Častice obsah

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda

Častica je veľmi malá časť hmoty, ktorá sa prejavuje svojimi charakteristickými vlastnosťami (energiou, hmotnosťou, elektrickým nábojom, spinom, chemickou reaktívnosťou, dobou života a iné). Štúdiom častíc vo fyzike sa zaoberá predovšetkým fyzika častíc, ktorá sa zameriava predovšetkým na štúdium tzv. elementárnych častíc a ďalej častíc, ktoré vzniknú v dôsledku väzby medzi elementárnymi časticami (takéto častice bývajú označované ako zložené). Fyzika častíc a zaoberá nielen časticami, ktoré boli pozorované pri experimentoch, ale tiež tzv. hypotetickými časticami, tzn. časticami, ktorých existencia je predpovedaná na základe teórií, avšak zatiaľ neboli pozorované.
 
ČASTICE

Psychonautika
 
Zoznam častíc na Wikipédii.
 
 
ELEMENTÁRNE ČASTICE

Psychonautika
 
Zoznam elementárnych častíc na Wikipédii.
Elementárne častice
 
 
ZLOŽENÉ ČASTICE

Psychonautika
 
Zoznam zložených na Wikipédii.
Zložené častice
 
 
KVÁZIČASTICE

Psychonautika
 
Zoznam kvázičastíc na Wikipédii.
Kvázičastice
 
 
ANTIČASTICE

Psychonautika
 
Zoznam antičastíc na Wikipédii.
Antičastice
 
  
ZDROJ OBRÁZKU

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:

Comments are closed