PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Spektroskopia nukleárnej MAGNETICKEJ rezonancie

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonanCIE
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie čiže NMR spektroskopia  je fyzikálno-chemická metóda využívajúca interakcie atómových jadier (s nenulovým jadrovým spinom, napr. 13C) s magnetickým poľom. Skúma rozdelenie energiou jadrového spinu v magnetickom poli a prechody medzi jednotlivými spinovými stavmi vyvolanej pôsobením rádiofrekvenčného žiarenia. Na základe NMR spektroskopie možno určiť zloženie a štruktúru molekúl skúmanej látky aj ich množstvo. Modernými metódami NMR spektroskopie možno zistiť aj priestorovú štruktúru menších proteínov (do 25 kDa), podobne ako pomocou röntgenovej štruktúrnej analýzy. Tento typ spektroskopie určuje fyzikálne a chemické vlastnosti atómov alebo molekúl, v ktorých sú obsiahnuté. Spolieha sa na fenomén nukleárnej magnetickej rezonancie a môže poskytnúť podrobné informácie o štruktúre, dynamike, reakčnom stave a chemickom prostredí molekúl. Intramolekulárne magnetické pole okolo atómu molekuly mení rezonančnú frekvenciu, čím umožňuje prístup k podrobnostiam elektronickej štruktúry molekuly a jej jednotlivých funkčných skupín. Často je NMR spektroskopia používaná chemikmi a biochemikmi na skúmanie vlastností organických molekúl, hoci je použiteľná na akúkoľvek vzorku, ktorá obsahuje jadrá, ktoré majú spin. Vhodné vzorky sa pohybujú od malých zlúčenín analyzovaných pomocou 1-rozmernej protónovej alebo uhlíkovo-13 NMR spektroskopie na veľké proteíny alebo nukleové kyseliny s použitím 3 alebo 4-rozmerových techník. Vplyv NMR spektroskopie na vedu bol podstatný z dôvodu rozsahu informácií a rozmanitosti vzoriek vrátane roztokov a tuhých látok.
https://cs.wikipedia.org/wiki/NMR_spektroskopie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspinresonanzspek…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…

Nukleárna magnetická rezonancia
Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) je fyzikálny jav, v ktorom jadrá v magnetickom poli absorbujú a opätovne vyžarujú elektromagnetické žiarenie. Táto energia má špecifickú rezonančnú frekvenciu, ktorá závisí od sily magnetického poľa a od magnetických vlastností izotopu atómov; v praktických aplikáciách je frekvencia podobná televíznym vysielaniam VHF a UHF (60-1000 MHz). NMR umožňuje pozorovanie špecifických kvantových mechanických magnetických vlastností atómového jadra. Mnoho vedeckých techník využíva NMR javy na štúdium molekulovej fyziky, kryštálov a nekryštalických materiálov pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie. NMR sa tiež rutinne používa v pokročilých lekárskych zobrazovacích technikách, ako je napríklad zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI).
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspinresonanztranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res… translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…

 

STolný spektrometer na báze nukleárnej magnetickej rezonancie
Stolný spektrometer na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (Benchtop NMR Spectrometer) sa vzťahuje na spektrometr Fouriérovej transformačnej nukleárnej magnetickej rezonancie (FT-NMR), ktorý je podstatne kompaktnejší a prenosnejší ako bežné ekvivalenty, takže je prenosný a môže sa nachádzať na laboratórnej lavici. Toto pohodlie pochádza z používania permanentných magnetov, ktoré majú nižšie magnetické pole a zníženú citlivosť v porovnaní s oveľa väčšími a drahšími kryogénne chladenými supravodivými NMR magnetmi. Namiesto vyžadovania vyhradenej infraštruktúry, miestností a rozsiahlych inštalácií môžu byť tieto stolové nástroje umiestnené priamo na lavičke v laboratóriu a presunuté podľa potreby (napr. do dymovodu). Tieto spektrometre ponúkajú zdokonalený pracovný tok, a to aj pre začínajúcich používateľov, pretože sú jednoduchšie a ľahko použiteľné. Odlišujú sa od relaxometrov, pretože môžu byť použité na meranie NMR spektra s vysokým rozlíšením a nie sú obmedzené na stanovenie relaxačných alebo difúznych parametrov (napr. T1, T2 a D).
https://en.wikipedia.org/wiki/Benchtop_nuclear_mag…translate

