PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Giovanni Domenico CASSINI
Giovanni Domenico Cassini
Giovanni Domenico Cassini alebo Jean-Dominique Cassini (* 8. jún 1625, Perinaldo, Janovská republika – † 14. september 1712) bol taliansko-francúzsky astronóm a inžinier. Jeho synom bol francúzsky astronóm Jacques Cassini.
OBRÁZKY
Spoločne s Robertom Hookom je Cassinimu pripisovaný objav Veľkej červenej škvrny na Jupiteri (okolo roku 1665).
Robert HooKE
Robert Hooke (28 júla 1635-3 marec 1703) bol anglický filozof, architekt a polyhistor.Známy je jeho fyzikálny zákon (Hookov zákon) o priamej úmernosti veľkosti deformácie a napätia v deformovanom telese.
OBRÁZKY
Jupiter
Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, v poradí piata od Slnka. Slnečná sústava je niekedy popisovaná ako dvojsystém skladajúci sa zo Slnka a Jupiteru ako hlavných dvoch členov ďalších menších telies. Jupiter, Urán Neptún sú označované ako plynný obri alebo planéty jupiterského typu. Jupiter má hmotnosť približne jednej tisíciny Slnka, čo je okolo dva a pol krát viac ako všetky ostatné planéty slnečnej sústavy dohromady.
OBRÁZKY
VEĽká červená škvrna
Veľká červená škvrna je atmosférický jav v horných vrstvách atmosféry Jupitera. Pozorovali ju už od vynájdenia ďalekohľadov schopných ju rozpoznať, čo znamená, že je staršia ako 300 rokov. V podstate ide o obrovský hurikán – anticyklónu, ale v oveľa väčšom priestorovom a časovom meradle.
OBRÁZKY
Cassini pozoroval a publikoval povrchové znaky na Marse (skôr pozorované Huygensom ale nepublikované), určil 
rotačné periódy  medzi  Marsom  a Jupiterom a objavil  štyri  mesiace Saturna, Japetus a Rheu v roku 1671 a 1672
a Tethys a  Dione 1684. Cassini  ako  prvý  pozoroval tieto  štyri  Saturnove mesiace, ktoré nazval Sidera Lodoicea
(hviezdy Louisa), vrátane  Japetusa,  ktorého  anomálne zmeny v  jase sa  správne pripísali dôsledku  prítomnosti
tmavého   materiálu   na   jednej   pologuli (teraz   pomenované    Cassiniho   oblasť   na   jeho   počesť).  Navyše
objavil Cassiniho delenie na prstencoch Saturnu (1675). S Robertom  Hookeom  zdieľal  ocenenie za objav Veľkej
červenej  škvrny  na  Jupiteri (cca  1665).  Okolo   roku  1690,  Cassini  ako  prvý  pozoroval  diferenciálnu  rotáciu
v Jupiterovej atmosfére.
Mesiace Saturna
Saturnove  mesiace  sú  prirodzené satelity planéty Saturn. Na  základe  charakteru  obežných  dráh  sú  Saturnove  satelity
rozdeľované  do  niekoľkých  skupín, zvyčajne nazývaných  rodinami.V  súčasnosti (2011)  je  známych 61  mesiacov planéty
Saturn, 52 z nich sú pomenované. Ďalšie 3 mesiace sú neisté.
OBRÁZKY
Giovanni Cassini
TitAN
Titan (Saturn VI) je najväčší a najhustejší z dosiaľ známych mesiacov planéty Saturn a po
Jupiterovom mesiaci Ganymedes je druhým najväčším mesiacom v celej  slnečnej sústave.
Zároveň je prvým objaveným mesiacom  planéty  Saturn. Objavil  ho  Christiaan  Huygens
v roku 1655.
OBRÁZKY
Rhea
Rhea je mesiac planéty Saturn. Od Saturnu je vzdialený 527 040 kilometrov. Jeho polomer
je 764 kilometrov. Hmotnosť  mesiaca  je odhadovaná na 2,49×1021 kg. Objavený bol roku
1672 a objaviteľom sa stal Giovanni Domenico Cassini. Doba jedného  obehu okolo planéty
mesiaci je 4,517500436 dňa. Doba rotácie je rovnaká a je rovná  4,517500436 dňa. Teploty
na povrchu mesiaca sa pohybujú v rozmedzí 53 až 99 K.
