PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Johaness KEPLER
Johannes Kepler
Johannes Kepler (* 27. december 1571, Weil der Stadt – † 15. november 1630, Regensburg) bol nemecký astronóm, fyzik, optik a matematik, objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies. Predovšetkým v staršej českej literatúre sa používa aj počeštená forma jeho krstného mena (Jan Kepler). Niekoľko rokov pôsobil v Prahe na dvore cisára Rudolfa II. V Prahe tiež formuloval dva z troch Keplerových zákonov.
OBRÁZKY
Keplerove zákoNY
Keplerove zákony sú tri fyzikálne zákony opisujúce pohyb planét okolo Slnka. Platia však všeobecnejšie pre pohyb ľubovoľného telesa v centrálnom silovom poli, teda v oblasti pôsobenia nejakej dostredivej sily, ktorej príťažlivosť klesá s druhou mocninou vzdialenosti rovnako ako gravitácia výrazne hmotnejšieho telesa. Možno ich teda použiť napríklad aj na pohyb Mesiaca či umelé družice okolo Zeme, avšak s menšou presnosťou, pretože vplyv Slnka je v tomto prípade nezanedbateľný.
OBRÁZKY
Objavom tzv. Keplerových  zákonov Kepler rozriešil  definitívne  spor medzi heliocentrizmom a geocentrizmom
v prospech Kopernikovej teórie. Keplerove zákony je možné použiť i na popis daľších telies, ktoré sa pohybujú
v gravitačnom poli Slnka, napr. umelých družíc.
Keplerove zákony
Tri základné zákony pohybu nebeských telies:
1. Planéty obiehajú okolo Slnka po eliptickej dráhe, pričom Slnko je v jednom z ich spoločných ohnísk.
2. Sprievodič spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu.
3. Pomer druhých mocnín obežných dôb ľubovoľných dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných polosí ich obežných dráh.
V roku 1601 Johaness Kepler zaujal po smrti Tycha Brahe pozíciu kráľovského matematika v Prahe. Na základe dát získaných Brahom určil eliptickú dráhu planéty Mars.
ELIptická dráha
Eliptická dráha (al. eliptická orbita), v astrodynamike alebo v nebeskej mechanike znamená  Keplerovu  dráhu  s  obežnou
excentricitou menšou ako 1. Zahŕňa  aj  kruhovú dráhu s excentricitou rovnou nule. V striktnejšom chápaní je to Keplerova
dráha s excentricitou väčšou ako 0 a menšou ako 1, zahŕňajúca kruhovú  dráhu.  V širšom  zmysle  je to  Keplerova dráha
s negatívnou energiou. Tá zahŕňa radiálnu eliptickú obežnú dráhu s excentricitou rovnajúcou sa 1.
OBRÁZKY
Mars
Mars je štvrtá planéta slnečnej sústavy, druhá najmenšia planéta sústavy po Merkúre. Je pomenovaná po rímskom bohovi
vojny Marsovi. Jedná  sa  o planétu  terestrického  typu,  tzn.  má  pevný  horninový  povrch  pokrytý  impaktnými  krátermi,
vysokými  sopkami,  hlbokými  kaňonmi  a  ďalšími  útvarmi. Má dva mesiace  nepravidelného  tvaru  pomenované  Fobos
a Deimos.
OBRÁZKY
Johaness Kepler, Tycho Brahe a pohyb planét
Kepler nepovažoval Slnko za jednu z mnohých stálic.
HviezDA
Hviezda alebo  zastarano  stálica  je plazmové (plynné), približne guľovité teleso  vo  vesmíre,
ktoré má  vlastný  zdroj viditeľného  žiarenia, drží ho  pokope  jeho  vlastná  gravitácia  a  má
hmotnosť 0,08  až  300  hmotností  Slnka.  Vo  hviezdach  je  sústredená  väčšina  viditeľnej
hmoty vesmíru. Najbližšou hviezdou k Zemi je Slnko, ktoré je zdrojom  väčšiny  energie našej
planéty.Pri vhodných atmosférických podmienkach sú v noci zo Zeme viditeľné aj iné hviezdy.
Kvôli obrovským vzdialenostiam vyzerajú ako  množstvo  nehybných, viac či menej blikajúcich
svetelných bodov.
OBRÁZKY
Na podnet  Tycha de  Brahe  Kepler prepočítal dráhu Marsu a  po  dlhých  výpočtoch
objavil v Prahe  prvé  dva  zo svojich slávnych Keplerových zákonov. Tieto výsledky
publikoval v roku 1609 v práci Astronomia Nova.
Astronomia Nova
Astronomia  nova  je  astronomický   spis   od  Johana  Keplera  vydaný  roku  1609.  Kniha
obsahuje  výsledky  jeho  dlhodobého výskumu  pohybu planéty Mars.  Jej  celý  názov  znie
v  preklade  „Nová astronómia,  založená  na príčinách, alebo  Nebeská  fyzika,  už  riešená
prostredníctvom komentárov týkajúcich sa pohybov hviezdy Marsu,  na  základe  pozorovaní
Tycha Brahe“.
OBRÁZKY
Vo   svojich   prácach  sa  Johaness   Kepler   zaoberal   astronómiou,  matematikou,
mechanikou,  kryštalografiou  a  astrológiou. V roku  1615   vyšla   jeho  práca  Nova
stereometria  Doliorum   Vinariorum, v   ktorej  počítal  objemy  telies,  ktoré  vznikli
rotáciou     kužeľosečiek      okolo     osi     ležiacej  v   ich   rovine.   Pritom   použil
infinitezimálnych metód a toto dielo znamenalo významný krok k vzniku moderných
integračných metód.
Nova stereometria doliorum vinariorum
Johaness Kepler
V práci  Harmonices  Mundi (1619) Kepler  systematicky  študoval  okrem  iného
problematiku  konvexných  a   hviezdicovitých   mnohouholníkov  a  publikoval
svoj tretí zákon.
Harmonices MunDI
Harmonices  Mundi  (latinsky:  Harmónia  svetov, 1619) je kniha od J.  Keplera.  Kepler
v nej  diskutuje  harmónii  a  zhodnosť  v  geometrických  tvaroch  a  fyzikálnych  javoch.
V  záverečnej   časti  je  spomenutý jeho  objav  tzv.  Tretieho  zákona   pohybu  planét.
Harmónia   svetov   je  rozdelená do   piatich  kapitol.  Prvá  pojednáva  o  pravidelných
mnohouholníkoch,   druhá   o    súmernosti   obrazov,   tretí    sa   zaoberá    pôvodom
harmonických   pomerov   v    hudbe,   témou    štvrtej    sú   harmonické   konfigurácie
v astrológii a piatej harmónia pohybov planét.
OBRÁZKY
Zatiaľ čo filozofi stredoveku  sa  metaforicky  zmieňovali o „hudbe sfér“, Kepler
objavil fyzikálne harmónie  v  pohybe  planét. Zistil, že rozdiel medzi najväčšou
a najmenšou uhlovou rýchlosťou planét na obežnej dráhe okolo Slnka približne
zodpovedá harmonickému podielu. Napríklad maximálna uhlová rýchlosť Zeme
sa medzi perihéliiom a aféliom mení v pomere 16:15 zodpovedajúcom poltónov
medzi tónmi E a F (Kepler používal solmizačné slabiky, v tomto prípade mi a fa).
V prípade Venuša  je  tento  rozdiel  iba  25:24  zodpovedajúce  intervalu  diesis.
Kepler  odôvodňuje   malý  rozdiel  v  harmonickom  rozsahu   slovami:  Krajiny
spieva Mi, Fa, Mi: z týchto slabík možno dokonca odvodiť, že v  našom domove
vládne mizéria a hladomor (anglicky: „misery and famine“).
Uhlová rýchlosť
Uhlová   rýchlosť   je   fyzikálna  veličina  opisujúca   otáčavý  pohyb telesa. Jednotkou
uhlovej  rýchlosti  je   radián   za   sekundu  (radián  je  pritom  bezrozmerná  jednotka,
uhlová rýchlosť má teda vlastne rovnaký rozmer ako napríklad frekvencia).
OBRÁZKY
Perihélium
Perihélium  (tiež  príslnie  či  perihéliom)  je   najbližšie   miesto  (perifokus)  k   Slnku,
ktorým prechádza teleso, ktoré sa okolo Slnka pohybuje po kuželosečke.
OBRÁZKY
Johaness Kepler
AféliUM
Afélium, tiež aphelium, odslnie, je najvzdialenejšie miesto od  Slnka (presnejšie  od  ohniska
dráhy),  ktorým  prechádza  teleso,  ktoré  sa  okolo  Slnka  pohybuje  po  elipse. V aféliu sa
pohybuje teleso najmenšou rýchlosťou na svojej dráhe (pozri 2. Keplerov zákon).
OBRÁZKY
Solmizačná stupnica
Solmizačná stupnica je spôsob slovného vyjadrenia jednotlivých tónov  diatonickej  stupnice
pomocou slabík. Používa sa obvykle vo výuke hudby.Jednotlivé slabiky solmizačnej stupnice
(ako sa používa v slovenčine) sú: do-re-mi-fa-sol-la-ti-do.
OBRÁZKY
Diesis
Diesis je malý hudobný interval  vyskytujúci  sa  v  dvoch  variantoch:  malá  diesis  a  veľká
diesis.  Malá  diesis  je  rozdiel  medzi  tromi   čistými   veľkými  terciami a  oktávou: Veľká
diesis je rozdiel medzi štyrmi čistými malými terciami a oktávou.
OBRÁZKY
Keplerove zákony o pohybe planét
Kepler tiež objavil, že všetky pomery maximálnej a minimálnej  rýchlosti  planét  na
susedných    obežných    dráhach    zodpovedajú     približne    hudobnej   harmónii
s odchýlkou menšou ako je diesis. Výnimkou  sú obežné   dráhy  Marsu  a  Jupitera,
ktoré vykazujú neharmonický pomer 18:19. Príčinou tejto dizonance  by  mohla  byť
prítomnosť tzv. Hlavného pásu asteroidov ktorý bol objavený v roku 1801, 150 rokov
po Keplerovho smrti.
Pásmo planétOK
Pásmo planétok je oblasť v slnečnej sústave, ktorá sa nachádza približne medzi obežnými
dráhami planét Mars a Jupiter.Nachádza sa tu množstvo nepravidelných telies nazývaných
asteroidy alebo planétky.Tento región je často označovaný aj ako Hlavné pásmo a Pásmo
asteroidov  pre rozlíšenie  od  iných  oblastí  s  vyššou  koncentráciou  planétok  vo  vnútri
slnečnej sústavy, ako sú Kuiperov pás arozptýlený disk.
OBRÁZKY
Mars
Mars je štvrtá planéta slnečnej sústavy, druhá najmenšia  planéta sústavy po Merkúre. Je
pomenovaná po  rímskom  bohovi  vojny Marsovi. Jedná sa o planétu  terestrického  typu,
t.j.  má  pevný  horninový   povrch   pokrytý   impaktnými   krátermi,   vysokými   sopkami,
hlbokými kaňonmi a ďalšími útvarmi. Má dva mesiace nepravidelného tvaru pomenované
Fobos a Deimos.
OBRÁZKY
JUpiter
Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, v poradí piata od Slnka. Slnečná  sústava je
niekedy popisovaná ako dvojsystém skladajúci sa zo Slnka a Jupitera ako  hlavných dvoch
členov a ďalších menších telies. Jupiter, Saturn, Urán a Neptún sú označované ako plynní
obri  či  planéty  jupiterského  typu. Jupiter má hmotnosť približne jednej tisíciny Slnka, čo
je okolo dva a pol krát viac než všetky ostatné planéty slnečnej sústavy dohromady.
OBRÁZKY
 Johaness Kepler
Webové stránKY
Keplerovo múzeum vo Weil der Stadte
Keplerovo múzeum v Prahe
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Johannes Kepler
Keplerove zákony pohybu planét
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=VB3V36LJpGc
https://www.youtube.com/watch?v=x3ALuycrCwI
https://www.youtube.com/watch?v=4p3Np6eivZ8
https://www.youtube.com/watch?v=DLO_GDF0qq8
https://www.youtube.com/watch?v=N5a9npp0Qbw
https://www.youtube.com/watch?v=jMgnV8_eew8
https://www.youtube.com/watch?v=WTJa8DXlerc
https://www.youtube.com/watch?v=6TGCPXhMLtU
https://www.youtube.com/watch?v=IBvMhpx8Q0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ShQXRBDBfaA
https://www.youtube.com/watch?v=mGGDd047AAY
https://www.youtube.com/watch?v=MWwBTn2xml4
https://www.youtube.com/watch?v=9oHbtHODWKc&list=PLIGorYgRZbvSYy3J0-HviEidGLhxI_VVp
Zdroj obrázku:
Kopie eines verlorengegangenen Originals von 1610 im Benediktinerkloster in Kremsmünster
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.