PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: ATÓMOVÁ absorpčná spektroskopia

 

Atómová absorpčná spektroskoPIA
Atómová absorpčná spektroskopia (AAS) je spektroanalytický postup pre kvantitatívne stanovenie chemických prvkov s použitím absorpcie optického žiarenia (svetla) voľnými atómami v plynnom stave.V analytickej chémii sa metóda používa na určenie koncentrácie konkrétneho prvku (analytu) vo vzorke, ktorá sa má analyzovať. AAS sa môže použiť na určenie viac ako 70 rôznych prvkov v roztoku alebo priamo v pevných vzorkách používaných vo farmakologickom, biofyzikálnom a toxikologickom výskume.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A1_absorp%…
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomabsorptionsspekt…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_absorption_sp…translate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_absorption_sp…

 

Lambertov-Beerov zákon
Lambertov-Beerov zákon je matematické vyjadrenie závislosti absorpcie elektromagnetického žiarenia od vlastností materiálu, cez ktorý žiarenie prechádza. Zákon bol empiricky odvodený nezávisle fyzikmi Bouguerom (1729), Lambertom (1760) a Beerom (1852). Lambertov—Beerov zákon platí len pre absorpciu monochromatického žiarenia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lambertov-Beerov_z%C…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lambert%C5%AFv-Beer%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Beer%E2%80%93Lambert…translate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Beer%E2%80%93Lambert…

 

MOnochromátor
Monochromátor je zariadenie prepúšťajúce len veľmi úzku časť spektra, ktorého vlnovú dĺžku možno meniť. Funkciu monochromátora plní napríklad druhá štrbina pri spektroheliografe. Aj všetky rádioastronomické prístroje sú monochromátory, pretože z prichádzajúceho žiarenia rôznych vlnových dĺžok vyberajú len úzku časť spektra a zosilňujú ho.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Monochrom%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monochrom%C3%A1tor
https://de.wikipedia.org/wiki/Monochromatortranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Monochromatortranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Monochromator#/media…

 

Atómová absorpčná spektroskopia

Vlnová dĺžKA
Vlnová délka označuje vzdialenosť dvoch najbližších bodov postupného periodického vlnenia, ktoré sa kmitajú vo fáze. Vlnová dĺžka závisí od frekvencie vlnenia a rýchlosti šírenia vlny:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C4%BA%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9l…
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelengthtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength#/media/Fi…

 

Radiačný tok
Radiačný tok je mierou množstva ožiarenia prijímaného objektom z daného zdroja. Môže to byť akýkoľvek typ žiarenia, vrátane elektromagnetického, zvuku a častíc z rádioaktívneho zdroja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_flux

 

ANAlytický nebulizér
Všeobecný termín nebulizér sa vzťahuje na zariadenie, ktoré premieňa kvapaliny na jemnú hmlu. Trysky taktiež premieňajú kvapaliny na jemnú hmlu, ale to robia tlakom cez malé otvory. Nebulizátory všeobecne používajú toky plynu na dodávanie hmly. Najbežnejšou formou rozprašovačov sú zdravotnícke pomôcky, ako sú inhalátory na astma alebo plechovky na farbu. Analytické rozprašovače sú špeciálnou kategóriou v tom, že ich cieľom je dodávať jemnú hmlu na spektrometrické prístroje na elementárnu analýzu. Sú to nevyhnutné časti indukčne viazanej plazmovej atómovej emisnej spektroskopie (ICP-AES), hmotnostnej spektrometrie indukčne viazanej plazmy (ICP-MS) a atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS).
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_nebulizertranslate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_nebulizer…

 

Aerosól
Aerosól je koloid jemných pevných častíc alebo kvapôčok kvapaliny vo vzduchu alebo inom plyne. Aerosóly môžu byť prírodné alebo antropogénne. Príklady prírodných aerosólov sú hmla, lesné exsudáty a gejzírová para. Príkladmi umelých aerosólov sú zákal, prach, znečisťujúce látky vo vzduchu a dym. Tekuté alebo tuhé častice majú priemer väčšinou menší ako 1 um. Väčšie častice s výraznou rýchlosťou usadzovania s pôsobujú, že zmes je suspenzia, ale rozdiel nie je jasný.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aeros%C3%B3l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://de.wikipedia.org/wiki/Aerosoltranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerosoltranslate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerosol#/media/File:…

 

Ako funguje spektrofotometer?

