PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Nosné RAKETY
Čo je to nosná rakETA?
Nosná raketa alebo kozmický nosič je dopravný prostriedok poháňaný raketovými motormi a určený na vynášanie užitočných nákladov (umelých družíc, kozmických sond, kozmických lodí) do kozmického priestoru. Po technickej stránke predstavuje nosná raketa jednostupňovú alebo viacstupňovú raketu. Väčšinou sú tieto dopravné prostriedky určené na jedno použitie, iba výnimočne sú niektoré časti nosiča viacnásobne použiteľné (napr. kozmický raketoplán). Aby nosná raketa mohla dopraviť užitočný náklad na obežnú dráhu, musí dosiahnuť minimálne prvú kozmickú rýchlosť a určitú minimálnu výšku nad hustými vrstvami atmosféry (v zásade aspoň 120 – 200 km nad povrchom).
OBRÁZKY
Nosné rakety USA:
  
Antares
Antares (do konca roka 2011 Taurus II) je nosná raketa americkej firmy Orbital Sciences Corporation. Na nízku dráhu (LEO) vo výške približne 200 km vynesie päťtonový náklad. Je navrhnutá ako nosič lode Cygnus, ktorá v rámci programu komerčnej orbitálnej dopravy (COTS) americkej kozmickej agentúry NASA dopravuje zásoby na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Antares
https://www.youtube.com/watch?v=9g8zfXAcQ-8
https://www.youtube.com/watch?v=BSr4hUcROwo
https://www.youtube.com/watch?v=NCWunnJXdm0
Ares I
Ares I je raketa vyvíjaná NASA  pre lety s ľudskou posádkou  programu Constellation a je členom
vyvíjanej  rodiny  rakiet  Ares.  Je navrhnutá pre dopravu kozmickej  lode  Orion,  ako  náhrada za
raketoplány Space Shuttle, ktoré boli vyradené v roku 2011. Konštrukčne sa jedná o dvojstupňovú
raketu, ktorej prvý stupeň je odvodený od pomocných SRB raketoplánu Space Shuttle.
Weby
OBRÁzky
VIDEÁ
Ares I
https://www.youtube.com/watch?v=MsD45Yc2SVU
https://www.youtube.com/watch?v=_9JxSrwlTA4
https://www.youtube.com/watch?v=EqRqpG5G5Iw
https://www.youtube.com/watch?v=MMjjB3ziBfA
https://www.youtube.com/watch?v=mMPSS2JO5to
Ares I , Ares V
Ares IV
Koncept Ares IV kombinuje horný stupeň z Ares I a prvý stupeň z Ares V. Jadro prvého stupňa
má  používať kvapalné  palivo  ako  Ares V, dva pomocné bočné 5-segmentové urýchľovače by
mali používať tuhé palivo.Horný stupeň z  Ares I, by mal používať kvapalné palivo. Štúdia bola
popísaná v NASA v januári 2007. Ares IV by mal byť 367 stôp (112 m) vysoký  a  mohol by byť
použity na dosiahnutie Mesiaca. Celková  nosnosť by mala byť 90420 libier  (41.000 kg) na 240
míľ (390 km) pre priame trans-mesačné dráhy.
ObRáZkY
Ares V
Ares V je ťažká vyvíjaná raketa NASA pre lety na Mesiac a ďalej v rámci programu Constellation.
Bude  vynášať  lunárny  modul  Altair  na  LEO a po pripojení lode Orion (štartuje raketou Ares I)
dopraví druhý stupeň EDS celú zostavu na dráhu k Mesiacu. Unesie až 188 ton na LEO.
Weby
ObRáZkY
VIDEÁ
Ares V
https://www.youtube.com/watch?v=lpdNFqjfx9I
https://www.youtube.com/watch?v=_9JxSrwlTA4
Athena
Athena bola nosná raketa vyrobená spoločnosťou Lockheed Martin. Raketa bola určená k doprave
vojenských, komerčných i vedeckých satelitov a sond. Všetky jej stupňe boli poháňané motormi na
tuhé pohonné látky.
