Kozmos č. 6/2014

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2014/Ročník II., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č. 6/2014
 
 
Téma: Meteoroidy, METEORY a meteority
 
 
 
Meteoroid
Meteoroidy sú telesá slnečnej sústavy o veľkosti milimetrov až niekoľko desiatok metrov, ktorá sa pohybujú medzi planétami. Menšie telesá s rozmermi výrazne pod 1 mm (obvykle v rádoch mikrometrov) sa nazývajú mikrometeoroidy.
 
MeteOR
Meteor alebo zriedkavo lietavica je pomenovanie pre viditeľný jav v atmosfére, ktorý vzniká preletom meteoroidu zemskou atmosférou (alebo atmosférou iného telesa). Na nočnej oblohe sa prejavuje ako rýchly prelet svietiaceho objektu, preto je tiež známy ako padajúca hviezda.
 
Meteorit
Meteorit alebo zriedkavo povetroň je teleso, ktoré vznikne po dopade meteoroidu na Zem alebo na iné kozmické teleso s pevným povrchom. Prevažná väčšina meteoritov sú kamenné chondrity, existujú však aj železné meteority. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona.
 
Chondrit
Chondrity sú najhojnejšie sa vyskytujúci typ meteoritov, tvoria asi 86 % meteoritov, ktoré dopadli na Zem, nie je však isté, či toto percento odráža ich hojnosť vo vesmíre.
 
 
Rozdiel medzi meteoroidmi, meteormi a meteoritmi
 
 
Achondrit
Achondrit je druh meteoritu s väčšou, hrubšou veľkosťou zrna a šedou farbou. Patrí
medzi vzácne meteority a tvoria len 3% z na Zem spadnutých meteoritov. Jedná sa
o magmatickú horninu.
 
SideRIT
Siderit  je  druh  meteoritu, ktorý je zložený predovšetkým zo zliatiny železa a niklu
s menším množstvom minerálov. Niekedy sa označuje  aj  ako  meteorické  železo.
Tvorí asi 18% všetkých nájdených meteorov.
 
 
Meteorit z Marsu
 
 
Mezosiderit
Mezosiderity sú trieda kamenno-železných meteoritov, pozostávajúce z približne
rovnakých dielov kovového niklu, železa a kremičitanov .
 
PallaSIT
Pallasit je hrubozrnný meteorit. Zvyčajne sa vyskytuje v kovovo šedej alebo žltej
až zelenej farbe. Hornina je tvorená kryštálmi olivínu, ktoré sú  uzavreté  v  šedej
matičný hmote (zliatina niklu a železa). Pallasit je veľmi vzácny kamenoželezný
meteorit, ktorý tvorí len 1% hornín spadnutých z vesmíru na zemský povrch.
 
 
NWA 2995 mesačný meteorit
 
 
Mikrometeoroid
Mikrometeoroid je meteoroid s mikroskopickými rozmermi, s priemerom d <~ μm.
Je to časť medziplanetárneho prachu v slnečnej sústave.
 
MikromeTEORIT
Mikrometeorit je veľmi malý meteorit, teda kúsok materiálu na  povrchu  planéty,
ktorý zvyčajne váži menej ako gram.  Mikrometeoritmi  nachádzané  na  Zemi  sú
väčšinou kovové a radí sa do skupiny siderit. 
 
 
Meteority – Pallasity
 
 
Meteorický roj
Meteorický  roj  je  zvýšený  výskyt  meteorov pohybujúcich sa priestorom po
rovnobežných dráhach. Veľmi hustý meteorický roj (keď možno voľným okom
pozorovať tisíce – až stotisíc – meteorov za hodinu)  sa volá meteorický dážď.
 
LeonIDY
Leonidy sú meteorický roj spôsobený  kométou  Tempel-Tuttle.  Je  to  jeden
z najvýdatnejších a najobľúbenejších meteorických rojov.
 
 
Meteoroid, meteor a meteoroid
 
 
Geminidy
Geminidy sú meteorický roj spôsobený telesom 3200 Phaethon. Radiant roja
sa nachádza v súhvezdí Blíženci pri hviezde Castor.
 
PerzeIDY
Perzeidy sú kometárny meteorický roj súvisiaci s kométou Swift-Tuttle.
 
 
Železno-niklový meteorit
 
 
Zoznam meteorických rojov
 
Zoznam meteoritov
 
Slovník meteoriTOV
 
Encyklopédia meteoritov
 
 
Meteorit Millbillillie
 
 
Meteory a meteorITY
 
Meteoroidy, meteory, meteorit
 
Meteoroidy, meteory a meteority
 
 
Meteoroid
 
 
Meteoroidy
 
Pozrite si mapu všetkých miest, kam niekedy padol METEORrit
 
Meteory
 
Meteorické roje
 
 
MeteoritPallasit
 
 
Meteorická tělesa
 
MeteorITY
 
Čo sú asteroid, meteor a meteorite
 
LUNárne meteority
  
Meteory a meteority
 
 
Simulácia dopadu meteoritu
 
 
Meteory na Marsu
 
Kde vznikly železné meteority?
 
První meteority z pozorovaného asteroidu
 
Meteorický déšť na Marsu
 
 
Meteorit z Marsu NWA 7533 Čierna krása
 
 
Meteor rozhodl starověkou bitvu a zachránil křesťanství
 
Chyť padající hvězDU
 
Meteority z Marsu možná nesou známky po činnosti baktérií
 
7 najvačších meteoritov na zemi
 
 
10 najvačších meteoritických kráterov
 
 
Top 10 meteoritov
Tunguska meteorit
Hoba meteorit
Willamette meteorit
Sikhote-Alin
Sylacauga / Hodges meteorit
ALH 84001
Orgueil meteorit
Peekskill meteoRIT
Murchison meteorit
Allende meteorit
 
 
Meteorit z Marsu
 
 
Železné meteority
 
Kamenno-železné meteORity
 
Kamenné meteority – planetárne
 
Kamenné meteority – achondrity
 
Kamenné meteority – chondrity
 
 
Mesačný METeorit
 
 
Zbierka meteoritov
 
ZbieRKA meteoritov
 
Galéria meteoritov
 
Galéria meteoritov
 
GALÉRIA meteoritov
 
Prekliknite sa ďalej na astrofyzikálne údaje o meteoritických rojoch
 
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
Own work
Zdroj textov:
Wikipédia
 

Comments are closed