PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: CHRISTIAAN Huygens

Christiaan Huygens
Christiaan Huygens(* 14. apríl 1629, Haag – † 8. júl 1695, Haag) bol význačný holandský fyzik, matematik, astronóm, horológ a autor ranej science fiction. K jeho zásluhám patria teleskopické pozorovania vesmíru, vďaka ktorým vysvetlil povahu prstencov okolo Saturnu a objavil jeho mesiac Titan, ďalej potom pokusy týkajúce sa merania času, vynález kyvadlových hodín či výskumy optiky a odstredivej sily. Huygens vyslovil myšlienku, že svetlo je tvorené vlnením (dnes je známe ako Huyghensov princíp), ktoré bolo kľúčové pre pochopenie duality častí a vlnenia. Známy je aj pre svoj objav odstredivej sily a zákonov o kolíziách vesmírnych telies, vplyv na vývoj moderného kalkulu a pokusy týkajúce sa vnímania zvuku.
OBRÁZKY
Huygensov prinCÍP
Huygensov princíp popísaný Christianom Huygens opisuje jednu z predstáv o šírení vlnenia. Predpokladá, že v každom okamihu možno každý bod na čele šíriacej sa vlny chápať ako nový zdroj vlnenia (sekundárnych vĺn). Nový tvar čela vlny v čase o malý okamih neskorší, možno potom určiť ako vonkajšiu obálku vĺn, šíriacich sa z týchto zdrojov.
OBRÁZKY
V roku 1655, Huygens navrhol, že Saturn bol obklopený pevným prstencom, „tenkým, plochým krúžkom, nikde sa nedotýkajúcim, so sklonom k ekliptike.“ Využitím 50 silných refrakčných teleskopov, ktoré sám navrhol, Huygens tiež objavil prvý zo Saturnových mesiacov Titan.
Refrakčný teleskop – refraktor
Refraktor je ďalekohľad, ktorého objektívom je jedna alebo viac šošoviek. Zväčšený obraz vzniká lomom svetla na šošovkách. Refraktory sú najstaršie astronomické ďalekohľady a majú veľké ohniskové vzdialenosti.
OBRÁZKY
SATurn
Saturn je šiesta planéta Slnečnej sústavy v poradí od Slnka, po Jupiteri druhá najväčšia z planét. Saturn patrí medzi joviálne planéty,
to znamená, že nemá pevný povrch, ale  len hustú  atmosféru, ktorá  postupne  prechádza do plášťa. Atmosféra je tvorená prevažne
vodíkom, ktorý tvorí 96,3 % jej objemu. Viditeľný povrch  planéty  tvorí svetložltá vrstva mrakov s nejasnými pásmi rôznych odtieňov,
ktoré sú rovnobežné s rovníkom.
OBRÁZKY
Titan
Titan (Saturn VI) je najväčší a najhustejší z dosiaľ známych mesiacov planéty Saturn a po Jupiterovom mesiaci Ganymedes je druhým
najväčším mesiacom v celej slnečnej sústave. Zároveň je prvým objaveným mesiacom planéty Saturn. Objavil ho  Christiaan  Huygens
v roku 1655.So svojím priemerom 5 150 km je väčší ako planéta Merkúr.
OBRÁZKY
Christian Huygens
V 1655 Huygens  pozoroval a nakreslil hmlovinu v Orióne. Jeho prvá  kresba tejto známej
hmloviny  Orión,  bola  vydaná  v  diele  Systema  Saturnium  v  1659. S  použitím svojho
moderného ďalekohľadu, sa mu podarilo  rozdeliť hmlovinu do rôznych hviezd. Jasnejšie
vnútro nesie teraz názov Huygensova oblasť, na jeho počesť.
Hmlovina OriÓN
Hmlovina Orión  alebo  Veľká  hmlovina v  Orióne, známa  tiež ako  M42 a NGC 1976, je žiariaca
emisná  hmlovina v  súhvezdí  Orión pod  Oriónovým  pásom. Je to jedna z najjasnejších hmlovín
a je  viditeľná voľným  okom. Od  Slnka je vzdialená  asi  1600   svetelných  rokov a jej šírka je 33
svetelných rokov.
OBRÁZKY
Dielo Systema Saturnium 1659
Huygens tiež objavil niekoľko medzihviezdnych hmlovín a niektoré dvojhviezdy.
DVojhviezda
Viac ako 70% všetkých hviezd tvoria dvojhviezdy a v Mliečnej dráhe je to viac ako polovica  hviezd,
len asi  sedmina  hviezd  sú osamotené ako  napríklad  Slnko. Dve hviezdy (zložky) obiehajú okolo
spoločného ťažiska a to podľa tretieho Keplerovho   zákona. Dvojhviezda sú dve  hviezdy, ktoré sú
na oblohe blízko seba.