 

VyparovanIE
Odparovanie prvku alebo zlúčeniny je fázový prechod z kvapalnej fázy na paru. Existujú dva typy odparovania: odparovanie a varenie. Odparovanie je povrchový fenomén, zatiaľ čo varenie je hromadný fenomén. Odparovanie je fázový prechod z kvapalnej fázy na paru (stav látky pod kritickou teplotou), ku ktorému dochádza pri teplotách pod teplotou varu pri danom tlaku. Odparovanie sa vyskytuje na povrchu. Odparovanie sa vyskytuje len vtedy, keď je parciálny tlak pary látky menší ako rovnovážny tlak pár.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdampfentranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaporizationtranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaporization#/media/…

 

Ionizácia
Ionizácia je proces, pri ktorom atóm alebo molekula získava negatívny alebo pozitívny náboj získavaním alebo stratou elektrónov na vytvorenie iónov, často v spojení s inými chemickými zmenami. Ionizácia môže byť dôsledkom straty elektrónu po kolíziách s subatomickými časticami, kolíziami s inými atómami, molekulami a iónmi alebo interakciou so svetlom. Štiepenie heterolytickou väzbou a heterolytické substitučné reakcie môžu viesť k tvorbe iónových párov. Ionizácia sa môže vyskytnúť prostredníctvom rádioaktívneho rozpadu interným procesom konverzie, pri ktorom excitované jadro prenáša svoju energiu na jeden z elektrónov vnútorného plášťa a spôsobí jeho vysunutie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ioniz%C3%A1cia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizace
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisationtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionizationtranslate
OBRÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionization#/media/Fi…

 

ATómová absorpcia grafitovej pece
Atómová absorpčná spektroskopia z grafitových pecí (GFAAS) (tiež známa ako elektrotermálna atómová absorpčná spektroskopia (ETAAS)) je typ spektrometrie, ktorý používa pec potiahnutú grafitovou pecou na odparovanie vzorky. Stručne, technika je založená na skutočnosti, že voľné atómy absorbujú svetlo pri frekvenciách alebo vlnových dĺžkach charakteristických pre príslušný prvok (teda názov atómovej absorpčnej spektrometrie). V určitých limitoch môže byť množstvo absorbovaného svetla lineárne korelované s koncentráciou prítomného analytu. Voľné atómy väčšiny prvkov je možné vyrobiť zo vzoriek použitím vysokých teplôt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphite_furnace_ato…translate

 

Pyrolýza
Pyrolýza je termochemický rozklad organického materiálu pri zvýšených teplotách za neprítomnosti kyslíka (alebo akéhokoľvek halogénu). Zahŕňa súčasnú zmenu chemického zloženia a fyzikálnu fázu a je nezvratný. Slovo pochádza z grécky odvodených prvkov pyro „oheň“ a lýzy „oddeľujúce“. Pyrolýza je typom termolýzy a najčastejšie sa pozoruje u organických materiálov vystavených vysokým teplotám. Jedná sa o jeden z procesov, ktoré sa týkajú spájania dreva, počnúc 200-300 ° C (390-570 ° F). Vyskytuje sa aj v ohňoch, kde spaľujú tuhé palivá alebo pri príchode vegetácie do styku s lávou v sopečných erupciách.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrol%C3%BDza
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrolysetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysistranslate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysis#/media/Fil…

 

Indukčne viazaná plazmatická hmotnostná spektrometria

 

Dymový výBOJ
Dymový výboj je plazma, ktorá je tvorená prechodom elektrického prúdu cez nízkotlakový plyn. Vytvára sa pomocou napätia medzi dvoma elektródami v sklenenej trubici obsahujúcej nízkotlakový plyn. Keď napätie presiahne určitú hodnotu, nazývanú nárazové napätie, plyn v trubici ionizuje, stáva sa plazmou a začne odvádzať elektrickú energiu, čo spôsobí, že žiari s farebným svetlom. Farba závisí od použitého plynu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doutnav%C3%BD_v%C3%B…
https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmentladungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Glow_dischargetranslate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Glow_discharge#/medi…

 

Jednosmerný prúd
Jednosmerný prúd (DC) je jednosmerný tok elektrického náboja. Jednosmerným prúdom sa vyrábajú zdroje ako batérie, napájacie zdroje, termočlánky, solárne články alebo dynamá. Jednosmerným prúdom môže prúdiť vodič, napríklad drôt, ale tiež môže pretekať polovodičmi, izolátormi alebo dokonca aj vákuom, ako v elektrónových alebo iónových lúčoch. Elektrický prúd tečie v konštantnom smere, odlišuje ho od striedavého prúdu (AC). Termín, ktorý sa predtým používal pre tento typ prúdu, bol galvanický prúd.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jednosmern%C3%BD_pr%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%…
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_currenttranslate
obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current#/medi…

 

ROZprašovanie
Rozprašovanie je proces, pri ktorom sa častice vylučujú z pevného cieľového materiálu v dôsledku bombardovania cieľa energetickými časticami, najmä v laboratóriu, iónov plynu. Stáva sa to len vtedy, keď je kinetická energia prichádzajúcich častíc oveľa vyššia ako bežné tepelné energie (»1 eV). Tento proces môže počas dlhotrvajúceho bombardovania iónov alebo plazmy viesť k významnej erózii materiálov a môže byť teda škodlivý.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sputterntranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Sputteringtranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Sputtering#/media/Fi…

 

Lampa s dutou katódou
Lampa s dutou katódou (HCL) je typ žiarovky so studenou katódou používanou vo fyzike a chémii ako zdroj spektrálnej linky (napríklad pre atómové absorpčné spektrometre) a ako frekvenčný tuner pre
svetelné zdroje, ako sú lasery. HCL využíva efekt dutej katódy, ktorý spôsobuje vedenie pri nižšom napätí a s väčším prúdom ako lampa so studenou katódou, ktorá nemá dutú katódu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlkathodenlampetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Hollow-cathode_lamptranslate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Hollow-cathode_lamp#…

 

Lambertov-Beerov zákon

 

Indukčná lamPA
Indukčná lampa je nesprávny názov pre indukčnú výbojku. Jedná sa o výbojku, ktorá nemá elektródy v kontakte s pracovným plynom. K excitácii pracovného plynu sa používa vysokofrekvenčné elektromagnetické pole. Excitovanom plyn vyžaruje viditeľné alebo ultrafialové žiarenie, ktoré je pomocou luminoforu prevedené na viditeľné žiarenie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Induk%C4%8Dn%C3%AD_l…
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionslampetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodeless_lamptranslate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodeless_lamp#/…

 

Oblúková lampa deutéria
Oblúková lampa deutéria (alebo jednoducho deutériová lampa) je nízkotlakový svetelný zdroj s plynovou výbojkou, ktorý sa často používa v spektroskopii, keď je potrebné kontinuálne spektrum v ultrafialovej oblasti. Plazmové „oblúky“ alebo výbojky používajúce vodík sú pozoruhodné pre ich vysoký výkon v ultrafialovom žiarení, s pomerne malým výstupom vo viditeľnom a infračervenom tele. Toto je podobné situácii vo vodíkovom plameni. Oblúkové lampy vyrobené bežným svetlom-vodíkom (vodík-1) poskytujú veľmi podobné UV spektrum deutéria a používajú sa v UV spektroskopoch. Avšak svetelné zdroje využívajúce deuterium majú dlhšiu životnosť a emisiu (intenzitu) na vzdialenejšom konci svojho UV rozsahu, ktoré sú tri až päťkrát väčšie ako bežné žiarovky s vodíkovým oblúkom pri tej istej teplote. Oblúkové lampy na deutérium, napriek tomu, že sú niekoľkonásobne drahé, sa považujú za vynikajúci svetelný zdroj svetlo-vodíkových oblúkových žiaroviek pre rozsah krátkodobých UV žiarenia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium_arc_lamptranslate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium_arc_lamp#/…

 

XENónová výbojka
Xenónová výbojka je špecializovaný typ plynovej výbojky, elektrické svetlo, ktoré produkuje svetlo pri prechode elektrickou energiou cez ionizovaný xenónový plyn pri vysokom tlaku. Vytvára jasné biele
svetlo, ktoré úzko napodobňuje prirodzené slnečné svetlo. Xenónové oblúkové lampy sa používajú vo
filmových projektoroch v divadlách, vo svetlometoch a na špecializované použitie v priemysle a výskumu na simuláciu slnečného žiarenia. Xenónové svetlomety v automobiloch vlastne používajú kovové halogénové žiarovky, pri ktorých sa xenónový oblúk používa len počas štartovania.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Xenonov%C3%A1_v%C3%B…
https://de.wikipedia.org/wiki/Xenon-Gasentladungsl…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp translate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp#/medi…

 

Pomer signálu k šumu
Pomer signálu k šumu (skratka SNR alebo S / N) je miera používaná vo vede a technike, ktorá porovnáva úroveň požadovaného signálu s úrovňou hluku pozadia. Je definovaný ako pomer výkonu signálu k výkonu šumu, často vyjadrený v decibeloch. Pomer vyšší ako 1: 1 (väčší ako 0 dB) znamená viac signálu ako šum. Zatiaľ čo SNR je bežne citovaný pre elektrické signály, môže sa aplikovať na akúkoľvek formu signálu (ako sú hladiny izotopov v ľadovom jadre alebo biochemická signalizácia medzi bunkami).
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_rati…translate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_rati…

 

Spektrofotometria a Beerov zákon

 

Zeemanov JAV
Zeemanov jav je rozštiepenie spektrálnych čiar na niekoľko zložiek vplyvom magnetického poľa, v ktorom sa nachádza zdroj žiarenia. Je podmienený možnými orientáciami magnetického momentu viazaného s mechanickým momentom atómu. Veľkosť rozštiepenia vzrastá s intenzitou magnetického poľa. Zeemanov jav umožňuje z meraní polohy rozštiepených spektrálnych čiar určovať veľkosť a smer magnetických polí (napríklad v slnečných škvrnách a v magnetických hviezdach). Jav objavil Pieter Zeeman v roku 1896.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zeemanov_jav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeeman%C5%AFv_jev
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeeman-Effekttranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effecttranslate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effect#/media…

 

Indukčne viazaná plazmatická hmotnostná spektrometria
ICP-MS čiže hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou je ultrastopová analytická metóda slúžiaca na stanovenie obsahu stopových množstiev jednotlivých prvkov v analyzovanej vzorke. Táto technika umožňuje analyzovať takmer všetky prvky od lítia po urán s citlivosťou od jednotiek ppt až po stovky ppm. Jej masové nasadenie nastalo až v posledných približne 20 rokoch, kedy boli úspešne vyriešené technické problémy s vytváraním stabilného vákua o tlaku rádovo 10-5Torru a udržaním konštantných podmienok v argónovej plazmy.
https://cs.wikipedia.org/wiki/ICP-MS
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie_…
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie_…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_…translate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_…

 

LAserová absorpčná spektrometria
Laserová absorpčná spektrometria (LAS) sa týka techník, ktoré používajú lasery na stanovenie koncentrácie alebo množstva druhu v plynnej fáze absorpčnou spektrometriou (AS). Optické spektroskopické techniky vo všeobecnosti a najmä laserové techniky majú veľký potenciál na detekciu a monitorovanie zložiek v plynnej fáze. Spájajú niekoľko dôležitých vlastností, napr. Vysokou citlivosťou a vysokou selektivitou s možnosťou nediskriminácie a vzdialeného snímania. Laserová absorpčná spektrometria sa stala najpredávanejšou technikou kvantitatívneho hodnotenia atómov a molekúl v plynnej fáze. Je tiež široko používanou technikou pre rôzne iné aplikácie, napr. V oblasti optickej frekvenčnej metrológie alebo v štúdiách interakcií ľahkých látok. Najbežnejšou technikou je laditeľná laserová absorpčná spektroskopia (TDLAS), ktorá sa stala komercializovanou a používa sa na rôzne aplikácie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_absorption_spe…translate

 

Monochromátor

 

WEBové stránky

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.slideshare.net/sharmasuriti/atomic-abs…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.liskeard.cornwall.sch.uk/images/Liskear…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.liskeard.cornwall.sch.uk/images/Liskear…

Atómová absorpčná spektroskopia
https://chem.libretexts.org/Textbook_Maps/Analytic…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://chemicalinstrumentation.weebly.com/flame-aa…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4222

Atómová absorpčná spektroskopia
http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/spec/atomic/a…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.labcompare.com/Spectroscopy/Atomic-Abso…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://mrclab.com/productsList.aspx?PcatID=1201&#0…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.shimadzu.com/an/elemental/aa/

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.perkinelmer.com/category/atomic-absorpt…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.shsu.edu/~chm_tgc/primers/AAS.html

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.intechopen.com/books/atomic-absorption…

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.thermofisher.com/sk/en/home/industrial…

Atómová spektroskopia
http://www.andor.com/learning-academy/atomic-spect…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://www.aurorabiomed.com/atomic-absorption-spec…

Atómová absorpčná spektroskopia
http://lab-training.com/aas/

 

Atómová absorpčná spektroskopia

 

Vid

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=6xcjh4GBtUk

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=GO5KKAZoqeE

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=_izbNvw2Tkg&t=63s

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=I5dO8AYa3eU&t=342s

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=YDh4EjyDmjc

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Yzan11nP6Ls

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=L3OFSJ8ZHog

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=3hnVixQ79RE

Atómová absorpčná spektrofotometria
https://www.youtube.com/watch?v=HBegTB_WDxQ

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=miKyZm_vI_g

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=qvuz3BTBCwo

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=U_1lN1eo5ZU

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=0aGNmJ80gPk

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=zkDoRFFc1fE

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=j68xgp64L40&t=581s

Atómový absorpčný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=VL_0rEAQrF0

Atómová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=1XTTZR1scEs

Ako funguje spektrofotometer?
https://www.youtube.com/watch?v=pxC6F7bK8CU

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=6xcjh4GBtUk&t=2s

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=j68xgp64L40

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=GO5KKAZoqeE&t=7s

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=I5dO8AYa3eU

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=cDeB5AQO0Zo

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=_izbNvw2Tkg&t=4s

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=3hnVixQ79RE

Atomová absorpčná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Pi-fqnjqcIw

Indukčne viazaná plazmatická hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=biE8smiLx-8

Indukčne viazaná plazmatická hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=41ArJsLqF5k

Indukčne viazaný plazmatický hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=KGLmorX_8yE

Indukčne viazaná plazmatická hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=Plr3OiMCMv8

Indukčne viazaná plazmatická hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=aI4yEHdEFCk

Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=kKbAl7q-t5A

Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=hAAFwTLs0KE

Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=WDmkRRL1DCM

Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=qmbuHAo2uzM

Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=wTd30wLIBkI

Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=BST5GRsAnPk&t=13s

Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=c37XQSLca9M&t=14s

Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=4hlpdOTbcvk

Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=YDk64wyHywQ

 

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia