PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: POZEMNÉ observatóriá
Čo je to obsERVatórium ?
Observatórium je miesto, ktoré je využívané pre pozorovanie pozemských a nebeských javov. Medzi odbory, ktoré využívajú observatória ako nástroj svojich výskumov patrí napríklad: astronómia, meteorológia, geológia, oceánografia alebo vulkanológia. V histórii boli observatória jednoduchým astronomickým uhlomerom k určeniu vzdialeností hviezd, alebo sa jednalo o stavby podobné Stonehenge.
Najznámejšie observatória na Zemi
Mauna Kea Observatories
Mauna Kea Observatories (MKO) je súbor samostatných astronomických budov a zariadení, nachádzajúcich sa na vrchole vyhasnutej sopky Mauna Kea na Veľkom ostrove v Havajskom súostroví. Celý komplex sa rozkladá na ploche približne 2 km² v prírodnej rezervácii Mauna Kea a nazýva sa aj Astronomický okrsok. Výstavba prvých zariadení začala v roku 1967 a celý komplex je v správe Havajskej univerzity.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=zclfWUvbiCg
https://www.youtube.com/watch?v=NjqIQcAI2EY
https://www.youtube.com/watch?v=NAuycMXDM4U
ObráZKY
Mauna Kea Observatories (MKO)
Very Large Telescope
Very Large Telesscope (doslova veľmi veľký ďalekohľad),  skratka VLT, je systém veľkých moderných
optických ďalekohľadov.Vybudovala ich ESO ako súčasť observatória Paranal na kopci Cerro Paranal
v  púšti  Atacama  v  Čile.  Pozostáva  zo  štyroch  veľkých   zrkadlových   ďalekohľadov  (reflektorov)
s priemerom primárnych zrkadiel 8,2 metra a troch pomocných zrkadiel s priemerom 1,8 metra.Podľa
potreby je možné ich presúvať.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=wFpeM3fxJoQ
https://www.youtube.com/watch?v=hsmhLFh0AxU
https://www.youtube.com/watch?v=738ff6wAm4c
https://www.youtube.com/watch?v=HgiTxw3TQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=u5GzsdwdnWM
OBRÁzky
South Pole Telescope
South  Pole Telescope (SPT)   je  ďalekohľad  s  priemerom   10  m,  umiestnený na polárnej stanici
Amundsen-Scott na  južnom póle,  Antarktíde.  Ďalekohľad  je  určený pre pozorovanie v mikrovlných
vlnách,  milimetrových   vlnách   a  submilimetrových   vlnách   oblasti    elektromagnetického spektra,
s konkrétnym návrhom merania oslabujúcej difúznej emisie z kozmického mikrovlného pozadia (CMB)
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=cpG1XJy6K9U
https://www.youtube.com/watch?v=3pu84BQVxK4
ObRáZkY
Very Large Telescope (VLT)
Yerkes Observatory
Yerkes Observatory je astronomické observatórium prevádzkované na University of Chicago v Williams
Bay vo Wisconsine. Observatórium, ktoré sa volá „kolískou modernej astrofyziky,“ bolo založené v roku
1897 Georgeom  Ellery  Hale  a  financované Charlesom T. Yerkesom. Predstavovalo posun v myslení
o observatóriach z ich  jednoduchého bydliska pre ďalekohľady a pozorovateľov, k modernému poňatiu
pozorovacieho zariadenia integrovaného s laboratórnym priestorom pre fyziku a chémiu.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=A1eA96Flj9E
https://www.youtube.com/watch?v=QgiXy8qz7Qw
ObrázKY
Roque de los Muchachos Observatory
Roque de los Muchachos Observatory (španielsky: Observatorio del Roque de los Muchachos, ORM)
je astronomické  observatórium a nachádza  sa v obci Garafia na ostrove La  Palma  na  Kanárskych
ostrovoch. Stránky observatória sú prevádzkované  spoločnosťou Instituto de Astrofísica de Canarias,
založenom na neďalekom ostrove Tenerife. ORM je súčasťou európskeho severného observatória.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=HK3oK4j2-54
https://www.youtube.com/watch?v=LTUfWki1a2E
https://www.youtube.com/watch?v=VJFMOEN7nxw
OBRázky
Arecibo Observatory
Arecibo Observatory
Observatórium Arecibo sa nachádza asi 20 kilometrov  na  juhojuhozápad od portorického mesta Arecibo.