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
 

Nukleárny magnetický momeNT
Nukleárny magnetický moment je magnetickým momentom atómového jadra a vychádza z toku protónov a neutrónov. Je to hlavne magnetický dipólový moment; kvadrupulový moment spôsobuje aj malé zmeny v hyperjemnej štruktúre. Všetky jadrá, ktoré majú nulový spin, majú tiež nenulový magnetický moment a naopak, hoci spojenie medzi týmito dvoma veličinami nie je jednoduché ani ľahko vypočítať.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_mom…translate

 

Chemický posun
V nukleárnej magnetickej rezonančnej (NMR) spektroskopii je chemickým posunom rezonančná frekvencia jadra vzhľadom na štandard v magnetickom poli. Často je pozícia a počet chemických posunov diagnostikovaná štruktúra molekuly. Chemické posuny sa tiež používajú na opis signálov v iných formách spektroskopie, ako je fotoemisná spektroskopia.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Verschiebu…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_shifttranslate

 

PARamagnetická nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
Paramagnetická spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie sa týka NMR spektroskopie paramagnetických zlúčenín. Hoci väčšina meraní NMR sa vykonáva na diamagnetických zlúčeninách, paramagnetické vzorky sú tiež prístupné na analýzu a vedú k špeciálnym účinkom, ktoré sú indikované širokým rozsahom chemického posunu a rozšírenými signálmi. Paramagnetizmus znižuje rozlíšenie NMR spektra v rozsahu, v akom sa spájanie zriedka vyrieši. Napriek tomu spektrá paramagnetických zlúčenín poskytujú prehľad o väzbe a štruktúre vzorky. Napríklad rozšírenie signálov je čiastočne kompenzované širokým rozsahom chemického posunu (často 200 ppm). Pretože paramagnetizmus vedie k kratším relaxačným časom (1 / T1), rýchlosť spektrálnej akvizície môže byť vysoká.
https://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetic_nuclear…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetic_nuclear…

 

J-spojka
V jadrovej chémii a jadrovej fyzike sú skalárne alebo J-spojky (tiež nazývané nepriame dipól-dipólové spojenie) sprostredkované chemickými väzbami spájajúcimi dve spiny. Ide o nepriamu interakciu medzi dvoma jadrami, ktoré vznikajú z hyperfemných interakcií medzi jadrami a lokálnymi elektrónmi. [J-spojka obsahuje informácie o vzdialenosti väzieb a uhloch. Najdôležitejšie je, že J-spojka poskytuje informácie o konektivite molekúl. V NMR spektroskopii je zodpovedný za výskyt mnohých signálov v NMR spektrách pomerne jednoduchých molekúl.
https://en.wikipedia.org/wiki/J-couplingtranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/J-coupling#/media/Fi…

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
 

Pascalov trojuholník
Pascalov trojuholník je geometrické usporiadanie binomických koeficientov do tvaru trojuholníka. Je pomenovaný po Blaise Pascalovi, hoci sa touto problematikou zaoberali jeho predchodcovia stovky rokov pred ním. Pascalov trojuholník môže byť skonštruovaný nasledujúcim spôsobom: na prvý riadok napíšeme číslo 1. Prvky na ďalších riadkoch získame tak, že vždy sčítame dva najbližšie prvky (ak existujú) , ktoré sa nachádzajú o riadok vyššie. Napríklad sčítaním čísel 1 a 3 vo štvrtom riadku získame číslo 4 v piatom riadku.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pascalov_trojuholn%C…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pascal%C5%AFv_troj%C…
https://de.wikipedia.org/wiki/Pascalsches_Dreiecktranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_triangletranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_triangle#…

 

SPInové kvantové číslo
Spinové kvantové číslo je v atómovej fyzike kvantovej číslo, ktoré parametrizuje vnútorný moment hybnosti (spinovej moment hybnosti alebo jednoducho spin) danej častice. Spinové kvantové číslo je štvrtým zo sady kvantových čísel (ďalšie sú hlavné kvantové číslo, vedľajšie kvantové číslo a magnetické kvantové číslo), ktorá úplne popisujú kvantový stav elektrónu. Spinové kvantové číslo sa značí s.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spinov%C3%A9_kvantov…
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_quantum_numbertranslate

 

Magnetická nerovnomernosť
V kontexte nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) termín magnetická nerovnomernosť označuje rozdiel medzi magneticky aktívnymi nukleárnymi spinmi svojimi NMR signálmi v dôsledku rozdielu v chemickom posune (magnetickej nerovnomernosti podľa kritéria chemického posunu) alebo spin-spin spojenie (J-spojka) (magnetická nerovnomernosť kritériom spojenia). Keďže sa očakáva, že chemicky nerovnomerné točenia (tj jadrá nesúvisiace so symetriou) budú magneticky odlišné (čím sa zabráni náhodnému prekrývaniu signálov) a keďže pozorovaný rozdiel v chemickom posune spôsobuje ich nerovnomernosť, termín magnetická nerovnomernosť sa najčastejšie vzťahuje iba na posledný typ, tj situácie chemicky ekvivalentných spinov, ktoré sa líšia v ich vzťahoch spojenia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_inequivalen…translate

 

DVOjrozmerná nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
Dvojrozmerná nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia (2D NMR) je súbor metód nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR), ktoré poskytujú údaje vynesené v priestore definovanom dvoma frekvenčnými osami namiesto jedného. Druhy 2D NMR zahŕňajú korelačnú spektroskopiu (COZY), J-spektroskopiu, výmennú spektroskopiu (EXSY) a nukleárnu Overhauserovu spektroskopiu (NOESY). Dvojrozmerné NMR spektrá poskytujú viac informácií o molekule ako jednorozmerné NMR spektrá a sú obzvlášť užitočné pri určovaní štruktúry molekuly, najmä pre molekuly, ktoré sú príliš komplikované na prácu s použitím jednorozmernej NMR.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweidimensionale_Ker…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_nucl…translate

 

Nukleárna magnetická rezonancia

 

Nukleárny Overhauserov účinOK
Nukleárny Overhauserov účinok (NOE alebo nOe) je prenos polarizácie jadrového spinu z jedného spinového kúpeľa na iný spinový kúpeľ cez krížovú relaxáciu. V nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopii sa niekedy môžu použiť NOE na objasnenie štruktúr organických zlúčenín.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kern-Overhauser-Effe…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Overhauser_e…translate
oBRÁZKy
https://de.wikipedia.org/wiki/Kern-Overhauser-Effe…

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia v pevnom skupenstve
NMR (SSNMR) spektroskopia v pevnom skupenstve je druh spektroskopie nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), charakterizovaná prítomnosťou anizotropných (smerovo závislých) interakcií. Spin interaguje s magnetickým alebo elektrickým poľom. Priestorová blízkosť a / alebo chemická väzba medzi dvomi atómami môže viesť k interakciám medzi jadrami. Vo všeobecnosti sú tieto interakcie závislé od orientácie. V médiách bez alebo s malou mobilitou (napríklad kryštály, prášky, veľké membránové vezikuly, molekulové agregáty) majú anizotropné interakcie podstatný vplyv na správanie systému nukleárnych spinov. Na rozdiel od toho v klasickom experimente NMR v kvapalnom stave vedie Brownov pohyb k priemerovaniu anizotropných interakcií. V takýchto prípadoch sa tieto interakcie môžu zanedbávať v časovom meradle NMR experimentu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_nuclear_…translate

 

NUKleárna magnetická rezonančná spektroskopia proteínov
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia proteínov (zvyčajne skrátená proteínová NMR) je oblasťou štruktúrnej biológie, v ktorej sa NMR spektroskopia používa na získanie informácií o štruktúre a dynamike proteínov, ako aj nukleových kyselín a ich komplexoch. Toto pole bolo propagované Richardom Ernstom a Kurtom Wüthrichom na ETH a Ad Bax, Marius Clore a Angela Gronenborn na NIH. Stanovenie štruktúry pomocou NMR spektroskopie sa zvyčajne skladá z niekoľkých fáz, z ktorých každý používa samostatnú sadu vysoko špecializovaných techník. Vzorka sa pripraví, vykonajú sa merania, aplikujú sa interpretačné prístupy a vypočíta sa a potvrdí sa štruktúra
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia nukleových kyselín
Nukleová kyselina NMR je použitie nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie na získanie informácií o štruktúre a dynamike molekúl nukleovej kyseliny, ako je DNA alebo RNA. Je užitočná pre molekuly až do 100 nukleotidov a od roku 2003 bolo stanovených pomocou NMR spektroskopie takmer polovica všetkých známych štruktúr RNA. NMR má výhody oproti röntgenovej kryštalografii, ktorá je druhou metódou na stanovenie štruktúry nukleovej kyseliny s vysokým rozlíšením, pretože molekuly sa pozorujú skôr v prirodzenom roztoku než v kryštálovej mriežke, ktorá môže ovplyvniť štrukturálne vlastnosti molekuly. Je tiež možné preskúmať dynamiku pomocou NMR. To prichádza za cenu trochu menej presných a podrobných štruktúr než kryštalografie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate

 

Spektrometer pre nukleárnu magnetickú rezonančnú
spektroskopiu

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia uhľohydrátOV
Uhľohydrátová NMR spektroskopia je aplikácia nukleárnej magnetickej rezonančnej (NMR) spektroskopie na štrukturálnu a konformačnú analýzu uhľovodíkov. Táto metóda umožňuje vedcom objasniť štruktúru monosacharidov, oligosacharidov, polysacharidov, glykokonjugátov a iných derivátov sacharidov zo syntetických a prírodných zdrojov. Medzi štrukturálne vlastnosti, ktoré je možné stanoviť pomocou NMR, je primárna štruktúra (vrátane stereochémie), konformácia sacharidu, stechiometria substituentov a pomer jednotlivých sacharidov v zmesi. Moderné prístroje NMR s vysokým poľom, ktoré sa používajú na vzorky sacharidov, typicky 500 MHz alebo vyššie, sú schopné spustiť súpravu experimentov s 1D, 2D a 3D na stanovenie štruktúry uhľohydrátových zlúčenín.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate

 

Trojitá rezonančná nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
Experimenty s trojitou rezonanciou sú sústavou experimentov s mnohorozmernou nukleárnou magnetickou rezonančnou spektroskopiou (NMR), ktoré spájajú tri typy atómových jadier, z ktorých najbežnejšie pozostávajú z 1H, 15N a 13C. Tieto experimenty sa často používajú na priraďovanie špecifických rezonančných signálov k špecifickým atómom v izotopovo obohatenom proteíne. Táto technika bola prvýkrát opísaná v publikáciách Ad Bax, Mitsuhiko Ikura a Lewis Kay v roku 1990 a ďalšie experimenty sa potom pridali do súboru experimentov. Mnohé z týchto experimentov sa odvtedy stali štandardnou skupinou experimentov používaných na sekvenčné priradenie rezonancií NMR pri stanovení štruktúry proteínov NMR. Sú teraz neoddeliteľnou súčasťou výskumu NMR riešení proteínov a môžu sa tiež použiť v NMR v tuhom stave.
https://en.wikipedia.org/wiki/Triple-resonance_nuc…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Triple-resonance_nuc…

 

IN vivo magnetická rezonančná spektroskopia
In vivo magnetická rezonančná spektroskopia (MRS). Magnetická rezonančná spektroskopia (MRS), tiež známa ako nukleárna magnetická rezonančná (NMR) spektroskopia, je neinvazívna, bez ionizujúceho žiarenia choroby mozgu, mŕtvice, záchvaty, Alzheimerova choroba, depresia a ďalšie ochorenia postihujúce mozog. Používa sa tiež na štúdium metabolizmu iných orgánov, ako sú svaly. V prípade svalov sa NMR používa na meranie obsahu intramyocelulárnych lipidov (IMCL).
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanzspektr…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/In_vivo_magnetic_res…translate

 

Funkčná magnetická rezonančná spektroskopia mozgu
Funkčná magnetická rezonančná spektroskopia mozgu (fMRS) využíva magnetickú rezonanciu (MRI) na štúdium metabolizmu mozgu počas aktivácie mozgu. Údaje generované pomocou fMRS zvyčajne ukazujú spektrum rezonancií namiesto obrazu mozgu, podobne ako pri MRI. Plocha pod vrcholmi v spektre predstavuje relatívne koncentrácie metabolitov.FMRS je založený na rovnakých zásadách ako magnetická rezonančná spektroskopia in vivo (MRS). Avšak zatiaľ čo konvenčné MRS zaznamenáva jedno spektrum metabolitov z oblasti záujmu, kľúčovým záujmom fMRS je detegovať viaceré spektrá a študovať dynamiku koncentrácie metabolitu počas funkcie mozgu. Preto sa niekedy označuje ako dynamická MRS, MRS alebo MRS súvisiace s časom. Novým variantom fMRS je funkčná difúzne vážená spektroskopia (fDWS), ktorá meria difúzne vlastnosti mozgových metabolitov pri aktivácii mozgu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_…translate

 

NUKleárna magnetická rezonančná spektroskopia
v pevnom skupenstve

 

