PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Vznik VESMÍRU – teórie
1. Vznik vesmíru
Vznik vesmíru začal podľa astronómov Veľkým treskom, tiež niekedy nazývaným aj Big Bang. Vo Veľkom tresku vzniklo všetko – priestor, energia, hmota a od tej chvíle začal plynúť i čas. Dovtedy neexistovalo nič, všetko sa podľa astronómov začalo Veľkým treskom.
ObráZKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=-Ip5BAEfZuA
https://www.youtube.com/watch?v=-Ip5BAEfZuA
https://www.youtube.com/watch?v=vGpZU1LSsdY
https://www.youtube.com/watch?v=s43lkwCsPPg
https://www.youtube.com/watch?v=kxc0TaQXYtw
https://www.youtube.com/watch?v=qMFjpCBNr28
https://www.youtube.com/watch?v=qMFjpCBNr28
https://www.youtube.com/watch?v=WNzdy9c4vuU
https://www.youtube.com/watch?v=xY5sjCGqsNg
https://www.youtube.com/watch?v=ojXghfw2QOo
https://www.youtube.com/watch?v=bOfbUWa48ZU
https://www.youtube.com/watch?v=DB8651JE3xo
2. Tepelná smrť vesmÍRU
Tepelná smrť vesmíru je označenie pre takýto stav vývoja vesmíru,v ktorom zvyšovanie entropie podľa druhého termodynamického zákona  zapríčinilo vyčerpanie všetkej  využiteľnej energie do odpadového tepla.  V takomto prostredí  by zrejme nemohol existovať život. Je dôležité si však uvedomiť, že stav tepelnej smrti vesmíru platí len v prípade, že je  vesmír uzavretým systémom. Stav tepelnej smrti by tiež netrval nekonečne dlhé obdobie.
ObrázkY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=jmcf7T92H7M
https://www.youtube.com/watch?v=NLSkZ4Z2ttk
3. Edwin Powell Hubble
Edwin Powell Hubble (* 20. november 1889, Marshfield, Missouri, USA  – † 28. september 1953.
San Marino, Kalifornia)  bol  americký  astronóm, ktorý študoval  galaxie.  Dokázal, že galaxie sú
samostatné hviezdne sústavy  podobné  Mliečnej ceste.  Medzi  jeho najväčšie objavy patrí vzťah
medzi rýchlosťou rozpínania galaxií a ich vzdialenosťou (Hubblov zákon).Po ňom sú pomenované
Hubblov teleskop, Hubblova konštanta, Hubblov vzťah a iné.
oBRÁZKy
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=Qf2m35N3DJU
https://www.youtube.com/watch?v=Hq-cE_reCAQ
História vesmíru
4. Hubblov zákon
Hubblov zákon je zákon  všeobecnej  expanzie vesmíru,  ktorý objavil Edwin Hubble v roku 1929.
Podľa Hubblovho zákona pozorovaná radiálna rýchlosť galaxií je priamo úmerná ich vzdialenosti
od Zeme. Hubblov zákon sa vyjadruje matematicky Hubblovým vzťahom:
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=4a-o5-EYzTY
https://www.youtube.com/watch?v=1V9wVmO0Tfg
https://www.youtube.com/watch?v=Rnu9gJCpf4E
https://www.youtube.com/watch?v=e6G2Z6iD-9M
5. Červený posUN
Červený posun je posun spektrálnych čiar smerom k červenému (dlhovlnnému) koncu spektra.
Je to zníženie frekvencie elektromagnetického žiarenia (svetla, rádiových vĺn), šíriaceho sa od
galaxií, kvazarov  a  iných  vzdialených  objektov.  Ide o to, že čiary viditeľnej časti spektra sú
posunuté k jeho červenému koncu,z čoho pochádza aj názov.Červený posun je tým väčší,čím
rýchlejšie  sa  pozorovaný   objekt  vzdaľuje,  pričom  v  prvom  priblížení   je  priamo úmerný
vzdialenosti (Hubbleov zákon).
OBRÁzky
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=hVApTLE7Csc
https://www.youtube.com/watch?v=y5tKC3nEx2I
6. Modrý posun
Modrý posun  je posunutie spektra objektov, ktoré sa k  pozorovateľovi približujú. V astronómii
je vzhľadom na rozpínanie vesmíru podstatne menej prípadov modrého posunu ako červeného.
ObrÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=3pAnRKD4raY
7. Obersov paradox
Olbersov paradox je fyzikálne paradoxné pozorovanie toho, že nočná obloha je tmavá – zatiaľ
čo v nekonečnom  vesmíre  by nočná  obloha  musela  byť jasná. Toto pozorovanie je jedným
z dôkazov pre niektoré zo súčasných modelov dynamického  vesmíru, ako  je napríklad model
veľkého tresku. Bol opísaný nemeckým astronómom Heinrichom Wilhelmom Olbersom v roku
1823 a už skôr Johanom Keplerom v roku 1610.
ObrázkY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=0USMjYfkRxs
https://www.youtube.com/watch?v=GGPEEU5CSIY
https://www.youtube.com/watch?v=yQz0VgMNGPQ
https://www.youtube.com/watch?v=3n2ut3VhxqM
8. Heinrich Wilhelm Olbers
Heinrich Wilhelm Olbers (* 11. október 1758 – † 2. marec 1840) bol nemecký astronóm, lékar
a fyzik.
oBRÁZKy
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=TFwtJC9_dXs
9. Johanes KepLER
Johanes Kepler bol nemecký matematik, astronóm a astrológ.
