PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: SuperNOVY
Supernova
Termín supernova sa vzťahuje na niekoľko typov hviezdnych explózií, ktorými vznikajú extrémne jasné objekty zložené z plazmy, ktorých jasnosť potom v priebehu týždňov či mesiacov opäť o mnoho radov klesá.K tomuto koncu vedú dve možné cesty: alebo ide o masívnu hviezdu, ktorá vo svojom jadre vyčerpala zásoby paliva pre fúziu a začala sa zmršťovať pod silou svojej vlastnej gravitácie, alebo o bieleho trpaslíka, ktorý nahromadil materiál od svojho hviezdneho sprievodcu, dosiahol Chandrasekharovu medzu a prešiel termonukleárnou explóziou. V oboch prípadoch výsledná explózia supernovy rozmetá obrovskou silou väčšinu alebo všetku hmotu hviezdy.
POZOSTATOK SUPERNOVY
Pozostatok alebo zvyšok supernovy je materiál, ktorý za sebou zanechal gigantický výbuch hviezdy nazvaný supernova. Sú známe dve možné cesty k takémuto koncu: buď sa stane, že hmotná hviezda zastaví produkciu energie syntézou jadier vo svojom jadre a kolabuje dovnútra vďaka vlastnej gravitácii, alebo hviezda typu biely trpaslík môže naakumulovať hviezdny materiál zo svojej ďalšej hviezdnej spoločnice až dosiahne kritickú hmotnosť a exploduje v termonukleárnom výbuchu. V oboch prípadoch vymrští výsledná explózia supernovy veľa alebo dokonca všetok hviezdny materiál s obrovskou silou.
Supernova typu Ia
Supernovy typu Ia sa vyskytujú v binárnych systémoch (dve hviezdy sa obiehajú navzájom), v ktorých jedna z hviezd je biely trpaslík , zatiaľ čo druhá sa môže meniť od obrej hviezdy až k bielemu trpaslíkovi. Biely trpaslík je pozostatok hviezdy, ktorá ukončila svoj normálny životný cyklus a prešla jadrovou fúziou.
Supernova typu Ib a Ic
Supernovy typu Ib a Ic sú kategórie hviezdnych explózií, ktoré sú spôsobené kolapsom jadra hmotných hviezd. Tieto hviezdy odvrhnú ich vonkajší obal z vodíka a v porovnaní so spektrom supernov typu 1a im chýbajú absorpčnéčiary pre kremík. V porovnaní s typom 1b, typ 1c sú hypotetické supernovy, ktoré stratili väčšinuich počiatočnej obálky a teda väčšinu hélia. Tieto dva typy sú zvyčajne označované ako supernovy s kolapsom obnaženého jadra.
SUPERNOVA typu II
Supernova typu II je výsledkom rýchleho zrútenia a prudkej explózie masívnej
hviezdy. Hviezda  musí mať pre tento typ výbuchu najmenej  8 a nie viac ako
40-50 hmotností Slnka. Od ostatných typov supernov  ju  odlišuje  prítomnosť
vodíka  v  jeho  spektre. Supernovy typu II sú pozorované hlavne v špirálových
ramenách galaxií a v oblasti H II, ale nie v eliptických galaxiách.
Supernova
Zoznam supernov
ZOZNAM pozostatkov supernov
Zoznam kandidátov na supernovy
Zoznam najvzdialenejších supernov
Zoznam najhmotnejších hviezd
Exploze supernovy v „přímém přenosu“
Krabia hmlovina – výbuch supernovy
ASTROFYZIKA
Prinášam Vám sem nájdené údaje o supernovách:
Energia, ktorá sa uvoľní termonukleárnym zážihom (~1044 J), spôsobí prudkú
explóziu   hviezdy   a   vznik   nárazovej   vlny,  ktorou   je  vyvrhovaná  hmota
urýchľovaná na rýchlosť rádovo 10 000  km/s. Energia  uvoľnená  pri  explózii
spôsobí tiež extrémne zvýšenie jasnosti. Rádioaktívny rozpad 56Ni cez 56Co
na 56Fe produkuje vysokoenergetické  fotóny, ktoré  dominujú energetickému
výstupu vyvrhnutej hmoty v strednodobom aj dlhodobom horizonte.
Typ  supernov  Ia  uvoľňuje  najväčšie  množstvo  energie  medzi všetkými
ostatnými    známymi   triedami   supernov.   Najvzdialenejší   jednoduchý
objekt, aký bol kedy vo vesmíre detegovaný (galaxie a guľové hviezdokopy
sa  nepočítajú), bola práve supernova SN 1997ff typu Ia vzdialená viac ako
11 miliárd  svetelných rokov. (viac  ako  100 yottametrov). Ranné  spektrá
typov  Ib a  Ic  neobsahujú čiary vodíka  ani  výraznú  kremíkovú absorpciu
blízko 615 nanometrov.