Weby
ObrázKY
Atlas
Atlas je dlhá vývojová línia nosných rakiet pôvodne vyrábaných divíziou Convair spoločnosti General
Dynamics, neskôr firmou Lockheed Martin.Pôvodne bola raketa Atlas koncom päťdesiatych rokov 20.
storočia  navrhnutá ako  medzikontinentálna  balistická  raketa. Išlo  o jeden a  pol  stupňovú  raketu
spaľujúcu kvapalný kyslík a kerozín (RP-1).Raketa bola vybavená dvoma motormi Rocketdyne LR-89
a jedným LR-105, pričom dva LR-89 sa počas vzostupu odhadzovali (preto jeden a pol stupňová).
Weby
OBRÁzky
Atlas B
Bol  prototyp  rakety  Atlas. Bolo vykonaných  10  skúšobných  sub-orbitálnych  letov, pričom 5 bolo
úspešných. Siedmy let z 18. decembra 1958, vyniesol satelit SCORE na nízku obežnú dráhu Zeme,
čim sa stal prvým úspešným vypustením satelitu na orbitálnu dráhu pomocou rakiet Atlas.
Weby
ObrázkY
VIDEÁ
SM-65 Atlas
https://www.youtube.com/watch?v=3LylV1qoU10
https://www.youtube.com/watch?v=xwLdGSSNPuE
Atlas-Able
Atlas-Able bola americká  nosná  raketa odvodená z SM-65 Atlas. Bola členom rodiny rakiet Atlas
a bola používaná na vypustenie niekoľkých  sond  Pioneer  k  Mesiacu. Z piatich postavených, dve
zlyhali pri štarte a ďalším trom sa nepodarilo dosiahnuť požadovanej obežnej dráhy.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Atlas C Able
https://www.youtube.com/watch?v=hTByTYEpTrA
Atlas-Centaur explózia
Atlas-Agena
Atlas-Agena  bola  americká  nosná raketa odvodená od SM-65 Atlas. Bola použitá 119 krát
v rokoch 1960 až 1978. Bola tiež použitá na vypustenie prvých päť sond Mariner k planétam
Venuša a Mars a Ranger a Lunar Orbiter na Mesiac.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
Atlas-Agena
https://www.youtube.com/watch?v=HuUkNl8-Nhc
https://www.youtube.com/watch?v=POHqAnKDbDs
Atlas E/F
Atlas E/F, tiež označovaná  SB-1A  bola americká nosná raketa vyrobená  s použitím dielov
z vyradených rakiet SM-65 Atlas. Prvý stupeň  bol  zložený z dielov prevzatých z vyradených
Atlas-E a Atlas-F rakiet s rôznymi tuhými pohonnými látkami v horných stupňoch v závislosti
od požiadaviek na vypustenie podľa konkrétneho nákladu.
Weby
oBrÁzKy
Atlas H
Atlas H bol americká nosná raketa odvodená z SM-65 Atlas. Bol  používaný  na  vypustenie
piatich  skupín NOS  satelitov  pre  US  National  Reconnaissance Office.  Dva lety boli tiež
vyniesli satelity LIPS, ako sekundárne užitočné zaťaženie pre United States Naval Research
Laboratory.
Weby
ObrázKY
Atlas LV-3B
Atlas LV-3B, Atlas D Mercury Launch Vehicle alebo Mercury-Atlas Launch Vehicle bola americká
nosná  raketa  pre lety s ľudskou  posádkou v rámci projektu Mercury pre vyslanie astronautov na
nízku obežnú dráhu Zeme. Bola  odvodená od rakety SM-65D  Atlas rakety a bola členom rodiny
Atlas rakiet.
Weby
OBRázky
Atlas SLV-3
Atlas SLV-3 alebo SLV-3 Atlas  bola americká  nosná raketa odvodená od rakety SM-65 Atlas/
SM-65D Atlas. Atlas  SLV-3 bola jeden a pol stupňová raketa, postavená ako štandardizovaná
náhrada za skorších nosných systémov Atlas a bola odvodená z rôznych rakiet Atlas.
Weby
ObrázkY
Atlas-Centaur
Raketa Atlas-Centaur bola americká nosná raketa odvodená od rakety SM-65 Atlas D. Convair,
výrobca  rakiet  Atlas,  vyvinul  horný  stupeň  Centaur  špeciálne pre  túto  raketu,  s  využitím
„balónových“ nádrží  na  kvapalné palivo. Bola  to  prvá  bežne  používaná  raketa  využívajúca
kvapalný vodík a kvapalný kyslík ako  pohonnú  hmotu.  Napriek  vysokému  výkonu mala však
problémy s palivom LH2, pretože to malo byť chladené pri extrémne nízkych teplotách (nižších
než LOX) a jeho nízka molekulárnej hustota znamenala,že bolo potrebné použiť veľké palivové
nádrže.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
Atlas-Centaur
https://www.youtube.com/watch?v=4m3SxH8teNc
https://www.youtube.com/watch?v=gY2RS1VIy6M
https://www.youtube.com/watch?v=UMV9BU_GEI8
https://www.youtube.com/watch?v=7bohuny6hfo
Atlas II
Atlas G
Atlas G, tiež známa ako Atlas Centaur G-D1AR bola americká nosná raketa odvodená od rakety
Atlas-Centaur. Bola  použitá  na  vypustenie   sedem  komunikačných  satelitov  počas  polovice
osemdesiatych  rokov.  Bola  nahradená  raketou  Atlas I, ktorá  mala  zlepšený riadiaci  systém.
Weby
OBRÁZky
Atlas I
Atlas I bola americká nosná raketa, použitá v roku 1990 pre vypustenie rôznych druhov satelitov.
„I“ v „Atlas I“ môže spôsobiť zmätok, pretože všetky  predchádzajúce rakety Atlas boli označené
pomocou  písmen,  končiace  Atlas  H, však následne  boli  označené  pomocou rímskych číslic,
počnúc  Atlas II. Oficiálne je „I“ rímska číslica „1“.  Prvý  stupeň bol odvodený z Atlas G a druhý
stupeň
Atlas-Centaur.
Weby
ObRáZkY
Atlas II
Atlas II bola členom rodiny rakiet Atlas,  ktoré boli vyvíjané od roku 1950. Atlas II bola posledná
ktorá použila trojmotorový stupeň a  pol dizajn.Dva zo svojich troch motorov odhodila pri stúpaní,
ale jeho palivové nádrže a ďalšie konštrukčné prvky boli zachované.Bola vyvinutá pre vypúšťanie
na nízku obežnú dráhu, geosynchrónnu prechodnú dráhu a a geosynchrónnu obežnú dráhu.
Weby
OBRÁzky
VIDEÁ
Atlas II
https://www.youtube.com/watch?v=VXXdxkr-L8k
Atlas III
Atlas III
Lockheed Martin Atlas III  bola americká  nosná raketa používaná v rokoch 2000 až 2005. Bola
prvý  člen   rodiny  Atlas  od   rakety  Atlas A  ktorá   používala  „normálny“ spôsob  vypúšťania,
v porovnaní s predchádzajúcimi členmi rodiny Atlas. Prvý stupeň používal ruské motory RD-180.
Weby
oBrÁzKy
VIDEÁ
Atlas III
https://www.youtube.com/watch?v=igZDxpesc88
Atlas V
Atlas V  je  v  súčasnosti  používaná  americká  nosná  raketa  z  rodiny  rakiet  Atlas. Atlas V
je vyrábaná a prevádzkovaná spoločným  podnikom  firmy  Lockheed  Martin a Boeing, firmou
United Launch Alliance. Atlas V  raketa využíva ruské motory RD-180 na  kerozín  a  kvapalný
kyslík  v  prvom  stupni a americký motor RL-10 spaľujúci  kvapalný  vodík  a  kvapalný  kyslík
pre horný stupeň Centaur.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
Atlas V
https://www.youtube.com/watch?v=Yr75WkKBBRI
https://www.youtube.com/watch?v=yy6VwW6weM0
Conestoga
Conestoga bola americká nosná raketa ktorej vývoj financovala firma Space Services Inc. of
America  (SSIA)  z  Houston-u, Texas.  Conestoga   pôvodne  pozostávala  z  nadbytočných
vojenských rakiet  Minuteman  s  prídavnými  urýchľovacími stupňami . Bola to prvá privátne
financovaná komerčná raketa. Bola však vypustená len trikrát kým bol projekt ukončený.
Weby
OBRÁZky
VIDEÁ
Conestoga
https://www.youtube.com/watch?v=RNIBlR8QO0A
Atlas V
Falcon
Rodina rakiet Falcon je sada nosných rakiet vyvinutých a prevádzkovaných Space Exploration
Technologies  (SpaceX). Sú  to  prvé  orbitálne  rakety  kompletne  navrhnuté  v  21.  storočí.
ObrázkY
Falcon 1
Falcon 1  je  dvojstupňová  čiastočne  znovupoužiteľná  raketa  na  kvapalný  pohon, vyvinutá
súkromnou  americkou  spoločnosťou  SpaceX,  vlastnenou   milionárom   Elonom   Muskom.
Po  troch  predchádzajúcich  neúspešných  štartoch  sa  štvrtý   let  rakety  podaril   a  raketa
úspešne dosiahla nízku obežnú dráhu okolo Zeme.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
Falcon 1
https://www.youtube.com/watch?v=YMvQsmLv44o
https://www.youtube.com/watch?v=8FQhtMrUQlE
https://www.youtube.com/watch?v=ldXKf2AEacg
Falcon 1e
Raketa Falcon 1e bola nevrhnutá ako vylepšená verzia rakiet Falcon 1 s väčším a výkonnejším
prvým  stupňom a  tiež   s   vylepšeným  druhým  stupňom.  Mala  byť   tiež  čiastočne  znovu
použiteľná.  Rakety  Falcon 1  and  Falcon 1e boli stiahnuté z trhu kvôli obmedzenému dopytu
(podľa SpaceX).
Weby
Falcon 9
Falcon 9
Falcon 9  je  nosná  raketa  americkej firmy SpaceX. Svojím ťahom a nosnosťou sa vyrovná raketám
Angara, Proton, H-2A, H-2B, Delta IV, Atlas V a Dlhý Pochod 5.Je navrhnutá ako nosič lode Dragon.
Priemer aerodynamického krytu je 3,6 – 5,2 metrov.  Bude existovať v dvoch  základných  variantoch,
a  to  Falcon 9  a  Falcon  9  Heavy,  ktorá  bude  ešte  mať  ďalšie dva štartovacie stupne po bokoch.
Weby
OBRÁzky
VIDEÁ
Falcon 9
https://www.youtube.com/watch?v=0UjWqQPWmsY
https://www.youtube.com/watch?v=-nOCIfyRdec
Tu si nájdete celkový prehľad nosnými raketami
Vývojová rada ISRO – obrázky
Vývojová rada rakety MU – obrázky
Vývojová rada rakety H II – obrázky
Vývojová rada rakety Saturn V, Space Shuttle a rakety Ares – obrázky
Vývojová rada rakety Atlas – obrázky
Vývojová rada rakety Delta – obrázky
Vývojová rada rakety Titan – obrázky
Vývojová rada rakety Angara – obrázky
Falcon 1
Netradičné druhy dopravy do kozmu
Kozmický výťah
Orbitálny  výťah  alebo  vesmírny  výťah  je  hypotetické  zariadenie, pevne spájajúce teleso na
geostacionárnej  dráhe  s  povrchom  Zeme, prípadne  povrch  inej  planéty  s  telesom  na  jej
stacionárnej dráhe. Tento výťah  by umožňoval  vynášanie  nákladov  bez  použitia  raketových
nosičov. Zatiaľ sa jedná o  myšlienku  použitú len  vo  sci-fi, ale  s  rozvojom nových materiálov
sa blíži možnosti praktickej realizácie.
ObráZKY
Elektromagnetický katapult
Elektromagnetický katapult využíva lineárny elektromagnetický motor pre urýchlenie vypúšťaného
nákladu na vysoké rýchlosti.  Tento  princíp  je v súčasnosti použitý v superrýchlych  vlakoch typu
Maglev.
OBRÁZky
Vypúšťacia slučka
Lofstromova slučka, alebo tiež vypúšťacia slučka je  hypotetické zariadenie na dopravu nákladov
na nízku obežnú dráhu. S nápadom prišiel Keith Lofstrom v roku 1981.Jedná sa o niekoľko tisíc
kilometrov  dlhú  dutú  rúrku, v  ktorej  vysokou  rýchlosťou (14 km / s)  obieha  bez  trenia  lano.
Rúrka je odstredivou  silou  lana  (lano obieha vyššou ako 1. kozmickou rýchlosťou) zdvíhaná do
výšky. Po takto vzniknutej  dráhe je  možné  urýchľovať  relatívne malým zrýchlením náklady na
nízku obežnú dráhu.
oBrÁzKy
Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.