PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: HYPERNovy
Hypernova
Hypernova je teoreticky predpokladaný typ supernovy vznikajúci kolapsom na konci životného cyklu výnimočne hmotnej hviezdy. V hypernove sa jadro hviezdy rúti priamo do čiernej diery a z pólov jej rotácie vytrysknú dva extrémne energetické prúdy plazmy dosahujúce takmer rýchlosť svetla. Tieto výtrysky emitujú intenzívne gama žiarenie a predpokladá sa, že práve ony spôsobujú gama záblesky.
SUPERNOVA
Termín supernova sa vzťahuje na niekoľko typov hviezdnych explózií, ktorými vznikajú extrémne jasné objekty zložené z plazmy, ktorých jasnosť potom v priebehu týždňov či mesiacov opäť o mnoho radov klesá. K tomuto koncu vedú dve možné cesty: alebo ide o masívnu hviezdu, ktorá vo svojom jadre vyčerpala zásoby paliva pre fúziu a začala sa zmršťovať pod silou svojej vlastnej gravitácie, alebo o bieleho trpaslíka, ktorý nahromadil materiál od svojho hviezdneho sprievodcu, dosiahol Chandrasekharovu medzu a prešiel termonukleárnou explóziou. V oboch prípadoch výsledná explózia supernovy rozmetá obrovskou silou väčšinu alebo všetku hmotu hviezdy.
Záblesk gama žiarenia
Záblesk gama žiarenia, vzplanutie gama žiarenia je prudký záblesk gama žiarenia na oblohe. Zjavuje sa náhodne, má neznámy pôvod a čas ani miesto jeho objavenia sa nedá predvídať. Záblesky gama žiarenia k nám cestujú nesmierne dlho – dalo by sa povedať, že sú akýmsi dopisom z diaľok. Nedávno bol pozorovaný gama záblesk, ktorý sa odohral takmer pred 9,5 miliardami rokov, to je v čase, keď naša slnečná sústava ešte vôbec neexistovala.
Supernovy a hypernovy
Párovo-nestabilná supernova
Párovo-nestabilná  supernova sa vyskytuje,  keď produkcia párov častica
-antičastica,  konkrétne  produkcia  voľných  elektrónov  a  pozitrónov pri
zrážkach atómových  jadier a gama žiarenia, redukuje tepelný tlak v jadre
supermasívnej hviezdy.  Tlak sa znižuje  a  jadro sa  zmenší a  potom sa
výrazne  zvýši  čím spustí termojadrový výbuch, ktorý hviezdu kompletne
rozmetá  bez  toho aby vznikla  čierna  diera ako  jej  pozostatok. Párovo
-nestabilné  supernovy  sa  vyskytujú  len vtedy ak hviezda má od 130 do
250 násobku hmotnosti Slnka a súčasne malú alebo priemernú metalicitu
(malý výskyt iných prvkov než vodík a hélium,  čo je bežné u hviezd tretej
generácie).
Výbuch hypernovy
SN 1998bw
SN 1998bw bola vzácna gama supernova typu Ib, ktorá bola objavená dňa
26. apríla 1998 v špirálovej galaxii ESO 184-G82.
HYPERnova – animácia
SN 2005ap
SN  2005ap  bola extrémne energická supernova typu II. Uvádza sa, že to
bola najjasnejšia doteraz zaznamenaná supernova  dvakrát tak jasná ako
jej predchádzajúca rekordmanka, SN 2006gy.
SN 2006gy
SN  2006gy  bola  extrémne energetická  supernova  v  galaxii  NGC 1260
v  súhvezdí  Perzeus,  niekedy  označovaná   ako  hypernova,  ktorá  bola
objavená okolo 18. septembra 2006.
Zoznam NAJŤAŽŠÍCH hviezd vo vesmire
Výbuch hypernovy
Zoznam najväčších hviezd
HYPERNOVA z VY Canis Majoris
ASTROFYZIKA
Prinášam Vám sem nájdené údaje o hypernovách:
Odhaduje sa, že v našej Galaxii k výbuchu hypernovy dochádza každých
200  miliónov  rokov.   Ak  vznikajú   hypernovy  len  z  masívnych  hviezd
prinajmenšom 40× ťažších ako Slnko, je Zem pred touto udalosťou úplne
bezpečná. Najbližší kandidát na hypernovu, Eta Carinae, ktorá  by mohla
vzplanúť   v   priebehu   budúceho   milióna    rokov,    je   v   dostatočnej
vzdialenosti asi 7500 svetelných rokov.
 Zdroj: Wikipédia
Zoznam najhmotnejších hviezd
Meno hviezdy Hmotností Slnka
WR 102ka 175
HD 269810 150
Eta Carinae 150-300
HD 93129A 125
Pištoľová hviezda 80-150
LBV 1806-20 130-200
HD 93129 A + B A=120, B=80
HD 93250 118
NGC 3603-A1 A=116, B=89
Pismis 24-1 A + B A=100–120, B=100
Arches cluster mnoho hviezd, 100–130
Pismis 24-17 100
S Doradus 100
Cygnus OB2-12 92
WR20 a + b A=83, B=82
Melnick 42 80–100
HD 97950 80
Sk-71 51 80
R 66 70
Dvojhviezda M33 X-7 70
LH54-425 A + B A=62, B=37
Var 83 v M33 60–85
Sher 25 v NGC 3603 60
Zeta-1 Scorpii 60
Zeta Puppis 59
WR22 55–74
Plaskettova hviezda A=43, B=51
AG Carinae 50
WR102c 45–55
IRS-8* 44.5
HD 5980 A + B A=40–62, B=30
Epsilon Orionis 40
HD 148937 40
IRAS 05423-7120 40
Rho Cassiopeiae 40
Theta1 Orionis C 40
Xi Persei 40
Dvojhviezda NGC300 X-1 38
Cluster R136a 12 hviezd, všetky 37–76
Chi2 Orionis 35–40
Dvojhviezda IC10 X-1 35
VY Canis Majoris 30–40
Gamma Velorum A 30
P Cygni 30
R 126 30
Zeta Orionis 28
IRS 15 26
VV Cephei 25–40
Alpha Camelopardalis 25–30
6 Cassiopeiae 25
EZ Canis Majoris 25
KY Cygni 25
μ Cephei 25
V509 Cassiopeiae 25
NGC 7538 S 20–40
Alpha Orionis (Betelgeuse) 20
S Monocerotis A 18–30
WR47 8–48
 Zdroj: Wikipédia
HyperNOVA
Bude obria hviezda Betelgeuse Hypernovou?
Hypernova z VY Canis Majoris
SN 2006gy Supernova/Hypernova – animácia
VÝBUCH hypernovy
Top 10 najhmotnejších hviezd vo vesmíre
Supernovy, hypernovy a čierne diery
Čo je hypernova?
Záverečné štádia hviezd
Hypernova
Hľadanie galaktických časovaných bômb: budúce
„hypernovy“ najnebezpečnejšie objekty vo vesmíre
Čo je HyperNOVA?
Zrodenie čiernej diery (hypernovy, gamazáblesk)
Je to Nova … Je to Supernova … Je to HYPERNOVA
Hypernovy a čierne diery – smrť hviezdy
HYPERnovy – najnebezpečnejšie objekty vo vesmíre
Hypernova z VY Canis Majoris
NASA :  Hypernova môže ukončiť život na Zemi
Superhmotné hviezdy vybuchujú v galaxi
Zomierajúca hviezda môže VYHUBIŤ ľudstvo
4 najdesivejšie miesta vo vesmíre
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
 Autor:
NASA/GSFC/Dana Berry

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.