie, elektronickej montážnej kontroly a merania hrúbky materiálu vo výrobných operáciách. V lekárskych aplikáciách používajú röntgenové generátory rádiografické prístroje na získanie röntgenových obrazov vnútorných štruktúr (napr. kostí) živých organizmov a tiež na sterilizáciu.
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_generatortranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_generator#/med…

 

Synchrotron
Synchrotron je konkrétny druh kruhového urýchľovača častíc v ktorom je magnetické pole a elektrické pole určitým spôsobom synchronizácii s „prelietajúcimi“ časticami. Bol pôvodne vyvinutý Luisom Walterom Alvarezom pre štúdium vysokoenergetickej jadrovej fyziky. Jeden z najvýkonnejších je napríklad Large Hadron Collider .Synchrotronový urýchľovač častíc (napr. elektrónov) sa skladá z troch častí: Lineárneho urýchľovača (LINAC), kde sa zväzok elektrónov „zhustí“ a urýchli na energiu v rádoch stoviek MeV, BOOSTER (urýchľovača) kde je zväzok elektrónov urýchlený na rýchlosť blízku rýchlosti svetla a energia sa pohybuje v rádoch jednotiek GeV a STORAGE RING, kde je lúč uskladnený. Synchrotrónové žiarenie vznikajúce v STORAGE RING je distribuované do BEAMLINES, na konci ktorých sú laboratória. Neoddeliteľnou súčasťou celého systému je uzavretá vákuová trubica, v ktorej sa s obrovskou rýchlosťou pohybujú elektróny. Vákuum dosahované v systéme sa pohybuje v rádoch 10-10 Pa. Dráha lúča je korigovaná magnety (dipól, QUADRUPOLE, SEXTUPOLE a CORECTOR). Ak dôjde k zmene smeru pohybu elektrónov (vplyvom dipólu magnetu), vzniká vysoko intenzívne elektromagnetické žiarenie s veľkým rozsahom vlnových dĺžok, okrem iného aj viditeľné svetlo. Svetlo má aj ďalšie unikátne vlastnosti. Môže mať presnú vlnovú dĺžku v širokom rozmedzí a požadovanú polarizáciu. Toto svetlo možno prijať v podobe krátkych impulzov (zábleskov) s presným časovaním a to formou tenkého mikrosväzku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synchrotron
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchrotrontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Synchrotrontranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Synchrotron#/media/F…

 

Augerov jav

 

Brzdné žiareNIE
Brzdné žiarenie je žiarenie elektrónov zapríčinené zabrzdením ich pohybu, keď sa priblížia k iónom (napr. k atómovému jadru). Brzdné žiarenie zodpovedá voľným prechodom elektrónov, preto má spojité spektrum, ktoré podľa tepelných podmienok plynu môže siahať od rádiových vĺn po rtg žiarenie. V kozmických podmienkach sa brzdné žiarenie prejavuje napr. rádiovým žiarením slnečnej koróny, oblastí H II a planetárnych hmlovín, resp. rtg žiarením niektorých rtg zdrojov. Vo fyzike sa pod brzdným žiarením obyčajne rozumie len rtg žiarenie vyvolané zabrzdením rýchlych elektrónov, ktoré sa stretli s tvrdým telesom alebo s atómovými jadrami. Žiarenie elektrónov, ktoré zapríčinilo ich zabrzdenie vo vonkajšom magnetickom poli, je magnetobrzdné žiarenie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brzdn%C3%A9_%C5%BEia…
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlungtranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlung#/medi…

 

Braggov zákon
Vo fyzike, Braggov zákon alebo Wulff-Braggove podmienky, špeciálny prípad Laueovej difrakcie dáva uhly koherentného a nekoherentného rozptylu z kryštálovej mriežky. Keď röntgenové lúče dopadajú na atóm, robia elektronický oblak pohybom rovnako ako akákoľvek elektromagnetická vlna. Pohyb týchto nábojov re-vyžaruje vlny s rovnakou frekvenciou, mierne rozmazané kvôli rôznym účinkom; tento jav je známy ako Rayleighov rozptyl (alebo elastický rozptyl). Rozptýlené vlny môžu byť sami rozptýlené, ale tento sekundárny rozptyl sa považuje za zanedbateľný. Podobný proces nastáva pri rozptýlení neutrónových vĺn z jadra alebo koherentnou spinovou interakciou s nepárovým elektrónom. Tieto opätovne vyžarované vlnové polia interferujú navzájom buď konštruktívne alebo deštruktívne (prekrývajúce sa vlny sa buď pridávajú dohromady na vytvorenie silnejších vrcholov, alebo sa do určitej miery odčítajú od seba) a vytvárajú difrakčný vzor na detektore alebo filme. Výsledný vzor interferencie vlny je základom difrakčnej analýzy. Táto analýza sa nazýva Braggova difrakcia.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bragg-Gleichungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg%27s_lawtranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg%27s_law#/media…

 

PROporcionálne počítadlo
Proporcionálne počítadlo je typ detektora plynového ionizačného detektora používaného na meranie častíc ionizujúceho žiarenia. Kľúčovým prvkom je jeho schopnosť merať energiu dopadajúceho žiarenia tým, že produkuje výstup detektora, ktorý je úmerný energii žiarenia; odtiaľ meno detektora. Je široko používaný tam, kde je potrebné poznať energetické hladiny dopadajúceho žiarenia, ako napríklad rozlišovanie medzi alfa a beta časticami alebo presné meranie dávky žiarenia röntgenového žiarenia. Pomerné počítadlo používa kombináciu mechanizmov trubice Geiger-Müller a ionizačnú komoru a pôsobí medzi nimi v oblasti medziľahlého napätia.
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohrtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_countertranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_counter…

 

Kremíkové driftové detektory
Silikónové driftové detektory (SDD) sú detektory röntgenového žiarenia používané v röntgenovej spektrometrii (XRF a EDS) a elektrónovej mikroskopii. Ich hlavné charakteristiky v porovnaní s inými röntgenovými detektormi sú: vysoký počet impulzov, pomerne vysoké energetické rozlíšenie (napr. 125 eV pre vlnovú dĺžku Mn Kα), chladenie Peltier. Ako iné detektory v tuhom stave, detektory kremíkových driftov merajú energiu prichádzajúceho fotónu množstvom ionizácie, ktorú produkuje v detekčnom materiáli. V SDD je tento materiál vysoko čistý kremík s veľmi nízkym unikátnym prúdom. Vysoká čistota umožňuje použitie chladenia Peltier namiesto tradičného kvapalného dusíka. Hlavným rozlišovacím znakom SDD je prierezové pole generované sériou kruhových elektród, ktoré spôsobujú, že nosiče náboja sa „posúvajú“ na malú zbernú elektródu. Koncepcia „drift“ SDD (ktorá bola dovezená z časticovej fyziky) umožňuje výrazne vyššie počty počítačov spolu s veľmi nízkou kapacitou detektora.
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADkov%C…
https://de.wikipedia.org/wiki/Siliziumdriftdetekto…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_drift_detect…translate

 

Fotoelektrický jav

 

FotÓN
Fotón (z gréckeho: φως (fos), svetlo) je vo fyzike elementárna častica, kvantum elektromagnetického poľa a základná „jednotka“ svetla a všetkých ostatných foriem elektromagnetického žiarenia. Fotón je jedným z kalibračných bozónov. Má nulovú pokojovú hmotnosť a šíri sa rýchlosťou svetla. Má aj časticové, aj vlnové vlastnosti, ale nie je ani vlnou, ani časticou. Fotóny sa pôvodne nazývali „kvantá energie“. Všetko elektromagnetické vlnenie, od rádiových vĺn po gama žiarenie, je kvantované na fotóny, ktoré popisuje vlnová dĺžka, frekvencia, energia a hybnosť. Životnosť fotónu je nekonečná, v zmysle nekonečného polčasu rozpadu. Fotón je teda stabilná častica. Môže vznikať a zanikať pri interakciách. Fotón má spin 1 a jeho elektrický náboj je nulový. Vo vákuu sa všetky fotóny pohybujú rýchlosťou svetla c, ktorá je rovná 299 792 458 metrov za sekundu (m/s). Ako všetky elementárne častice, aj fotón sa riadi kvantovou mechanikou. Moderná koncepcia fotónu bola rozvinutá Albertom Einsteinom, ktorý vysvetlil experimentálne pozorovania, ktoré sa nezhodovali s klasickým vlnovým modelom svetla. Pozri fotoelektrický jav. Časticové vlastnosti elektromagnetického žiarenia sa prejavujú predovšetkým pri vysokých frekvenciách (teda pri vysokých energiách fotónu), v opačnom prípade prevažujú vlnové vlastnosti elektromagnetického žiarenia, tzn. žiarenie sa prejavuje ako vlnenie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
https://de.wikipedia.org/wiki/Photontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Photontranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon#/media/File:L…

 

Fotonásobič
Fotonásobič alebo fotoelektrický násobič alebo násobič elektrónov je veľmi citlivý detektor žiarenia využívaný vo fyzike častíc, ktorý registruje a zosilňuje žiarenie v ultrafialovej, viditeľnej a blízkej infračervenej časti spektra. Tieto detektory zosilňujú signál vytváraný dopadajúcim žiarením faktorom až 10 na 8, a tak je možné registrovať prítomnosť čo i len jedného fotónu. Výhodou fotonásobiča je okrem vysokého zisku aj nízky šum a rýchle čítanie dát. Fotonásobiče sú konštruované zo sklenenej vákuovej trubice, ktorá obsahuje fotokatódu, niekoľko dynód a anódu. Fotóny dopadajúce na materiál tenkej fotokatódy pri vstupe do prístroja z nej vyrážajú elektróny produkované v dôsledku fotoelektrického javu. Tieto elektróny sú usmerňované fokusačnými elektródami smerom k elektrónovému zosilňovaču, kde je elektrónový signál vďaka sekundárnej emisii zosilnený.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Foton%C3%A1sobi%C4%8…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton%C3%A1sobi%C4%8…
https://de.wikipedia.org/wiki/Photomultipliertranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Photomultipliertranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Photomultiplier#/med…

