PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Infračervená SPEKTROSKOPIA

Infračervená spektroskopIA
Infračervená spektroskopia, skrátene IR spektroskopia, je spektroskopická metóda analytickej chémie patriacia medzi metódy elektromagnetickej spektroskopie. Je to ako kvalitatívna metóda, ktorá poskytuje veľmi presnú identifikáciu izolovanej látky, tak ju možno využiť aj pre kvantitatívnu analýzu zmesi. Používá se v mnohých oblastiach analýzy, napr. i vo forenznej chémii. Pri analýze sa použije porovnanie nameraného spektra so spektrom drogy, prípadne vlákna v databáze spektier v počítači.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%…
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotspektroskopi…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscop…translate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscop…

 

Infračervené žiarenie
Infračervené žiarenie (tiež IR, z anglického infrared) je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo, ale menšou ako mikrovlnné žiarenie. Názov značí „pod červenou“ (z latinčiny infra = „pod“). Infračervené žiarenie zaberá  v spektre 3 dekády a má vlnovú dĺžku medzi
760 nm a 1 mm, resp. energiu fotónov medzi 0,0012 a 1,63 eV.
Infračervené žiarenie sa ďalej delí na jednotlivé pásma.  Toto delenie  však
nie je jednoznačne dané. Jedno schéma je napríklad toto:
blízke (near) infračervené žiarenie čiže NIR
IR-A  podľa normy DIN,   vlnová  dĺžka 0,76-1,4   mikrometrov,  definované
podľa vodnej absorpcie; často  používané  v  telekomunikáciách  optických
vlákien
IR krátkej vlnovej dĺžky (short wave) čiže SWIR
IR-B  podľa DIN,   vlnová dĺžka  1,4-3   mikrometrov,  pri 1450  nm  značne
rastie vodnej absorpcie
IR strednej vlnovej dĺžky (medium wave) čiže MWIR
IR-C podľa DIN, tiež prostredné (intermediate-IR čiže IIR), 3-8 mikrometrov
IR dlhej vlnovej dĺžky (long wave) čiže LWIR
IR-C podľa DIN, 8-15 mikrometrov
vzdialenej (far) infračervené žiarenie čiže FIR
15-1000 mikrometrov
Ďalšie často používané rozdelenie je toto:
blízke (0,76-5 mikrometrov)
stredné (5-30 mikrometrov)
dlhé (30-1000 mikrometrov)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%…
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahlungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Infraredtranslate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared#/media/File…

 

TAbuľka korelácie infračervenej spektroskopie
Tabuľka korelácie infračervenej spektroskopie alebo tabuľka infračervených
absorpčných   frekvencií)  je  zoznam  absorpčných  vrcholov  a  frekvencií,
ktoré  sú  zvyčajne uvedené vo vlnočasoch pre  bežné  typy molekulárnych
väzieb   a   funkčných   skupín.    Vo    fyzikálnej  a   analytickej   chémii   je
infračervená  spektroskopia (IR  spektroskopia)  technológiou   používanou
na   identifikáciu   chemických   zlúčenín   na   základe  spôsobu  absorpcie
infračerveného žiarenia zlúčeninou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscop…translate

 

Infračervená spektroskopia

 

 

Absorpčná spektroskopIA
Absorpčná spektroskopia sa týka spektroskopických techník,ktoré merajú absorpciu žiarenia
ako funkciu frekvencie  alebo  vlnovej dĺžky vďaka interakcii  so  vzorkou.  Vzorka  absorbuje
energiu,  t. j.  fotóny,  z   vyžarujúceho  poľa.  Intenzita  absorpcie  sa   mení  v  závislosti  od
frekvencie   a   táto   odchýlka   je    absorpčné    spektrum.   Absorpčná    spektroskopia   sa 
vykonáva cez  elektromagnetické  spektrum.   Absorpčná    spektroskopia  sa   používa   ako
analytický   chemický   nástroj  na    stanovenie   prítomnosti   konkrétnej   látky    vo   vzorke
a  v   mnohých    prípadoch   na     kvantifikáciu     množstva    prítomnej   látky.  Infračervená
a   ultrafialová     viditeľná     spektroskopia     je      v    analytických    aplikáciách     obzvlášť
bežná.   Absorpčná  spektroskopia   sa  používa   aj   v  štúdiách   molekulárnej   a  atómovej
fyziky, astronomickej spektroskopie  a diaľkového snímania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_spectrosc…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_spectrosc…

 

Chemická látka
Chemická  látka  je  forma  látky, ktorá má konštantné chemické zloženie a charakteristické
vlastnosti.  Nemožno  ju   rozdeliť   na   komponenty  fyzikálnymi   separačnými   metódami,
t. j.   bez    porušenia    chemických    väzieb.   Chemickými   látkami   môžu   byť  chemické
prvky, chemické zlúčeniny, ióny alebo zliatiny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substancetranslate

 

ABsorbancia
V chémii je absorbancia alebo dekadická absorbancia bežným logaritmom  pomeru dopadu
na    prenášaný    vyžarujúci    výkon    cez    materiál   a    spektrálna    absorbancia   alebo
spektrálna dekadická absorbancia je spoločný logaritmus   pomeru   dopadu  dopadajúceho
na  prenášaný   spektrálny   svetelný   výkon   cez   materiál.  Absorbancia  je  bezrozmerná
a   najmä   nie   je  dĺžka,  aj  keď  je   to    monotónne    narastajúca   funkcia   dĺžky   dráhy
a  približuje  sa  k  nule,  pretože    dĺžka    cesty   sa   blíži  nule.  Použitie  termínu  „optická
hustota“  pre   absorbanciu   sa   odrádza.   Vo  fyzike   sa   namiesto  absorbancie  používa
úzko súvisiace množstvo nazývané „optická hĺbka“:  prirodzený  logaritmus  pomeru dopadu

 

Infračervené žiarenie

 

Priepustno
Priepustnosť povrchu materiálu je  jeho účinnosť pri prepúšťaní sálavých energií. Je to zlomok
dopadajúceho  elektromagnetického   výkonu,  ktorý  sa  prenáša  cez  vzorku,  na  rozdiel  od

 

Recipročná dĺžka
Recipročná  dĺžka  alebo  inverzná  dĺžka  je  meranie  použité  v  niekoľkých  odvetviach  vedy
a  matematiky.   Ako    vzájomná   dĺžka,   spoločné     jednotky   používané    na  toto  meranie
zahŕňajú    recipročný   meter   alebo    inverzný   meter (m-1),    recipročný   centimeter   alebo
inverzný  centimeter (cm-1) v optike, dioptrie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocal_lengthtranslate

 

VLnové číslo
Vo  fyzikálnych  vedách  je  vlnové číslo priestorová frekvencia vlny buď v cykloch na  jednotku
vzdialenosti,   alebo   v   radiánoch   na   jednotku  vzdialenosti.  Môže   sa   to   považovať  za
počet  vĺn,  ktoré  existujú  v  určenej  vzdialenosti. (Podobne  ako  frekvencia  je  počet  cyklov

 

Monochromátor

 

Infračervená Fourierova transformačná spektroskopIA
Infračervená  Fourierova  transformačná  spektroskopia  (FTIR) je technika, ktorá sa používa
na  získanie  infračerveného  spektra  absorpcie alebo emisie pevnej  látky,  kvapaliny  alebo
plynu.   FTIR    spektrometer     súčasne     zhromažďuje    údaje   s   vysokým   spektrálnym
rozlíšením   v   širokom     spektrálnom     rozsahu.    To  prináša   významnú   výhodu  oproti

 

Spektrometer
Spektrometer je druh vedeckého prístroja, ktorý umožňuje skúmať prvkové chemické zloženie
látky  či  objektu  na  báze  merania  odrazeného  svetla  respektíve  odrazenej   vlnovej  dĺžky
svetla  a  jeho  absorpcie  alebo  na  základe  merania  vzniknutého  svetla,  pričom  ku vzniku
dochádza  umelou  excitáciou (plazma, iskra, rtg, …). Spektrometer  sa  používa prevažne pre
vykonávanie   spektroskopickej   analýzy.   Spektrometre  sa  často  využívajú  pri  kozmickom
prieskume u sond  pre  získavanie  dát  o  zložení  telies.  Ďalej  potom  pri  výrobe  materiálov,
riadenie výroby a kontrolách chemického zloženia.
Druhy spektrometrov:
Ramanov spektrometer
Röntgenový spektrometer
Infračervený spektrometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spektrometer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrometr
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrometertranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrometertranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrometer#/media/…

 

ROtačná spektroskopia
Rotačná spektroskopia sa zaoberá meraním energie prechodov medzi kvantovanými rotačnými
stavmi  molekúl v  plynnej  fáze.  Spektrá   polárnych  molekúl  sa   môžu   merať  pri  absorpcii
alebo emisii mikrovlnnou spektroskopiou alebo  ďaleko  infračervenou spektroskopiou. Rotačné
spektrá   nepolárnych    molekúl   nemôžu   byť  pozorované  týmito   metódami,  ale  môžu  byť
pozorované a merané Ramanovou spektroskopiou.Rotačná spektroskopia sa niekedy označuje
ako  čistá r otačná  spektroskopia, ktorá ju  odlišuje  od   rotačnej vibračnej  spektroskopie,  kde
dochádza  k  zmenám  v  rotačnej  energii   spolu   so   zmenami  v   vibračnej   energii   a   tiež
z   ro-vibronickej    spektroskopie  (alebo    len    vibračnej    spektroskopie),  kde    sú    rotačné,

 

Infračervená Fourierova transformačná spektroskopia

 

RezonancIE
Rezonancia  je  vo  fyzike  snaha  systému kmitať na  väčšej  amplitúde – viac pri určitých
frekvenciách    než    pri    ostatných    frekvenciách.   Tieto   frekvencie    sú  známe   ako
rezonančná frekvencia. Pri týchto frekvenciách môžu aj malé pravidelné  sily  spôsobovať

 

Potenciálny energetický povrch
Potenciálny   energetický  povrch  (PES)  opisuje  energiu  systému,  najmä súbor atómov,
z hľadiska  určitých   parametrov,   zvyčajne   polohy   atómov.   Povrch    môže  definovať
energiu  ako  funkciu  jednej  alebo viacerých súradníc;  Ak existuje  len  jedna s úradnica,
povrch    sa      nazýva     potenciálna    energetická     krivka    alebo   energetický    profil.

 

VIBrónová väzba
Vibrónová   väzba  (nazývaná  aj   neadiabatická  väzba alebo derivačná väzba) v molekule
zahŕňa   interakciu   medzi    elektronickým    a    jadrovým    vibračným  pohybom.   Termín
„vibronický“    pochádza     z    kombinácie     termínov   „vibračný“  a   „elektronický“.  Slovo
spojenie     označuje     myšlienku,    že  v  molekule   sú   interakcie   vibrácií  a  elektroniky
navzájom     prepojené    a    navzájom   sa   ovplyvňujú  a  veľkosť   vibračnej väzby odráža
stupeň takejto vzájomnej súčinnosti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vibronic_couplingtranslate

 

Born-Oppenheimerova aproximácia
V kvantovej chémii a molekulovej fyzike je Born-Oppenheimerova aprifimácia predpokladom
toho, že pohyb atómových jadier a elektrónov v molekule môže byť oddelený.  Tento  prístup
je pomenovaný podľa Maxa Borna a J. Roberta Oppenheimera.  V  matematických  pojmoch
umožňuje,   aby   sa   vlnová  funkcia   molekuly    zlomila   do   elektronických   a  jadrových

 

SPEktrofotometer

 

Molekulárny HamiltoniAN
V atómovej,   molekulárnej   a   optickej  fyzike a kvantovej chémii je molekulárny Hamiltonian
Hamiltonovský    operátor,    ktorý    predstavuje    energiu   elektrónov   a   jadier  v  molekule.
Tento  operátor  a  súvisiaca  Schrödingerova rovnica zohrávajú hlavnú  úlohu  vo  výpočtovej
chémii  a  fyzike  pre  výpočet vlastností molekúl a agregátov molekúl, ako je tepelná vodivosť,
špecifické    teplo,    elektrická    vodivosť,    optické   a   magnetické   vlastnosti   a   reaktivita.
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_Hamiltonia…translate

 

Diatomická molekula
Diatomické molekuly sú molekuly pozostávajúce iba z dvoch atómov, rovnakých alebo rôznych
chemických   prvkov.  Predpona   má   grécky   pôvod,  čo  znamená „dva“.  Ak  sa  diatomická
molekula skladá z dvoch atómov toho istého prvku, ako je  vodík (H2) alebo kyslík (02), potom
sa  hovorí,  že je  homonukleárna. Inak, ak sa  diatomická  molekula  skladá  z  dvoch  rôznych
atómov,  ako  je  oxid  uhoľnatý (CO)  alebo  oxid  dusnatý  (NO),  molekula  sa   považuje   za

 

MOnochromátor
Monochromátor  je   zariadenie   prepúšťajúce  len  veľmi  úzku  časť spektra, ktorého  vlnovú
dĺžku    možno    meniť.    Funkciu    monochromátora    plní    napríklad    druhá    štrbina   pri
spektroheliografe.   Aj   všetky   rádioastronomické   prístroje    sú   monochromátory,  pretože
z prichádzajúceho žiarenia rôznych vlnových dĺžok vyberajú len úzku časť spektra a zosilňujú

 

Fotoakustická spektroskopia
Fotoakustická    spektroskopia    je     meranie    účinku      absorbovanej    elektromagnetickej
energie    (najmä    svetla)    na       hmotu      pomocou       akustickej      detekcie.      Zistenie
fotoakustického    efektu     sa     datuje   do    roku    1880,     keď   Alexander   Graham   Bell
ukázal,  že   tenké   disky   vydávajú    zvuk   pri     vystavení      slnečnému    žiareniu,    ktoré
bolo   rýchlo   prerušené   otáčajúcim    sa     štrbinovým      diskom.    Absorbovaná     energia
zo   svetla    spôsobuje     lokálne     ohrievanie     a    tepelnou    rozťažnosťou   tlakovú   vlnu
alebo    zvuk.    Neskôr    Bell    ukázal,      že   materiály    vystavené    neviditeľným   častiam
slnečného    spektra  (t.j.  infračervené    a    ultrafialové)    môžu     tiež     produkovať    zvuky.
https://de.wikipedia.org/wiki/Photoakustische_Spek…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoacoustic_spectr…translate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoacoustic_spectr…

 

BORN-Oppenheimerova aproximácia

 

Infračervený detektOR
Infračervený detektor  je  detektor,  ktorý reaguje na infračervené (IR) žiarenie. Dva hlavné
typy detektorov  sú tepelné  a  fotonické   (fotodetektory).  Tepelné   účinky   dopadajúceho
infračerveného  žiarenia  môžu   byť   sledované   mnohými   javmi  závisiacimi  od  teploty.
Bolometre   a   mikrobolometre    sú    založené   na    zmenách   odporu.   Termočlánky  a
termoplyny  používajú   termoelektrický   efekt.   Golay    bunky  sledujú  tepelnú  expanziu.
V    infračervených     spektrometroch     sú    pyroelektrické     detektory    najrozšírenejšie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_detectortranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_detector#/m…

 

Dvojrozmerná infračervená spektroskopia
Dvojrozmerná  infračervená  spektroskopia  (2DIR)  je technikou  nelineárnej  infračervenej
spektroskopie,  ktorá  má  schopnosť  korelovať vibračné režimy v kondenzovaných fázach.
Táto   technika     poskytuje    informácie    mimo    lineárne   infračervené  spektrá  šírením
vibračných     informácií      pozdĺž     viacerých    osí,    čo    prináša   spektrálne  korelačné
spektrum.   Frekvenčné    korelačné    spektrum    môže   ponúkať   štrukturálne  informácie,
ako   sú   spojenie    vibračného    módu,   anharmonicity   spolu   s  chemickou  dynamikou,
ako  sú   prenosové    rýchlosti    energie   a   molekulová   dynamika   s  femtosekundovým
časovým     rozlíšením.     Experimenty      2DIR       sa     stali     možnými   iba  s   vývojom
ultrarýchlových   laseri   a   schopnosťou    vytvárať  femtosekundové infračervené  impulzy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_infr…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_infr…

 

INfračervená spektroskopia s mikroskopickou atómovou silou
AFM-IR (Infračervená spektroskopia s mikroskopickou atómovou silou) je jednou z mnohých
techník, ktoré  sú  odvodené  z   kombinácie  dvoch  materských   inštrumentálnych  techník;
Infračervená  spektroskopia  a   mikroskopia  skenovacej  sondy   (SPM). Termín  bol najprv
použitý na označenie metódy, ktorá kombinovala  jemný  elektrónový  laser s   mikroskopom
s atómovou silou (typ SPM) vybavený  ostrým   snímačom,  ktorý  meral   lokálnu  absorpciu
infračerveného svetla vzorkou; Vyžadovalo,  aby  bola   vzorka   spojená    s   infračerveným
transparentným     hranolom     a    aby    bola    menšia    ako   1 μm.   Zlepšilo   priestorové
rozlíšenie  fototerapeutických  techník  založených na AFM z mikrónov  na približne 100 nm.
https://en.wikipedia.org/wiki/AFM-IRtranslate
ObráZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/AFM-IR#/media/File:A…

 

Infračervená spektroskopia

 

WEbové stránky

Infračervená spekroskopia
https://is.muni.cz/el/1431/jaro2015/C2022/um/54756…

Infračervená spekroskopia
http://www.sci.muni.cz/~sulovsky/Vyuka/Lab_metody/…

Infračervená spektrometria
https://www.vscht.cz/files/uzel/0005766/Infra%C4%8…

Infračervená spekroskopia
http://old.vscht.cz/lms/Zverze/Infrared.htm

Laboratórium spektrálnych metód
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/us…

Infračervená spekroskopia
https://web.natur.cuni.cz/analchem/pprakt/ftir.pdf

Infračervená spekroskopia
http://fch.upol.cz/skripta/zfcm/ir/ir_teorie.htm

Infračervená spektrometria
https://ttp.zcu.cz/www/files/projects/frvs-3892007…

Infračervená spektrometria
https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virt…translate

Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.khanacademy.org/science/organic-chemis…translate

Infračervená spekroskopia
https://chem.libretexts.org/Core/Physical_and_Theo…translate

Čo je infračervené spektrum?
http://www.chemguide.co.uk/analysis/ir/background….translate

Úvod do infračervenej spektroskopie
http://www.rsc.org/learn-chemistry/wiki/Introducti…translate

Infračervená spektroskopia
http://web.chem.ucla.edu/~harding/notes/notes_14C_…translate

Infračervená spektroskopia
https://www.utdallas.edu/~scortes/ochem/OChem_Lab1…translate

Infračervená spektroskopia
http://www.spectroscopynow.com/ir?tzcheck=1translate

Infračervená spektroskopia
https://www.slideshare.net/sherishahine/infrared-s…translate

Infračervená absorpčná spektroskopia
http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/…translate

Infračervená spektroskopia
http://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/C…translate

Infračervená spektroskopia
http://www.wag.caltech.edu/home/jang/genchem/infra…translate

Infračervená spektroskopia proteínov
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S…translate

Infračervená spektroskopia
http://www.umsl.edu/~orglab/documents/IR/IR2.htmltranslate

 

Spektrometer

 

Vid

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=BzBIEXJRQzw

Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie.
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoRMPA&t=287s

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FR9DFkenWUU&t=398s

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&t=289s

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=DDTIJgIh86E

Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=mZ-U7Qpkz8Y

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=_TmevMf-Zgs

Zásady založené na IR spektroskopii
https://www.youtube.com/watch?v=t5stvnKNXbg

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=u2IBdtINsrQ

Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&t=42s

Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie.
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoRMPA

Úvod do infračervenej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI150&list=PL6CD5AlpaPUHSmRSoYumJ8wnVpYImxO_j&index=2

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=w3r8QutjUz0

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FR9DFkenWUU

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=ItW6Mj2CQKc

Infračervená spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=d06jIZ20KfY

Infračervená spektrometria – príprava vzoriek a prístrojová technika
https://www.youtube.com/watch?v=6Jo3AZd7NIk

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=L_2lyO6F-nc

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=MN4pPVwOjO8

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=SW2Wkv9plKo

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=KwvXcUe10OQ

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=N-3ZReOfuKc

Infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=MN4pPVwOjO8

Ultrafialové a infračervené žiarenie
https://www.youtube.com/watch?v=LU_vb1eA0Dw

Monochromátor
https://www.youtube.com/watch?v=87-omb2tSv8

Spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=65gRBwuQVas

Infračervená Fourierova transformačná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3Pk1jSNXQ

Born-Oppenheimerova aproximácia
https://www.youtube.com/watch?v=bsufMOAvs4w

 

 

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia