PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: CHARLES Messier
Charles Messier
Charles Messier (* 26. jún 1730, Badonviller, Francúzsko – † 12. apríl 1817, Paríž) bol francúzsky astronóm, ktorý v roku 1774 publikoval katalóg 45 objektov vzdialeného vesmíru, ako napríklad hmlovín a hviezdokôp. Dôvodom publikovania jeho katalógu bola snaha pomôcť hľadačom komét, ako aj jemu samému, a tiež aj iným astronómom rozlíšiť stále a nestále objekty na oblohe.
OBRÁZKY
Charles Messier sa začal zaujímať o astronómiu už vo svojich štrnástich rokoch, keď mal možnosť pozorovať prelet kométy okolo Slnka. Jeho záujem o štúdium bol ešte viac prehĺbený zatmením Slnka, pozorovaným z jeho rodného mesta 25. júla 1748. V októbri 1751 odišiel do Paríža a zamestnal sa u námorného astronóma Josepha Nicolasa Delisla (1688-1768). Býval spolu s ním v Hôtel de Cluny. Jeho prvou prácou bolo okopírovanie veľkej mapy Číny, popritom ho Libou, Delislov tajomník uviedol do observatória v Hôtel de Cluny a odporučil mu, aby si o svojich pozorovaniach viedol presné záznamy.
Joseph Nicolas DeliSLE
Joseph Nicolas Delisle (* 4. apríl 1688 – † 11. september 1768) bol francúzsky astronóm a kartograf, ktorý sa zaoberal pozorovaním Slnka. Bol zástancom Kopernikovej heliocentrickej teórie.
OBRÁZKY
Messierovým prvým dokumentovaným pozorovaním bol prechod Merkúra cez kotúč Slnka, ktorý pozoroval 6. mája 1753. Jeho zamestnavateľ Delisle sám Messiera presvedčoval o dôležitosti presného pozorovania a merania pozorovaných telies, bez ktorých by Messier neskôr nebol schopný zostaviť svoj katalóg.
Prechod Merkúra
Prechod Merkúra (tiež tranzit Merkúru) cez slnečný disk je astronomická udalosť, počas ktorej planéta Merkúr prejde priamo medzi Slnkom a Zemou, a zakryje tak malú časť slnečného kotúča. Merkúr môže byť počas prechodu pozorovaný zo Zeme ako malá čierna bodka pohybujúca sa naprieč slnečným kotúčom. Naposledy Merkúr prechádzal cez Slnko 8. novembra 2006. Udalosť bola najlepšie pozorovateľná z Havajských ostrovov.
OBRÁZKY
MEssierov katalóg
Messierov   katalóg   je  astronomický  katalóg  deep-sky  objektov.  Zostavil   ho  Charles  Messier  a  obsahuje  110
objektov. Prvé  objekty  zapísané  v  katalógu objavil Messier v roku 1757 pri hľadaní komét. Objekty boli do katalógu
pridávané postupne. Prvé vydanie z roku 1771  obsahuje 45 objektov, tretie  vydanie  z  roku  1781  už  103  objektov.
Súčasnú podobu katalóg získal až v 20. storočí, kedy bol upresnený a doplnený o posledné objekty.
OBRÁZKY
Charles Messier
Deep sky
Hlboký vesmír (anglicky Deep sky)  je termín  používaný v amatérskej astronómii pre označenie
prevažne  vizuálne  slabých  objektov  mimo slnečnú sústavu a našej galaxii. Jedná sa o cudzie
galaxie a  hviezdokopy  a hmloviny. Tieto objekty  sa nachádzajú  vo vzdialenosti  od stoviek do
miliárd   svetelných   rokov  od  Zeme.  Galaxie  sú  mimo  našej galaxie, naproti tomu niektoré
hviezdokopy a hmloviny sú súčasťou Mliečnej dráhy.
OBRÁZKY
Zoznam Messierových objektov
Úplný zoznam Messierových objektov:
OBRÁZKY
Niekedy v  roku 1757 Charles  Messier začal hľadať  Halleyovu kométu. Jeho prvá správa
o  sprievodcovi  Hmloviny  v  Androméde  M31  sa  objavila  v  tom  istom  roku.  Návrat
Halleyovej kométy sa očakával  v nasledujúcom roku, ale stále to  bola skôr len vedecká
hypotéza.Sám Delisle vypočítal zdanlivú trasu kométy a Messier vytvoril skvelý hviezdny
graf jej cesty oblohou. Bohužiaľ však  došlo k tomu, že  Delisle sa vo výpočtoch pomýlil,
a tak sa Messier vždy pozeral na nesprávne miesto.Napriek tomu 14.augusta 1758 objavil
úplne  inú  kométu.  28. augusta  1758 objavil v  súhvezdí  Býka iný hmlistý objekt, ktorý
najskôr považoval za kométu (neskôr sa ukázalo, že ide o Krabiu hmlovinu, ktorá dostala
v katalógu označenie M1). Starostlivé  premeranie  hmloviny vykonal 12. septembra 1758.
HAlleyho kométa
Halleyho kométa (iné názvy: kométa Halley, 1P/Halley) je  periodická kométa s periódou približne
75,3 rokov. Je  to najznámejšia  periodická  kométa.  Pomenovaná  je  po  astronómovi   menom
Edmund Halley. Naposledy bola v perihéliu v roku 1986, kedy ju navštívila kozmická sonda Giotto.
Jej najbližší návrat k Slnku sa očakáva 28. júla 2061.
OBRÁZKY
Andromeda (galaxia) – Messier 31
Galaxia Andromeda (Messier 31,  Messierov  objekt  31, M 31, NGC 224) je obrovská  špirálová
galaxia,   ktorá    spolu   s    našou   Mliečnou    cestou,   Veľkou    hmlovinou   v   Trojuholníku
a s asi tridsiatkou  malých  satelitných galaxií vytvárajú Miestnu skupinu galaxií. Je vzdialená asi
2,5 miliónov svetelných rokov (900 kpc) a nachádza sa v súhvezdí Andromeda.
OBRÁZKY
Kompletný zoznam objektov Charlesa Messiera

 

Krabia hmlovina – MessiER 1
Krabia  hmlovina  (tiež známa ako  Messierov objekt 1 alebo NGC 1952)  je  plynová  difúzna
hmlovina v  súhvezdí  Býk. Je pozostatkom  supernovy  SN  1054,  ktorá  bola  zaznamenaná
čínskymi a arabskými astronómami v roku 1054, keď  bola viditeľná počas 23 dní za denného
svetla. Nachádza sa  vo  vzdialenosti približne 6500 ly od Zeme, má priemer 6 ly a rozpína sa
rýchlosťou  1800  km  za sekundu. Neutrónová hviezda v strede hmloviny  sa otáča rýchlosťou
30-krát za sekundu.
OBRÁZKY
Delisle sa pomaly pripravoval na odchod do dôchodku, preto nabádal Messiera, aby
sa pustil do  svojho vlastného pozorovania. V priebehu  ďalších  pozorovaní objavil
Messier  svoju  druhú  hmlovinu M2 (11. septembra 1758). Tú však objavil  už v roku
1746   astronóm   Jean   Dominique   Maraldi.   M2   nie    je   hmlovina,  ale  guľová
hviezdokopa. 6. júna 1761 pozoroval Messier vzácny úkaz prechodu Venuše cez disk
Slnka. V máji a júni 1762 pozoroval kométu 1762 Klinkenberg, v októbri 1763 objavil
kométu nazvanú  po ňom 1763 Messier  a  o rok neskôr objavil kométu 1764 Messier.
V roku 1763 sa objavili správy, o možnom  prijatí  Messiera  do  Kráľovskej vedeckej
akadémie (Académie Royale des Sciences), ale nestalo sa tak.
Prechod Venuše
Prechod Venuše (tiež tranzit Venuše) cez slnečný disk je astronomická udalosť, počas ktorej
planéta Venuša prejde priamo medzi Slnkom a Zemou, a zakryje tak  malú  časť  slnečného
kotúča.  Venuša  môže  byť počas  prechodu  pozorovaná  zo  Zeme  ako  malý  čierny  disk
pohybujúce sa naprieč  slnečným  kotúčom. Prechody Venuša zvyčajne trvajú niekoľko hodín.
Prechod  je  podobný  zatmeniu  Slnka   Mesiacom,  avšak  Venuša  sa  vzhľadom  k  svojej
vzdialenosti od  Zeme  javí  oveľa menšia, hoci v skutočnosti je jej  priemer  takmer  štyrikrát
väčší ako priemer Mesiaca.
OBRÁZKY
MESsier 2
Messier 2 (tiež NGC 7089) je guľová hviezdokopa v  súhvezdí  Vodnára, päť stupňov severne
od hviezdy Beta Aquarii.Objavil ju Jean-Dominique Maraldi roku 1746 a je jedna z najväčších
známych guľových hviezdokôp.
OBRÁZKY
Tretím  pozorovaným „hmlovinným“ objektom  sa  stala  ďalšia  guľová hviezdokopa
M3, ktorú  Messier  objavil 3. mája 1764  súhvezdí  Poľovných psov, čo ho podnietilo
k  systematickému  skúmaniu oblohy, pri  ktorom  tieto  hmlisté obláčiky vyhľadával.
V  priebehu   ďalšieho  roku  objavil  a   skatalogizoval   prvých  40  položiek  svojho
katalógu od M3 až  po M40. Pri  zostavovaní  použil katalóg Edmunda Halleya, odkiaľ
zobral 6 ním objavených objektov.
Messier 3
Messier 3 alebo M 3 alebo NGC 5272 je guľová hviezdokopa v súhvezdí Poľovné psy.Objavil
ju Charles Messier v roku 1764. Táto hviezdokopa  je jedna z najväčších, jej priemer je 300 ly
a pozostáva  z  takmer 500 000 hviezd. Je vzdialená približne 33 900 ly od Zeme a jej vek sa
odhaduje na 6,5 miliardy rokov. M3 má  zdanlivú  magnitúdu 6,2, a za určitých  podmienok je
ju možné vidieť voľným okom a zároveň je  to jedna  z  najjasnejších  hviezdokôp na severnej
nebeskej pologuli. Veľmi dobre sa dá pozorovať už v malom triédri.
