PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: RAKETOplány
Čo je to rakeTOplán?
Raketoplán alebo kozmický raketoplán je viacnásobne použiteľné atmosféricko-kozmické lietadlo, ktoré vzlieta kolmo ako raketa (s pomocnými raketovými motormi), v kozmickom priestore sa pohybuje ako kozmická loď a klesá a pristáva v zemskej atmosfére ako lietadlo na bežnom letisku s dostatočne dlhou betónovou dráhou. V USA sú raketoplány známe ako Space Shuttle (zhruba „vesmírna kyvadlová doprava“). Pôvodný program NASA lietania raketoplánmi sa volá Space Transportation System („vesmírny prepravný systém“), preto sú lety raketoplánov označované skratkou STS nasledovanou číslom.
Kozmické raketoplány USA:
 
Program Boeing X-20 Dyna-Soar
Boeing X-20 Dyna-Soar
Boeing X-20 Dyna-Soar bol jednomiestny raketoplán vyvíjaný spoločnosťou Boeing pre letectvo Spojených štátov amerických. Program vývoja raketoplánu Dyna-Soar vznikol v októbri 1957 zjednotením štúdií a projektov Brass Bell, Robo a HYWARDS.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Boeing X-20 Dyna-Soar
https://www.youtube.com/watch?v=O1sO8OKKFZg
https://www.youtube.com/watch?v=IpO5q86Bqys
Boeing X-20 Dyna-Soar
Program Space Shuttle
 
Space Shuttle
Space  Shuttle bol americký pilotovaný kozmický raketoplán používaný na lety do vesmíru
vládnou organizáciou  NASA.  Mal sa stať jednou zo súčastí projektovaného komplexného
kozmického dopravného  systému STS (Space Transportation System), ktorý  však  nebol
realizovaný.
Weby
OBRÁzky
Pathfinder
Pathfinder je maketa družicového stupňa raketoplánu (pôvodne bezmenná) vyrobená z ocele
a dreva. Bol postavený v  Marshall  Space  Flight  Center v roku  1977  pre testy pozemných
zariadení (žeriavov a pod.). Neskôr bol prevezený do  Kennedyho vesmírneho  strediska  pre
výcvik pozemného personálu v montážnej hale VAB a na pristávacej dráhe.
Weby
ObRáZkY
VIDEÁ
Pathfinder
https://www.youtube.com/watch?v=4zg55NIihpE
Space Shuttle Pathfinder
Enterprise
Raketoplán Enterprise slúžil hlavne na testovacie lety, celkom sa testoval 9 mesiacov v roku
1977, počas  ktorých  sa preverili  základné aspekty letu raketoplánov, vyskúšal sa aj systém
prepravy raketoplánu v atmosfére pomocou špeciálneho lietadla.  (Raketoplán je umiestnený
na lietadle –  upravenom  Boeing 747, obidva  stroje  tak  letia  spolu,  ale sú  poháňané iba
motorom lietadla.)
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
Enterprise
https://www.youtube.com/watch?v=cOmemZl4k1U
https://www.youtube.com/watch?v=6I8DZivcnMM
https://www.youtube.com/watch?v=v-YNcwc1ZME
 
