PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Giordano BRUNO
Giordano Bruno
Giordano Bruno vlastným menom Fillipo Bruno, tiež Nolan alebo Nolanus ( 1548, Nola, Taliansko – † 17. február 1600, Rím) bol taliansky renesančný filozof a dominikánsky mních, filozof, matematik, básnik, a astrológ. Bol ovplyvnený Mikulášom Kuzánskym. V astronómii sa preslávil tézami o tom, že Zem ani Slnko nie je stredom vesmíru a že vesmír je nekonečný. Hlavné myšlienky vyložil v sérii dialógov, napísaných sčasti po latinsky, sčasti po taliansky.
OBRÁZKY
Mikuláš KuzánsKY
Mikuláš Kuzánsky (1401, Kues, Nemecko – † 11. august 1464, Todi, Taliansko),pôvodným menom Nikolaus Chrypffs alebo Khryppfs, Nikolaus de Cusa alebo Cusanus, bol nemecký filozof, ktorý stál na hraniciach medzi scholastikou a humanizmom(„posledný scholastik a prvý renesančný filozof“), teológ, cirkevný politik, tvorca tzv. funkcionalistickej ontológie.
OBRÁZKY
Bernardino Telesio
Bernardino Telesio (1509, Cosenza – 2. októbra 1588) bol taliansky filozof a vedec.
OBRÁZKY
V roku 1584 Bruno vydal významné spisy De l’infinito universo et Mondi (O nekonečne,vesmíre a svetoch)
v ktorých korigoval Kopernikov heliocentrizmus a vyložil kozmologickú teóriu o nekonečnosti vesmíru.
V astronómii  sa   preslávil  tézami  o  tom, že Zem ani Slnko  nie   je  stredom  vesmíru  a  že  vesmír  je
nekonečný.  Je  oslavovaný  pre   jeho   kozmologické   teórie,  ktoré   šli   ešte   ďalej,  než   Koperníkov
model.    Naznačil,    že     hviezdy     boli     len     vzdialené     slnká,    obklopené     svojimi    vlastnými
exoplanétami    a    zvýšil   možnosť,   že    tieto   planéty   by   mohli   dokonca  podporovať  ich  vlastné
životy,  (filozofické    pozície   známe    ako   kozmický   pluralizmus).  Trval   tiež    na    tom,   že   vesmír
je v skutočnosti nekonečný a nemôže mať žiadne nebeské teleso vo svojom „strede“.
EXOplanéta
Extrasolárna planéta alebo exoplanéta je planéta obiehajúca hviezdu inú ako Slnko a teda patriaca do jej planetárnej
sústavy. Do tejto skupiny  možno  zaradiť aj tzv. osamotené planéty, čo sú planéty,  ktoré  neobiehajú nijakú hviezdu.
OBRÁZKY
Kozmický pluralizmus
Kozmický pluralizmus, je množina svetov, alebo jednoducho pluralizmu, opisuje filozofickú vieru v „svety“, v závislosti
k  Zemi (možno nekonečný počet), ktoré môžu byť prístavom mimozemského života. Názor, že okrem Zeme existuje
ešte veľa planét so životom.
Bruno doviedol Kopernikovu revolúciu v  pohľade  na  vesmír ešte  ďalej: podľa  jeho  názorov (aj  keď boli
len špekuláciou  bez  konkrétnych  vedeckých  dôkazov  a  pozorovania) nebolo ani Slnko stredom vesmíru,
ale  len  jednou  z  mnohých  hviezd; vesmír je  podľa Bruna  nekonečný, existuje  nekonečne  mnoho  sĺnk
s  planétami,  ktoré  môžu  byť  aj  obývané. Tvrdil, že  Boh  je  dobrý, pretože robí  dobré  veci  a  keďže  je
nekonečne  svetov, ktoré  Boh  vytvoril, je  tak  automaticky  nekonečne  dobrý.  Cirkvi  sa   nepáčilo,  že  to
prakticky znamenalo aj  nekonečnú malosť a  zanedbateľnosti  človeka.  Bruno  tak  predbehol  svoju  dobu
v tomto pohľade o niekoľko storočí.
