PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


 

TÉMA: SPEKTROSKOPIA s Fouriérovou transformáciou

Spektroskopia s Fouriérovou transformáciOU
Spektroskopia s Fouriérovou transformáciou je technika merania, kedy sú zhromažďované spektrá na základe previazanosti s radiačným zdrojom použité v časovej doméne alebo meraní priestorovej domény oblasti elektromagnetického žiarenia alebo iného typu žiarenia. Možno ju aplikovať na rôzne typy spektroskopie vrátane optickej spektroskopie, infračervenej spektroskopie, nukleárnej magnetickej rezonancie a spektroskopickom zobrazovaní magnetickej rezonancie, hmotnostnej spektrometrie a spektroskopie využívajúcej elektrónové spinové rezonancie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_sp…translate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_sp…

 

Koherencia (vlnenie)
Koherenciou rozumieme vzájomnú súvislosť fázy a amplitúdy vlnení vychádzajúcich buď z dvoch rôznych miest na povrchu žiariaceho telesa (koherencia priestorová) alebo vlnenia vychádzajúceho z jedného miesta, avšak s určitým časovým odstupom (koherencia časová).Koherentné vlnenie je vlnenie o rovnakej frekvencii, rovnakého smeru kmitania a rovnakej fáze (alebo fázovom rozdieli). Medzi zdroje koherentného elektromagnetického vlnenia patria predovšetkým lasery, masery.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koherence_(vln%C4%9B…
https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4renz_(Physi…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_(physics)translate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_(physics)#…

 

ŽIarenie
Žiarenie čiže radiácia je emisia energie vo forme vlnenia alebo častíc
cez priestor alebo hmotu. Žiarenie sa môže  šíriť vlnami a  potom  sa
nazýva vlnenie. Príkladom môže  byť zvuk, ktorý sa  šíri  akustickými
vlnami. Alebo môže mať charaker  prúdu  častíc a potom  sa  nazýva
korpuskulárne   (časticové   žiarenie).  V  modernej   fyzike    sa  však
vyskytuje koncept duality  častíc a  vlnenia, ktorý hovorí,  že  rovnaký
jav možno popísať ako pomocou  vĺn,  tak  aj  pomocou  častíc. Takto
možno   na     elektromagnetické    žiarenie    nazerať   buď   ako   na

 

Časová doména
Časová doména je analýza matematických funkcií,  fyzických signálov
alebo časových radov ekonomických alebo environmentálnych údajov
s ohľadom na čas. V časovej oblasti je hodnota  signálu  alebo funkcie
známa pre všetky reálne čísla, pre  prípad  nepretržitého   času  alebo
v   rôznych   oddelených    prípadoch   v   prípade    diskrétneho  času.
Osciloskop je nástroj, ktorý sa bežne používa na  vizualizáciu signálov
v reálnom svete v časovej oblasti. Graf časovej  domény  ukazuje, ako
sa signál mení s časom, zatiaľ čo  graf  frekvenčnej   domény  ukazuje,
koľko signálu leží v  každom  danom  frekvenčnom  pásme  v  rozsahu

 

Fouriérova transformácia, Fouriérova skupina
a frekvenčné spektrum

 

Elektromagnetické žiarenIE
Elektromagnetické žiarenie je priečne postupné vlnenie  magnetického a elektrického poľa
teda elektromagnetického poľa.  Elektromagnetickým  žiarením  sa  zaoberá  odbor  fyziky
nazvaný elektrodynamika,  čo   je  podobor   elektromagnetizmu.  Infračerveným  žiarením,
viditeľným svetlom a ultrafialovým žiarením sa zaoberá optika. Elektromagnetické žiarenie
je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia.Elektromagnetické vlnenie alebo
elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá  zmena  elektromagnetického poľa, periodický
dej, pri ktorom dochádza k priestorovej  a  časovej  zmene  vektora  intenzity  elektrického
poľa  a   súčasne   vektora   magnetickej   indukcie.  Elektromagnetické   žiarenie   zahŕňa
elektromagnetické  spektrum:  gama  žiarenie,  röntgenové  žiarenie,  ultrafialové  žiarenie,
viditeľné žiarenie,  infračervené žiarenie, mikrovlnné žiarenie  a  rádiové  žiarenie.  Šíri  sa
vákuom, priesvitnými a  priehľadnými látkami. Rýchlosť jeho šírenia vo  vákuu,  alebo  tiež
rýchlosť  svetla  je 299 792, 458 km/s.  Táto  rýchlosť  je  podľa  teórie  relativity  najväčšia

 