 

GEigerov-Müllerov počítač
Geigerov-Müllerov počítač tiež Geigerov-Müllerov detektor je detektor ionizačného žiarenia (najmä gama, ale i beta a alfa). Meracia časť počítača je tvorená trubicou a vláknom obklopeným plynom. Vodiče sú pod vysokým napätím 100 – 1 000 V. Častice prelietavajúce plynom narážajú do jeho atómov a vytvárajú z nich ióny a elektróny. Elektróny dopadajúce na anódu sú potom registrované ako impulzy. Pretože však vzniknuté ióny získavajú v elektrickom poli energiu dostatočnú na ionizáciu ďalších atómov alebo molekúl, sú potrebné ďalšie prostriedky na eliminovanie tejto reakcie. Účinnosť takého počítača by však bola mizivá, pretože nabité častice by mali veľmi malú pravdepodobnosť nárazu do častíc plynu. Preto sa spolieha na to, že sa ich väčšina zachytí na stenách trubice, ktorá je preto vyrobená z kovu s vysokým atómovým číslom. Účinnosť sa ale aj tak nezvýši na hodnoty vyššie ako 1-2 %.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Geigerov-M%C3%BCller…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geiger%C5%AFv%E2%80%…
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohrtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_countertranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_counter#/medi…

 

Berýlium
Berýlium (lat. Beryllium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Be a protónové číslo 4. Je to tvrdý, krehký a pomerne ťažko taviteľný kov, ktorý reaguje s kyslíkom a preto sa v prírode vyskytuje iba vo forme zlúčenín. Elementárne kovové berýlium možno dlhodobo skladovať napr. prekryté vrstvou alifatických uhľovodíkov ako petrolej alebo nafta, s ktorými nereaguje. Veľmi dobre prepúšťa röntgenové žiarenie a rádioaktívne žiarenie gama. Jeho soli sú mimoriadne toxické. Samotný kov je tiež toxický.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%BDlium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beryllium
https://de.wikipedia.org/wiki/Berylliumtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Berylliumtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Beryllium#/media/Fil…

 

Ako funguje fluorescencia?

 

Kvapalný dusÍK
Kvapalný dusík je dusík v kvapalnom stave pri extrémne nízkej teplote. Je to bezfarebná číra kvapalina s hustotou 0,807 g / ml pri teplote varu (-195,79 ° C (77 K; -320 ° F)) a dielektrickou konštantou 1,43. Dusík bol prvýkrát skvapalnený na Jagellonskej univerzite 15. apríla 1883 poľskými fyzikmi, Zygmuntom Wróblewským a Karolom Olszewským. Vyrába sa priemyselne frakčnou destiláciou kvapalného vzduchu. Kvapalný dusík sa často označuje skratkou LN2 alebo „LIN“ alebo „LN“ a má UN číslo 1977. Kvapalný dusík je diatomická kvapalina, čo znamená, že diatomický charakter kovalentného N viazania v N2 plyne je zachovaný po skvapalnenie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigsticksto…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_nitrogentranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_nitrogen#/med…

 

Tvarovanie impulzov
V elektronike a telekomunikáciách je tvarovanie impulzov procesom zmeny priebehu prenášaných impulzov. Jeho účelom je, aby prenášaný signál bol lepšie prispôsobený svojmu účelu alebo komunikačnému kanálu, zvyčajne obmedzením efektívnej šírky pásma prenosu. Filtrovaním prenášaných impulzov týmto spôsobom môže byť interferencia spôsobená kanálom udržiavaná pod kontrolou. Pri RF komunikácii je tvarovanie impulzov nevyhnutné na to, aby sa signál dostal do svojho frekvenčného pásma. Typické impulzové tvarovanie sa uskutočňuje po kódovaní a modulácii riadkov.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsformungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_shapingtranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_shaping#/media…

 

DIfrakcia
Difrakcia (slovensky ohyb) je jav, u ktorého sa vlnenie za prekážkou „ohýba“ od svojho pôvodného smeru a dostáva sa tak do oblasti geometrického tieňa prekážky. Tento proces je možné sledovať u všetkých typov vlnenia – svetla, zvuku, vĺn na vode – najmä keď ich vlna prechádza napríklad štrbinou, ktorej šírka je porovnateľná s vlnovou dĺžkou (v prípade častíc s ich de Broglieovu vlnovou dĺžkou). Prekážka nemusí byť obojstranná – vplyvom difrakcie sa vlnenie ohýba za geometrický obrys všetkých prekážok. To sa dá ľahko pozorovať u zvuku – ktorý má vo počuteľné oblasti vlnovej dĺžky v rádoch centimetrov až desiatok metrov – počujeme zvuky od zdrojov, ktoré sú skryté za prekážkami, napríklad za stromom, za rohom budovy alebo za kopcom (a to aj v relatívne voľnej krajine, kde je minimalizovaný nepriamy príjem zvuku vplyvom oneskorených odrazov).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pretaktovanie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Difrakce
https://de.wikipedia.org/wiki/Beugung_(Physik)translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffractiontranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction#/media/F…

 

Matrica
Pri chemickej analýze sa matrica vzťahuje na zložky vzorky, ktorá je iná ako analyt, ktorý je predmetom záujmu. Matrica môže mať značný vplyv na spôsob, akým sa analýza vykonáva a na kvalitu získaných výsledkov; takéto účinky sa nazývajú maticové efekty. Napríklad, iónová sila roztoku môže mať vplyv na koeficient aktivity analytov. Najčastejším prístupom pre účtovanie efektov matrice je vytvorenie kalibračnej krivky pomocou štandardných vzoriek so známymi koncentráciami analytu a ktoré sa snažia čo najviac približovať maticu vzorky. Toto je obzvlášť dôležité pre pevné vzorky, ktoré majú silný vplyv na matricu. V prípadoch so zložitými alebo neznámymi matricami sa môže použiť štandardná metóda pridania. Pri tejto technike sa meria a zaznamenáva odozva vzorky, napríklad pomocou elektródy selektívnej pre analyt. Potom sa pridá malý objem štandardného roztoku a odozva sa opäť meria. V ideálnom prípade by štandardné pridanie malo zvýšiť koncentráciu analytu o faktor 1,5 až 3 a malo by sa spriemerovať niekoľko prídavkov. Objem štandardného roztoku by mal byť dostatočne malý, aby narušil matricu čo najmenej.
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_(chemical_ana…translate

 

Atómové orbitály

 

ElektrÓN
Elektrón je subatomárna častica so záporným elektrickým nábojom. Elektróny tvoria obal atómu okolo atómového jadra. Elektróny sú nositeľmi náboja pri vedení elektrického prúdu v kovoch, polovodičoch (majoritný v typu N) a v elektrických výbojoch v plynoch i vo vákuu (napr. katódové žiarenie). Tiež rádioaktívne žiarenie beta (β-) je tvorené elektrónmi. Elektrón ako elementárna častica patrí medzi leptóny, t. j. medzi častice, ktoré nie sú schopné silnej interakcie, ale iba elektromagnetickej a slabej interakcie. Pretože má polovinový spin, jedná sa o fermión a riadi sa Fermiho-Diracovou štatistikou – platí pre neho Pauliho vylučovací princíp.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrontranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron#/media/File…

 

Elektrónová mikrosonda
Elektrónová mikrosonda (EMP), tiež známa ako mikroanalyzátor elektrónovej sondy (EPMA) alebo analyzátor elektrónovej sondy (EMPA), je analytickým nástrojom používaným na nedeštruktívne stanovenie chemického zloženia malých objemov pevných materiálov. Funguje podobne ako snímací elektrónový mikroskop: vzorka je bombardovaná s elektrónovým lúčom a vyžaruje rõntgenové lúče na vlnových dĺžkach charakteristických pre analyzované prvky. To umožňuje určiť množstvo prvkov prítomných v malých objemoch vzoriek (typicky 10-30 kubických mikrometrov alebo menej). Koncentrácie prvkov z berýlia do plutónia sa môžu merať na úrovni tak nízkej ako 100 častí na milión (ppm). Nedávne modely EPMA môžu presne merať elementárne koncentrácie približne 10 ppm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenstrahlmikr… translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microprobetranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microprobe#…

 

IÓN
Ión je elektricky nabitá častica, ktorá vznikla z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním resp. ubraním elektrónov pri ponechaní pôvodného počtu protónov.Ak atóm odovzdá elektrón, stáva sa katiónom (kladným iónom). Ak počet elektrónov je vyšší ako počet protónov, atóm sa mení na anión (záporný ión). V prípade viacatómových aniónov, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú kyslík (napr. uhličitany, sírany, atď.), sa takéto anióny nazývajú oxoanióny.
https://sk.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n_(%C4%8Dasti…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
https://de.wikipedia.org/wiki/Iontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Iontranslate
OBRÁzky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ion#/media/File:Kati…

 

Rôntgenové emisie indukované časticami
Rôntgenové emisie indukované časticami alebo emisie rôntgenové indukované protónom (PIXE) sje metóda používaná pri určovaní elementárneho zloženia materiálu alebo vzorky. Keď je materiál vystavený iónovému žiareniu, dochádza k atómovým interakciám, ktoré spôsobujú EM žiarenie vlnových dĺžok v röntgenovej časti elektromagnetického spektra špecifického pre prvok. PIXE je výkonná, ale nedeštruktívna metóda základnej analýzy, ktorú dnes rutinne používajú geológovia, archeológovia, konzervátori umenia a iní, ktorí pomáhajú odpovedať na otázky o pôvode, dátumovaní a autenticite. Nedávne rozšírenia PIXE pomocou tesne zaostrených lúčov (do 1 μm) poskytujú dodatočnú schopnosť mikroskopickej analýzy. Táto metóda, nazývaná mikroPIXE, sa môže použiť na určenie distribúcie stopových prvkov v širokej škále vzoriek. Na detekciu niektorých svetelných prvkov sa môže použiť príbuzná technika, častice indukovaná emisia gama žiarenia (PIGE).
https://de.wikipedia.org/wiki/PIXEtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle-induced_X-r…translate

 

Čo je synchrotron? Ako funguje?

 

Fotoelektrický JAV
Fotoelektrický jav alebo fotoelektrický efekt alebo fotoefekt je experimentálne pozorovaný jav, kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke a zvyšujú jej vodivosť (vnútorný fotoelektrický jav) alebo opustia látku (vonkajší fotoelektrický jav). Jav sa využíva napríklad pri konštrukcii fotodiódy alebo fototranzistora. Vonkajší fotoelektrický jav objavil v roku 1887 nemecký fyzik Heinrich Rudolf Hertz. Kinetická energia vyletujúcich elektrónov nezávisí od intenzity žiarenia, ktoré na povrch kovu dopadá. Zväčšenie intenzity žiarenia vedie k zväčšeniu počtu elektrónov vyletujúcich z kovu. Kinetická energia týchto elektrónov je závislá od frekvencie dopadajúceho žiarenia. Táto závislosť je lineárna, pričom smernica priamky, ktorá ju vyjadruje, sa rovná Planckovej konštante. Túto závislosť nebolo možné vysvetliť z hľadiska klasickej elektromagnetickej teórie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_…
https://de.wikipedia.org/wiki/Photoelektrischer_Ef…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect…

 

Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (XPS) je povrchovo citlivá kvantitatívna spektroskopická technika, ktorá meria elementárnu kompozíciu v častiach na tisíc rozsahov, empirický vzorec, chemický stav a elektronický stav prvkov, ktoré existujú v materiáli. Spektrá XPS sa získajú ožiarením materiálu s lúčom X-lúčov pri súčasnom meraní kinetickej energie a počtu elektrónov, ktoré unikajú z vrcholu 0 až 10 nm analyzovaného materiálu. XPS vyžaduje podmienky vysokého podtlaku (P ~ 10-8 millibarov) alebo ultra vysokého podtlaku (UHV; P <10-9 millibarov), hoci súčasnou oblasťou vývoja je XPS okolitého tlaku, v ktorom sú vzorky analyzované pri tlakoch niekoľko desiatok milibarov. XPS sa môže použiť na analýzu povrchovej chémie materiálu v jeho prijatom stave alebo po nejakej úprave, napríklad: lámanie, rezanie alebo škrabanie na vzduchu alebo UHV, aby sa odhalila chemická zložka, leptanie iónového lúča, aby sa vyčistili niektoré alebo všetky povrchové kontaminácie (s miernym iónovým leptaním) alebo úmyselné vystavenie hlbších vrstiev vzorky (s rozsiahlejším iónovým leptaním) pri hĺbkovom profilovaní XPS, vystavenie teplu štúdiu zmien spôsobených ohrevom, vystavením reaktívnym plynom alebo roztokom , vystavenie implantátu iónovým lúčom, vystavenie ultrafialovému svetlu.
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenphotoele…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_photoelectron_…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_photoelectron_…

 

AUGerov jav
Augerov jav je tzv. korpuskulárna relaxácia excitovaného stavu atómu. Ak sa atóm nachádza v excitovanom stave, t. j. na nízkej energetickej hladine chýba elektrón, musí skôr či neskôr dôjsť k relaxácii tohto stavu do nižšej energetickej hladiny. Pri prechode elektrónu z vyššej energetickej hladiny na nižšiu sa rozdiel vyžiari vo forme energie. Táto energia sa môže vyžiariť nielen vo forme fotónu, čo je všeobecne známejší fakt, ale aj vo forme častice elektrónu – preto korpuskulárna relaxácia. Táto energia sa akoby dodala elektrónu na vysokej energetickej hladine, následkom čoho tento elektrón môže opustiť atóm (ak je dodaná energia väčšia ako väzobná energia tohto atómu). Kinetická energia týchto elektrónov je relatívne nízka.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Augerov_jav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Auger%C5%AFv_jev
https://de.wikipedia.org/wiki/Auger-Effekttranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Auger_effecttranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Auger_effect#/media/…

 

Augerová elektrónová spektroskopia
Augerova elektrónová spektroskopia (AES, vo francúzštine) je bežnou analytickou technikou používanou špeciálne pri štúdiu povrchov a všeobecnejšie v oblasti materiálovej vedy. Spektroskopická technika je základom Augerovho efektu, ktorý je založený na analýze energetických elektrónov emitovaných z excitovaného jadra po sérii interných relaxačných udalostí. Augerov efekt objavili nezávisle Lise Meitner a Pierre Auger vo dvadsiatych rokoch minulého storočia. Hoci objav urobil Meitner a spočiatku bol uvedený v časopise Zeitschrift für Physik v roku 1922, Auger je pripísaný k objaveniu vo väčšine vedeckej komunity. Až do skorých 50. rokov sa Augerové prechody považovali za škodlivé účinky spektroskopov, ktoré neobsahovali veľa relevantných materiálov informácie, ale študovali tak, aby vysvetľovali anomálie v údajoch z röntgenovej spektroskopie. Od roku 1953 sa však AES stala praktickou a priamočiarou charakterizačnou technikou na skúmanie chemických a kompozičných povrchových prostredí a našla aplikácie v metalurgii, chémii plynovej fázy a v celom mikroelektronickom priemysle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Augerelektronenspekt…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Auger_electron_spect…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Auger_electron_spect…

 

Fotonásobič

 

Mikroröntgenová fluorescenCIA
Mikroröntgenová fluorescencia (μXRF) je technika elementárnej analýzy, ktorá sa opiera o rovnaké princípy ako röntgenová fluorescencia (XRF). Rozdiel je v tom, že mikroröntgenová fluorescencia má priestorové rozlíšenie s priemerom mnohých rádov menších ako bežné XRF. Zatiaľ čo menší excitačný bod môže byť dosiahnutý obmedzením röntgenového lúča pomocou otvoru pre dierky, tento spôsob blokuje veľa toku röntgenového žiarenia, ktorý má nepriaznivý vplyv na citlivosť stopovej elementálnej analýzy. Dva typy röntgenovej optiky, polykapilárne a dvojnásobne zakrivené optické kryštálové zaostrovanie, sú schopné vytvárať malé ohniská s priemerom len niekoľko mikrometrov. Použitím röntgenovej optiky je ožarovanie ohniskovej škvrny oveľa intenzívnejšie a umožňuje vyššiu analýzu stopových prvkov a lepšie rozlíšenie malých vlastností. Mikroröntgenová fluorescencia s použitím röntgenovej optiky sa použila v aplikáciách, ako je forenzná analýza, elementárne vyhodnocovanie, elementárne mapovanie, mineralógia, elektronika, viacvrstvová analýza povlaku, detekcia mikro kontaminácie, hrúbka filmu a pokovovania, biológia a životné prostredie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro-X-ray_fluoresc…translate

 

Röntgenová fluorescenčná holografia
Röntgenová fluorescenčná holografia (XFH) je holografická metóda s atómovým rozlíšením založeným na atómovej fluorescencii. Jedná sa o relatívne novú techniku, ktorá má veľký prínos z koherentných vysokovýkonných röntgenových lúčov dostupných zo zdrojov synchrotrónu, ako je napríklad japonské SPring-8 zariadenie. Fluorescenčné röntgenové lúče sú rozptýlené atómami vo vzorke a poskytujú objektovú vlnu, ktorá sa vzťahuje na nerozptýlené röntgenové lúče. Holografický vzor sa zaznamená skenovaním detektora okolo vzorky, čo umožňuje výskumníkom preskúmať lokálnu 3D štruktúru okolo špecifického prvku vo vzorke. Je užitočná pri skúmaní účinkov ožarovania na supravodiče s vysokou teplotou.
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence_h…translate

 

ssbauerov jav 
Mössbauerov jav alebo odraz jadrovej rezonančnej fluorescencie je fyzikálny jav objavený Rudolfom Mössbauerem v roku 1958. Zahŕňa rezonančné a spätný ráz voľnej emisie a absorpcie žiarenia gama pomocou atómových jadier viazaných v pevnom skupenstve. Jeho hlavné použitie je v Mössbauerovej spektroskopii.V Mössbauerovom jave sa úzka rezonancia jadrových gama emisií a absorpcie výsledkov z dynamických odrazov dostávajú do okolitej kryštálovej mriežky, naopak nedochádza k vyžarovaniu alebo pohlcovanie nukleónov. Keď k tomu dôjde, energie z iných zdrojov ako gama žiarenia stratí kinetickú energiu spätného rázu jadra buď emisií alebo absorpciou konca gama prechodu: emisie a absorpcie sa vyskytujú v rovnakej energiu, čo vedie k silnej, rezonančnej absorpcii.
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ssbauer%C5%AF…
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6%C3%9Fbauer-E…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ssbauer_effec…translate
OBRÁzky
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ssbauer%C5%AF…

 

Konfokálny
V geometrii konfokálny znamená, že má rovnaké ohniská: konfokálne kónické úseky. Pre optickú dutinu pozostávajúcu z dvoch zrkadiel konfokálny znamená, že zdieľajú svoje ohniská. Ak sú rovnaké zrkadlá, ich polomer zakrivenia, Rmirror, sa rovná L, kde L je vzdialenosť medzi zrkadlami. V kónických úsekoch sa hovorí o dvoch elipsách, dvoch hyperbolach alebo o elipsách a hyperbolach, ktoré zdieľajú obidve ohniská navzájom. Ak sú elipsa a hyperbola konfokálne, sú navzájom kolmé. V optike to znamená, že jedno zaostrenie alebo obrazový bod jednej šošovky je rovnaký ako jedno zameranie ďalšej šošovky.
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfokaltranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Confocaltranslate
obrÁZKY
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfokal#/media/File…

 

PIN dióDA
PIN dióda je dióda so širokou, nedeformovanou vnútornou polovodičovou oblasťou medzi polovodičom typu p a polovodičovou oblasťou typu n. Regióny p-typu a n-typu sú typicky silne dopované, pretože sa používajú pre ohmické kontakty. Široká vnútorná oblasť je na rozdiel od bežnej p-n diódy. Široká vnútorná oblasť robí PIN diódu nižším usmerňovačom (jedna typická funkcia diódy), ale robí to vhodným pre zoslabovače, rýchle spínače, fotodetektory a aplikácie vysokonapäťovej výkonovej elektroniky.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pin-Diodetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/PIN_diodetranslate
oBRÁZKy
https://de.wikipedia.org/wiki/Pin-Diode#/media/Fil…

 

Zoznam metód analýzy materiálov
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_materials_an…translate

 

Braggov zákon na difrakciu rõntgenových lúčov

 

WEBové stránky

Čo je to röntgenová fluorescencia (XRF)?
https://hha.hitachi-hightech.com/en/blogs-events/b…translate
Röntgenová fluorescencia
http://www.horiba.com/scientific/products/x-ray-fl…translate
Čo je röntgenová fluorescencia? Úvod do tejto všestrannej technológie
http://www.easternapplied.com/XRF-Technology-Overv…translate
Fluorescenčná analýza rôntgenového žiarenia
http://www.intertek.com/analytical-laboratories/x-…translate
Spektroskopický fluorescenčný spektrometr s rúrkovým disperzným
spektrom na vlnovej dĺžke
http://www.rigaku.com/en/products/xrf/primusIV?gcl…translateRöntgenová fluorescencia
http://www.panalytical.com/Xray-fluorescence.htm?g…translate
Röntgenová fluorescencia
https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial…translate
Röntgenová fluorescencia
https://serc.carleton.edu/research_education/geoch…translate
Röntgenová fluorescencia: Ako to funguje
https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-…translate
Röntgenové spektrometre
http://www.spectro.com/products/xrf-spectrometertranslate
Energeticky disperzná röntgenová fluorescenčná spektroskopia
https://www.shimadzu.com/an/elemental/edxrf/index….translate
Spektrometre pre röntgenovú fluorescenciu
http://www.spectro.com/products/xrf-spectrometertranslate
Spektrometer pre röntgenovú fluorescenciu
https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-…translate
Spektrometre pre röntgenovú fluorescenciu
http://www.panalytical.com/XRF-spectrometers.htmtranslate

 

Ako sa elektrón pohybuje okolo atómu?

 

Vid

Ako funguje röntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=8NjuTMq165k
Čo je to röntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=n-rF6mYyixA
Röntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=dttaxLJ4dgg
Röntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=9V2yRg05a9o
Röntgenová fluorescencia – analýza
https://www.youtube.com/watch?v=r04hR3F6W_M
Rozdiel medzi röntgenovou fluorescenciou
a röntgenovou difrakciou
https://www.youtube.com/watch?v=FH-9domIUPk
Röntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=pcPaRXSMFW8
Röntgenová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-unHRyx0gOE
Charakteristické röntgenové žiarenie vysvetlené
3D animáciou
https://www.youtube.com/watch?v=Ow5XgVDSva0
Ako použiť röntgenovú fluorescenciu
https://www.youtube.com/watch?v=nEH9NQKQl1s
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=SnC7btzRFEo
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=pZieZremchs
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=gGMBtOCoY1I
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEP5yONA0
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=SdpXFcf_La0
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=B51hos0DUpk
Röntgenová spektroskopia s disperznou energiou
https://www.youtube.com/watch?v=XettZ3EO8pg
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=8njmZdnvjZs
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=ni2rWaU_0SE
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=rR7GwTqxFOE
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=8njmZdnvjZs
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FBch3luY-ow
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
a Augerová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=pQPVaSRN01w
Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia
a Augerová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=SGFwsg8bhe0
Spektroskopia s disperznou vlnovou dĺžkou
https://www.youtube.com/watch?v=wcHSg-uCXOg
Analyzátor síry s disperzným spektrom
rôntgenového žiarenia ASW-2
https://www.youtube.com/watch?v=LvD3O3vRXzI
Energetická disperzná röntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=XettZ3EO8pg
Augerová fotoelektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=DWtkbZg_kfI
Augerová elektrónová spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=IXRjpI5jRg0
Mikroröntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=bQ7pQlygvkY
Mikroröntgenová fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=ZNGyE15l31M
Mikroröntgenový fluorescenčný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=YQCKqNnPaZA
Mikroröntgenový fluorescenčný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=a5ecwZAtcyA
Zobrazenie čeľuste mravca pomocou röntgenovej
fluorescenčnej mikroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=kmjgBi8z_jc
Mikroröntgenový fluorescenčný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=4bbbRDyKh4g
Augerov jav
https://www.youtube.com/watch?v=sYz_ddub2fg
Augerov jav
https://www.youtube.com/watch?v=yvdUG16WXUo
Fotoelektrický jav
https://www.youtube.com/watch?v=vuGpUFjLaYE
Fotoelektrický jav
https://www.youtube.com/watch?v=0b0axfyJ4oo
Fotoelektrický jav
https://www.youtube.com/watch?v=4EkogMWJJFg
Röntgenová fluorescenčná holografia
https://www.youtube.com/watch?v=Arks8cxoVM4
Ako pracuje röntgenové žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=hTz_rGP4v9Y
Výroba röntgenových lúčov
https://www.youtube.com/watch?v=IsaTx5-KLT8
Výroba röntgenových lúčov
https://www.youtube.com/watch?v=T1WwHh4b__M
Ako funguje fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=CcssdJf0pKQ&t=90s
Ako funguje fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=FZ9E5hZMbCA&t=51s
Ako funguje fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=CcssdJf0pKQ
Čo je to fluorescencia?
https://www.youtube.com/watch?v=WnWIt0iz00A
Fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=W9p6Y8IW89A
Fluorescenčná spektroskopia a neurónové siete
na rýchlu identifikáciu nelegálnych drog
https://www.youtube.com/watch?v=KqbGPoGoBIY&t=27s
Ionizačná energia
https://www.youtube.com/watch?v=0EnK4EXLDUc
Atómový orbitál
https://www.youtube.com/watch?v=0kRvVR8Y9lw
Čo je synchrotron? Ako funguje?
https://www.youtube.com/watch?v=l4NSF-gkKCU
Synchrotron: Ako to funguje
https://www.youtube.com/watch?v=NiuKDVimGFA
Ako funguje Synchrotron
https://www.youtube.com/watch?v=nuJnJqq9LXM
Braggov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=zpRBpSMqJXc
Braggov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=WIoS7WJDZT8
PGT Röntgenový fluorescenčný kremíkový
driftový detektor
https://www.youtube.com/watch?v=-Z-BvfKRvxU
Fotóny
https://www.youtube.com/watch?v=OO7cp0tsIfI
Fotón
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWaFxLYLYI
Fotón, elektromagnetické a svetelné vlny
https://www.youtube.com/watch?v=OqLxyLlSep8
Fotonásobič
https://www.youtube.com/watch?v=f61eMq4Wg4w
Fototrubice a fotonásobiče
https://www.youtube.com/watch?v=V7tLLQwLhiI
Fotonásobičová trubica
https://www.youtube.com/watch?v=7KSgt8vEbro
Geigerov-Müllerov počítač
https://www.youtube.com/watch?v=PIsWy2q0hVc
Geigerov-Müllerov počítač
https://www.youtube.com/watch?v=_brlXX8QucY
Geigerov-Müllerov počítač
https://www.youtube.com/watch?v=bcjMOr-qiwA
Difrakcia
https://www.youtube.com/watch?v=NazBRcMDOOo
Difrakcia
https://www.youtube.com/watch?v=GgfKdVFfM28
Difrakcia svetla
https://www.youtube.com/watch?v=-mNQW5OShMA
Braggov zákon na difrakciu röntgenových lúčov
https://www.youtube.com/watch?v=zpRBpSMqJXc
Ako sa elektrón pohybuje okolo atómu?
https://www.youtube.com/watch?v=kYkD-dcupAU
3D animácia atómov – orbity / elektróny / neutróny / protóny
https://www.youtube.com/watch?v=8GQaQfXhScc
Ako sa elektrón pohybuje okolo jadra?
https://www.youtube.com/watch?v=P2IsIkSn5bk
Ako skutočne vyzerá atóm?
https://www.youtube.com/watch?v=EOHYT5q5lhQ
Animačné prechody elektrónom
https://www.youtube.com/watch?v=0DBYFtyX0dA
Atómové orbitály
https://www.youtube.com/watch?v=0kRvVR8Y9lw
Čo sú ióny
https://www.youtube.com/watch?v=900dXBWgx3Y
Iónové a kovalentné väzby
https://www.youtube.com/watch?v=QqjcCvzWwww

 

 

Zdroj obrázku
Zdroj textov
Wikipédia