PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: HMLOVINY
Hmlovina
Hmlovina alebo nebula je viditeľný medzihviezdny oblak plynu a prachu. Pôvodne sa názov hmlovina používal ako všeobecné pomenovanie rozľahlého astronomického objektu, zahŕňajúce galaxie mimo Mliečnej cesty.  Hmloviny mávajú obrovské rozmery, až stovky svetelných rokov v priemere a môžu sa v nich nachádzať hviezdy aj hviezdokopy. Napriek majestátnemu vzhľadu je hmota hmlovín nesmierne riedka. Z takzvaných hviezdotvorných hmlovín môžu gravitačným kolapsom vznikať hviezdy. Po svojom zániku sa časť hmoty hviezdy stáva opäť hmlovinou. Aj počas svojho života hviezdy veľmi ovplyvňujú hmloviny: obohacujú ich hmotu o častice hviezdneho vetra, alebo naopak spôsobujú ich pomalé vyparovanie v dôsledku fotónovej erózie.
EMISNÁ HMLOVINA
Emisná hmlovina je mračno ionizovaného plynu emitujúce svetlo rôznych vlnových dĺžok. Najčastejšou príčinou ionizácie je vyžarovanie vysokoenergetických fotónov z blízkej horúcej hviezdy. Tieto fotóny budia hmlovinu k žiareniu a hmlovina svieti vlastným svetlom, najčastejšie z červených oblastí spektra.
Reflexná hmlovina
Reflexná hmlovina je mračno medzihviezdneho prachu, ktoré svieti vďaka odrazu svetla blízkych hviezd. Blízke hviezdy nie sú dostatočne horúce alebo dostatočne blízko k hmlovine na to, aby ju ionizovali, ako to je pri emisnej hmlovine, ale sú dosť jasné na to, aby boli viditeľné. Reflexné hmloviny mávajú väčšinou modrú farbu.
Tmavá hmlovina
Tmavá hmlovina alebo temná hmlovina je plynovo-prachové medzihviezdne
mračno,   ktoré  sa   prejavuje   ako   oblasť  chudobná   na   hviezdy,  ale
s koncentráciou  medzihviezdnej hmoty.  Tmavé  hmloviny sú viditeľné, ak
zakrývajú  časť  žiarenia reflexnej  hmloviny (napr. hmlovina Konská hlava)
alebo prekrývajú hviezdy v pozadí (napr. hmlovina Uhoľné vrece).
Hmloviny
(video je v češtine, odporúčam pozrieť)
Planetárna hmlovina
Planetárna  hmlovina je astronomický objekt skladajúci sa z približne guľovej
žiariacej  zmesi  plynov tvorenej  niektorým i typmi hviezd na konci ich života.
Tento pojem nemá žiadnu súvislosť s planétami:názov pochádza z  minulosti
predpokladanej  podobnosti  so  vzhľadom obrích  planét. Jav  netrvá dlho, iba
niekoľko tisíc rokov z typického života hviezdy dosahujúceho niekoľko miliárd
rokov. V našej Galaxii poznáme asi 1 500 týchto objektov.
Reflexná a emisná hmlovina NGC 6559
Difúzna hmlovina
Difúzna hmlovina  je  astronomický objekt tvorený oblakmi medzihviezdnej
hmoty nachádzajúci sa v blízkosti hviezd a hviezdokôp. Jasné hmloviny sú
zvyčajne  tvorené   ohromnými  koncentráciami  plynov a prachu z ktorých
boli, či práve  sú  tvorené hviezdy. Od tmavej hmloviny sa líši tým, že v nej
dochádza k rozptylu svetla.
Ponorenie sa do emisnej hmloviny
Hmlovina Orión
Hmlovina Orión alebo Veľká hmlovina v Orióne, známa tiež ako M42 a NGC
1976, je  žiariaca  emisná hmlovina v súhvezdí Orión pod Oriónovým pásom.
Je to jedna z najjasnejších hmlovín a je viditeľná voľným okom. Od Slnka je
vzdialená asi 1600 svetelných rokov a jej šírka je 33 svetelných rokov.
Hmloviny
Krabia hmlovina
Krabia  hmlovina (tiež známa ako Messierov objekt 1  alebo NGC 1952) je
plynová  difúzna  hmlovina v súhvezdí Býk. Je pozostatkom supernovy SN
1054, ktorá bola zaznamenaná čínskymi a arabskými astronómami v roku
1054, keď bola viditeľná počas 23 dní za denného svetla. Nachádza sa vo
vzdialenosti   približne   6500  ly  od  Zeme, má  priemer 6 ly a rozpína sa
rýchlosťou  1800 km  za  sekundu. Neutrónová  hviezda v strede hmloviny
sa otáča rýchlosťou 30 krát za sekundu.
Hmlovina „Konská hlava“ v infračervenom svetle
Orlia hmlovina
Orlia hmlovina (iné názvy: Messier 16, M 16, NGC 6611) je mladá otvorená
hviezdokopa  v súhvezdí Had. Súvisí s difúznou  hmlovinou  alebo oblasťou
H II známou  pod  názvom IC 4703. Táto  oblasť vzniku  hviezd je vzdialená
asi 7000 svetelných rokov.
Hmlovina Orión – formovanie “ PROTOHVIEZD
v infračervenom svetle
Hmlovina Tarantula
Hmlovina  Tarantula  alebo  NGC 2070, prípadne 30 Doradus je oblasť H II
v súhvezdí Mečiar a v severovýchodnej časti Veľkého Magellanovho mraku,
je  to  najjasnejší  objekt  v  tejto  galaxii. Názov  dostala  pre  svoj  vzhľad,
pripomína pavúka tarantulu. Je taká  rozsiahla, že keby sa nachádzala tak
ďaleko ako známa  hmlovina  Orión, tak  by  pokrývala  na  nebeskej sfére
plochu približne veľkosť 60 mesačných splnov.
Tajomstvo usporiadania hmlovín
Hmovina Lagúna
Messier 8 (Hmlovina Lagúna alebo NGC 6523) je obrovské medzihviezdne
mračno  zdanlivé  hviezdnej  veľkosti  + 5,00  mag  s  uhlovými  rozmermi
45 ‚x 30‘ v súhvezdí Strelca. Je vzdialená od Zeme 4200 svetelných rokov.
Radí sa medzi emisné hmloviny a je HII oblasťou.
Hmlovina Motýľ
Hmlovina Trifid
Messier  20 (tiež Hmlovina  Trifid  alebo  NGC 6514)  je  emisná  hmlovina,
konkrétne  HII  oblasť obklopená  reflexnou  hmlovinou o zdanlivej veľkosti
+6,30 mag,  zdanlivý  priemer  20 ‚v súhvezdí Strelca.  Je  vzdialená  5200
svetelných  rokov. V  roku 2005  Spitzerov  vesmírny  ďalekohľad  zistil 30
novovznikajúcich hviezd.
Hmlovina Orión v 3D
Hmlovina Vajíčko
Vajíčko (CRL 2688) je planetárna hmlovina vzdialená približne 3000 svetelných
rokov od Zeme. Hmota hmloviny bola zistená až do vzdialenosti 0,6 svetelného
roka a rozpína sa rýchlosťou 20km/s. Svetelné  oblúky  na  snímkach  svedčia
o zmenách  pri  odhadzovaní  hmoty z centrálnej hviezdy v 100 až 500-ročných
intervaloch. Cez oblúky možno zreteľne vidieť výtrysky hmoty v tvare X a hustý
prachový kokon okolo hviezdy. Mechanizmus formovania výtryskov a prachové
obálky doteraz nie je známy, preto je objekt predmetom intenzívneho výskumu.
Ide  o  pochopenie  spôsobu,  akým  umierajúce  hviezdy  hlavnej  postupnosti
vylučujú do okolia uhlík a dusík – prvky nevyhnutné pre život.
Zrodenie planetárnej hmloviny Mz3
Zoznam difúznych hmlovín
Zoznam planetárnych hmlovín
Planetárna hmlovina „Zelená bublina
Zoznam tmavých hmlovín
Zoznam protoplanetárnych hmlovín
Hmlovina
Hmlovina Carina v 3D
Hmloviny – zrod hviezd
HMLOviny planetárne
Hmloviny planetárne
Hmloviny TEM
Hmlovina „Závoj“ v 3D
Hmloviny reflexné
Hmloviny
HMLOvina
Čo sú hmloviny?
PrsteňCO hmlovina v 3D
Čo je hmlovina?
Skončí Slunce jako obvyklá planetární mlhovina?
Buckyballs ve vzdálené mlhovině
Mlhovina v souhvězdí Labutě – vítězný snímek za srpen
M16, Orlia hmlovina
Záhadné exploze gama záření v Krabí mlhovině
Zrození hvězdy v mlhovině Carina
Planetární mlhovina M 97
Slávna hmlovina vyzerá inak, nie je prázdna
Hmloviny „Orión a Konská hlava“
Hmlovina
Tmavá hmlovina
Emisná hmlovina
Planetárna hmlovina
Reflexná hmlovina
Hmloviny
Prekliknite sa ďalej na stránku 2
(tam si nájdete astrofyziku hmlovín)
Zdroj obrázku

Psychonautika

Zdroj obrázku:
Autor:
ESO
Zdroj textov: Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.