Infračervená spektroskopia
Infračervená   spektroskopia,   skrátene   IR    spektroskopia,   je  spektroskopická  metóda
analytickej  chémie  patriacia  medzi  metódy elektromagnetickej  spektroskopie.  Je to ako
kvalitatívna  metóda,  ktorá  poskytuje veľmi presnú   identifikáciu   izolovanej  látky,  tak  ju
možno využiť aj pre kvantitatívnu analýzu zmesi. Používá se v mnohých oblastiach analýzy,
napr. i  vo  forenznej chémii.  Pri  analýze  sa   použije  porovnaní nameraného  spektra  so

 

ELektronová paramagnetická rezonancia
Elektrónová  paramagnetická  rezonancia (EPR)  alebo  elektrónová  spinová   rezonančná
spektroskopia  (ESR)   je   metóda   na   štúdium   materiálov   s   nepárovými    elektrónmi.
Základné koncepty EPR sú analogické s  koncepciami  nukleárnej  magnetickej rezonancie
(NMR), ale sú to elektrónové točenia,  ktoré  sú   rozrušené   namiesto   rotácií   atómových
jadier.  EPR   spektroskopia    je   zvlášť   užitočná   na    štúdium  komplexov  kovov  alebo
organických   radikálov.  EPR   bol   prvýkrát  pozorovaný  v   kazanskej   štátnej  univerzite
sovietským   fyzikom    Jevgenijom    Zavoiským   v   roku  1944  a  bol   vyvinutý  nezávisle

 

Fouriérova transformačná iónová cyklotrónová
rezonančná hmotnostná spektrometria

 

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancIE
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie čiže NMR  spektroskopia (skratka NMR
pochádza  z   angl.  Nuclear  magnetic  resonance  (Spectroscopy)  je  fyzikálno-chemická
metóda  využívajúca  interakcie  atómových  jadier  (s nenulovým  jadrovým  spinom, napr.
13C) s magnetickým poľom. Skúma rozdelenie  energiou  jadrového spinu v magnetickom
poli    a    prechody     medzi    jednotlivými     spinovými    stavmi    vyvolanej   pôsobením

 

Fouriérova transformácia
Fourierova transformácia pri spracovaní signálov slúži na  transformáciu z  časovej oblasti,
do oblasti frekvenčnej. Je vyjadrením časovo  závislého   signálu  pomocou  harmonických
signálov, t. j. funkcií sínus a kosínus. Signál môže  byť  buď  v  spojitom  alebo  diskrétnom

 

WIener Chinčinova teoréma
V aplikovanej matematike, Wiener-Chinčinova veta, tiež známa ako Wiener-Khintchineova
veta a niekedy ako Wiener-Khinchin-Einsteinova veta alebo Khinchin-Kolmogorovova veta,
uvádza, že autokorelačná  funkcia  široko-zmyslového-stacionárneho náhodného  procesu

 

Fouriérov transformačný spektrometer

 

Michelson-Morleyho experimeNT
Michelson-Morleyho experiment je slávny pokus, ktorý chcel zmerať vplyv éteru na rýchlosť
svetla. Prvýkrát ho vykonal americký fyzik Albert Abraham  Michelson  roku  1881 v Berlíne,
druhýkrát spolu s chemikom E. Morleym v Clevelande (Ohio). Prekvapivý  výsledok pokusu,
kedy sa žiadne spomalenie éterom nepreukázalo, podnietil veľkú revíziu fyziky a vytvorenie

 

Michelsonov interferometer
Michelsonov interferometer je interferometer, ktorý  navrhol  Albert Abraham Michelson. Svoj
prvý interferometer navrhol a zostavil Albert Abraham Michelson v roku  1881.   Zdokonalená
verzia odlišujúca sa od pôvodnej viacnásobným odrazom lúčov medzi zrkadlami bola použitá
v roku 1887 pri Michelsonovom-Morleyho pokuse. Michelsonov  interferometer  sa  skladá zo
zdroja  svetelných lúčov P, polopriepustnej  sklenenej  doštičky d, kompenzačnej  doštičky k1,

 

FAbry–Pérotov interferometer
V optike je Fabryho-Pérotov interferometer (FPI) alebo etalón typicky vyrobený z priehľadnej
dosky  s dvoma  odraznými  povrchmi alebo  dvomi  paralelne  vysoko odraznými  zrkadlami.
(Presne,  prvý  je  etalón  a  druhý  je   interferometer,  ale   terminológia   sa   často  používa
nekonzistentne.)  Jeho prenosové   spektrum   ako  funkcia  vlnovej  dĺžky  vykazuje  vrcholy
veľkého  prenosu  zodpovedajúce   rezonanciám  etalónu.  Je  pomenovaný  podľa Charlesa
Fabryho  a  Alfreda  Perota,  ktorí   vyvinuli   nástroj  v  roku  1899.  Etalon je z francúzskeho

 

Michelson-Morleyho experiment

 

Infračervená Fourierova transformačná spektroskopIA
Fourierova transformujúca infračervená spektroskopia (FTIR)  je  technika,  ktorá sa používa
na získanie infračerveného spektra  absorpcie  alebo  emisie  pevnej  látky,  kvapaliny  alebo
plynu. FTIR  spektrometr  súčasne  zhromažďuje  údaje  s vysokým  spektrálnym  rozlíšením
v   širokom   spektrálnom   rozsahu.  To  prináša   významnú    výhodu   oproti   disperznému

 

Fouriérove sínusové a kosínusové transformácie
V matematike  sú  Fouriérove   sinusové  a   kosínusové   transformácie   formy   integrálnej
Fouriérovej transformácie, ktoré  nepoužívajú  komplexné  čísla. Sú to formy, ktoré pôvodne
používal Joseph Fourier a sú stále preferované v niektorých aplikáciách, ako je spracovanie

 

FOuriérova transformačná iónová cyklotronová
rezonančná hmotnostná spektrometria
Fouriérova transformová iónová cyklotronová rezonančná hmotnostná  spektrometria  je typ
hmotnostného analyzátora (alebo hmotnostného spektrometra)  na  určenie  pomeru  hmoty
k náboju (m / z) iónov na základe cyklotrónovej  frekvencie  iónov  v  pevnom   magnetickom
poli. Ióny Sú  zachytené  v Penningovej  pasci (magnetické pole  s  elektrickými  záchytnými
platňami), kde  sú excitované  (pri  ich  rezonančných cyklotrónových frekvenciách) na väčší
polomer cyklotrónu kmitajúcim  elektrickým  poľom   ortogonálnym   k   magnetickému  poľu.
Po odstránení excitačného poľa sa ióny otáčajú vo  svojej frekvencii cyklotrónu vo  fáze (ako
„paket“  iónov).  Tieto  ióny  indukujú   náboj (detegovaný    ako   obrazový  prúd)  na  dvojici
elektród,  keď   pásy   iónov  prechádzajú   tesne  k  nim.   Výsledný signál  sa nazýva  voľný
indukčný  úpadok (FID), prechodný   alebo   interferogram, ktorý  pozostáva  z  superpozície
sínusových vĺn. Užitočný signál  sa  extrahuje  z  týchto  údajov   uskutočnením   Fouriérovej

 

Fabry-Pérotov interferometer

 

Optická skenovacia mikroskopia v blízkom poLI
Near Field  Scanning  Optical Microscopy (NSOM / SNOM), optická skenovacia mikroskopia
v blízkom poli, je  mikroskopická   technika   pre   pozorovanie  v  oblasti   nanočastíc,  ktorá
prekonáva  rozlišovací  limit   pomocou  vlastností tlmených vĺn. Základom  tejto  techniky je
umiestnenie detektora veľmi blízko k  povrchu  vzorky, pre  predstavu menej  ako  je  vlnová
dĺžka svetla. Používá sa v optickej mikroskopii, pre jej  schopnosť zvýšiť kontrast nanočastíc,
môže  byť  ľahko  použitá  štúdiu  rôznych   vlastností   látok,  ako je   index lomu,  chemická

 

Účinný prierez
Účinný    prierez   vyjadruje  pravdepodobnosť,  s  akou  bude  niektorá  ostreľujúca  častica
z  nalietávajúcího  zväzku  interagovať  s časticou terča. Za interakciu   môžeme  považovať
napr.  klasický  odraz,  Coulombický   rozptyl  (tj.   rozptyl   spôsobený   elektrickým   poľom)

 

Fellgettova výhoDA
Fellgettova  výhoda  alebo  multiplexná výhoda  je zlepšenie pomeru signálu k šumu, ktoré
sa  získava  pri  prijímaní  multiplexovaných  meraní  namiesto  priamych meraní.  Názov je
odvodený   od   P. B. Fellgetta, ktorý prvýkrát  vykonal  tento typ   pozorovania  ako  súčasť
svojej    doktorantúry.  Pri   meraní   signálu,  v  ktorom  šumu   dominuje  detektorový  šum,
multiplexované   meranie,   ako    je    signál   generovaný    Fouriérovým   transformačným
spektrometrom,  môže   produkovať   relatívne  zlepšenie   pomeru  signálu  k  šumu (SNR)
v  porovnaní   s    ekvivalentným   snímacím    monochromátorom   v   pomere   odmocniny
odmocniny m,  kde  m  je  počet  vzorkovacích   bodov   obsahujúcich   spektrum.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fellgett%27s_advanta…translate

 

Šum podľa Poissonovho procesu
Snímací  šum   alebo   Poissonov  šum  sú  typom  elektronického  šumu,  ktorý  môže  byť
modelovaný   Poissonovým   procesom   v  rámci štatistiky.  V  elektronike  vzniká  ako šum
spôsobený  diskrétnym  charakterom  elektrického náboja. Zaznamenaný šum sa vyskytuje
aj  pri   fotónovom   započítaní  v  optických  zariadeniach,  kde  je   hluk  výstrelku  spojený

 

SPektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie

 

WEBové stránky

Zobrazovacia Fouriérova transformačná spektroskopia pre astronómiu
https://www.intechopen.com/books/fourier-transform…translate

Fouriérova transformačná spektroskopia
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0…translate

Michelsonov spektrometer a Fouriérova transformačná spektometria
http://courses.washington.edu/phys331/michelson/mi…translate

Zobrazovacia Fouriérova transformačná spektroskopia
http://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Sitelle/SIT…translate

Fouriérova transformačná spektrometria
http://www.arcoptix.com/pdf/Fourier%20transform%20…translate

Fouriérova transformačná spektrometria
http://www.wat.edu.pl/review/optor/1998/4/6(4)233….translate

Sila Fouriérovej transformácie pre spektroskopistov
https://chem.libretexts.org/Core/Physical_and_Theo…translate

Fouriérov transformačný interferometer
http://www.physics.drexel.edu/~bob/Term_Reports/Li…translate

Rušenie a Fouriérova transformačná spektroskopia
http://www-2.unipv.it/dottorati/scienzeetecnologie…translate

Fouriérova transformačná spektroskopia
http://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meeting_arch…translate

Fouriérova transformačná spektroskopia
https://books.google.sk/books?

Fourierova transformačná spektroskopia
http://www1.udel.edu/chem/sneal/sln_tchng/CHEM620….translate

Odhaľovanie kvantových ciest pomocou optickej 3D
Fouriérovej transformačnej spektroskopie
https://www.nature.com/articles/ncomms2405translate

Fouriérova transformačná spektroskopia prvkov vzácnych zemín
https://wp.stolaf.edu/physics/research/spectroscop…translate

Spektrometre s Fouriérovou transformáciou
https://spie.org/publications/tt61_123_fourier_tra…translate

Výhody Fouriérovej transformácie – infračervený spektrometer
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochur…translate

Fouriérov transformačný spektrometer
http://scienceworld.wolfram.com/physics/FourierTra…translate

 

Optická skenovacia mikroskopia v blízkom poli

 

Vid

Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7ynWE

Fouriérova transformácia, Fouriérova skupina a frekvenčné spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lSkfM

Fouriérova transformačná infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwphEI

Fouriérova transformačná infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEuaPPc

Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=ObklYbQaX24

Fouriérova transformačná iónová cyklotrónová
rezonančná hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws

Čo je Fouriérova transformácia?
https://www.youtube.com/watch?v=Xxut2PN-V8Q

Fouriérov transformačný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=wgOUL-QJ7Do

Elektromagnetické žiarenie a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNYPVI

Elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlVl-8

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=igRVemZaZgY

Úvod do elektrónovej paramagnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIOTug

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZt9I

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAtZlKllA

Fouriérova transformácia

Fouriérova transformácia
https://www.youtube.com/watch?v=ENN5zsDhuh8

Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=k6gd3bQLiFc

Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=zkqimU4lDiA

Interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A

Michelsonov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=lzBKlY4f1XA

Michelsonov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=j-u3IEgcTiQ

Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwphEI&t=35s

Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=fuykovBOtI4

Infračervená Fouriérova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEuaPPc

Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=frB2VboG0vY

Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=F3jbi6SeloU

Fabry–Pérotov interferometer
https://www.youtube.com/watch?v=HkjlfCiEqGE

Fouriérove sinusové a kosínusové transformácie
https://www.youtube.com/watch?v=jMnb_pjhw8w

Optická skenovacia mikroskopia v blízkom poli
https://www.youtube.com/watch?v=mcom2uN1TR4

Fouriérova transformačná iónová cyklotronová
rezonančná hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws

Šum podľa Poissonovho procesu
https://www.youtube.com/watch?v=mzHTKL0svkw

Účinný prierez
https://www.youtube.com/watch?v=uENAiLbGlT0

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia