PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Zvieratníkové SÚHVEZDIA
Zvieratník
Zvieratník alebo zverokruh alebo zodiak je hypotetický pás pozdĺž ekliptiky pozostávajúci zo súboru dvanástich obdĺžnikov na oblohe.Každý obdĺžnik sa nazýva znamenie zvieratníka a je 30° dlhý a 18° široký. Každé znamenie má kratšie (18-stupňové) steny spoločné s ďalšími dvoma znameniami. Ich osou je ekliptika. Znamenia sa nazývajú podľa dvanástich z trinástich súhvezdí, s ktorými sa v minulosti čiastočne kryli. Znamenia sú pevne viazané na jarný bod.
EklipTIKA
Ekliptika je kružnica na oblohe, vytvorená priesečníkom roviny dráhy Zeme okolo Slnka s oblohou (nebeskou sférou). Presná definícia hovorí, že je to rovina, v ktorej obieha ťažisko sústavy Zem-Mesiac okolo ťažiska sústavy Zem-Slnko. Jednoduchšia definícia je, že je to kružnica na oblohe, po ktorej sa zdanlivo pohybuje Slnko počas roka medzi ostatnými objektami na oblohe. Uhol, ktorý zviera ekliptika so zemskou osou, má veľkosť 66 stupňov, 30 minút a uhol, ktorý zviera so svetovým rovníkom je veľký 23 stupňov, 26 minút 21,448 sekundy pre ekvinokcium 2000,0. Priesečníky svetového rovníka a ekliptiky sa nazývajú jarný a jesenný bod. Súhvezdia pozdĺž ekliptiky sa nazývajú zvieratníkové (zodiakálne). Je ich 13 a delia ekliptiku na nerovnomerné úseky. Preto je rôzny čas, ktorý Slnko strávi v jednotlivých zvieratníkových súhvezdiach.
Precesia
V astronómii dlhodobý kužeľovitý pohyb zemskej osi okolo kolmice na zemskú obežnú dráhu; posúvanie bodov rovnodennosti.
SÚHvezdie
Súhvezdie je oblasť na oblohe s presne vymedzenými hranicami. Súhvezdie sa často nazýva aj zdanlivý útvar na oblohe (alignement), ktorý je tvorený spojnicami niekoľkých najjasnejších hviezd. Tieto v dávnych dobách ľuďom pripomínali rôznych bohov, zvieratá a pod, podľa ktorých súhvezdia potom pomenovali. V každej civilizácii bol systém súhvezdí iný.
Precesia Zeme
Súhvezdie Baran
Baran (Aries, ♈) je  jedno zo zvieratníkových súhvezdí.  Nachádza  sa  západne
od  súhvezdia  Ryby  a  východne  od   súhvezdia  Býk.  Predstavuje  na  oblohe
zlatého barana z gréckej  mytológie, ktorý  niesol na  chrbte Frixa a Hellé. Slnko
ním prechádza od 18. apríla do 12. mája. Jarný bod, označovaný znakom B. xcx
je v súčasnosti vplyvom  precesie  v  súhvezdí Ryby. Baran je na večernej oblohe
viditeľný  u  nás  od  augusta  do  apríla.  Vrcholí  o  polnoci  v  poslednej  tretine
októbra asi 65° nad južným obzorom. Na  oblohe  zaberá  0,134 sr. Obsahuje 50
hviezd zdanlivej jasnosti do 6m, najjasnejšia hviezda Hamal.
SÚHvezdie Býk
Býk (Taurus) (♉) je  jedno  zo  zvieratníkových súhvezdí, ktorým prechádza Slnko
od 13. mája do 20. júna. Predstavuje  hlavu  býka, jednu  z  podôb  Dia  z  gréckej
mytológie.  Je  to výrazné  súhvezdie zimnej oblohy medzi  súhvezdiami  Baran na
západe a Blíženci  na  východe. Na severe sa nachádza  Perzeus  a  Povozník, na
juhozápade  Orión  a  na   juhovýchode  Eridanus  a  Veľryba.   Súhvezdie  Býk  je
viditeľné  u   nás   na  večernej  oblohe  od  októbra  do   apríla.  Vrcholí  o  polnoci
koncom  novembra vo  výške asi 60°  nad  južným obzorom. Je  to  typické  zimné
súhvezdie, ktoré vidieť  na  predĺženej  spojnici  Kasiopeje  s Perzeom.
Súhvezdia zvieratníka – animácia
Súhvezdie Blíženci
Blíženci (Gemini, ♊) sú jedno zo zvieratníkových súhvezdí. Sú súčasťou zimnej oblohy, ležia
medzi  súhvezdím  Býk   na  západe  a   nevýrazným  súhvezdím  Rak   na  východe.   Je  to
zvieratníkové  súhvezdie  severnej  oblohy,  ktorým  Slnko prechádza  od  21. júna do 19. júla.
Predstavuje dórskych  hrdinov  z  gréckej  mytológie  Kastora a Polydeukésa. Jasné  hviezdy
Blížencov utvárajú nepravidelný obdĺžnik medzi  Rakom  a  Býkom.  Na  večernej  oblohe  sú
Blíženci viditeľní u nás od novembra  do začiatku júna. Vrcholia o polnoci začiatkom  januára
vo výške asi  65°  nad  južným obzorom. Na oblohe zaberajú 0,157 sr.  Obsahujú  70  hviezd
zdanlivej  jasnosti  do 6m; Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Pollux.
HVEZdie Rak
Rak (♋, Cancer) je malé a nevýrazné súhvezdie a súčasne jedno zo zvieratníkových súhvezdí.
Nachádza sa medzi súhvezdiami Blíženci na západe, Lev na východe, Rys na severe  a  Malý
pes a Hydra na juhu. Rak  je  zvieratníkové  súhvezdie. Slnko  ním prechádza od 21. júla do 9.
augusta.  Prechádzajú ním Mesiac aj planéty.  Kedysi  býval  Rak  najsevernejším súhvezdím
zvieratníka, takže ním prechádzalo Slnko v čase letného slnovratu. Najsevernejšia rovnobežka
na Zemi, kde je Slnko v zenite raz do roka (v deň letného slnovratu) sa preto nazýva  Obratník
Raka. Dôsledkom  precesie  sa  však  letný slnovratový bod  posunul do súhvezdia  Blížencov.
Súhvezdie Strelec – animácia
Súhvezdie Lev
Lev (♌, Leo) je jedno zo zvieratníkových súhvezdí. Leží medzi súhvezdiami Rak na západe
a Panna na východe.  Lev je zvieratníkové súhvezdie. Slnko ním prechádza od 10. augusta
do 15. septembra Je to veľké súhvezdie a prechádza ním časť ekliptiky. Z toho vyplýva, že
v ňom príležitostne môžeme  nájsť  planéty  a  Mesiac.  Pred  4 000  až  5 000  rokmi  bol
v Levovi  bod   letného  slnovratu. Odvtedy  sa  dôsledkom  precesie  posunul cez Raka do
Blížencov.
Súhvezdie Panna
Panna (♍, the virgin) je jedným zo súhvezdí zverokruhu.Nachádza sa na západ od súhvezdia
Váhy  a  na  východ  od  súhvezdia Lev. Je  jedným  z najväčších na oblohe. Možno ho ľahko
zbadať vďaka jeho  jasnej  hviezde α  Spika.Panna je rozľahlé zvieratníkové súhvezdie. Slnko
ním  prechádza  od  16. septembra  do 30. októbra. Prechádza  ním časť  ekliptiky, preto sa
v ňom môžu nachádzať planéty a Mesiac. Zároveň sa  v Panne nachádza dôležitý bod: jeden
z dvoch priesečníkov ekliptiky  a  svetového rovníka. Nazýva sa  jesenný bod, lebo ním Slnko
prechádza presne v čase jesennej rovnodennosti (23.9).  Jesenný  bod sa nachádza približne
v strede medzi hviezdami beta a éta Virginis.
Súhvezdie Blíženci
Súhvezdie Váhy
Váhy (Libra, ♎) sú nevýrazné  zvieratníkové  súhvezdie, pretože neobsahujú žiadnu hviezdu
ani  prvej hviezdnej veľkosti. Ležia  západne  od súhvezdia  Panna a východne od súhvezdia
Škorpión. Váhy sú zvieratníkové  súhvezdie. Slnko  ním prechádza  od  31.  októbra  do  22.
novembra. Pretína  ho  ekliptika, čiže v  ňom  môžeme  vo  vhodnom  čase  nájsť aj  planéty
a Mesiac. Ešte pred  2000  rokmi bol vo Váhach  jesenný bod, čiže bod, v ktorom sa  Slnko
nachádza v čase  jesennej  rovnodennosti. Roľníci  vedeli, že vtedy treba siať oziminy. Dnes
sa tam už  jesenný bod  nenachádza – dôsledkom precesie  sa presunul do Panny. Dodnes
sa však jesenný bod označuje astrologickým symbolom súhvezdia Váhy.
SÚHVezdie Škorpión
Škorpión (Scorpius, ♏) je zvieratníkové súhvezdie ležiace medzi súhvezdiami Váhy smerom
na západ a Strelec smerom na  východ. Je to veľké  súhvezdie  južnej  pologule  v  blízkosti
stredu Mliečnej cesty. Slnko  ním prechádza veľmi krátko, ako sa hovorí aj v gréckej báji. Je
to  len 6 dní, od 23. novembra do 29. novembra. Zo všetkých  súhvezdí,  ktorými  prechádza
ekliptika, má  Škorpión  najkratší úsek. Je dlhý len približne 6°. V dávnych časoch, keď toto
súhvezdie ešte ležalo  v  znamení, ktorému  dalo  meno, ho toto 30° široké znamenie, oveľa
presahovalo. Vďaka ekliptike v ňom môžeme nájsť planéty aj Mesiac, i keď sa, rovnako ako
Slnko, zdržiavajú v tomto súhvezdí len pomerne krátko.
Súhvezdie Lev – animácia
Súhvezdie Hadonos
Hadonos (Ophiuchus) je  jedným z 88 súhvezdí a tiež patril medzi Ptolemaiových 48 súhvezdí.
Z 13  zvieratníkových súhvezdí,  Hadonos je jediným  ekliptikálnym  súhvezdím, podľa  ktorého
sa nenazýva nijaké znamenie zvieratníka. Hadonos je rozsiahle zvieratníkové súhvezdie. Slnko
ním prechádza od 30. 11. do 17. 12. To nie je dlho, ale napríklad Škorpiónom prechádza Slnko
ešte kratšie – asi iba 6 dní. Napriek tomu Hadonos nepatrí  medzi  znamenia zvieratníka, i keď
má na to právo.Dôvody, prečo astrológovia Hadonosa do zvieratníka  nezaradili  nie  sú  známe.
SúhVEZdie Strelec
Strelec (lat. Sagittarius, ♐) je zvieratníkové súhvezdie ležiace medzi súhvezdiami v Škorpión
smerom na západ a súhvezdím Kozorožec smerom  na  východ.  Jeho  najjasnejšie  hviezdy
vytvárajú ľahko rozoznateľný tvar čajníka.  Strelec je zvieratníkové súhvezdie. Prechádza ním
časť ekliptiky a preto v ňom môžeme za vhodných podmienok nájsť planéty a Mesiac. Slnko
ním prechádza v období od 18. decembra  do 18.  januára. Tri dni po tom, ako do neho Slnko
vstúpi, dosiahne  na  oblohe svoju najnižšiu deklináciu a tým pádom  aj  najnižšiu  výšku  na
oblohe vôbec. Tento  bod so súradnicami rektascenzia = 18h,  deklinácia = -23,5° sa nazýva
zimný slnovratový bod. Nastáva deň zimného slnovratu – začiatok astronomickej zimy.
Hadonos – 13 znamenie zvieratníka
Súhvezdie Kozorožec
Kozorožec (Capricornus, ♑) je jedným zo zvieratníkových súhvezdí,pričom patrí tak medzi 88
moderných súhvezdí, ako aj medzi 48 Ptolemaiových  súhvezdí. Kozorožec  je  stredne  veľké
zvieratníkové  súhvezdie. Prechádza ním časť  ekliptiky, čiže  v  ňom môžeme  nájsť  planéty,
Mesiac a, prirodzene, Slnko. Slnko do  neho  vstupuje  19.  januára  a  vystupuje  z  neho  15.
februára. Pred asi 2 000 rokmi bol Kozorožec najjužnejším zvieratníkovým súhvezdím a Slnko
cez neho prechádzalo  v  deň  zimného  slnovratu.  Kozorožec  sa  nachádzal  najnižšie  pod
svetovým  rovníkom. Vďaka  precesii  sa však poloha  svetového rovníka posúva a v dnešných
časoch  sa  v  deň  zimného  slnovratu  Slnko  nachádza  v súhvezdí Strelec.
SúhveZDIE Vodnár
Vodnár (Aquarius, ♒) je jedno z najstarších  pozorovaných  súhvezdí vo zvieratníku, teda ceste
Slnka po oblohe. Poznali ho už Babylončania. Na starých babylonských kameňoch bol Vodnár
zobrazovaný ako kľačiaci muž, ktorý vylieva vodu z vedra na ramene. Všetky  dávne  civilizácie
si toto súhvezdie spájali v rôznych formách s vodou, s dažďom,  záplavami,  morom,  dokonca
aj s vínom. V roku 1846 objavil  berlínsky hvezdár Galle pri hviezde Iota  Aquarii  ďalšiu planétu
Slnečnej sústavy, Neptún. Vodnár  je pomerne rozsiahle  zvieratníkové  súhvezdie.  Prechádza
ním časť ekliptiky a za vhodných podmienok v ňom môžeme  nájsť  planéty  a  Mesiac.
Precesia – animácia
Súhvezdie Ryby
Ryby (Pisces, Psc) sú zvieratníkové súhvezdie ležiace medzi súhvezdiami Vodnár na západe
a Baran na východe. Ryby sú zvieratníkové súhvezdie, čo  znamená,  že ním prechádza časť
ekliptiky. Za vhodných podmienok v Rybách môžeme nájsť planéty a Mesiac. Slnko cez toto
súhvezdie prechádza od 12. marca do 18. apríla. Cez Ryby  prechádza  veľký  kus  ekliptiky
a samotné súhvezdie je pomerne rozľahlé.  Po  Panne  je  to  druhé  najväčšie  zvieratníkové
súhvezdie  na  oblohe. Cez  Ryby však  prechádza   aj   svetový rovník   a  dôležitejšie je, že
v západnej časti  súhvezdia  tento  svetový rovník križuje ekliptiku. Ich  priesečník  leží kolmo
pod  hviezdou omega  a  približne naň ukazuje spojnica hviezd gama a lambda  tvoriace časť
tela  západnej  ryby.  Tento priesečník ekliptiky a  svetového  rovníka  sa  nazýva  jarný  bod.
SÚHvezdie Panna
Čo je zvieratník?
12 súhvezdí zverokruhu
Súhvezdia zverokruhu
HVEZDia zverokruhu
Fotky súhvezdí zvieratníka
Zvieratník obrázky súhvezdí
13 súhvezdí zverohruhu
Súhvezdie Ryby
Súhvezdie Býk
Súhvezdie BLÍŽenci
Súhvezdie Rak
Súhvezdie Panna
Súhvezdie Škorpión
Súhvezdie HadoNOS
Súhvezdie Strelec
Súhvezdie Kozorožec
Súhvezdie Vodnár
Súhvezdie Ryby
Súhvezdia Strelec a Kozorožec
Súhvezdie Baran
Súhvezdie Býk
HVEZdie Blíženci
Súhvezdie Rak
Súhvezdie Lev
Súhvezdie Panna
Súhvezdie hy
Súhvezdie Škorpión
Súhvezdie Hadonos
Súhvezdie Strelec
Súhvezdie KozoROŽEC
Súhvezdie Vodnár
Súhvezdie Ryby
Prekliknite sa ďalej na stránku 2
(tam si nájdete astrofyziku súhvezdí zvieratníka)
Zdroj obrázku

Psychonautika

Zdroj obrázku:
Autor:
Horoscope Dates
Zdroj textov: Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.