OBRÁZKY 
Krátko pred  svojou smrťou v roku 1695, Huygens  dokončil Cosmotheoros, publikovaný
bol  posmrtne v roku 1698. Uvažoval v ňom o  existencii mimozemského života, na iných
planétach, ktoré  si predstavoval, ako  podobné Zemi. Takéto uvažovania neboli zvyčajné
v  tej dobe,  ospravedlňované  Kopernikanizmom  alebo  princípom plnosti. Ale Huygens
išiel do väčších detailov.
Princíp plnosti
Princíp plnosti tvrdí, že  vesmír  obsahuje  všetky  možné  formy  existencie.  Historik  ideí  Arthur
Lovejoy  bol  prvým, kto túto filozoficky dôležitú  zásadu explicitne diskutoval. Lovejoy rozlišuje dve
verzie  princípu:   statickú  verziu,  v  ktorej  vesmír  zobrazuje  konštantnú  plnosť  a  rozmanitosti
a  temporalizovanú  verziu,  v ktorej  plnosť  a  rozmanitosť  sa  postupne  zvyšuje v priebehu času.
Christiann Huygens
Dielo CosmotheorOS
Huygens napísal, že dostupnosť vody v kvapalnej  forme, je zásadná pre život a že vlastnosti
vody sa musia meniť z planéty na  planétu, aby vyhovovali teplotnému rozsahu. Zobral svoje
pozorovania tmavých a svetlých škvŕn  na povrchu Marsu a  Jupitera ako  dôkaz  vody a ľadu
na  týchto  planétach. Tvrdil, že mimozemský  život  nie je ani  potvrdený ani popretý Bibliou,
a pýtal sa, prečo by Boh  stvoril ostatné planéty, keby nemohli  slúžiť väčšiemu  účelu okrem
toho, že  sú obdivované zo  Zeme. Huygens  nastolil, že veľká  vzdialenosť  medzi  planétami
znamená, že  Boh  nemal v  úmysle  aby o  tom vedela len jedna bytosť, ale aj bytosti ostatné
a nepredpokladal, koľko by ľudia pokročili  vo vedeckých  poznatkoch. V tejto knihe Huygens
publikoval svoju metódu pre odhad hviezdnych vzdialeností.
Mierka kozmických vzdialeností
Mierka  kozmických  vzdialeností (tiež známa ako extragalaktická stupnica  vzdialeností)  je postupnosť
metód,  ktorými  astronómovia  určujú  vzdialeností  nebeských   objektov. Skutočné  priame   meranie
vzdialenosti z  astronomického objektu je  možné len  pre  tie  objekty, ktoré sú „dosť blízko“ (zhruba do
tisíc parsekov) k  Zemi. Techniky pre určovanie vzdialenosti pre vzdialenejšie objekty sú všetky založené
na rôznych meracích koreláciach  medzi metódami, ktoré pracujú  pri  malej vzdialenosti a metód, ktoré
pôsobia na väčšie vzdialenosti.Niekoľko metód sa spolieha na štandardnú sviečku,ktorá je astronomický
objekt, ktorý má známu svietivosť.
OBRÁZKY
Huygens spravil skupinu menších otvorov v clone, ktorú nasmeroval k Slnku, na základe čoho
odhadol, že svetlo Slnka  je  rovnaké ako  svetlo hviezdy Sirius. Potom vypočítal, že uhol tohto
otvoru  bol 1/27,664  priemeru  Slnka a  tak  to  bolo asi 30.000 krát tak ďaleko, za nesprávneho
predpokladu, že Sirius je tak svietivý ako naše Slnko.
rus
Sírius (α CMa/α Canis Majoris/Canis Majoris)  je  najjasnejšia  hviezda  nočnej  hviezdnej  oblohy. Jeho
zdanlivá  hviezdna  veľkosť je −1,46.  Nachádza  sa  v  súhvezdí  Veľký  pes.  Názov hviezdy  pochádza
z latinského  slova  sīrius  a  gréckeho σείριος (seirios, „žiarivý“). Často sa označuje aj ako „psia hviezda“.
OBRÁZKY
Huygensov princíp sekundárnych vĺn
WEbové stránky
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens – životopis
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens – holandský vedec a matematik
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens – objaviteľ Titánu
Huygensove hodiny
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Cosmotheoros Christiaana Huygensa
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Systema Saturnium
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Kyvadlové hodiny Christiaana Huygensa
Vid
Christiaan Huygens
https://www.youtube.com/watch?v=M3vugR6ZmoA
Christiaan Huygens
https://www.youtube.com/watch?v=Cf7pwjHSFRc
Huygens princíp sekundárnych vĺn
https://www.youtube.com/watch?v=5g3ChMJBITc
Huygensov princíp
https://www.youtube.com/watch?v=z20RJq8EH2c
Huygensov princíp
https://www.youtube.com/watch?v=vqa4L0DuWbM
Kyvadlové hodiny Christiana Huygensa
https://www.youtube.com/watch?v=Av-5WJTf204
Christiaan Huygens
https://www.youtube.com/watch?v=adMcn10W7QA

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.