 Zdroj: Wikipédia
Supernova  – tlaková vlna
Hviezdy oveľa hmotnejšie ako Slnko sa vyvíjajú o dosť zložitejšími spôsobmi
ako naša hviezda. V jadre Slnka sa každú sekundu premení 589 miliónov ton
vodíka  na  584  miliónov  ton  hélia,  rozdiel  hmotnosti  4,3  miliónov  ton  je
premenený  na  čistú   energiu,   ktorá   je   vyžiarená  do  priestoru.  Hélium
vyprodukované v jadre sa tu hromadí, dokiaľ  sa  teplota  v  jadre  nezvýši  na
úroveň,  ktorá  dovolí fúziu  hélia.  Nakoniec  sa  vodík  v  jadre  premenou na
hélium  a  postupným  rozriedením vznikajúcim  héliovým  „popolom“ vyčerpá,
fúzia sa spomalí, gravitácia získa prevahu a začne jadro stláčať. Zmršťovanie
jadra zvýši  teplotu natoľko, že  sa  začne kratšia fáza fúzie hélia, ktorá bude
hrať  úlohu  menej  ako 10 %  života hviezdy. Vo  hviezdach menších ako 10
hmotností Slnka sauhlík produkovaný fúziou  hélia ďalej nespaľuje  a hviezda
sa   potom   postupne   ochladzuje,  tvorí sa degenerovaný  elektrónový plyn
 a vzniká biely trpaslík. Bieli trpaslíci sa môžu neskôr stať supernovou typu I.
 Zdroj: Wikipédia
Supernova
Supernova
označenie
(rok)
Súhvezdie Zdanlivá veľkosť Vzdialenosť
(svetelných rokov)
Typ  Galaxie
Cas , 
ca. 1680
Cassiopeia 5 9000 IIb Mliečna dráha
SN 1006 Lupus -7,5 [ 7 ] 7200 Ia Mliečna dráha
SN 1054 Býk -6 6500 II Mliečna dráha
SN 1181 Cassiopeia 0 8500   Mliečna dráha
SN 1572 Cassiopeia -4,0 8000 Ia Mliečna dráha
SN 1604 Hadonos -3 14000 Ja Mliečna dráha
SN 185 Centaurus -4 (?) [ 1 ] 8200 Ia (?) Mliečna dráha
SN 1885 Andromeda 7 2,400,000 IPEC Galaxie v Andromede
SN 1940B Coma Berenices 12,8 38000000 II-P NGC 4725
SN 1961V Perseus 12,5 30000000 II? NGC 1058
SN 1972 Centaurus 8,7 [ 10 ] 10900000 Ia NGC 5253
SN 1983N Hydra 11,8 15000000 Ib Messier 83
SN 1986J Andromeda 18,4 30000000 Iin NGC 891
SN 1987A Delfíny 2,9 160000 IIpec Veľkom Magellanovom mračne
SN 1993J Veľký voz 10,8 11000000 IIb M81
SN 2002bj Lupus 14,7 160000000 . Ia NGC 1821
SN 2003fg Bootes   4000000000 Ia anonymné galaxie
SN 2005ap Coma Berenices   4700000000 II  ?
SN 2005gj     865000000 Ia / II-n  ?
SN 2005gl Ryby 16,5 200000000 II-n NGC 266
SN 2006gy Perseus 15 240000000 Vv  (*) NGC 1260
SN 2007b Panna 18,3   Ic? anonymné trpasličie galaxie
SN 2008d Rys   88000000 IBC NGC 2770
SN 2011dh Veľký voz 12,5 23000000 IIP M51
SN 2011fe Veľký voz 10,0 21000000 Ia M101
SN 386 Strelec 1,5 14700 II Mliečna dráha
SN 393 Scorpius -0 34000   Mliečna dráha
SNR G1.9 +0.3 , 
ca. 1868
Strelec   25000   Mliečna dráha
 Zdroj: Wikipédia
Animácia výbuchu Tychovej supernovy z roku 1572
SUPERNOVY
Supernovy
Systém, kde vznikajú vzácne supernovy typu 1a
SuperNOVY
Čo je supernova?
Za rozdíly v jasnostech supernov může nikl
ZVUKOVÉ vlny rozmetají supernovu
Supernova “chameleón
ExpLÓZIA supernovy modrého nadobra
Super supernova porušila pravidla
NEJSTARŠÍ zaznamenaná supernova
Vzácná supernova z eliptické galaxie
Keď idú hviezdy vybuchnúť
KEPLERova supernova byla standardní svíčka
Hvězdné křeče před výbuchem supernovy
POZRITE si výbuch supernovy!
Supernova typu Ia
Vybuchla najbližšia supernova za posledné desaťročia
Supernova ve Velké Medvědici zjasňuje rychle
a zběsile
Čo je SUPERNOVA?
ASTROnómovia majú 3D pohľad na výbuch supernovy
Hviezdne monštrum skončí ako supernova
Pozemský život poznamenala SUPERNOVA
Supernova – animácia
Trojrozměrná exploze supernovy
Chystá se nás hvězda BETELGEUSE vyvraždit?
Nepropadejte panice
Zdrojem kosmického prachu jsou supernovy
Supernova – nárazová vlna
Ze SUPERNOVY je supermrazák
V blízké galaxii explodovala supernova!
Ako vytvoriť supernovu – nakŕm trpaslíka
SUPERNOVA
Pozostatok supernovy
Supernova typu I
Nemožne mladá supernova?
Supernova typu II
GALÉRIE – Supernovy
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Autor:
Original uploader and translator was Adrian at sk.wikipedia
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.