Magnetická rezonanCIA
Magnetická rezonancia (MR, MRI, z anglickej „magnetickej rezonancie“) je zobrazovacia technika používaná hlavne v zdravotníctve na zobrazovanie vnútorných orgánov ľudského tela. Pomocou MRI je možné získať úseky určitých oblastí tela, ktoré ďalej spracovávajú a spojujú až k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. Magnetická rezonancia využíva silné magnetické pole a elektromagnetické vlny s vysokou frekvenciou. Na rozdiel od CT vyšetrenia, ktoré je s MR niekedy alternatívne, teda nenese žiadnu škodu spôsobenú žiarením (nulová radiačná záťaž). Nevýhodou vyšetrenia MR je určitá hlučnosť zariadenia. Podstatou rozlišovania jednotlivých tkanín je ich odlišné správanie pri rovnakom vonkajšom pôsobení. Vyšetrenie sa vykonáva buď s alebo bez použitia kontrastných látok (gadolínium vpich do žily).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zobrazovanie_magneti…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_rezo…
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomogr…translate
obrÁZKY

 

Nukleárna magnetická rezonančná kryštalografia
Nukleárna magnetická rezonančná kryštalografia (NMR kryštalografia) je metóda, ktorá využíva primárnu NMR spektroskopiu na stanovenie štruktúry pevných materiálov v atómovej škále. Preto by sa primárne použila NMR spektroskopia v tuhej fáze, prípadne doplnená výpočtom kvantovej chémie (napríklad teória funkčnej hustoty), práškovou difrakciou atď. Kryštalografická štruktúra by bola lepšia ako kryštalická štruktúra obsahujúca molekulárne štruktúry a molekulové balenie. NMR kryštalografia je v mikrokryštalických materiáloch, ktoré sú prístupné tomuto spôsobu, ale nie rôntgenovému, neutronovému a elektrónovému difrakcii. To je z veľkej časti dôsledkom interakcií porovnateľne krátkych rozsahov meraných NMR kryštalografiou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate

 

DATabáza spektra nukleárnej magnetickej rezonancie
Databáza spektra nukleárnej magnetickej rezonancie je elektronický archív informácií o nukleárnej magnetickej rezonančnej (NMR) spektre. Takéto úložiská sa dajú stiahnuť ako samostatné súbory údajov alebo používané online. Forma, v ktorej sa údaje ukladajú, sa líši, a to od zoznamov riadkov, ktoré možno graficky zobraziť na údajovách o surovom voľnom indukčnom rozpadu (FID). Údaje sú zvyčajne anotované spôsobom, ktorý koreluje spektrálne údaje s príslušnou molekulárnou štruktúrou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate

 

NMR skúmavka
NMR skúmavka je tenká sklenená rúrka používaná na uchovávanie vzoriek v nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopii. Typicky sú známe NMR skúmavky ako v priemere 5 mm, ale vzorky 10 mm a 3 mm. NMR skúmavky sa točia normálnou rýchlosťou (to znamená, že sa neotáčajú), zvyčajne asi 20 Hz v NMR spektrometre.
https://en.wikipedia.org/wiki/NMR_tubetranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/NMR_tube#/media/File…

 

Prístroj na magnetickú rezonanciu

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia stereoizoméROV
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia stereoizomérov najbežnejšie známa ako NMR spektroskopia stereoizomérov je chemická analýza, ktorá používa NMR spektroskopiu na stanovenie absolútnej konfigurácie stereoizomérov. Napríklad cis alebo trans alkény, R alebo S enantioméry a R, R alebo R, S diastereoméry. V zmesi enantiomérov tieto metódy môžu pomôcť kvantifikovať optickú čistotu integráciou oblasti pod NMR píku zodpovedajúcemu každému stereoizoméru , Heteronukleárne NMR spektrum: napríklad fluór-19 NMR alebo fosfor-31 NMR. Presnosť integrácie môže byť zlepšená vložením chirálneho derivatizačného činidla s iným jadrom ako je vodík alebo uhlík. Mosherova kyselina obsahuje skupinu -CF3, takže ak adukt nemá iné atómy fluóru, 19F NMR racemickej zmesi ukazuje len dva píky, jeden pre každý stereoizomér.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate

 