OBRÁZKY
JAPetus
Japetus tiež Japetus, astronomické  definitívne  označenie Saturn VIII, je prirodzený satelit
planéty Saturn s priemerom  1436  km, ktorú  obieha  medzi  dráhami  Titanu a Phoebe vo
vzdialenost i 3,56  milióna  km. Objavil  ho 25. októbra  1671  Giovanni  Domenico  Cassini.
Mesiac   je  osobitý  tým,  že  jedna  jeho  pologuľa  je  výrazne  tmavšia  než  druhá. Je to
spôsobené odlišným  albedom oboch pologúľ  satelitu, z  ktorých  jedna  odráža 3-5 percent
dopadajúceho slnečného svitu, zatiaľ čo druhá až 50 percent.
OBRÁZKY
Tethys
Tethys je mesiac planéty Saturn. Od Saturnu Je vzdialený 294 660 kilometrov. Jeho polomer
je 530 kilometrov. Hmotnosť  mesiaca  je 7,55×1020 kilogramov.  Objavený  bol v  roku 1684
objaviteľom  sa  stal  Giovanni  Domenico  Cassini. Jeden  obeh  okolo  planéty mesiaci  trvá
1,887802   dňa.  Doba  rotácie  je  rovnaká  a  je  teda  1,887802  dňa. Okolo planéty obieha
rýchlosťou 11,36 km / s. Priemerná teplota povrchu je okolo 73 K.
OBRÁZKY
Mesiace planéty Saturn
DioNE
Dione je mesiac planéty Saturn. Od Saturnu je vzdialený 377 400 kilometrov. Jeho polomer
je 560 kilometrov.Hmotnosť mesiaca je odhadovaná na 1,05×1021  kg.  Objavený bol v roku
1684 objaviteľom sa stal Giovanni Domenico  Cassini. Doba  jedného obehu  okolo  planéty
mesiaci je 2,736914742 dňa. Doba rotácie je rovnaká je Rovná 2,736914742 dňa. Povrch je
usporiadaného súboru s mnohými krátermi, ktoré môžu byť až 35 km veľké.
OBRÁZKY
Sidera Lodoicea
Sidera Lodoicea / sɪdərə ˌlɒdɵɪʃiə / je  pomenovanie,  ktoré  dal  astronóm  Giovanni  Cassini
štyrom   mesiacom  Saturnu  objavených  v  rokoch 1671, 1672 a 1684  a  publikoval  v  jeho
Découverte de deux nouvelles planètes autour de Saturne v roku 1673 a Journal des sçavans
v roku 1686. Tieto mesiace sú dnes známe pod týmito názvami, uvedenými v roku 1847:
Japetus alebo Saturn VIII, objavený 25. októbra 1671
Rhea alebo Saturn V, objavený 23. decembra 1672
Tethys alebo Saturn III, objavený 21. marca 1684
Dione alebo Saturn IV, objavený 21. marca 1684
OBRÁZKY
Cassini  ako prvý  uvidel štyri  Saturnove  mesiace  a klasifikoval prstence (Cassiniho
delenie-1675).
CASsiniho delenie
Cassiniho delenie alebo Cassiniho medzera je  tmavá  medzera  medzi  vnútornou a vonkajšou
časťou Saturnovho prstenca, viditeľná ďalekohľadom. Objavil ju G. D. Cassini v roku 1675. Jej
šírka je 4 500 km a  oddeľuje  prstenec  A od prstenca B. Je to  najvýraznejší  rys Saturnových
prstencov a je pozorovateľné aj malým ďalekohľadom zo Zeme.
OBRÁZKY
Okolo roku 1690 Cassini ako prvý pozoroval diferenciálnu rotáciu Jupiterovej atmosféry.
Svoje tri zákony o pohybe mesiaca formuloval v roku 1693.
Diferenciálna rotácia
Diferenciálna  rotácia  je  rotácia, pri  ktorej oblasti  rozlične  vzdialené od  rotačnej osi alebo od
rovníka  majú  rôznu uhlovú  rýchlosť. Pozoruje  sa  napríklad  vo  vonkajších oblastiach Galaxie.
Hviezdy,  ktoré sú  ďalej  od stredu Galaxie, majú  uhlovú  rýchlosť  menšiu  a pri rotácii Galaxie
zaostávajú za hviezdami  bližšími  k  stredu  Galaxie. Diferenciálna  rotácia  sa  pozoruje  aj  na
povrchu  Slnka a veľkých  planét: čím  ďalej je  určitá vrstva fotosféry od rovníka Slnka, tým má
menšiu  uhlovú  rýchlosť  rotácie. Podobný  jav sa pozoruje aj v atmosférach Jupitera a Saturna.