OBRÁzky
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=4p3Np6eivZ8
https://www.youtube.com/watch?v=VB3V36LJpGc
Big Bang
10. VesmÍR
Vesmír či kozmos je  súhrnné  označenie všetkej hmoty, energie a časopriestoru, ktorý ich
obsahuje.Zahŕňa teda hviezdy, planéty, galaxie, medzigalaktický priestor a ďalšie.V užšom
zmysle  sa  vesmír  tiež  niekedy používa  ako  označenie pre kozmický priestor, teda časť
vesmíru mimo Zem.
ObráZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=dVINL5Jkazc
https://www.youtube.com/watch?v=gIr9TQnV25A
https://www.youtube.com/watch?v=yaX4iGw-b_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CBZH4dMac-Q
https://www.youtube.com/watch?v=I8xJJYjOH3k
https://www.youtube.com/watch?v=GpgGJaQfrgE
https://www.youtube.com/watch?v=qtYfz72MmtM
https://www.youtube.com/watch?v=0HpDbAoEzj8
11. Veľká Sloanova stena
Veľká Sloanova stena bola do roku 2013 najväčšou  objavenou štruktúrou vo vesmíre. Jedná
sa o vlákno galaxií,v ktorom je umiestnených niekoľko superzhlukov galaxií (existuje niekoľko
tisíc galaxií).Dĺžka vlákna sa odhaduje na 1,4 miliardy svetelných rokov,od Zeme je vzdialená
asi 1 miliardu  svetelných rokov. Pretože  nie  je  gravitačne viazaná, tak sa nejedná o objekt
v pravom slova zmysle. Objavená bola v roku 2003.
ObrázkY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=74IsySs3RGU
https://www.youtube.com/watch?v=Bmlr4LZG3Dc
12. SUPERkopa galaxií
Superkopa galaxií (supergalaxia) je zoskupenie kôp a skupín galaxií, ktoré v súčte obsahujú
niekoľko  tisíc  až stoviek  tisíc  jednotlivých galaxií. Jednotlivé  nadkopy sa môžu vzájomne
prelínať. Mliečna  cesta  je  ako  súčasť miestnej skupiny galaxií spoločne s ďalšími kopami
galaxií súčasťou Miestnej superkopy galaxií.
oBRÁZKy
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=zmlQhxOmR14
https://www.youtube.com/watch?v=VB3V36LJpGc
13. Kozmologická konštaNTA
Kozmologická konštanta alebo Einsteinova konštanta λ je konštanta hypotetickej kozmickej
repulzívnej sily, ktorú  zaviedol  Albert  Einstein  pri riešení rovníc  poľa  všeobecnej  teórie
relativity na  vyrovnanie  gravitačného  pôsobenia  vo forme  kozmologického  člena  (člena
lambda), aby  zachoval v tom čase prijímanú  hypotézu  stacionárnosti  vesmíru (ak pôsobí
len gravitácia, vesmír nemôže byť stacionárny, musí expandovať alebo kontrahovať).
OBRÁzky
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=EHMAfofFCN8
https://www.youtube.com/watch?v=H984-by_jFs
https://www.youtube.com/watch?v=jWavrqWQ4kg
14. Stvorenie sveta
Stvorenie sveta je symbolické či mytologické  rozprávanie o  počiatku sveta o  tom, ako sa
v ňom  objavili   ľudia.  odovzdával  sa ústnej tradícii  a  preto má  zvyčajne viac verzií. Ide
o  veľmi  rozšírený   typ   mýtu,  ktorý  možno   nájsť   v  takmer   každej   ľudskej   kultúre.
V spoločnosti, v ktorej sa  rozpráva, sa  mýtus  o  stvorení  chápe  ako zdroj hlboké pravdy
v obraznom, symbolickom, prípadne doslovnom, v modernej dobe historickom zmysle.
ObráZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=LxoRWD-RwtU
https://www.youtube.com/watch?v=ojXghfw2QOo
15. KozmologiCKÝ princíp
Kozmologický princíp,kozmologický postulát alebo svetový postulát je hypotéza,podľa ktorej
vesmír je priestorovo homogénny a izotropný, t. j. v  dostatočne  veľkých  meradlách vyzerá
rovnako z každého miesta a každým smerom;znamená to,že vo vesmíre nie je privilegovaný
smer ani privilegované miesto.
oBRÁZKy
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=euVS-tNmFbo
https://www.youtube.com/watch?v=uqaXPuazFlw
https://www.youtube.com/watch?v=TM7dV3FIZ54
Kozmologická konštanta
16. Vek vesmÍRU
Vek  vesmíru  je  v kozmológii  definovaný  ako   čas,  ktorý  uplynul   od  Veľkého  tresku.
Najpresnejšie  meranie  veku  vesmíru  stanovilo  vek  vesmíru na 13,798 ± 0,037 miliardy
rokov  (4,5354 ± 0,012 × 1017 sekúnd).  Nepresnosť  37  miliónov  rokov  bola  stanovená
zhodou  viacerých  vedeckých  výskumov,  ako  napr. meraním  kozmického  mikrovlnného
pozadia Planckovým satelitom, sondou WMAP a inými.