Nukleárna štvorpólová rezonančná spektroskopia
Nukleárna štvorpólová rezonančná spektroskopia alebo NQR je technika chemickej analýzy súvisiaca s nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR). Na rozdiel od NMR, NQR prechody jadier môžu byť detegované v neprítomnosti magnetického poľa a NQR spektroskopia je označovaná ako „NMR nulového poľa“. Rezonancia NQR je so štvorpólovým momentom distribúcie jadrového náboja. Vzhľadom k tomu, EGF v mieste jadra v danej látky je hlavne zameraná valenčných elektrónov súvisiacich s príslušným väzby s inými susedných jadier, dôjde k NQR frekvencie alla Qual prechody je jedinečný pre danú látku. Zvláštna frekvencia NQR v jadrovom alebo štvornásobnom momente, vlastnosť jadra a v okolí jadra. Tento produkt sa nazýva jadrová kvadrupólová konštanta spojenia pre daný izotop v prechodoch NQR.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernquadrupolresonan…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_quadrupole_r…translate

 

Spin
Spin je vlastnosť elementárnych častíc. Je definovaná ako invariant Lorentzovej transformácie. Mechanická analógia spinu sa dá predstaviť ako neorbitálna zložka momentu hybnosti (to znamená, že spiny častíc prispievajú k celkovému momentu hybnosti telesa). Hodnota spinu je nemennou vlastnosťou každej elementárnej častice. Môže nadobúdať hodnotu celých alebo poločíselných kladných násobkov redukovanej Planckovej konštanty {\displaystyle \hbar =1,054.10^{-34}\,{\rm {Js}}}, preto sa často udáva len ako tento násobok(napríklad: 0, 1/2, 1, 3/2, atď).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spin_(fyzika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spin
https://de.wikipedia.org/wiki/Spintranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(physics) translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(physics)#/medi…

 

Malá molekula
V molekulárnej biológii a farmakológii je malou molekulou organická zlúčenina s nízkou molekulovou hmotnosťou (<900 daltonov), ktorá môže pomôcť regulovať biologický proces s veľkosťou rádovo 1 nm. Väčšina liekov sú malé molekuly. Horný limit molekulovej hmotnosti pre malú molekulu je približne 900 daltonov, čo umožňuje možnosť difundovať cez bunkové membrány tak, aby mohli dosiahnuť intracelulárne miesta pôsobenia. Navyše toto obmedzenie molekulovej hmotnosti je nevyhnutným, ale nedostatočným stavom pre perorálnu biologickú dostupnosť. Napokon, pre vývoj malých molekúl liečiva sa odporúča zníženie medznej molekulovej hmotnosti 500 daltonov na základe pozorovania, že miera klinického oderu je významne znížená, ak sa molekulová hmotnosť udržiava pod touto 500 dalton limit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedermolekulare_Ver…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_molecule translate

 

Prístroj na magnetickú rezonanciu

 

Mokrá chémIA
Mokrá chémia je forma analytickej chémie, ktorá používa klasické metódy, ako je pozorovanie na analýzu materiálov. Nazýva sa to mokrá chémia. Mokrá chémia sa tiež nazýva „lakárska chémia“, pretože mnohé testy sa vykonávajú na laboratórnych laviciach.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_chemistrytranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_chemistry#/media…

 

Kvapalné hélium
Pri štandardnom tlaku existuje chemický prvok hélium v tekutej podobe len pri extrémne nízkych teplotách pod -269 ° C (cca 4 K alebo -452,2 ° F). Jeho bod varu a kritický bod závisí na tom, ktorý izotop hélia je prítomný, či najbežnejší izotop hélium-4 alebo vzácnejšie izotop hélium-3. Toto sú jediné dva stabilné izotopy hélia. Hustota kvapalného hélia-4 pri jeho bodu varu a tlaku jednej atmosféry (101,3 kpa) je asi 0.125 g na cm3, alebo približne 1/8 hustoty kvapalnej vody.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapaln%C3%A9_helium
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_heliumtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_helium#/media…

 

SUPravodivosť
Supravodivosť je makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, neuvoľňuje sa žiadne joulové teplo a materiál sa stáva ideálnym diamagnetikom, čím kompenzuje vonkajšie magnetické pole.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Supravodivos%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
https://de.wikipedia.org/wiki/Supraleitertranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivitytranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity#/m…

 