Space Shuttle Enterprise
Columbia
Columbia (podľa označenia NASA pre orbitálne  dopravné prostriedky OV-102) bol prvý americký
raketoplán, ktorý vzlietol do vesmíru.Jeho prvá misia STS-1 trvala od 12. do 14. apríla 1981. Ako
skúšobný   prototyp   mala  Columbia  najmohutnejšiu  vnútornú  konštrukciu  krídel  zo  všetkých
raketoplánov.   Pri prvých letoch bola jej  hlavná palivová nádrž ET natretá bielym protipožiarnym
náterom, pri ďalších letoch sa kvôli zvýšeniu nosnosti prestal tento náter používať.
Weby
OBRÁzky
VIDEÁ
Columbia
https://www.youtube.com/watch?v=F408bbpSGJU
https://www.youtube.com/watch?v=AqVqt_KjT1c
https://www.youtube.com/watch?v=FJb1mDME6J4
https://www.youtube.com/watch?v=6PpjOpgiP6g
Space Shuttle Columbia
Challenger
Challenger (podľa označenia NASA pre orbitálne dopravné prostriedky OV-099) bol druhý najstarší
americký raketoplán. Svoj prvý let absolvoval 4. apríla 1983, a celkovo absolvoval 10 misií. Pri lete
STS-6 sa  uskutočnila prvá „vychádzka“ v skafandri do vesmíru z raketoplánu. V roku 1985 pri misii
STS-61-A letela v raketopláne jedinýkrát osemčlenná posádka – spravidla  býva  maximálny  počet
osôb na palube raketoplánu 7.
Weby
ObrázkY
VIDEÁ
Challenger
https://www.youtube.com/watch?v=fSTrmJtHLFU
https://www.youtube.com/watch?v=lYX35Z_L-dw
Space Shuttle Challenger
Discovery
Discovery (podľa označenia NASA pre orbitálne dopravné prostriedky OV-103) bol raketoplán
NASA, ktorý bol používaný v programe Space  Shuttle  v rokoch 1984 až 2011. Bol vyrobený
ako tretí operačný  raketoplán  po  raketoplánoch Columbia (OV-102) a Challenger (OV-099).
Je to raketoplán s najväčším počtom ukončených letov – 39.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Discovery
https://www.youtube.com/watch?v=D0PRjioRr7A
https://www.youtube.com/watch?v=Af9n2g7oP8k
https://www.youtube.com/watch?v=Mzi1XohLlEc
Space Shuttle Discovery
Atlantis
Atlantis (podľa označenia NASA pre orbitálne dopravné prostriedky OV-104)  bol druhý najmladší
americký raketoplán, ktorý bol používaný v programe Space Shuttle v rokoch 1985 až 2011.Meno
dostal  jednak  po bájnom svetadiele Atlantída,  ale aj  po  prvej  americkej  oceánografickej  lodi,
dvojsťažňovej   plachetnici,  ktorú   v  období   rokov   1830 – 1866   prevádzkovala  Woods  Hole
Oceanographic Institution.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
Atlantis
https://www.youtube.com/watch?v=-oqLC0cN1_o
https://www.youtube.com/watch?v=zsJpUCWfyPE
https://www.youtube.com/watch?v=F1nCqRnMyYE
https://www.youtube.com/watch?v=XCeukUsCodk
https://www.youtube.com/watch?v=mQRKu2wy0cA
Space Shuttle Atlantis
Endeavour
Endeavour  (podľa  označenia  NASA  pre  orbitálne dopravné prostriedky OV-105)  bol  americký
raketoplán,  ktorý  bol  používaný v programe Space Shuttle v rokoch 1992 až 2011. Bol vyrobený
v roku 1991 ako náhrada za zničený Challenger. Pomenovaný bol po lodi kapitána Jamesa Cooka.
Ide o najmladší americký raketoplán.Pôvodne sa uvažovalo o názve Challenger 2, ale tento názov
bol zamietnutý z dvoch dôvodov: jednak z poverčivosti, že toto meno nosí smolu  a  jednak  preto,
aby nedochádzalo k zámenám. Endeavour absolvoval celkovo 25 letov.
Weby
oBrÁzKy
VIDEÁ
Endeavour
https://www.youtube.com/watch?v=UyPLjVPSdCg
https://www.youtube.com/watch?v=iBU6oskkNEc
https://www.youtube.com/watch?v=3cuCV-yNjfM
Space Shuttle Endeavour
Raketoplány SCALED COMPOSITES:
 
 
SpaceShipOne
SpaceShipOne je prvý súkromný raketoplán, ktorý uskutočnil pilotovaný let. Stalo sa tak 21. júna
2004. Ide  o  experimentálny  suborbitálny raketoplán,  ktorý  je  poháňaný  hybridným raketovým
motorom. SpaceShipOne  bol  vyvinutý  firmou  Scaled  Composites. Táto firma s ním získala 10
miliónov  dolárov , pretože vyhrala v súťaži Ansari X Prize  pre  prvý  súkromný  raketoplán,  ktorý
dosiahne dvakrát  počas  dvoch  týždňov  výškovú  hranicu  100  kilometrov. Vývoj plavidla stál 25
miliónov dolárov a z veľkej časti ho zaplatil Paul Allen.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
SpaceShipOne
https://www.youtube.com/watch?v=m-mvWKDKDuo
https://www.youtube.com/watch?v=-ZjEtJNdGhI
SpaceShipOne
SpaceShipTwo
SpaceShipTwo je projekt cestovného raketoplánu americkej spoločnosti Virgin Galactic,  ktorý
nadväzuje na predchádzajúci projekt SpaceShipOne. Cieľom projektu  je  vyvinúť   raketoplán
pre dopravu  turistov, ktorí by sa mali krátko dostať do kozmického priestoru.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
SpaceShipTwo
https://www.youtube.com/watch?v=XBlifr6EQNU
https://www.youtube.com/watch?v=Zvod94C-5mg
https://www.youtube.com/watch?v=8z1gbm1alKg
SpaceShipTwo
SpaceShipThree
SpaceShipThree  (tiež  Scaled  Composites  SpaceShipThree)  je  navrhovaný  orbitálny  kozmický
raketoplán vo  fáze vývoja súkromnej spoločnosti  Scaled Composites a Virgin Galactic. Nadväzuje
na  projekty  SpaceShipOne (2005-2009;  prvý  súkromný  raketoplán   schopný  prekonať  Mach 3
a 100km hranicu ) a SpaceShipTwo (od roku 2007; vyvíjaný suborbitálny raketoplán s perspektívou
prostriedku pre vesmírnu turistiku). Vývoj SpaceShipThree je  podmienený tým, že  SpaceShipTwo
bude úspešným projektom.
Weby
Program X-37:
 
Boeing X-37
Boeing X-37 je experimentálny bezpilotný kozmický raketoplán, ktorý má slúžiť na otestovanie nových
technológií na obežnej dráhe a pri návrate do atmosféry.Prvý pokusný let sa uskutočnil 7. apríla 2006
na Edwardsovej  leteckej  základni, keď  bol  vynesený  do výšky  lietadlom Scaled Composites White
Knight firmy Scaled Composites a potom kĺzavým letom klesol a pristál.
Weby
ObrázkY
VIDEÁ
Boeing X-37
https://www.youtube.com/watch?v=em5t8bwgmQ0
https://www.youtube.com/watch?v=qacBuPTlH9E
https://www.youtube.com/watch?v=xTVWB2T4MME
Boeing X-37
 
Program COTS:
 
Dream Chaser
Dream Chaser je viacnásobne použiteľný pilotovaný raketoplán vyvíjaný v USA firmou Sierra Nevada
Corporation (SNC), koncipovaný ako vztlakové teleso s horizontálnym pristátím a vertikálnym štartom
na klasickej rakete. Vychádza priamo z projektu NASA na miniraketoplán.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Raketoplán Dream Chaser
https://www.youtube.com/watch?v=oljpxs7YhCM
https://www.youtube.com/watch?v=bOxj2yVY9tQ
Dream Chaser
 
Kozmické raketoplány SSSR:
 
 
Program Spiral
 
Spiral
V roku 1962 bola poverená konštrukčná  kancelária OKB-155 vývojom raketoplánu s pôvodným
označením 50-50, v roku 1965 novým názvom na raketoplán Spiral. Jednalo sa o dvojstupňový
raketoplán, pričom   prvým   stupňom   bolo  hypersonické   lietadlo  dosahujúce  rýchlosť  M-4
s použitím leteckého  petroleja,  či M-6 s  kvapalným  vodíkom.  Na  jeho  chrbte   bol   vlastný
raketoplán. Bol  to  raketový  klzák  pre  1 osobu s   dvojstupňovou  urýchľovacou  raketou. Bol
určený  pre  krátky  let, jeho  hlavnou   úlohou   bolo kontrolovať  alebo ničiť  americké  družice,
pomáhať posádkam kozmických lodí a staníc.
Weby
 
Program Eněrgija-Buran
 
Buran
Sovietsky program stavby kozmoplánov MKS (Mnogorazovaja Kosmičeskaja Sistema, viacnásobný
kozmický  systém)  začal  v roku 1976 ako odpoveď na americký kozmický program. Bol to najväčší
a  najdrahší  program  sovietskej kozmonautiky. V rámci programu boli okrem kosmoplánu vyvinuté
aj  nosná  raketa  Energija  a  lietadlo  Antonov  An-225  schopný  prepravovať energija aj samotný
kozmoplán. V roku 1988 sa uskutočnil prvý (a posledný) kozmický  let  kozmoplánu Buran. Program
bol ukončený v roku 1993.
Weby
OBRÁZky
VIDEÁ
Buran
https://www.youtube.com/watch?v=Q6WHjQ3Y3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=J9ZGJucbLiw
Buran
Program MAKS
 
MAKS
Mnohoúčelový aerokozmický systém, ktorý bol narhnutý v roku 1988 a zrušený v roku 1991. Mal
významne znížiť náklady na vynášanie nákladov na obežnú dráhu Zeme, približne desaťnásobne.
Weby
ObRáZkY
VIDEÁ
MAKS
https://www.youtube.com/watch?v=-snm5HqR2Uc
MAKS
 
Kozmické raketoplány ESA:
 
 
Program Hermes
 
Hermes
Hermes bol projekt európskeho raketoplánu.Raketoplán mal byť do vesmíru vynášaný raketou Ariane 5
a mal podľa plánov zásobovať európsku vesmírnu stanicu Columbus. Tá sa však neskôr stala súčasťou
Medzinárodnej vesmírnej stanice (skrátene ISS).Raketoplán mal podľa prvotných zámerov byť schopný
do vesmíru vyniesť šesťčlennú posádku a náklad. Kvôli nedostatku financií bol  postupne  počet  členov
posádky znižovaný (až na dvoch členov) a objem vynášaného nákladu bol znížený na nulu.
Weby
OBRÁzky
VIDEÁ
Hermes
https://www.youtube.com/watch?v=G6ZCFron9-8
Hermes
Kozmické raketoplány Japonsko:
 
 
Program HOPE
 
HOPE X
HOPE  bol  japonský experimentálny  raketoplán, navrhnutý v rámci partnerstva medzi NASDA a NAL
(sú teraz súčasťou JAXA), ktorý začal v roku 1980.Bol umiestnený pre väčšinu svojho života ako jeden
z hlavných japonských príspevkov k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Projekt bol nakoniec zrušený
v roku 2003.
WEBY
oBrÁzKy
HOPE X
Zdroj obrázku
Autor:
NASA/MSFC
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.