Je prevádzkované Cornellovou univerzitou spoločne s NSF.Observatórium je známe predovšetkým vďaka
svojmu rádioteleskopu, ktorý  je najväčším jednoaparátovým na  svete (priemer 305 m). Preslávil se napr.
ako prostriedok k objaveniu prvného dvojhviezdného pulzaru PSR 1913+16 (1974) v súčasnosti ako zdroj
dat projektu SETI@home alebo vo filmovej tvorbe, v bondovke Zlaté oko.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=ZxPMJ41yTW0
https://www.youtube.com/watch?v=ks8_J3mF5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=b1euS1Zci_A
oBrÁzKy
Australian Astronomical Observatory
Anglo-Australian Observatory je anglicko-austrálske  observatórium (Siding Spring pri Coonabarabrane,
Austrália; +149°4,0′; -31°16,6′; 1 164 m), vybudované 450 km severozápadne od Sydney. V činnosti je
od roku 1973, pôvodne vysunutá  stanica  observatória  Mount  Stromlo Observatory. Zameriava sa na
spektroskopiu a fotometriu hviezd.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=4geXkpT0IIU
https://www.youtube.com/watch?v=g8h2WB8Cov8
https://www.youtube.com/watch?v=w2XnledoThY
obrázKY
Atacama Large Millimeter Array (ALMA)
University of Tokyo Atacama Observatory
University of Tokyo Atacama Observatory (TAO) je astronomické  observatórium  sa nachádza na vrchole
Cerro Chajnantor, v nadmorskej výške 5640 m (18500 ft) v rámci sopečného dómu  v  púšti  Atacama  na
severe Chile.Lokalita sa nachádza menej ako 5 km (3.1 mi) severo-severovýchodne observatória od Llano
de Chajnantor, kde sa nachádza ALMA (ALMA), ale je viac ako 580 m (1900 ft), vyššej nadmorskej výške.
Weby
OBRÁzky
Atacama Large Millimeter Array
Atakamská veľká milimetrová anténna sústava (z angl. The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)
je sústava 66 rádioteleskopov budovaných na plošine Chajnantor v severnej Čile vo výške 5000 m nm.Mala
by umožniť výskum ako najvzdialenejšieho vesmíru , tak aj nášho Slnka.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=WLKqfM9NFXw
https://www.youtube.com/watch?v=R5SDHcIeCOw
https://www.youtube.com/watch?v=iOVbl8dQSrY
https://www.youtube.com/watch?v=s9u-TTD7yvY
ObrázkY
W. M. Keck Observatory
Indian Astronomical Observatory
Indické astronomické observatórium (IAO), ktoré  sa nachádza neďaleko mesta Lah v regióne Ladakh
indickom štáte Kašmír, má ma jednu z najväčšich sústav optických, infračervených  a gama  lúčových
teleskopov na svete. Je prevádzkované  indickým  astrofyzickým inštitútom v Bangalore. V súčasnosti
má druhý najvyššie položený optický teleskop na svete (4500 metrov).
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=uqsP6Ft4P4w
https://www.youtube.com/watch?v=FGeh35kPik8
https://www.youtube.com/watch?v=rGxfqvy7HoE
ObráZKY
W. M. Keck Observatory
Keckove teleskopy sú dvojica optických a infračervených  zrkadlových ďalekohľadov  vybudovaných na
vyhasnutej sopke Mauna Kea.Teleskopy s názvom Keck 1 a Keck 2 sú rovnaké a stoja vo vzdialenosti
90 metrov od seba. Patria medzi najväčšie ďalekohľady na svete.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=RYr2S39O0_0
https://www.youtube.com/watch?v=yPZj_nFCHHw
https://www.youtube.com/watch?v=CrF7pbRsnz8
https://www.youtube.com/watch?v=89yIIlERtVw
OBRázky
Square Kilometre Array (SKA)
Square Kilometer Array
Sústava  štvorcového  kilometra, (Square Kilometre Array v angličtine (SKA),  je  projekt  sústavy
rádiových teleskopov, ktorá by mala byť vybudovaná v Austrálii a Južnej Afrike, pričom jej celková
plocha aby mala dosiahnuť jeden štvorcový kilometer. Bude pracovať  v širokom pásme frekvencií
pričom by  ale mala byť 50-krát  citlivejšia  než  akýkoľvek  iný  rádioteleskop  v  súčasnosti. Bude
vyžadovať veľmi výkonné počítače a vysokovýkonné dátové spojenie s väčšou priepustnosťou než
má  celý  súčasný internet. Bude  schopný  prehľadávať oblohu tisícky krát rýchlejšie než  to  bolo
možné doposiaľ.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=xrBAsLgHFWs
https://www.youtube.com/watch?v=GiMiTKB4M2A
https://www.youtube.com/watch?v=TyRqcebnFTo
https://www.youtube.com/watch?v=g39S37RdD-4
oBRÁZKy
Southern African Large Telescope
Juhoafrický veľký teleskop je 10 metrový optický teleskop navrhnutý hlavne pre spektroskopiu.Skladá
sa z 91 hexagonálnych  zrkadiel  s priemerom 1 meter, ktorých zložením vzniká hexagonálne zrkadlo
o priemere 9.8 az 11.1 metra. Teleskop sa nachádza neďaleko mesta Stherland v pololopúšti Karoo
v Južnej Afrike.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=4W6ziM600Fk
https://www.youtube.com/watch?v=RcFtLCB7crE
obrázKY
Large Synoptic Survey Telescope (LSST)
Large Synoptic Survey Telescope
Large Synoptic Survey Telescope (LSST, Veľký celooblohový ďalekohľad) je práve prebiehajúci
vedecký projekt, ktorého  realizáciu zabezpečuje početná medzinárodná spolupráca. Výsledkom
tohto úsilia bude najväčší ďalekohľad na svete, schopný zaobstarať celooblohovú prehliadku.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=41DYE0rHNcc
https://www.youtube.com/watch?v=dNjXPq8clbo
https://www.youtube.com/watch?v=HxTiyfVn7Rc
OBRÁZky
Najväčšie pozemské teleskopy
Extremely Large Telescope
Extrémne veľky teleskop (ELT) je astronomické observatórium predstavujúce teleskop o priemere
20  metrov, pre  pozorovanie  ultrafialového, viditeľného  a  infračerveného  svetla. Spolu s inými
možnosťami, ELT by sa mal podieľať aj na hľadaní planét podobných Zemi.
