PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Galileo GALILEI
Galileo Galilei
Galileo Galilei (15. februára 1564, Pisa – 8. januára 1642, Arcetri) bol toskánsky astronóm, filozof a fyzik tesne spätý s vedeckou revolúciou. Medzi jeho úspechy radíme vylepšenie ďalekohľadu, rozmanité astronomické pozorovania, prvý z Newtonových zákonov pohybu a účinnú podporu Koperníka. Často je uvádzaný ako „otec modernej astronómie“, „otec modernej fyziky“ a dokonca „otec vedy“. Jeho experimentálna činnosť je všeobecne považovaná za dôležitý doplnok spisov Francisa Bacona, ktorými bola založená moderná vedecká metóda. Galileovho kariéra sa kryla s tvorivým obdobím Johannesa Keplera. Galileovo dielo je považované za najvýznamnejší prielom od čias Aristotelových.
OBRÁZKY
Vedecká revolúcIA
Vedecká revolúcia je termín používaný v rámci historiografie a dejín vedy a dejín myslenia na označenie radu zmien vnútri európskej vedy, ktoré sa mali prejavovať predovšetkým počas 16. a v 17. storočí. Ohraničenie vedeckej revolúcie konkrétnymi dielami a objavmi (napríklad publikácií Kopernikove heliocentristické koncepcie) je v súčasnej dobe prehodnocovaný. Najnovšia kniha Stephana Shapina The Scientific Revolution (1996) pojem a existenciu vedeckej revolúcie úplne popiera.Vedecká revolúcia je jednými považovaná za začiatok modernej vedy, iní toto tvrdenie vyvracajú a zdôrazňujú kontinuitu (tzv. tézy o kontinuite) rannej novovekej vedy s vedou v stredoveku. Aj napriek tomu je pojem vedecká revolúcia zmysluplným pojmom pre pochopenie a zovšeobecnenie niektorých zmien európskej vede počas raného novoveku.
OBRÁZKY
Heliocentrizmus
V astronómii je heliocentrizmus teória tvrdiaca, že Slnko je stredom vesmíru a slnečnej sústavy. Slovo je odvodené z gréckeho (ἥλιος Hélios = „Slnko“ a κέντρον kentron = „stred“). Historicky je heliocentrizmus protikladom geocentrismu a v súčasnej dobe modernému geocentrizmu, ktoré kladú ako centrum Zem. (Rozdiel medzi slnečnou sústavou a vesmírom v predmodernej dobe síce nebol jasný, ale bol extrémne dôležitý vzhľadom k sporu medzi kosmologiou a náboženstvom.) V 16. a 17. storočí, keď Kopernik, Galileo a Kepler oživili a bránili túto teóriu, stala sa stredom hlavného sporu. V  ňom  cirkev  zastávala  stanovisko, že
Zem je stredom vesmíru, takže títo traja astronómovia mali byť ipso facto obvinení z odmietania Božej prozreteľnosti.
OBRÁZKY
Galileo Galilei  – život a objavy
V roku 1606 Galilei skonštruoval  ďalekohľad na vrchu zvonice sv.  Marka  v  Benátkach
ho  v   noci  zo   6. na  7. januára  ukázal skupine  benátskych patríciov  jeho  vlastnosti
a  použitie.  Galileiho   ďalekohľad   približoval  trikrát  a   plošne   zväčšoval  deväťkrát.
Onedlho sa mu podarilo zostrojiť ďalekohľad oveľa  účinnejší, ktorý  zväčšoval viac než
šesťdesiatkrát. Tento ďalekohľad daroval britskej  vláde,  ktorá ho  využívala  hlavne  na
skoré spozorovanie nepriateľa. Po tomto vynáleze bol menovaný doživotne za profesora
na Univerzite v Padove, kde pôsobil a výrazne mu zvýšili plat.
ĎalekohľAD
Ďalekohľad (veľký ďalekohľad v astronómii – alebo niekedy aj akýkoľvek ďalekohľad – sa volá aj
teleskop)  je prístroj  na  pozorovanie  vzdialených  objektov   zberom   elektromagnetických  vĺn.
Ďalekohľad   zbiera  elektromagnetické  žiarenie  prichádzajúce   z   objektov   veľkou    plochou
a lámaním  a  odrážaním  žiarenia  vytvára  jeho obraz. Pôvodne (a v užšom zmysle dodnes) sa
slovom ďalekohľad označoval lenoptický ďalekohľad.
Galileov ďalekohľad
7. januára 1610 objavil Galileo Jupiterove 4 najväčšie satelity (mesiace).
Io (mesiac)
Io je jedným z mesiacov planéty Jupiter, najvnútornejší zo skupiny mesiacov objavených Galileom.
S priemerom 3 642,6 km ide o štvrtý najväčší mesiac v slnečnej sústave.  Vzdialenosť od planéty
je 421 700 km (0,002819 AU). Pomenovaný  bol  podľa  gréckej  mytológie  po Ió – kňažnej Héry,
ktorá sa stala milenkou vládcu bohov Dia (v rímskej mytológii bol jeho ekvivalentom Jupiter).
OBRÁZKY
Galileo Galilei – život 
Europa (mesiAC)
Európa alebo Europa je prirodzený satelit Jupitera, jeden z Galileiho  mesiacov. Je to najmenší zo
štyroch  veľkých  mesiacov  Jupitera,  a  zároveň  je   najzáhadnejší.  Pomenovaný  bol  po  jednej
z mileniek najvyššieho gréckeho boha Dia (Jupitera), Európe, ktorú  Zeus v  podobe  bieleho  býka
uniesol na Krétu. Mesiac po prvýkrát pozoroval pravdepodobne  Galileo Galilei 7. januára 1610.
OBRÁZKY
Ganymede (mesiac)
Ganymede  alebo  Ganymedes je  prirodzený  satelit Jupitera, jeden  z Galileovych mesiacov. Bol
objavený v  roku 1610  Galileom  Galilei a  Simonom  Mariom. S priemerom 5 262 km je najväčší
mesiac  v slnečnej  sústave (tesne  pred Titanom),  je  väčší  ako  planéta  Merkúr.  Keby  obiehal
samostatne, s najväčšou pravdepodobnosťou by sme ho považovali za planétu. Povrch Ganymeda
je skalnatý a pokrytý impaktnými krátermi.  Sú na ňom  výrazne  rozlíšiteľné  tmavšie  a  svetlejšie
oblasti. Tmavšie obsahujú viac kráterov, čo svedčí o ich vyššom veku. Na  mesiaci  sa  nachádzajú
aj dlhé rovnobežné brázdy so šírkou 5-10 km.Predpokladá sa, že vo vnútri Ganymeda sa nachádza
ľad, možno aj globálny oceán kvapalnej vody.
OBRÁZKY
Callisto (mesiac)
Kallisto alebo Callisto je prirodzený satelit Jupitera. Patrí k tzv. Galileovým mesiacom, pretože ho
objavil Galileo Galilei na začiatku17. storočia. Kallisto  je  tretím  najväčším mesiacom v slnečnej
sústave a druhým najväčším z Jupiterových mesiacov po  Ganymede.  Kallisto  má priemer 4 820
km, takže dosahuje približne 99 % veľkosti planéty Merkúr, ale len asi tretiny jeho hmotnosti.
OBRÁZKY
Galileo zaznamenal, že Venuša  vykazuje  rovnakú sadu fázu ako Mesiac. Pretože zdanlivá 
jasnosť Venuše je napriek tomu  takmer konštantná, Galileo  usúdil,  že  Venuša  nemôže
krúžiť  okolo  Zeme  v  konštantnej  vzdialenosti.  Ako  prvý  podal  správu  o  mesačných
pohoriach a kráteroch.
Galileo Galilei – život a vynálezy
VenuŠA
Venuša je druhá planéta od Slnka v slnečnej sústave.  Venuša je terestriálna planéta, čo do veľkosti
a  skladby  veľmi   podobná  Zemi;  niekedy sa  preto  nazýva „sesterskou planétou“ Zeme. Eliptická
obežná dráha Venuše má zo všetkých planét najmenšiu výstrednosť, iba 0,007. Okolo Slnka obehne
raz za 224,7 pozemského dňa.Pretože je Venuša k Slnku bližšie ako Zem, jej uhlová vzdialenosť od
Slnka nemôže prekročiť určitú  hranicu (najväčšia elongácia je 47,8 °) a možno ju zo Zeme vidieť len
pred svitaním alebo po súmraku.
OBRÁZKY
Mesiac
Mesiac s veľkým začiatočným písmenom  označuje  vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme. Je jej
jediným  prirodzeným  satelitom.  Zohráva  dôležitú úlohu  pri  udržiavaní sklonu osi  rotácie  Zeme
v určitých medziach, čo má za následok stabilné striedanie ročných období z dlhodobého časového
hľadiska. Mesiac sa podstatnou zložkou podieľa na prílive a odlive na Zemi. Priemerná vzdialenosť
medzi  Mesiacom  a  Zemou je  384 403 km.  Priemer  Mesiaca  je 3 476  kilometrov. V roku 1969
pristáli Neil Armstrong a Buzz Aldrin ako prví ľudia na Mesiaci.
OBRÁZKY
Galileo bol jedným z prvých Európanov, ktorí pozorovali slnečné škvrny.
SLN škvrna
Slnečná škvrna je tmavé miesto vo fotosfére Slnka.Má nepravidelný kruhový tvar a silné magnetické
pole. Sú  najznámejším  prejavom  slnečnej  aktivity.Veľké slnečné škvrny majú dlhú  životnosť a sú
viditeľné voľným okom. Niektoré menšie majú životnosť len pár hodín, väčšie až niekoľko mesiacov.
OBRÁZKY
Galileo Galilei
Galileo v roku 1611  pozoroval aj  planétu  Neptún, nevenoval  jej  však  žiadnu  pozornosť;
v jeho poznámkach sa objavila len ako mnoho iných nezaujímavých nejasných hviezd.
NeptÚN
Neptún  je  ôsma  a  najvzdialenejšia  planéta  slnečnej  sústavy.  Radí  sa  medzi  plynných  obrov.
S rovníkovým priemerom okolo 50 000 km patrí  medzi menších  plynných  obrov  slnečnej  sústavy.
Podobne ako u ostatných plynných obrov je možné priamo pozorovať iba  vrchné  vrstvy  atmosféry,
v ktorých je vidieť niekoľko  veľkých  temných škvŕn, pripomínajúcich  škvrny  v  atmosfére  Jupitera.
Neptún má charakteristicky modrú farbu, ktorá je zapríčinená okrem  iného  prítomnosťou  väčšieho
množstva metánu v atmosfére .
OBRÁZKY
Galileo pozoroval Mliečnu dráhu považovanú doteraz za mrak a zistil, že sa skladá z veľkej
hŕby hviezd namačkaných na seba tak tesne, že sa zo Zeme javí ako  mrak. Lokalizoval tiež
mnoho iných hviezd príliš vzdialených, než aby boli viditeľné voľným okom.
Galaxia (Mliečna cesta)
Galaxia je hviezdna sústava zložená z hviezd,hmlovín, hviezdokôp, medzihviezdnej hmoty a tmavej
hmoty.  Hviezdy sa  takmer  vždy  nachádzajú  v  skupinách,  nazývaných  galaxie,  spolu  s  plynmi,
medzihviezdnym   prachom  a “tmavou hmotou”; asi 10 – 20 %  hmotnosti   galaxie  tvoria  hviezdy,
plyny a prach.Galaxie držia pokope pôsobením gravitačnej príťažlivosti a jednotlivé galaktické zložky
obiehajú spoločný stred.Existuje niekoľko dôkazov,že vo väčšine galaxií sa nachádzajú superhmotné
čierne diery. Galaxie vznikajú z protogalaxií.
OBRÁZKY
Múzem Galilea vo Florencii
Museo  Galileo,  bývalý Istituto e  Museo di Storia della  Scienza (Inštitút a múzeum histórie vedy),
sa nachádza vo Florencii, Taliansku, na námestí Piazza  dei Giudici, pozdĺž rieky Arno a neďaleko
galérie Uffizi. Je umiestnené v Palazzo Castellani, budove z 11. storočia, ktorá bola potom známa
ako Castello d’Altafronte. Museo Galileo vlastní jednu  z najväčších  svetových zbierok  vedeckých
prístrojov.
OBRÁZKY
Galileov ďalekohľad
 
Galileo Galilei – webové stránKY
Galileo Galilei – začiatok vedeckej revolúcie
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Galileo Galilei – príbeh geniálneho talianskeho vedca a matematika
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Galileove prístroje
Galileo a teleskop
Vynálezy a objavy Galilea Galileiho, ktoré formovali modernú vedu
Ako Galileo vynašiel časomieru a navždy zmenil moderný život
Galileo Galilei: Biografia, vynálezy a ďalšie skutočnosti
Galileo vynálezy
Zoznam vynálezov Galilea
Boli Galileove vynálezy všetky o vesmíre?
Prvé teleskopy
Galileo Galilei – vynálezy a príspevky
Galileov kompas
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Galileo Galilei – životopis
Galileo Galilei – videá
https://www.youtube.com/watch?v=98gdDVuDCI4
https://www.youtube.com/watch?v=CEIeLN1l5Mk
https://www.youtube.com/watch?v=EiZhXSP-Fig
https://www.youtube.com/watch?v=dg_fNaYZetU
https://www.youtube.com/watch?v=-QUegBP3qwg
https://www.youtube.com/watch?v=K6AHDhmJXKo
https://www.youtube.com/watch?v=xbpxJ3yy-0U
https://www.youtube.com/watch?v=dg_fNaYZetU
https://www.youtube.com/watch?v=98gdDVuDCI4
https://www.youtube.com/watch?v=Rejbk1oJ2xg
https://www.youtube.com/watch?v=JN1L-Inb9aA
https://www.youtube.com/watch?v=R_LIxckZ9Zk
https://www.youtube.com/watch?v=k4eaRtKKF6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0vsWorzuIrI
https://www.youtube.com/watch?v=ZCprUTgGk1c

 

Zdroj obrázku:
Autor:
Justus Sustermans (1597–1681)
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.