PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Meteoroidy, METEORY a meteority
Meteoroid
Meteoroidy sú telesá slnečnej sústavy o veľkosti milimetrov až niekoľko desiatok metrov, ktorá sa pohybujú medzi planétami. Menšie telesá s rozmermi výrazne pod 1 mm (obvykle v rádoch mikrometrov) sa nazývajú mikrometeoroidy.
MeteOR
Meteor alebo zriedkavo lietavica je pomenovanie pre viditeľný jav v atmosfére, ktorý vzniká preletom meteoroidu zemskou atmosférou (alebo atmosférou iného telesa). Na nočnej oblohe sa prejavuje ako rýchly prelet svietiaceho objektu, preto je tiež známy ako padajúca hviezda.
Meteorit
Meteorit alebo zriedkavo povetroň je teleso, ktoré vznikne po dopade meteoroidu na Zem alebo na iné kozmické teleso s pevným povrchom. Prevažná väčšina meteoritov sú kamenné chondrity, existujú však aj železné meteority. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona.
Chondrit
Chondrity sú najhojnejšie sa vyskytujúci typ meteoritov, tvoria asi 86 % meteoritov, ktoré dopadli na Zem, nie je však isté, či toto percento odráža ich hojnosť vo vesmíre.
Rozdiel medzi meteoroidmi, meteormi a meteoritmi
Achondrit
Achondrit je druh meteoritu s väčšou, hrubšou veľkosťou zrna a šedou farbou. Patrí
medzi vzácne meteority a tvoria len 3% z na Zem spadnutých meteoritov. Jedná sa
o magmatickú horninu.
SideRIT
Siderit  je  druh  meteoritu, ktorý je zložený predovšetkým zo zliatiny železa a niklu
s menším množstvom minerálov. Niekedy sa označuje  aj  ako  meteorické  železo.
Tvorí asi 18% všetkých nájdených meteorov.
Meteorit z Marsu
Mezosiderit
Mezosiderity sú trieda kamenno-železných meteoritov, pozostávajúce z približne
rovnakých dielov kovového niklu, železa a kremičitanov .
PallaSIT
Pallasit je hrubozrnný meteorit. Zvyčajne sa vyskytuje v kovovo šedej alebo žltej
až zelenej farbe. Hornina je tvorená kryštálmi olivínu, ktoré sú  uzavreté  v  šedej
matičný hmote (zliatina niklu a železa). Pallasit je veľmi vzácny kamenoželezný
meteorit, ktorý tvorí len 1% hornín spadnutých z vesmíru na zemský povrch.
NWA 2995 mesačný meteorit
Mikrometeoroid
Mikrometeoroid je meteoroid s mikroskopickými rozmermi, s priemerom d <~ μm.
Je to časť medziplanetárneho prachu v slnečnej sústave.
MikromeTEORIT
Mikrometeorit je veľmi malý meteorit, teda kúsok materiálu na  povrchu  planéty,
ktorý zvyčajne váži menej ako gram.  Mikrometeoritmi  nachádzané  na  Zemi  sú
väčšinou kovové a radí sa do skupiny siderit.
Meteority – Pallasity
Meteorický roj
Meteorický  roj  je  zvýšený  výskyt  meteorov pohybujúcich sa priestorom po
rovnobežných dráhach. Veľmi hustý meteorický roj (keď možno voľným okom
pozorovať tisíce – až stotisíc – meteorov za hodinu)  sa volá meteorický dážď.
LeonIDY
Leonidy sú meteorický roj spôsobený  kométou  Tempel-Tuttle.  Je  to  jeden
z najvýdatnejších a najobľúbenejších meteorických rojov.
Meteoroid, meteor a meteoroid
Geminidy
Geminidy sú meteorický roj spôsobený telesom 3200 Phaethon. Radiant roja
sa nachádza v súhvezdí Blíženci pri hviezde Castor.
PerzeIDY
Perzeidy sú kometárny meteorický roj súvisiaci s kométou Swift-Tuttle.
Železno-niklový meteorit
Zoznam meteorických rojov
Zoznam meteoritov
Slovník meteoriTOV
Encyklopédia meteoritov
Meteorit Millbillillie
Meteory a meteorITY
Meteoroidy, meteory, meteorit
Meteoroidy, meteory a meteority
Meteoroid
Meteoroidy
Pozrite si mapu všetkých miest, kam niekedy padol METEORrit
Meteory
Meteorické roje
MeteoritPallasit
Meteorická tělesa
MeteorITY
Čo sú asteroid, meteor a meteorite
Meteory a meteority
Simulácia dopadu meteoritu
Meteory na Marsu
Kde vznikly železné meteority?
První meteority z pozorovaného asteroidu
Meteorický déšť na Marsu
Meteorit z Marsu NWA 7533 Čierna krása
Meteor rozhodl starověkou bitvu a zachránil křesťanství
Chyť padající hvězDU
Meteority z Marsu možná nesou známky po činnosti baktérií
7 najvačších meteoritov na zemi
10 najvačších meteoritických kráterov
Top 10 meteoritov
Tunguska meteorit
Hoba meteorit
Willamette meteorit
Sikhote-Alin
Sylacauga / Hodges meteorit
ALH 84001
Orgueil meteorit
Peekskill meteoRIT
Murchison meteorit
Allende meteorit
Meteorit z Marsu
Železné meteority
Kamenno-železné meteORity
Kamenné meteority – planetárne
Kamenné meteority – achondrity
Kamenné meteority – chondrity
Mesačný METeorit
Zbierka meteoritov
ZbieRKA meteoritov
Galéria meteoritov
Galéria meteoritov
GALÉRIA meteoritov
Prekliknite sa ďalej na astrofyzikálne údaje o meteoritických rojoch
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Autor:
Own work
Zdroj textov:
Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.