Skip to content
PSYCHONAUTIKA

HĽADANIE V NAŠICH WEBOCH

MAGAZÍN O KOZME – ASTRONÓMIA

1. SLNKO

Je centrálna hviezda slnečnej sústavy a jediná hviezda tejto planetárnej sústavy. Je to naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Gravitačné pôsobenie Slnka udržiava na obežných dráhach okolo Slnka všetky objekty slnečnej sústavy vrátane planéty Zem. (wikipedia)

2. PLANÉTY

Je približne guľaté teleso značného objemu, ktorého hmotnosť je menšia ako 80 MJ (hmotností Jupitera). Buď putuje vesmírom samostatne, alebo obieha na obežnej dráhe okolo hviezdy, pričom však zároveň neobieha okolo iného telesa. Pre planétu tiež musí platiť, že vyčistila okolie svojej dráhy od ďalších telies a produkuje veľmi málo alebo žiadnu energiu prostredníctvom termojadrovej reakcie. (wikipedia)

3. MESIACE

Zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní sklonu osi rotácie Zeme v určitých medziach, čo má za následok stabilné striedanie ročných období z dlhodobého časového hľadiska. Mesiac sa podstatnou zložkou podieľa na prílive a odlive na Zemi. (wikipedia)

4. ASTEROIDY

Je malý, pevný objekt v slnečnej sústave, obiehajúci okolo Slnka. Asteroid je príkladom tzv. planétky (alebo planetoidu), ktoré sú omnoho menšie ako planéty. Predpokladá sa, že väčšina asteroidov sú pozostatky protoplanetárneho disku, ktoré neboli zahrnuté do planét počas vznikania sústavy. Niektoré asteroidy majú vlastné mesiace. (wikipedia)

5. KOMÉTY

Kométa sa tradične skladá z jadra, komy a chvosta. Koma a chvost sú síce najcharakteristickejšie vlastnosti kométy, vďaka ktorým ju možno takmer určite rozoznať od iných telies, ale väčšina komét na väčšine svojej dráhy tieto zložky nemá. Kóma a chvost sa totiž utvárajú len v blízkosti Slnka pod vplyvom jeho žiarenia. (wikipedia)

6. TRPASLIČIE PLANÉTY

Je vesmírne teleso, ktoré obieha okolo Slnka, má dostatočnú hmotnosť na to, aby jeho gravitácia ustálila tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne guľového tvaru), ale nie dostatočnú na to, aby vyčistilo okolie svojej dráhy. Nesmie byť ani satelitom planéty. (wikipedia)

7. PÁSMO PLANÉTOK

Je oblasť v slnečnej sústave, ktorá sa nachádza približne medzi obežnými dráhami planét Mars a Jupiter. Nachádza sa tu množstvo nepravidelných telies nazývaných asteroidy alebo planétky. (wikipedia)

8. KUIPEROV PÁS

Je pomenovaný po astronómovi Gerardovi Kuiperovi, ktorý v roku 1951 navrhol teóriu o pôvode niektorých komét v bližšej oblasti ako Oortov oblak. Táto oblasť bola na jeho počesť nazvaná Kuiperov pás. (wikipedia)

9. METEORITY

je relatívne malý (od veľkosti zrnka piesku po balvan) fragment úlomkov v slnečnej sústave. Po vstupe meteoroidu do Zemskej atmosféry dochádza k svetelnému úkazu vytvorenému vďaka tlakom na vzduch (napriek všeobecnému názoru s tým trenie nemá nič spoločné) a následnej ionizácii čiastočiek vzduchu. (wikipedia)

MAGAZÍN O KOZME – ASTROFYZIKA

1. NUKLEÁRNA rezonancia

Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) je fyzikálny jav, v ktorom jadrá v magnetickom poli absorbujú a opätovne vyžarujú elektromagnetické žiarenie. (wikipedia)

2. SPEKTROSKOPIA

Spektroskopia s Fouriérovou transformáciou je technika merania, kedy sú zhromažďované spektrá na základe previazanosti s radiačným zdrojom použité v časovej domén (wikipedia)

3. Galileo GALILEI

(15. februára 1564, Pisa – 8. januára 1642, Arcetri) bol toskánsky astronóm, filozof a fyzik tesne spätý s vedeckou revolúciou. Medzi jeho úspechy radíme vylepšenie ďalekohľadu, rozmanité astronomické pozorovania, prvý z Newtonových zákonov pohybu a účinnú podporu Koperníka. (wikipedia )

4. KOZMICKÉ observatóriá

Kozmické observatórium alebo orbitálne observatórium je observatórium umiestnené vo vrchných vrstvách zemskej atmosféry alebo nad ňou. Kozmické observatóriá musia byť plne automatické a musia byť schopné odolávať extrémnym podmienkam vo vesmíre (wikipedia)

5. METEOROIDY a meteority

Meteoroidy sú telesá slnečnej sústavy o veľkosti milimetrov až niekoľko desiatok metrov, ktorá sa pohybujú medzi planétami. Menšie telesá s rozmermi výrazne pod 1 mm (obvykle v rádoch mikrometrov) sa nazývajú mikrometeoroidy. (wikipedia )

6. Galaxia MLIEČNA cesta

Galaxia Mliečna cesta je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Je to špirálová galaxia s priečkou, ktorá je časťou miestnej skupiny galaxií. Patrí medzi miliardy galaxií v našom pozorovateľnom vesmíre. (wikipedia)

7. KVAZARY a blazary

Kvazar je kozmický objekt veľmi vysokej hmotnosti, pravdepodobne veľmi vzdialený a je charakterizovaný silným gravitačným poľom, veľmi silným červeným posunom a silným elektromagnetickým žiarením najmä v röntgenovej oblasti spektra. (wikipedia)

8. Čierne DIERY

Čierna diera alebo gravitačný kolapsar je koncentráciou hmoty so skoro nekonečnou hustotou, jej gravitačná sila zabraňuje úniku akýchkoľvek častíc s výnimkou efektu nazývaného kvantové tunelovanie. (wikipedia)

9. ZVUKY vo vesmíre

Zvuky Slnka sú zaujímavé. Slnko patrí medzi hviezdy hlavnej postupnosti, čo znamená, že v jeho jadre prebieha premena vodíka na hélium a že vďaka tomu zostáva dlhodobo stabilné. (wikipedia)

VIDEO KOZMOS

ZDROJE ČLÁNKOV O KOZME

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.