ObrázkY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=ikB8sDTvSwc
https://www.youtube.com/watch?v=yocBZphGnFg
https://www.youtube.com/watch?v=S3ZWKWw5mPA
https://www.youtube.com/watch?v=MvhJJY9UotU
https://www.youtube.com/watch?v=pSqJD6KF0Rw
17. Kozmológia
Kozmológia (z gréckeho κοσμολογία náuka o svete) je odvetvím,ktoré sa zaoberá vesmírom
ako celkom. Predmetom štúdia kozmológie je vznik, vývoj a budúci osud vesmíru.Venuje sa
jej   filozofie,   teológie  a  fyzikálne  kozmológie.  Fyzikálne  kozmológie  využíva  poznatky
niekoľkých fyzikálnych disciplín. Najčastejšie je  to  všeobecná  teória  relativity,  astronómia,
astrofyzika, časticová a atómová fyzika.
OBRÁzky
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=CBrsWPCp_rs
https://www.youtube.com/watch?v=c3A8ZbNUVRY
https://www.youtube.com/watch?v=co230n_iXrU
18. Veľký tresk
Veľký tresk (iné názvy: big  bang, zriedkavo veľký rachot, hrozný rachot; angl. Big Bang) je
vedecká teória kozmológie, ktorá opisuje  raný vývoj  a tvar  vesmíru.  Nosnou  myšlienkou
je,  že  všeobecná  teória  relativity  môže   byť  skombinovaná   s  pozorovaniami   galaxií
vzďaľujúcich sa od seba, čím sa dá odvodiť stav vesmíru v  minulosti alebo aj v budúcnosti.
Prirodzeným  následkom  Veľkého  tresku je , že  vesmír  mal  v  minulosti  vyššiu  teplotu
a hustotu. Termín „Veľký tresk“ sa v užšom  zmysle  používa  na označenie časového bodu,
kedy sa začalo pozorované rozpínanie vesmíru,v širšom zmysle na označenie prevládajúcej
kozmologickej paradigmy, vysvetľujúcej vznik a vývin vesmíru.
ObráZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=uabNtlLfYyU
https://www.youtube.com/watch?v=wNDGgL73ihY
19. Veľký kolaps
Veľký kolaps alebo Big Crunch je v kozmológii hypotetický kolaps vesmíru po tom, ako sa
zastaví rozpínanie vesmíru a začne sa jeho zmršťovanie.  Prakticky  je  to  opak  veľkého
tresku. V dnešnej dobe sa s touto teóriou dá stretnúť  pri  úvahách  o  rozpínaní  vesmíru.
Táto  teória   totižto   protirečí  teórií  rozpínania   vesmíru  a   je  založená   na  princípe
zmršťovania vesmíru a teórií viacnásobných veľkých treskov.Dôkazom rozpínania vesmíru
je červený posun svetla od hviezd, ktoré sa  od  nás  vzďaľujú. No zároveň  toto  môžeme
pokladať aj za dôkaz kolabovania vesmíru do jedného bodu.
ObráZKY
https://www.youtube.com/watch?v=8iiiDAZH_xs
https://www.youtube.com/watch?v=VrFVN2SI7FA
https://www.youtube.com/watch?v=PpXcDBNKLaY
https://www.youtube.com/watch?v=eYc8iRyL7YU
20. Vznik a vývoj galaXIÍ
Výskum vzniku a vývoja galaxií sa zaoberá procesmi, ktoré formovali vznik heterogénneho
vesmíru z homogénneho začiatku. Vznikom  prvých galaxií, spôsobom,  akým  sa  galaxie
časom menia a procesmi, vďaka ktorým vznikli rozličné štruktúry pozorované v neďalekých
galaxiách. Táto oblasť výskumu je jednou z najaktívnejších v astrofyzike.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=QXxISs53fPw
https://www.youtube.com/watch?v=uY24JAUsy5s
https://www.youtube.com/watch?v=dg-bkPMKJSM
https://www.youtube.com/watch?v=vfoxB3A0pcQ
21. Konečný osud vesmíru
Konečný osud vesmíru je témou fyzikálnej kozmológie. Rôzne teórie predpokladajú rôzne
smerovanie vesmíru a zahŕňajú aj konečné aj nekonečné trvanie.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=eEowC_wfbdc
https://www.youtube.com/watch?v=rfs1BAn7gI0
https://www.youtube.com/watch?v=9fIrmjxlT18
Vznik a vývoj galaxií v rannom vesmíre
22. Rozpínanie vesmíru alebo expanzia vesmíRU
Rozpínanie vesmíru alebo expanzia vesmíru je  vlastnosť  vesmíru , ktorá  sa  prejavuje
vzájomným vzďaľovaním galaxií aj bublín medzigalaktického plynu. Rozpínanie vesmíru
je  fyzikálna  skutočnosť  zmeraná  hlavne  pomocou  červeného  posunu.  Pozorovaním
vesmíru  sa  zistilo, že  čím  sú objekty vzdialenejšie, tým väčšou rýchlosťou sa  od  nás
vzďaľujú. Podľa  súčasných  astronomických  vedomostí  vesmír   vznikol  z  gravitačnej
singularity pred cca 13,7 milardami rokov (Veľký tresk) a odvtedy sa rozpína.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=g_3jKhjeh70
https://www.youtube.com/watch?v=6i1uWV4mfTc
23. Cefeida
Cefeida je premenná hviezda vykazujúca veľmi dobrý vzťah medzi periódou premenlivosti
a  absolútnou  svietivosťou.  Zmeny  jasnosti   cefeíd  vznikajú  kvôli  pulzovaniu  hviezdy.
Prototypom cefeíd je hviezda Delta Cephei a medzi cefeidy patrí aj najznámejšia hviezda,
Polárka.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=iyisAjHdhas
https://www.youtube.com/watch?v=BWs-ONRDDG4
24. Vznik a vývoj slnečNEJ sústavy
Vznik a vývoj slnečnej sústavy je súbor procesov,  ktorými  sa sformovali telesá slnečnej
sústavy  do  dnešnej  podoby.  Pri hľadaní teórií opisujúcich vznik  slnečnej  sústavy  sa
premiešava    množstvo    vedných    odborov    vrátane   astronómie,  fyziky,   geológie
a planetológie.  V hľadaní  dôkazov  o  vzniku  a  formovaní   slnečnej  sústavy  výrazne
pomohli objavy exoplanét od začiatku 90-tych rokov a objavy hviezd s protoplanetárnymi
diskami.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=efbdqPRVX9c
https://www.youtube.com/watch?v=Uhy1fucSRQI
https://www.youtube.com/watch?v=5N8ISvFcL3c
25. Antropický princíp
Antropický princíp je súhrnný názov pre biochemickú, fyzikálnu a kozmologickú  hypotézu,
v  ktorej  sa  za ústredný  podnet  jestvovania nášho  vesmíru vo svojej  súčasnej podobe
pokladá existencia človeka (gr. antrópos).Ide o princíp, ktorým sa má riadiť kozmologická
konštelácia všeobecných fyzikálnych zákonov a rôznych fyzikálnych konštánt tak,aby bolo
zaručené, že v takomto vesmíre môže vzniknúť život, ba dokonca inteligentný život.
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=dWkJ8Pl-8l8
https://www.youtube.com/watch?v=rzPWJyIcwxA
https://www.youtube.com/watch?v=r5aaBDbHl8I
https://www.youtube.com/watch?v=jFqLfgTYS1U
https://www.youtube.com/watch?v=RFgJksJsTF4
26. Vek Zeme
Vek  Zeme  je  približne 4,5 miliardy (4,5. 109) rokov. Toto číslo je kompromisom medzi
vekom  najstaršieho  minerálu  nájdeného  na  Zemi – zirkónu  z  Jack  Hills  v  Austrálii
a astronómami  a  planetológmi  odhadovaného  veku  slnečnej  sústavy.  Vek  Zeme je
odhadovaný  približne  na  4,4  miliardy  rokov (±8  miliónov  rokov).  Porovnanie   masy
a svietivosti  Slnka  s množstvom  iných  hviezd sa  zdá, že  vek  celej  slnečnej  sústavy
nemôže byť omnoho starší.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=w5369-OobM4
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2WJDEQC3Q
27. Multiverzum
Multiverzum, multivesmír alebo  meta-vesmír je  hypotetický  súbor  viacerých  možných
vesmírov (vrátane historického vesmíru, v ktorom žijeme), ktorý pozostáva  zo  všetkého,
čo  existuje  a  môže  existovať: obsahuje  všetok   priestor,  čas,  hmotu,  energiu  a aj
fyzikálne zákony a konštanty,ktoré ich definujú.Jednotlivé vesmíry v rámci  multivesmíru
sa nazývajú aj paralelné vesmíry.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=tlj1USUf91I
https://www.youtube.com/watch?v=bATyoYzlObY
https://www.youtube.com/watch?v=aUW7patpm9s
https://www.youtube.com/watch?v=QiKGWT–c0A
Rozpínanie vesmíru – ČIEerna hmota a čierna energia
28. RedukCIOnizmus
„Redukcionizmus je presvedčenie,že vyššie alebo zložitejšie funkcie alebo entity môžu
byť redukované alebo vysvetlené ako výsledok aktivity alebo  procesov odohrávajúcich
sa na menej zložitej úrovni.“
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=t55SAOeoCxI
https://www.youtube.com/watch?v=vNYoDVWsJpU&index=2&list=PLA000739275C8B5A7
29. Pozorovateľný vesmír
Pozorovateľný vesmír je definovaný ako guľa, v ktorej strede  je  planéta Zem a jej
polomer je udávaný  vzdialenosťou k najvzdialenejšiemu  pozorovateľnému objektu.
Túto vzdialenosť v súčasnosti  určujú schopnosti Hubbleovho vesmírneho teleskopu.
Observatórium bolo od  svojho  vypustenia v  roku 1990 trikrát aktualizované a jeho
schopnosti  naďalej vylepšené až   k  limitu, ktorý  poskytuje veľkosť zrkadla v srdci
teleskopu.  V   roku  2001   prezentovali   vedci   NASA   doposiaľ  najvzdialenejšie
pozorovaný objekt; natiahli  tak polomer  pozorovateľného vesmíru na 13,2 miliardy
rokov.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=HiN6Ag5-DrU
https://www.youtube.com/watch?v=KbImt1AVQV4
https://www.youtube.com/watch?v=9F4y-gdBvdw
https://www.youtube.com/watch?v=4AUPYiYC1xk
30. Immanuel Kant
Immanuel  Kant  (* 22. apríl 1724, Kráľovec – † 12. február 1804, Kráľovec)  bol
predstaviteľ     nemeckej      klasickej     filozofie;     tvorca     kriticizmu     alebo
transcendentalizmu, či transcendentálnej filozofie.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=yLydK6xZpwE
https://www.youtube.com/watch?v=GfgmNFt1OnU
https://www.youtube.com/watch?v=nbc0ie48pN4
31. Náboženské interpretácie Veľkého tresku
Od prijatia Veľkého tresku ako hlavného názoru  fyzikálnej  kozmológie  vzniklo
množstvo  reakcií   náboženských   skupín,  ktoré  hovorili   dôsledkoch  tohoto
názoru  pre  ich  religiózne  kozmológie. Niektorí  prijali  vedecké dôkazy, iní sa
pokúšajú zjednotiť Veľký tresk s ich náboženskými princípmi a ďalší Veľký tresk
úplne odmietajú alebo ignorujú.
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=q3MWRvLndzs
https://www.youtube.com/watch?v=CjsY9KfAfJU
32. EVOLučná abiogenéza
Vznik života (biogenéza) je v súčasnosti nie celkom vyjasnená udalosť, počas
ktorej sa z  neživej  hmoty  stala  hmota  živá,  ktorá sa  začala  rozmnožovať,
vyvíjať a premieňať  svoje  okolie. Jedná sa o vedecko-filozoficko-náboženskú
otázku, kedy sa  jednotlivé strany snažia predložiť svoje  teórie  alebo  dôkazy
o tom, ako k tejto udalosti došlo.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=jTCoKlB0s4Y
https://www.youtube.com/watch?v=cosMs5EtktY
https://www.youtube.com/watch?v=CXhdu6HJpDg
https://www.youtube.com/watch?v=FfKY-gPp1Eo
https://www.youtube.com/watch?v=RNGCqa2iQsU
https://www.youtube.com/watch?v=l2mbxk0zC5Q
33. Čierna diera
Čierna diera  alebo gravitačný  kolapsar  je  koncentráciou  hmoty  so  skoro
nekonečnou  hustotou,  jej  gravitačná  sila   zabraňuje   úniku  akýchkoľvek
častíc  s   výnimkou  efektu   nazývaného  kvantové   tunelovanie.   Z   toho
vyplýva,  že  nič,  ani  svetlo  nemôže  uniknúť  gravitácii čiernej diery, preto
sa nazýva „čierna“. Pojem  čierna  diera  sa  stal  zaužívaným, aj  keď teória
nespomína  žiadnu „dieru“ v normálnom  slova  zmysle, ale  oblasť  vesmíru,
z ktorej nič neunikne.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=eI9CvipHl_c
https://www.youtube.com/watch?v=xp-8HysWkxw
https://www.youtube.com/watch?v=zU6kFJL0eIc
https://www.youtube.com/watch?v=8grTbzAo0PA
https://www.youtube.com/watch?v=ou3TukauccM
CERN – Veľký hadrónový urýchľovač
34. AstrofyziKA
Astrofyzika  (predtým tiež kozmická fyzika) je  vedný odbor ležiaci na rozhraní
fyziky a astronómie.Zaoberá sa fyzikou vesmíru,vrátane fyzikálnych vlastností
(svietivosť, hustota, teplota, chemické zloženie) astronomických objektov ako
sú hviezdy, galaxie a medzihviezdna hmota, ako aj ich vzájomné pôsobenie.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=DdzWuPh581I
https://www.youtube.com/watch?v=dSwB-3crz08
https://www.youtube.com/watch?v=MLSNMgeko04
35. Časticový urýchľovač
Časticový urýchľovač je zariadenie, ktoré pomocou elektrického poľa udeľuje
elektricky  nabitým  časticiam  vysokú  rýchlosť.  Existujú  dva základné typy
urýchľovačov: lineárny a  kruhový. Po  urýchlení  je  časticiam  postavený do
cesty terčík. Pri náraze doňho sa  prichádzajúce  častice  rozptýlia a ak majú
dostatočne  veľkú energiu, vznikajú  pritom  ďalšie  častice (produkty zrážky).
Na zaznamenanie toho, čo sa deje pri zrážke častíc s detektorom slúžia
časticové detektory.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=ZEc7r3rjNlk
https://www.youtube.com/watch?v=sxAxV7g3yf8
https://www.youtube.com/watch?v=rgLdIly2Xtw
https://www.youtube.com/watch?v=GCoIz7Hx-nI
https://www.youtube.com/watch?v=TyQ6x4EOKCs
36. AstroDYNamika
Astrodynamika je vedný odbor  zaoberajúci sa štúdiom pohybu rakiet, striel
a    kozmických    lodí    pomocou    Newtonových    pohybových    zákonov
a gravitačného zákona. Je to odbor nebeskej mechaniky.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=Am7EwmxBAW8
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8NeuQq-zU
https://www.youtube.com/watch?v=VM5nOaLU7XM
37. Astrochémia
Astrochémia je štúdium chemických látok nájdených vo vzdialenom vesmíre,
obyčajne  v  mrakoch  molekulárneho  plynu,  ich  vznik,  interakcie  a  zánik.
V astrochémii sa prekrývajú disciplíny astronómie a chémie. Používajú sa tu
ďalekohľady  na meranie rôznych aspektov vesmírnych telies, ako napríklad
teplota   a   zloženie.   Zistenia    pomocou   spektroskopie   v   chemických
laboratóriách môžu byť použité na určenie  typu  molekúl  v  astronomických
objektoch, napríklad hviezdach alebo medzihviezdnych mrakoch.
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=OHYShbV3ka4
https://www.youtube.com/watch?v=qLYgo7g1dwE
https://www.youtube.com/watch?v=eQCniTsm_Uo
38. Brzdné žiarenIE
Brzdné žiarenie  je  žiarenie  elektrónov zapríčinené zabrzdením ich pohybu,
keď  sa  priblížia  k  iónom (napr.  k   atómovému   jadru).  Brzdné  žiarenie
zodpovedá  voľným  prechodom   elektrónov,  preto  má   spojité  spektrum,
ktoré podľa tepelných podmienok plynu môže siahať od rádiových vĺn po rtg
žiarenie.  V  kozmických  podmienkach  sa  brzdné  žiarenie  prejavuje  napr.
rádiovým žiarením slnečnej koróny, oblastí H II a planetárnych hmlovín, resp.
rtg  žiarením  niektorých  rtg zdrojov. Vo  fyzike  sa  pod  brzdným  žiarením
obyčajne rozumie len rtg žiarenie  vyvolané  zabrzdením  rýchlych elektrónov,
ktoré sa  stretli   s  tvrdým  telesom  alebo  s  atómovými  jadrami.  Žiarenie
elektrónov, ktoré zapríčinilo ich zabrzdenie vo  vonkajšom  magnetickom poli,
je magnetobrzdné žiarenie.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=3fe6rHnhkuY
https://www.youtube.com/watch?v=XLSYDUmL_U8
https://www.youtube.com/watch?v=q-cTw1x7TzA
https://www.youtube.com/watch?v=tXlks5D6EX0
39. Nekonečno
Nekonečno je to, čo nemá medze, buď  ako  presahujúce  akúkoľvek danú
kvantitu  tej  istej   povahy  (aktuálne  nekonečno, najmä  v  teórii množín)
alebo  ako   podľa  dôvodných   domnienok   smerujúce  k   takému  stavu
(potenciálne nekonečno, v matematike symbol ∞).
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=RZL5bKk9IHs
https://www.youtube.com/watch?v=qZqOjy4nhrE
https://www.youtube.com/watch?v=elvOZm0d4H0
Dejiny ASTronómie
40. AstrometrIA
Astrometria je oblasť astronómie,  ktorá  sa  zaoberá  meraním  polôh
a pohybov bodových zdrojov  a  teóriou  vplyvov   meniacich   zdanlivú
polohu  objektov  na  oblohe. Predmetom  astrometrie   je   aj   teória
meracích  prístrojov   používaných   na   určenie  polôh hviezd, ako  aj
metódy,  pomocou ktorých  sa  vyhodnocujú  výsledky  pozorovaní  pri
rozličných  astronomických  výskumoch.  Na  rozdiel  od  astrofyziky sa
astrometria nezaoberá určovaním fyzikálnych charakteristík telies.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=n5j5JLSfkOM
https://www.youtube.com/watch?v=kL4lZID-ja0
https://www.youtube.com/watch?v=LliV9v84uv0
https://www.youtube.com/watch?v=pGcIPFhf6OY
41. Dejiny astronómie
Dejiny astronómie sú opisom  vývoja astronómie od jej počiatkov až do
dnešných   čias.   Astronómia   patrí   medzi   najstaršie  vedné odbory
v histórii ľudstva, jej počiatky treba hľadať už v starovekom Sumere na
Blízkom východe. Historikom astronómie pomáha  aj  astroarcheológia
zaoberajúca sa datovaním, analýzou a kritikou archeologických nálezov
týkajúcich sa astronómie.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=9hp7Q_dWgMU
https://www.youtube.com/watch?v=3aLuNjS-yuM
https://www.youtube.com/watch?v=RiOeD-co9Kg
42. Archeoastronómia
Archeoastronómia  alebo  astroarcheológia  je  štúdium  starých  alebo
tradičných    astronómií    v     ich  kultúrnom    kontexte    s   použitím
archeologickej  a  antropologickej  evidencie.  Antropologické  štúdium
astronomických  praktík  v súčasných spoločnostiach je často nazývané
etnoastronómia,   hoci  neexistuje   konsenzus,  či   je  etnoastronómia
samostatná     disciplína     alebo      je     časťou     archeoastronómie.
Archeoastronómia   je    úzko    spätá    s     historickou    astronómiou,
používaním   historických   záznamov   nebeských úkazov  na  riešenie
astronomických    problémov   a   históriou  astronómie,  ktorá  využíva
písané záznamy na vyhodnocovanie astronomických tradícií.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=hqD9Nqk0IZY
https://www.youtube.com/watch?v=_OJ1yVs0aQE
https://www.youtube.com/watch?v=hqD9Nqk0IZY
https://www.youtube.com/watch?v=mHDqv0CfW7Q
https://www.youtube.com/watch?v=oAvof8f1TdI
43. Kozmogónia
Kozmogónia (z  gréčtiny  kosmos – vesmír;  goné – vznik,  pôvod)  je
odvetvie   astronómie,   ktoré   skúma   vznik   a   vývoj   jednotlivých
nebeských telies a iných kozmických objektov.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=Pm7N7JeJ0cM
44. GALaktická astronómia
Galaktická astronómia s a zaoberá štúdiom Galaxie a jej zložením.Na
rozdiel od extragalaktickej astronómie, galaktická  astronómia študuje
len našu galaxiu.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=ENiqpA2yCfc
https://www.youtube.com/watch?v=BmNMOfet4ao
https://www.youtube.com/watch?v=mrvi6DnQs7A
45. Extragalaktická astronómia
Extragalaktická  astronómia  je  odbor  astronómie, ktorý sa zaoberá
objektami  mimo  Galaxie,  teda  objektami, ktoré nie sú predmetom
skúmania galaktickej astronómie.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=8UbKk4ddpIM
https://www.youtube.com/watch?v=xgjA-oPm1lk
https://www.youtube.com/watch?v=YmzG8eKw9QY
https://www.youtube.com/watch?v=HZDqARFue5s
https://www.youtube.com/watch?v=8UbKk4ddpIM
Životný cyklus hviezdy
46. Nebeská mechanIKA
Nebeská  mechanika  je  vedný  odbor  ležiaci  na  rozhraní  medzi
astronómiou    a    teoretickou    mechanikou,  ktorý    sa   zaoberá
popisom  pohybu  kozmických  telies  vesmírom  a  určovaním   ich
dráh. Metódy klasickej  nebeskej  mechaniky sú založené na využití
Newtonovho    zákona    všeobecnej    gravitácie    a    jeho    troch
pohybových  zákonov, s pomocou  ktorých  možno  odvodiť  takmer
všetky   pohyby   planét  v  Slnečnej   sústave;  iba   v   špeciálnych
prípadoch  (napr. stáčanie  perihélia  dráhy  Merkúru)  je   potrebné
prihliadnuť   na   relativistické  efekty.  Hlavnou   úlohou   nebeskej
mechaniky  je  výpočet polôh   nebeských  telies   v  budúcnosti  na
základe  stanovených  elementov  dráhy   z  minulého  pozorovania.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=ioOzYWPKNyk
https://www.youtube.com/watch?v=hazUNMe2frM
https://www.youtube.com/watch?v=Y6fidq89Qvw
https://www.youtube.com/watch?v=ZANDgeVv1bg
https://www.youtube.com/watch?v=RC03qWC9_2Q
47. Planetológia
Planetológia alebo geológia planét  alebo planetárna  astronómia je
vedný  odbor zaoberajúci sa štúdiom planét  a  planetárnych  sústav
z fyzikálneho, astronomického, geologického a chemického hľadiska.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=544VmF483bU
https://www.youtube.com/watch?v=3An7JQubQhs
https://www.youtube.com/watch?v=0Ju7m6OiEqo
https://www.youtube.com/watch?v=1D-rSudbWb8
https://www.youtube.com/watch?v=qDfe2hTv-LE
https://www.youtube.com/watch?v=LBcrL-JbS5Q
48. STELárna astronómia
Stelárna  astronómia  alebo   hviezdna  astronómia  je  odvetvie
astronómie,  ktoré  sa  zaoberá  stavbou,  pohybom  a  vývojom
hviezdnych sústav. Podľa výskumných metód sa delí na stelárnu
štatistiku,  stelárnu   kinematiku  a   stelárnu   dynamiku;  podľa
predmetu   výskum   sa     delí   na   galaktickú   astronómiu   a
mimogalaktickú astronómiu.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=ddvW3_hiJjg
https://www.youtube.com/watch?v=_S4J6TQ-zAc
https://www.youtube.com/watch?v=Bcz4vGvoxQA
49. Vznik hviezd
Hviezdy vznikajú z chladných a riedkych prachových a plynových
mračien.   Mračnom   nemyslíme  čosi   ako   pozemské  oblaky
, v skutočnosti sú  tieto mračná nesmierne riedke a  predstavujú
lepšie vákuum, aké sme  schopní na Zemi vytvoriť,  ich  hustota
býva  iba niekoľko atómov na  centimeter kubický. Tieto mračná
sa nazývajú tiež hviezdotvorné hmloviny. Ide prevažne o emisné
hmloviny. Príkladom takých hmlovín,  v ktorých vznikajú hviezdy,
je Veľká hmlovina v Orióne, alebo Orlia hmlovina.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=PM9CQDlQI0A
https://www.youtube.com/watch?v=80eMTnnLjhs
https://www.youtube.com/watch?v=IPWdNGoKoyI
https://www.youtube.com/watch?v=QzdGcPfy4Z4&list=PLFF6133E78A857517
50. Vývoj hviezd
Vývoj hviezd je proces zmien, ktorými hviezda prejde počas svojej
existencie, od svojho vzniku až po zánik. Tento proces trvá milióny
alebo  miliardy  rokov,  počas   ktorých   hviezda  emituje  žiarenie.
V tomto čase má hviezda pomerne rovnovážny stav Hovoríme, že
hviezda je  na hlavnej  postupnosti.  Hviezdy  hlavnej  postupnosti
vyžarujú   svoju   energiu   rovnomerne   a  v  ich  jadre  dochádza
k premene ľahkého vodíka – prócia na hélium. Čím je hviezda viac
hmotná, tým búrlivejšie prebiehajú termojadrové reakcie v jej vnútri
a tým rýchlejšie spáli zásoby vodíka vo svojom jadre.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=BSFg409BD38
https://www.youtube.com/watch?v=_6JnZjwXs68
https://www.youtube.com/watch?v=PM9CQDlQI0A
https://www.youtube.com/watch?v=uCz-uXRf4rA
51. Dejiny výskumu slnečnej sústavy
Už v staroveku poznali naši  predkovia Slnko, Mesiac a päť planét
viditeľných  voľným  okom. Boli to  Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter
a Saturn. Slnko a Mesiac zaraďovali tiež k planétam, naopak Zem
k  nim  podľa  nich  nepatrila. Až   do   16.  storočia  sa  udržovala
geocentrická predstava o usporiadaní  slnečnej sústavy. Spočiatku
bola  Zem  považovaná  za  dosku plávajúcu na vodách  a  planéty,
Slnko, Mesiac a hviezdy  boli  v  predstavách  ľudí  umiestnené na
otáčajúce  sa  sféry.  Typickým  predstaviteľom  geocentrizmu  bol
Aristoteles.
OBRÁZKY
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=tMVDWvHlrRc
https://www.youtube.com/watch?v=SmyMQ_SdpNc
https://www.youtube.com/watch?v=NUKvOJoITdk
https://www.youtube.com/watch?v=ePffS0N_HZk
STEPhen Hawking – životopis
52. Stephen HawkING
Stephen  William  Hawking (* 8.  januára  1942  Oxford)  je  britský
teoretický  fyzik a jeden z  najznámejších vedcov vôbec. Významne
prispel najmä k rôznym odborom kozmológie a kvantovej gravitácie
a v  rokoch  1979  až  2009  zastával  post lukasiánského profesora
matematiky na Univerzite v Cambridge.
OBRÁZKY
53. Boh
Boh je termín, ktorý často označuje najvyššiu bytosť, podľa veriacich
ľudí je vládcom alebo stvoriteľom sveta  alebo  je  svetu  imanentný.
Koncepcia jediného Boha je charakteristická pre monoteizmus (preto
sa  slovo  Boh  píše  s  veľkým  písmenom),  aj  keď  niektoré  formy
monoteizmu  sa  nedajú  vždy  presne  odlíšiť  od  niektorých  foriem
polyteizmu.
OBRÁZKY
54. CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum
Európska organizácia pre jadrový výskum je medzinárodná organizácia
so sídlom  v  Ženeve.  Je  známa  tiež  pod  skratkou  CERN ( z franc.
Conseil  Européen   pour  la   recherche   nucléaire).  Je  to  európska
organizácia   pre   základný  a   aplikovaný  výskum   najmä  v  oblasti
časticovej fyziky.
OBRÁZKY
55. Tokamak
Tokamak je zariadenie,vytvárajúce toroidné magnetické pole,používané
ako magnetická nádoba  na  uchovávanie  termojadrovej plazmy. Slovo
pochádza z ruštiny, kde  Токамак  je  skratkou  popisu  тороидальная
камера с  магнитными  катушками „(toroidná komora v magnetických
cievkach). Myšlienka tokamaku sa zrodila v 50. rokoch Igor Jevgenievič
Tamm  a Andrejom Sacharovom. Dnes sa tokamaky považujú za jednu
z najnádejnejších ciest k realizácii kontrolovanej jadrovej fúzie.
OBRÁZKY
56. Atómová bomba (Jadrová zbr)
Jadrové  zbrane (alebo atómové zbrane) sú všetky zbrane využívajúce
lavínovité,  neriadené  uvoľňovanie   jadrovej  energie   alebo  priamo
štiepne    produkty,  resp.   rádionuklidy.   Jadrová   zbraň  alebo  tiež
atómová  zbraň  je zbraň hromadného  ničenia, založená  na  princípe
neriadenej  reťazovej  reakcie   jadier  ťažkých prvkov.  Medzi  jadrové
zbrane sa niekedy radia aj zbrane na základe zlučovania jadier ľahkých
prvkov  (termonukleárna  zbraň),  zatiaľ  čo  zbrane,  kde  rádioaktívny
materiál slúži  len ako  zdroj rádioaktívneho zamorenia cieľovej oblasti,
sa označujú ako rádiologické (tzv. špinavá bomba).
OBRÁZKY
57. Filozofia
Filozofia (z  gr. láska  k   múdrosti: filein = ľúbiť a sofia = múdrosť)  je
štúdia  hlavných  a  fundamentálnych   problémov  ako  sú  existencia
(ontológia),  poznanie   (epistemológia),   hodnoty  (axiológia),  myseľ
(filozofia mysle), (jazyk) atď.Filozofia je odlišná od ostatných spôsobov
vysvetľujúcich tieto otázky (napríklad v porovnaní s mysticizmom alebo
mytológiou) jej  kritickým  prístupom,  systematikou  práce  a  dôverou
v odôvodnené argumenty.
OBRÁZKY
Zdroj obrázku
Wikipédia
Autor:
Zdroj textu:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.