Cassiniho zákoNY
Cassiniho zákony sú zákony hovoriace o pohybe Mesiaca.
1. Dráhová rezonancia Mesiaca je 1:1.To znamená,že rotačná doba  Mesiaca  okolo vlastnej osi
a obežná doba okolo Zeme sú rovnaké.To zapríčiňuje, že stále vidíme len jednu stranu Mesiaca.
2. Os rotácie Mesiaca zviera s rovinou ekliptiky stále rovnaký uhol (približne 88° 28′).
3. Rovina  vytvorená  normálou na ekliptiku a normálou na obežnú  rovinu  Mesiaca obsahuje os
rotácie Mesiaca.
Veľká červená škvrna na Jupiteri
V roku 1672 poslal Cassini svojho kolegu Jeana Richera do Cayenne vo Francúzskej
Guyane, zatiaľ čo  sám zostal v Paríži. Obidvaja robili  súčasné  pozorovania  Marsu,
našli jeho paralaxu  a odvodili jeho vzdialenosť. Toto  meranie  po  prvýkrát ukázalo
skutočné vzdialenosti v slnečnej sústave.
MArs
Mars je štvrtá planéta  slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Je  to  druhá  najmenšia  planéta
(po  Merkúre). Pomenovaná  je  po  Marsovi,  starorímskom  bohovi  vojny.  Jeho  dráha  sa
nachádza až za dráhou Zeme. Ide  o  planétu  terestrického typu, to znamená, že má pevný
horninový  povrch  pokrytý   impaktnými   krátermi,  vysokými   sopkami,  hlbokými  kaňonmi
a ďalšími  útvarmi.  Obiehajú  ho  dva  mesiace  nepravidelného  tvaru  pomenované  Fobos
a Deimos.
OBRÁZKY
Paralaxa
Paralaxa (miera vzdialenosti) v astronómii je uhol,o ktorý sa na oblohe nebeské teleso posunie,
ak je  pozorované  z  krajových  bodov vhodne zvolenej základne. Výpočet paralaxy sa používa
hlavne  pre  meranie  vzdialeností  objektov vo  vesmíre. Pre  meranie  vzdialeností   objektov
v slnečnej  sústav e sa  ako základňa používa polomer Zeme, pre meranie vzdialeností hviezd
sa používa  polomer  obežnej  dráhy Zeme (vzdialenosť Zeme-Slnka). Pre niektoré ďalšie typy
paraláx sa používajú aj iné základne.
Slnečná sústaVA
Slnečná sústava je planetárna sústava hviezdy Slnko,do ktorej patrí aj Zem.Skladá sa zo Slnka
a všetkých  telies, ktoré  obiehajú  okolo  neho; (planéty,  trpasličie  planéty,  planétky,  kométy,
mesiace,  meteoroidy, medziplanetárny  plyn a  prach),  rovnako   ako  aj  prostredia, v  ktorom
prebieha pohyb. Zem je treťou planétou slnečnej sústavy.  Slnečná sústava  je  súčasťou oveľa
väčšieho komplexu pozostávajúceho z množstva hviezd a medzihviezdnej hmoty – Galaxie.
OBRÁZKY
Cassini tiež ako prvý uskutočnil meranie zemepisnej dĺžky metódou navrhnutou Galileom,
použitím zatmenia Jupiterových mesiacovako hodín.
Zemepisná dĺžka
Zemepisná dĺžka je jedna z geografických  súradníc, určuje polohu  na  povrchu  Zeme  smerom
k východu alebo západu od Greenwichského poludníka Je to uhol, ktorý zviera rovina miestneho
poludníka,  prechádzajúceho  určovaným  bodom, a rovina  Greenwichského (nultého) poludníka.
OBRÁZKY
ZATmenie
Zatmenie je astronomický jav, ktorý nastáva keď sa jeden vesmírny objekt dostane do tieňa iného
vesmírneho  objektu. Aby  zatmenie  nastalo  vo vnútri planetárneho  systému, akým je napríklad
slnečná  sústava, musí  sa  vytvoriť tzv. syzýgia.  Syzýgia   je  zoskupenie  troch  alebo  viacerých
vesmírnych telies v rovnakom gravitačnom systéme v priamej línii.
OBRÁZKY
Giovanni Cassini
Keď sa vo  svojej  mladosti  nadchol pre nebesá, skôr ho zaujímala  astrológia ako
astronómia. Neskôr  sa  vo  svojom živote zameral takmer výhradne na astronómiu
a ako sa stále viac zapájal do vedeckej  revolúcie  a  pestoval  racionálne  myslenie,
začal  astrológiu   kritizovať.  V  mladosti  študoval   astrológiu   veľmi   intenzívne
a  načerpal   v  tomto  obore  rozsiahle  znalosti;  je  kuriózne, že práve tie ho viedli
k rozhodnutiu stať sa skôr astronómom.
AstrológIA
Astrológia  je  veľmi  starý  odbor (rozumej paveda), ktorý hľadá  vzťahy a súvislosti medzi
postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými  či  budúcimi dejmi na určitom mieste
povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín
ľudí alebo celých národov.
OBRÁZKY
Astronómia
Astronómia, čo  etymologicky  znamená „zákon hviezd,“ (z gréčtiny: αστρονομία = άστρον,
ástro – hviezda + νόμος, nómos – zákon)  je  veda  o  vesmíre,  zaoberajúca   sa  vznikom,
vývojom,  stavbou,  rozložením,  pohybom  a  vzájomnými  interakciami  vesmírnych telies
a ich sústav. Zároveň  skúma  fyzikálne  a  chemické  vlastnosti   astronomických  objektov,
ako aj procesy, ktoré ich vyvolávajú.
OBRÁZKY
VEDecká revolúcia
Vedecká revolúcia je kvalitatívna zmena vedy, napr. zmena paradigmy.
OBRÁZKY
V roku 1644 senátor  Bologne  Marquis  Cornelio Malvasia, ktorý sa  veľmi  zaujímal
o astrológiu, pozval do  Bologne  Cassiniho a  ponúkol mu  miesto  v  observatóriu
v Panzane, ktoré sa práve stavalo. Spolu s  ostatnými trávil väčšinu času počítaním
nových, lepších a presnejších efemerid pre  astrologické účely za použitia rýchlo sa
rozvíjajúcich astronomických metód a nástrojov tej doby.
Efemerida
Efemeridy sú údaje o zdanlivej polohe  pohyblivých astronomických  objektov (Slnko, Mesiac,
planéty,  umelé  družice)  na  oblohe  v  určitom čase  alebo časoch. Udávajú sa zvyčajne vo
sférických polárnych súradniciach (rektascenzia a  deklinácia). Vydávajú sa v podobe tabuliek,
dnes  sa  častejšie  počítajú  programy,  ktoré  sú  k  dispozícii  aj na internete. Používajú sa
v  astronómii, k  navigácii, k  rôznym  výpočtom  a  tiež  v  astrológii,  kde  sa  poloha  udáva
v uhlovej dĺžke na ekliptike, prípadne v znameniach zverokruhu.
OBRÁZKY
Roku 1669 sa Cassini presťahoval do Francúzska a vďaka grantu Ľudovíta XIV. mohol
založiť  Parížske  observatórium, ktoré  bolo otvorené v roku 1671. Cassini zostal jeho
riaditeľom až do konca svojej kariéry, do svojej smrti v roku 1712. Napriek tomu, že vo
Francúzsku  Cassini  slúžil  41  rokov  ako  kráľovský astronóm/astrológ Ľudovíta XIV.
(„Kráľa Slnko“), vo  svojej  dvojitej úlohe väčšinu času venoval astronómii; astrológiu,
ktorú tak intenzívne študoval v mladosti,zanedbával.Pápež Klement IX. najal Cassiniho
na stavbu opevnenia a reguláciu koryta rieky Pád na ochranu pred záplavami.
Sonda Cassini – misia k Saturnu
WEbové stránky
Giovanni Domenico Cassini
Giovanni Domenico Cassini 
Giovanni Domenico Cassini
Giovanni Domenico Cassini – Od astrológie k astronómii
Gian Domenico Cassini
Giovanni Domenico Cassini
Nič než fakty o Giovannim Cassinim
Giovanni Domenico Cassini, všeobecne označovaný ako Cassini I
Giovanni Domenico Cassini
Gian Domenico Cassini
Gian Domenico Cassini
Giovanni Cassini a Christiaan Huygens
Vid
Giovanni Domenico Cassini
Giovanni Domenico Cassini
Najväčšia búrka v slnečnej sústave
Prečo má Jupiter veľkú červenú škvrnu?
Mesiace Saturna
Tajomné mesiace Saturna
Sonda Cassini – misia k Saturnu
Saturnov mesiac Titan
Mesiac Saturna – Japetus
Mesiac Saturna: Japetus – rotácia
Mesiac Saturna: Rhea – rotácia
Mesiac Saturna: Titán – rotácia
Mesiac Saturna: Dione – rotácia

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.