PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Frederick William HERSCHEL 
Frederick William Herschel
Sir Frederick William Herschel (15. novembra 1738 Hannover, vtedy súčasť personálnej únie Kráľovstva Veľkej Británie – Hannoverské kráľovstvo – Anglicko – 25. augusta 1822 Slough, vtedy grófstvo Buckinghamshire, dnes Berkshire, Spojené kráľovstvo) bol jedným z najúspešnejších astronómov všetkých čias a najlepším konštruktérom zrkadlových ďalekohľadov svojej doby. Zapísal sa tiež do dejín fyziky, pretože pri svojich experimentoch so svetlom objavil infračervené žiarenie.
OBRÁZKY
Reflektor – zrkadlový ďalekohľAD
Reflektor alebo zrkadlový ďalekohľad/teleskop je ďalekohľad, ktorý vytvára obraz v ohnisku pomocou dutého primárneho zrkadla. Toto zrkadlo môže byť guľové alebo parabolické, pričom výhoda parabolického zrkadla je že nemá guľovú vadu. Reflektory však trpia optickou aberáciou nazývanou koma, ktorá je výraznejšia pri reflektoroch s vyššou svetelnosťou. Komu je možné potlačiť tzv. komakorektorom. Prvý reflektor zhotovil v roku 1668 Isaac Newton.
OBRÁZKY
Infračervené žiarenie
Infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlné žiarenie. Názov znamená „pod červenou“, pričom červená je farba viditeľného svetla s najdlhšou vlnovou dĺžkou. Infračervené žiarenie zaberá v spektre 3 dekády a má vlnovú dĺžku medzi 760 nm a 1 mm, resp. energiu fotónov medzi 0,0012 a 1,63 eV.
OBRÁZKY
V roku 1781 vyskúšal Herschel jeden zo svojich ďalekohľadov pred domom a náhodou objavil planétu Urán (o ktorej si spočiatku myslel, že je kométa). Vzhľadom na tento úspech sa vzdal hudby a stal sa kráľovským astronómom. Postavil najväčší ďalekohľad na svete so 100 cm zrkadlom. Používal ho na prehliadku oblohy a našej  Galaxie. Objavil  stovky  hmlovín  a  zistil,  že  Slnko  sa  pohybuje  smerom
k súhvezdiu Herkules.
PLanéta Urán
Urán je siedma planéta od Slnka, tretia najväčšia a štvrtá najhmotnejšia planéta  v slnečnej sústave. Patrí medzi
plynné obry a spolu s Neptúnom aj medzi tzv. ľadové obry. Chemickým zložením  sa Urán podobá Neptúnu. Obe
planéty  majú  rozdielne  celkové  zastúpenie  prvkov oproti  Jupiteru  či   Saturnu.  Urán  má  podobné  zloženie
atmosféry ako Jupiter či Saturn. Tvoria ju prevažne plynné  formy  vodíka a  hélia, ale obsahuje aj výrazný podiel
vody, amoniaku a metánu so stopami ďalších uhľovodíkov.
OBRÁZKY
William Herschel: infračervené žiarenie a jeho aplikácia
Súhvezdie HerkulES
Herkules  (Hercules)  je  piate  najväčšie  súhvezdie z 88 súhvezdí modernej astronómie. Bolo aj
jedným zo 48 súhvezdí zavedených Ptolemaiom. Svoje pomenovanie dostalo po rímskom mene
gréckej mytologickej postavy – Herkulovi (Heraklovi).  Pri  hviezde ní Herculis leží apex, čiže bod,
do ktorého smeruje  slnečná  sústava. Má  súradnice  približne AR = 18h, DEC = +30°. Rýchlosť
pohybu smerom  k apexu je pomerne  malá, iba 19,5 km/s.  Omnoho väčšia je jej rýchlosť obehu
okolo  stredu Galaxie, približne 230 km/s. Pohyb k apexu  a obeh  okolo  stredu  Galaxie  súvisia
s pohybom Slnka v Galaxii.
OBRÁZKY
Prvé  zaznamenané  astronomické  pozorovanie pochádza  z  roku 1766. Kedže Herschel
nemal  prostriedky  na  dobrý  ďalekohľad, zakúpil výhodne  od  starého optika nástroje
a nehotové zrkadla a začal sa stavbe  ďalekohľadov venovať sám. Preštudoval učebnicu
Roberta Smitha A Compleat System of Optics  a začal vyrábať vlastné  ďalekohľady. So
stavbou veľkých ďalekohľadov začal okolo roku 1773. Pomáhal mu jeho brat  Alexander,
ktorý  bol  mechanikom.Herschel vyrábal  zrkadlové teleskopy s kovovými  zrkadlami zo
zliatiny medi  a  cínu. Než sa mu podarilo vybrúsiť prvé použiteľné zrkadlo, vybrúsil ich
asi  200.  Od  roku  1774  už  mal ďalekohľad,  ktorým  mohol  dobre pozorovať. Bol ním
teleskop s ohniskovou vzdialenosťou 168 cm.
Ohnisková vzdialenosť
Ohnisková   vzdialenosť   je   vzdialenosť  šošovky  alebo  zakriveného  zrkadla  od  ich  ohniska.
OBRÁZKY
William Herschel
Herschel pozoroval  Saturnove  prstence a hviezdy v páse Oriona. O dva roky neskôr
postavil  ďalekohľad  s  priemerom  zrkadla  30 cm a ohniskovou vzdialenosťou 6 m.
Svoj  astronomický  záujem  podporoval  predajom  ďalekohľadov  po  celej  Európe.
Prstence SaturNU
Prstence  Saturna  sú  veľmi tenká a veľmi široká vrstva častíc, ktorá obieha planétu Saturn.
Častice majú veľkosť od jedného  mikrometra  až  po  niekoľko  metrov  a  sú  zhromaždené
v rovine Saturnovho rovníka. Každá častica obieha planétu samostatne. Pri  obehu sa riadia
Keplerovými  zákonmi.  Znamená  to,  že  najbližšie  častice  obiehajú  Saturn  najrýchlejšie
(raz za 4,9 hodiny) a najvzdialenejšie najpomalšie (raz za 2 dni).
OBRÁZKY
Súhvezdie Orión
Orión je jedno z 88 súhvezdí  modernej  astronómie, jedno z najznámejších súhvezdí vôbec.
Nachádza sa na nebeskom rovníku a je v rôznych častiach roka pozorovateľné z celej Zeme,
preto  je ho  možné  jednoducho  identifikovať. Jeho nájdenie  uľahčuje to, že jeho základný
obrazec tvoria jasné a nápadné hviezdy.
OBRÁZKY
SIR William Herschel – „Kráľovský astronóm“
Herschel  ako  prvý  formuloval metódu  na pozorovanie  premenných  hviezd. Používal
sústavu zvláštnych značiek, symbolov, ktorými  vyjadroval  výsledky zrovnania jasností
dvoch hviezd.Slovne by sa tieto výsledky dali vyjadriť asi takto:rovnako jasné,jasnejšie,
slabšie, výrazne jasnejšie, výrazne slabšie. Pomocou svojej metódy Herschel  porovnal
hviezdne  veľkosti  všetkých  hviezd  z  katalógu Johna Flamsteeda, teda  približne 3000
hviezd.  Výsledky  publikoval  v  štyroch  katalógoch  v rokoch 1796-1799.  Herschelovu
metódu potom používali až do čias F. W. A. Argelandera.
Premenná hviezDA
Premenná  hviezda  je  hviezda,  ktorej  jasnosť a prípadne  aj spektrum sa mení v pravidelných
alebo  nepravidelných  intervaloch.  Zmeny jasnosti môžu  mať príčinu vo  fyzikálnych  zmenách
na  samotnej  hviezde (fyzikálne premenné), alebo  môže  ísť len  o  následok zákrytu v sústave
dvojhviezd či natáčanie rôznych nepravidelných  štruktúr na hviezde  smerom  k   pozorovateľovi
(geometrické premenné).
OBRÁZKY
 
Objav infračerveného žiarenia
WEbové stránky
William Herschel objavil Urán
Herschelove múzem astronómie v Bathe
William Herschel – životopis
William Herschel
Frederick William Herschel
William Herschel
Ako William a Caroline objavili modernú astronómiu
Herschel objavil infračervené svetlo
William Herschel odhaľuje tvar našej galaxie
William Herschel
Sir William Herschel (1738-1822)
William Herschel objavil Urán
Sir William Herschel
William Herschel a objav infračerveného žiarenia
William Herschel – životopis
Herschelove citáty
Sir William Herschel, Premenné hviezdy, slnečné škvrny a cena pšenice
William Herschel
Vid
Sir William Herschel: infračervené žiarenie a jeho aplikácia
William Herschel
Sir William Herschel – „Kráľovský astronóm“
Ako William and Caroline Herschelovci vynašli modernú astronómiu
Objav infračerveného žiarenia
William Herschel

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.