Vo svojej predstave stavby vesmíru síce prevzal Aristotelovu predstavu o éteru, ktorý vypĺňa voľný priestor
medzi   telesami,   ale   odmietol  Aristotelovo  delenie  vesmíru   na   translunárnu   (časť   nad  Mesiacom)
a  sublunárnu  (v ktorej  sa  nachádzala  Zem) časť,  tým  zrušil  aj  rozdelenie  na  „božskú“ a „ľudskú“ časť
vesmíru.
Giordano Bruno
AristotelES
Aristoteles alebo Aristotelés (384 pred Kr., Stageira – † 322 pred Kr.,) bol  starogrécky  filozof
a encyklopedický  vedec (polyhistor), filozof staroveku, zakladateľ   logiky  a  mnohých  ďalších
špeciálno-vedných  odvetví  ( psychológie,  zoológie,  meteorológie  atď. ).  Aristoteles   strávil
v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením. V stredoveku  Aristotela  nazývali
jednoducho „Filozof“.
OBRÁZKY
Giordana  Bruna  výrazne  ovplyvnili myšlienky Mikuláša Kopernika, čo sa  odrazilo na
jeho  filozofii. Koperníkove  myšlienky  však   nie  len  prijal, ale aj rozšíril. Podľa neho
Slnko nie je absolútnym  stredom  vesmíru,  ako  to tvrdil Kopernik. Podľa neho takýto
stred  neexistuje. Každú   jeho  planétu  a  každý   jeho  bod  môže  pozorovateľ  nazvať 
stredom  vesmíru. Slnko teda  nie  je   absolútnym   stredom vesmíru, je len relatívnym 
stredom, t.j.
stredom našej slnečnej sústavy. 
Mikuláš Kopernik
Mikuláš Kopernik alebo Koppernigk alebo Coppernicus (19. február 1473, Toruň – † 24. máj 1543,
Frombork, Poľsko)  bol  poľský astronóm, filozof, humanista, kanonik v katolíckej cirkvi a ekonóm;
významný predstaviteľ renesančnej filozofie;  nahradil  geocentrický  obraz  sveta  heliocentrickým.
Kopernikovo učenie obsahovalo kinematickú schému slnečnej sústavy,  ktorá  sa  stala  začiatkom
vývinu    nebeskej    mechaniky   a   umožnila  aplikovať  pojmy  zemskej  mechaniky  na  kozmos.
V Kopernikovom učení sa začalo zbližovanie astronómie so zemskou mechanikou.
OBRÁZKY
Prazákladom vesmíru  je  prahmota, jediná a večná, dostupná  len  rozumovému   poznaniu
ako   substrát   a   pramožnosť   všetkých  vecí.  Ako   možnosť   sa    hmota  stotožňuje  so
skutočnosťou, ako substrát  podmieňuje konkrétne bytie vecí. Podmienenie sa uskutočňuje
prostredníctvom   foriem  genézy  spojených  už  so   samou  hmotou.  Formami  sa  hmota
samoaktualizuje a tvorí podoby rozličných jednotlivých vecí. Rôznorodosť vecí znamená len
mnohoraké spôsoby vonkajšieho prejavovania  sa  jednej a tej istej hmoty.  Preto  je  hmota
matkou i  substanciou všetkých vecí. Vesmír tvorí jednotu  večnú a  nekonečnú  v  priestore
i čase, mimo nej niet ničoho, pretože  jednota  hmoty je všetkým. Tieto  Brunove  myšlienky
o nekonečnosti vesmíru majú  pre  filozofiu veľký význam a  Bruno  nimi  predbehol   svoju
dobu o niekoľko desaťročí. Odvážil sa stotožniť s myšlienkami, z ktorých mali ostatní  kvôli
drastickým praktikám inkvizície strach.
Bruno  bol  hlboko  ovplyvňovaný  arabskou   astrológiou,  Neoplatonizmom,  renesančným
Hermetizmom  a  legendami   obklopujúcimi  egyptského   boha  Thotha.  Iné  štúdie  Bruna
sa  zamerali  na  jeho  kvalitatívny  prístup  k  matematike a  jeho  používanie  priestorových
pojmov geometrie do jazyka.
Giordano Bruno
Arabská astrológIA
Arabská astrológia je jednou z historických astrologických tradícií, ktorá udržiavala a ďalej rozvíjala
poznatky babylonských a helénskych  astrológov. Začala sa  rozvíjať spolu  s  územnou  expanziou
islamu na Blízkom  východe a v  Stredomorí  zhruba  od  6. storočia  po  Kr. a vyvrcholila za vlády
dynastie  Abbásovcov  v  9.  a  10.  storočia. Na konci  stredoveku  sa  prostredníctvom islamských
univerzít na európskom území preniesla do západnej astrologickej tradície.
OBRÁZKY
Novoplatonizmus
Novoplatonizmus je neskorá forma starogréckej filozofie,  ktorá nasledovala po strednom platonizme
a v ktorej sa miešali antické prvky myslenia s náboženstvom a s orientálnou filozofiou;v tomto smere
začal Plotinos v 3. st. v spise  Enneady pretvárať  Platonovo  učenie. Myslitelia, ktorí nadväzovali na
Plotina  rozvinuli  rôzne  formy  novoplatonizmu.   Vplyv  novoplatonizmu  významne  sprostredkúval
sv. Augustín.
OBRÁZKY
HERmetizmus
Hermetizmus alebo hermetika je súbor filozofických a  náboženských tradícíí a pojmov, založených
najmä na helenisticko-rímskych pseudoepigrafických  spisoch, pripisovaných Hermovi Trismegistovi ,
legendárnemu mudrcovi a egyptskému veľkňazovi, ktorý bol synonymom egyptského boha múdrosti
Thovta.  Tieto  spisy  boli  do  značnej  miery  ovplyvnené  západnou  ezoterickou  tradíciou  a  boli
považované významnými pre renesanciu a reformáciu.
OBRÁZKY
Thovt
Thovt bol egyptský boh s ibisou hlavou, jeden  z   najvýznamnejších  bohov  starovekého  Egypta.
Thovtova   najvýznamnejšia   svätyňa  sa   nachádzala  v meste Chmúnev (Hermopolis),  kde  bol
považovaný za boha-stvoriteľa alebo aspoň vládcu bohov Ogdoady.  Jeho  ženskou  spoločníčkou
bola bohyňa Maat.Thovt  bol  považovaný za srdce  a  jazyk  boha Ré a  za  zosobnenie  spôsobu,
ktorým sa jeho vôľa stávala slovom. Z  tohto  dôvodu  bol  niekedy  pripodobňovaný  platónskemu
logu alebo kresťanskej Božej mysli. K jeho funkciam  patrilo stáť na jednej strane Réovej slnečnej
bárky (na druhej strane stála bohyňa Maat). Thovt  bol spájaný tiež so súdením, mágiou, písmom,
vedami a hlavne s vážením duší a súdením mŕtvych v podsvetí.
OBRÁZKY
Giordano Bruno
WEbové stránky
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno – dielo „Na nekonečnom vesmíre a slovách“
Giordano Bruno – životopis
Spisy Giordana Bruna
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Citáty Giordana Bruna
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno – popravený
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Giordano Bruno
Vid
Giordano Bruno – rehoľník rebel
https://www.youtube.com/watch?v=Yljd0epjQzQ
Život a múdrosť Giordana Bruna
https://www.youtube.com/watch?v=KBmXDc99xBw
Život a múdrosť Giordana Bruna 2
https://www.youtube.com/watch?v=KVhm2WeeCz0
Život a múdrosť Giordana Bruna 3
https://www.youtube.com/watch?v=xyIPBKBuYic
Život a múdrosť Giordana Bruna 4
https://www.youtube.com/watch?v=XIpNek9u4i0
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=qy3eCIGB8_s
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=PygBJddaiH8
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=RAR5pE8CG1I
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=b8BvPPCqJ7o
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=hlGMJYRYBes
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=VvVK7ARJiDE
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=qKI7V-ch8hk
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=9cQQ2Ss1UX4
Giordano Bruno
https://www.youtube.com/watch?v=7bw723HqkHY

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.