Elektromagnetické žiarenie
Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie.Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie, mikrovlnné žiarenie a rádiové žiarenie. Šíri sa vákuom, priesvitnými a priehľadnými látkami. Rýchlosť jeho šírenia vo vákuu, alebo tiež rýchlosť svetla je 299 792, 458 km/s. Táto rýchlosť je podľa teórie relativity najväčšia možná rýchlosť vo vesmíre. Človek je zrakom schopný vnímať len úzku oblasť spektra od cca 380 do 760 nm, nazývanú viditeľné svetlo. Niektoré živočíchy sú schopné vidieť aj v iných oblastiach spektra.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%…
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_W…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radi…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radi…

 

Rôntgenová kryštalografia

 

Polárny účinOK
Polárnym účinkom alebo elektronickým účinkom v chémii je účinok, ktorý vyvíja substituent pri modifikácii elektrostatických síl pôsobiacich v blízkom reakčnom centre. Hlavnými prispievateľmi k polárnemu efektu sú indukčný efekt, mezomerový efekt a efekt elektronického poľa v priestore. Skupina elektronov alebo EWG odoberajú elektróny od reakčného centra. Ak je týmto centrom karbanón bohatý na elektróny alebo alkoxidový anión, prítomnosť substituentu, ktorý odoberá elektróny, má stabilizačný účinok.
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_effecttranslate

 

Rôntgenová kryštalografia
Rôntgenová kryštalografia je technika, ktorá sa používa na určenie atómovej a molekulovej štruktúry kryštálu, v ktorej kryštalické atómy spôsobujú, že lúč dopadajúcich röntgenových lúčov difraktuje do mnohých špecifických smerov. Meraním uhlov a intenzít týchto difrakčných lúčov môže kryštalograf vytvoriť trojrozmerný obraz hustoty elektrónov v kryštále. Z tejto hustoty elektrónov možno určiť priemerné polohy atómov v kryštále, rovnako ako ich chemické väzby, ich porucha a rôzne ďalšie informácie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A1_krys…
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallstrukturanal…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_crystallograph…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_crystallograph…

 

VNútorne neusporiadaný proteín
Vnútorne neusporiadaný proteín (IDP) je proteín, ktorý nemá pevnú alebo usporiadanú trojrozmernú štruktúru] IDP pokrývajú spektrum stavov z úplne neštruktúrovaných až čiastočne štruktúrovaných a zahŕňajú náhodné cievky, (pred) roztavené globuláty a veľké viacdomény proteíny spojené pomocou flexibilných linkerov. Predstavujú jeden z hlavných typov proteínov (spolu s globulárnymi, vláknitými a membránovými proteínmi).
https://de.wikipedia.org/wiki/Intrinsisch_ungeordn…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsically_disord…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsically_disord…

 

Dvojitá špirála
V molekulárnej biológii termín dvojitá špirála označuje štruktúru tvorenú dvojvláknovými molekulami nukleových kyselín, ako je DNA. Dvojitá špirálová štruktúra komplexu nukleovej kyseliny vzniká v dôsledku svojej sekundárnej štruktúry a je základnou zložkou pri určovaní jej terciárnej štruktúry. Tento pojem vstúpil do populárnej kultúry s publikovaním v roku 1968 The Double Helix: Osobný účet objavovania štruktúry DNA Jamesom Watsonom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvou%C5%A1roubovice
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelhelixtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_double_…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_double_…

 

Dvojrozmerná nukleárna magnetická rezonančná
spektroskopia

 

 

WEBové stránky

 

Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virt…translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/whatisnmr/whatisnmr….translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
https://www.slideshare.net/solairajananant/nmr-spe…
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
http://www.brynmawr.edu/chemistry/Chem/mnerzsto/Th…translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
https://www.chemguide.co.uk/analysis/nmr/backgroun…translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00266-4translate
Nukleárna magneticko rezonančná sspektroskopia
https://www.nature.com/articles/ncomms5703translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
https://www.nature.com/articles/s41598-017-02921-8translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
http://pslc.ws/macrog/nmr.htmtranslate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia
https://www.thermofisher.com/sk/en/home/industrial…translate
Spektrometer pre spektroskopiu nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.the-scientist.com/?articles.view/artic…translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia – spektrometre
https://www.oxford-instruments.com/products/spectr…translate
Stolný spektrometer na báze nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.oxford-instruments.com/products/spectr…translate
Nukleárna magneticko rezonančná spektroskopia – spektrometre
https://www.jeol.co.jp/en/products/list_nmr.htmltranslate
Spektrometer pre nukleárnu magneticko rezonančnú spektroskopiu
http://www.labcompare.com/Spectroscopy/530-Nuclear…translate

 

Magnetická rezonancia

 

 

Vid

 

Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=jjcHZuTGWXk
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=SBir5wUS3Bo&t=9s
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=H6_GgJN39vY&t=14s
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZt9I&t=856s
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Oj-yxbPz5Ao
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=BirHLLz3aXc
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=H6_GgJN39vY
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZt9I&list=PL6CD5AlpaPUEkncpJh4SH-nIuapxxlq0j
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAtZlKllA&t=29s
Nukleárna magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=-YIQJQs1NAA
Nukleárna magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=PmYwYUQw-Rw
Spektrometer pre nukleárnu magnetickú
rezonančnú spektroskopiu
https://www.youtube.com/watch?v=sfiQFQYgJuQ
Spektrometer pre nukleárnu magnetickú
rezonančnú spektroskopiu
https://www.youtube.com/watch?v=lITJyhypuJo
Spektrometer pre nukleárnu magnetickú
rezonančnú spektroskopiu
https://www.youtube.com/watch?v=SYiyBerYR6g
Stolný spektrometer na báze nukleárnej
spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=AqbLvmFHs28
Overhauserov nukleárny účinok
https://www.youtube.com/watch?v=x2YJXazBmFo
Overhauserov nukleárny účinok
https://www.youtube.com/watch?v=ljO9Q92WTLI
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia
v pevnom skupenstve
https://www.youtube.com/watch?v=bNFJj2g0UjI
Magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=zJr3lK_ahP0
Magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=SwH2OEB0DKU
Magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=mOt2FeGHjaY
Magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=QLz1buYNLgU
Magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=pGcZvSG805Y
Magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=0Puo4DJTzAM
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=AwXJNXNcLNs
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=R5LQzoFynqI
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=DZTXa4qerI4
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=8oI9YnhPNcQ
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=6UIRQm0Rohw
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=BFDvIC8AtfQ
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=DOjALmwaJ1Q
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=xS_V_OgeX-U
Prístroj na magnetickú rezonanciu
https://www.youtube.com/watch?v=6Aj2QspPf7s
Nukleárna magnetická rezonancia a röntgenová
kryštalografia
https://www.youtube.com/watch?v=mu14mgiTRAI
NMR skúmavka
https://www.youtube.com/watch?v=uYSVRX0RI3Y
NMR skúmavka
https://www.youtube.com/watch?v=Sov0x9YdVfg
NMR skúmavka
https://www.youtube.com/watch?v=OJz9aMcAw6E
Malé molekuly
https://www.youtube.com/watch?v=1Ntoml52-K0
Malé molekuly
https://www.youtube.com/watch?v=WCC2dJGX7pQ
Mokrá chémia
https://www.youtube.com/watch?v=WtLmpS5x_p4
Supravodivosť
https://www.youtube.com/watch?v=hejXmlBl69k
Vodivosť a supravodivosť
https://www.youtube.com/watch?v=nT2xCfBucT4
Elektromagnetické žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=ZdqTbJQDnPo
Elektromagnetické žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=dzyPT7kxp8M&t=71s
Elektromagnetické žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=OzFU6XvzzgA
Elektromagnetické žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=RmZhGomwzFc
Rôntgenová kryštalografia
https://www.youtube.com/watch?v=Tqz9s-2MLwg
Rôntgenová kryštalografia
https://www.youtube.com/watch?v=gBxZVF3s4cU
Rôntgenová kryštalografia
https://www.youtube.com/watch?v=2w5-AOUuqNA
Rôntgenová kryštalografia
https://www.youtube.com/watch?v=91i7Fbw21jk
Rôntgenová kryštalografia
https://www.youtube.com/watch?v=Sc1boyDsPSs
Vnútorne neusporiadaný proteín
https://www.youtube.com/watch?v=NzL4tFz3Zhk
Vnútorne neusporiadaný proteín
https://www.youtube.com/watch?v=WhS8UFaEodk
Vnútorne neusporiadaný proteín
https://www.youtube.com/watch?v=fDevOumrquM
Dvojitá špirála
https://www.youtube.com/watch?v=1vm3od_UmFg
Dvojitá špirála
https://www.youtube.com/watch?v=LCMc8_xSlkQ
DNA dvojitá špirála
https://www.youtube.com/watch?v=15qPwESrSwg

 

Zdroj obrázku
Zdroj textov
Wikipédia