OBRÁZKY
Messierove objekty
Messier 40
Winnecke 4  alebo  WNC4 (iné názvy: Messier 40, M 40)  je  dvojhviezda  v  súhvezdí Veľká
medvedica.  Bola  objavená  Charlesom  Messierom  v roku 1764, počas  hľadania hmloviny,
ktorá sa  podľa  Hevelia   mala   nachádzať  na  tomto mieste. Keď  ju  nenašiel, zahrnul  do
katalógu namiesto nej túto dvojhviezdu.
OBRÁZKY
Na začiatku roku 1765 Messier objavil hviezdokopu M41, v tom istom  roku odišiel do
dôchodku  Delisle  a tak  mohol  Messier  pokračovať  v  pozorovaní z Hôtel de Cluny.
8. marca 1766 objavil novú kométu, ktorú znovuobjavil 8. apríla. V roku 1767 sa vydal
na svoju jedinú vojenskú cestu, za účelom zostrojiť nové vojenské hodiny. Strávil tak
3 a pol mesiaca na palube vojenskej lode L´Aurore so  svojím  kolegom  Alexandrom
Guyom Pingré. Messier uskutočňoval pozorovanie a Pingré robil výpočty.
Messier 41
Otvorená hviezdokopa M41 (tiež Messier 41a NGC 2287) je otvorená hviezdokopa v súhvezdí
Veľkého psa. Objavil ju Giovanni Batista Hodierna pred  rokom 1654 a bola známa možno už
Aristotelovi  v  roku  325  pr. Nl M41  obsahuje  okolo  100  hviezd, niektoré  sú  červení  obri.
Priemer hviezdokopy je okolo 25 až 26 svetelných rokov.
OBRÁZKY
V roku 1769  sa Messier  musel  rozhodnúť  publikovať  prvú  verziu  svojho  katalógu
a  rozšíriť  počet  objektov  v  ňom o  objekty M42  až  M45.  Po objave  ďalšej  kométy
8. augusta  zaslal  podrobný  popis  kráľovi  Pruska, ktorý  mal  podobne  ako Messier
hlboký  záujem  o  problematiku  a  Messier  bol  za  objav  odmenený  15.  septembra
1769  členstvom  v Pruskej akadémii  vied a  v  apríli  nasledujúceho  roku  bol  prijatý
za  člena  Kráľovskej  akadémie Švédska v  Štokholme. Nakoniec  30.  júna  roku  1770
ho  zvolili  za  člena   Kráľovskej   akadémie  vied  v  Paríži. 14.  júna  sa  mu  podarilo
objaviť  ďalšiu  kométu,  ktorá  vošla  do  dejín  pod  názvom  Lexellova  kométa. Bola
nazvaná   po   matematikovi   Andersovi   Lexellovi,   ktorý   pôsobil    na  observatóriu
v Petrohrade.
HMlovina Orión – Messier 42
Hmlovina Orión alebo Veľká  hmlovina v Orióne, známa tiež ako M42 a NGC 1976, je žiariaca
emisná hmlovina v súhvezdí Orión pod Oriónovým pásom. Je to jedna z najjasnejších hmlovín
a je viditeľná  voľným okom. Od Slnka je vzdialená asi  1600 svetelných rokov a jej šírka je 33
svetelných rokov.
OBRÁZKY
Plejády (hviezdokopa) – Messier 45
Plejády (iné názvy: Kuriatka, Sedem sestier, M45, Subaru) sú otvorená  hviezdokopa v súhvezdí
Býk.Dnes v nej poznáme vyše tisíc hviezd, z ktorých asi 250 je do 17. mag. Hviezdokopa zaberá
na oblohe 3 stupne a jej celková jasnosť je 1,4 mag. Hviezdokopa  je zahalená do zvyšku mraku,
z ktorého  kedysi  vznikla, má  skutočný priemer 20  ly  (light year – svetelný rok) a  je od  Slnka
vzdialená 380 ly.
OBRÁZKY
Charles Messier
WEbové stránky
Charles Messier
Messierov katalóg
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Charles Messier
Nič len fakty o Charlesovi Messierovi
Charles Messier
Hrob Charlesa Messiera
Vid
Charles Messier – Katalóg vesmíru
Posledný objekt: Hrob Charlesa Messiera
Kompletný zoznam objektov Messierovho katalógu
Krásne Messierove objekty
Hrob Charlesa Messiera – videá z hlbokého kozmu
Charles Messier
Charles Messier

Zdroj obrázku:
Stoyan R. et al. Atlas of the Messier Objects: Highlights of the Deep Sky. — Cambridge: Cambridge Univercity Press, 2008. — P. 15.
Autor: 
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.