oBrÁzKy
European Extremely Large Telescope (E-ELT)
European Extremely Large Telescope
Európsky extrémne veľký ďalekohľad (anglicky European Extremely Large Telescope – E-ELT)
je pripravovaný  najväčší  ďalekohľad  na  svete. Od  roku   2005   ho  vyvíja  Európske  južné
observatórium . Mal by byť postavený na kopci Cerro Armazones v severnej Čile v nadmorskej
výške 3060 m. S uvedením do prevádzky sa počíta po roku 2020.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=P3QfFG6XOR0
https://www.youtube.com/watch?v=QjrZqBkH7ns
ObRáZkY
Thirty Meter Telescope
Tridsaťmetrový teleskop (Thirty Meter Telescope (TLT)) je pozemný veľký zložený teleskop,
ktorý je vo výstavbe na Mauna  Kea na Havaji. Teleskop  je navrhnutý pre  pozorovanie od
pomedzia ultrafialového a viditeľného spektra  až  po stredné infračervené spektrum. Bude
obsahovať  aj  adaptívnu  optiku  na  korekciu  zaostrovacích  chýb  spôsobených zemskou
atmosférou.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=sNM7fhQkgYo
https://www.youtube.com/watch?v=ZEzx2goNdnc
https://www.youtube.com/watch?v=xQBzODd2EKw
ObrázKY
Giant Magellan Telescope (GMT)
Giant Magellan Telescope
Obrí Magelanov teleskop ( Giant Magellan Telescope (GMT) je pozemský extrémne veľký
teleskop,  ktorý  má  byť  dokončený  v  roku 2020. Má  sa  skladať zo siedmych hlavných
segmentov  o  priemere  8,4 metra,  z  ktorých  vznikne  24,5  metrové  primárne  zrkadlo
s  pozorovacou  plochou  ekvivalentnou  22  metrovému   zrkadlu.  Teleskop  by  mal  byť
schopný zachytiť 5 až 10 krát viac svetla ako súčasné teleskopy.Teleskop je súčasťou Las
Campas Observatory 115 kilimetrov severo-severo východne od La Serena v Chile.
V danej oblasti sa nachádza aj Magelanov teleskop.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=w-aKyqyY36I
https://www.youtube.com/watch?v=FVVSGcfFWVc
OBRázky
Large Binocular Telescope
Veľký binokulárny teleskop je optickým  teleskopom, ktorý leží na Mount Graham v pohorí
Pinaleno v juhovýchodnej časti štátu  Arizona v USA. V súčasnosti je jedným z najlepších
teleskopov. Použiva dve 8,4 metrové zrkadlá s rozostupom 14,4 metra. Umožňuje zachytiť
toľko  svetla  ako  porovnateľný 11,8  metrový  teleskop  a  detaily  ako porovnateľný 22,8
metrový teleskop.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=GUsU10H_PA4
https://www.youtube.com/watch?v=MtIBwHjiB50
https://www.youtube.com/watch?v=SvnQtkQEGBU
oBrÁzKy
Gran Telescopio Canarias (GTC)
Gran Telescopio Canarias
Gran  Telescopio  Canarias (GTC)  je  jeden  z  najväčších  zrkadlových teleskopov  na  svete. Je
súčasťou Roque de los Muchachos Observatory na ostrove La Palma  na  Kanárskych  ostrovoch.
Skúšobná prevádzka s dvanástimi zrkadlovými segmentami začala v noci zo 13. na 14. júla 2007,
slávnostné uvedenie do plnej prevádzky s 36 segmentmi sa konalo  za  prítomnosti  španielskeho
kráľovského páru 24. júla 2009.
Weby
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=1mE2YJXEof4
https://www.youtube.com/watch?v=jUxMhnbgROU
https://www.youtube.com/watch?v=9YgACusQaTE
ObrázkY
Tu si nájdete zoznam ďalších astronomických
observatórií na planéte Zem
Zdroj obrázku:
Autor:
Giant Magellan Telescope – GMTO Corporation
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.