PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Osobnosti ASTRONÓMIE a astrofyziky I.

 30 najznámejších astronómov v histórii
Klasické obdobie: 

Mikuláš Kopernik (1473-1543) 
Vytvoril jednoduchý heliocentrický model slnečnej sústavy, ktorý vysvetlil planetárny
retrográdny pohyb a vyvrátil grécku astronómiu.
Spracovaná téma : Mikuláš Koperník
WEBové stránky
ObrázkY
Videá
Tycho Brahe(1546-1601)
Pozoroval supernovu teraz známu ako „Tychova supernova “; urobil maximálne presné
pozorovanie hviezdnych a planetárnych pozícií, ktoré boli v tom čase známe.
Spracovaná téma: Tycho Brahe
WEBové stránky
oBRÁZKy
Videá
Galileo Galilei (1564-1642)
Vykonal podstatné pozorovania, experimenty a matematické analýzy v astronómii a fyzike;
objavil hory a krátery na Mesiaci, fázy Venuše a štyri najväčšie satelity Jupitera:Io, Europa,
Kallisto a Ganymed.
Spracovaná téma: Galileo Galilei
WEBové stránky
ObráZKY
Videá
Johannes Kepler(1571-1630)
Zaviedol najpresnejšie astronomické tabuľky, ktoré boli v tom čase známe; stanovil tri zákony
planetárneho pohybu.
Spracovaná téma: Johannes Kepler
WebOVÉ stránky
OBRÁZky
Videá
Vytvoril teleskopické mesačné štúdie a publikoval podrobné mesačné mapy, v ktorých predstavil
mnoho pomenovaní lunárnych objektov; objavil prvú dvojhviezdu (Mizar).
WEBové stránky
Obrázky
Giovanni Cassini(1625-1712)
Zmeral rotačné periódy Jupitera a Marsu; objavil štyri družice Saturnu a medzeru v prstencoch
Saturnu teraz známych ako „Cassiniho delenie“.
Spracovaná téma: Giovanni Cassini
WEBové stránky
oBRÁZKy
Videá
Objavil prvý Saturnov mesiac Titan a skutočný tvar Saturnových prstencov.
Spracovaná téma: Christiaan Huygens
WEBové stránky
ObráZKY
Videá
Sir Isaac Newton (1643-1727)
Rozvinul teórie gravitácie a mechaniky a vynašiel diferenciálny počet.
Spracovaná téma: Sir Isaac Newton
WebOVÉ stránky
OBRázky
Videá
Edmond Halley(1656-1742)
Používal svoju teóriu kometárnych dráh, aby predpovedal, že kométa z roku 1682 (neskôr
nazvaná „Halleyho kométa“) bola periodická.
Webové stránky
Obrázky
Videá
Charles Messier(1730-1817)
Objavil 19 komét, 13 ich objavil sám a 6 bolo objavených v rovnakom čase aj inými; zostavil
slávny katalóg deep-sky objektov – katalóg objektov v hlbokom vesmíre.
Spracovaná téma: Charles Messier
Webové stránky
Obrázky
Videá
Vyvíjal nové metódy analytickej mechaniky; spravil veľa teoretických príspevkov k astronómii,
zlepšil naše chápanie pohybu Mesiaca a rušivých  vplyvov  planét  na  kometárnych  dráhach;
našiel riešenie  problému 3-tiel, poukazujúce na dva body (teraz nazvané Lagrangeové body)
na obežnej  dráhe  Jupitera,  kde  by  planétky mohli zostať takmer neobmedzene – skupina
planétok Trojan bola neskôr objavená na týchto pozíciách.
Webové stránky
Obrázky
Videá
William Herschel(1738-1822)
Objavil Urán a jeho dva najjasnejšie mesiace, Titaniu a Oberon; objavil Saturnové mesiace,
Mimas a  Enceladus;  objavil  ľadové  čiapočky  Marsu,  niekoľko  asteroidov  a  dvojhviezd;
katalogizoval 2500 deep-sky objektov, objektov hlbokého vesmíru.
Spracovaná téma: William Herschel
Webové stránky
Obrázky
Videá
Giuseppe Piazzi(1746-1826)
Objavil najväčší asteroid, Ceres; presne zmeraný polohami mnohých hviezd, ktorých výsledkom
je hviezdny katalóg.
Webové stránky
Obrázky
Videá
Johann Bode(1747-1826)
Propagoval vzťah planetárnych vzdialenosti od Slnka, ktorý sa stal známy ako „Bodeho zákon“;
predpovedal   neobjavenú  planétu  medzi  Marsom  a  Jupiterom,  kde  boli  neskôr  nájdené
asteroidy.
Webové stránky
Obrázky
Spravil dôležité matematické príspevky do diferenciálnych rovníc; podporoval hypotézu slnečnej
hmloviny o vzniku slnečnej sústavy.
Webové stránky
Obrázky
Videá
Objavila niekoľko komét a bola prvou ženou, ktorá objavila kométu.
Webové stránky
Obrázky
Videá
Vynašiel prvú úspešnú metódu výpočtu kometárnej dráhy; objavil niekoľko komét, vrátane kométy
1815, teraz pomenovanej  Olbersova  kométa;  objavil  asteroidy. Pallas  a  Vesta;  postavené na
slávnom Olbersovom paradoxe: „Prečo je nočná obloha tmavá“?
Webové stránky
Obrázky
Videá
Zdroj:
Zdroj textov:
Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.