PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: RAMANOVA spektroskopia 😀 

Ramanova spektroskopIA
Ramanova spektroskopia je spektroskopická metóda analytickej chémie patriaca mezi metódy elektromagnetickej spektroskopie.Táto metóda využíva Ramanov jav. Používa sa rozptyl laserového lúča. Laserový lúč môže s elektrónmi interagovať v zásade tromi spôsobmi:
1. Najčastejšie laserový lúč excituje elektrón v základnom stave do virtuálneho stavu, a pri návrate z virtuálneho stavu späť sa vyžiari fotón s rovnakou vlnovou dĺžkou, akú mal pôvodný fotón – tzv. Rayleighov rozptyl, ktorý nenesie žiadnu analytickú informáciu.
2. Ak sa elektrón po excitácii do virtuálneho stavu vráti do vyššej kvantovej hladiny, než z ktorej bol predchádzajúci elektrón vyrazený, vyžiari sa fotón s väčšou vlnovou dĺžkou – tzv. Stockesove fotóny.
3. Naopak, ak sa elektrón pôvodne nenachádzal v základnom stave, ale na vyššej hladine a vracia sa na základnú hladinu, vyžiari sa fotón s menšou vlnovou dĺžkou – tzv. Anti-Stockesove fotóny.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ramanova_spektroskop…
https://de.wikipedia.org/wiki/Raman-Spektroskopietranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopytranslate
ObrázKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy#/…

 

Ramannov jav
Ramanov jav alebo tiež Ramanov rozptyl je jav vznikajúci pri interakcii medzi fotónmi dopadajúceho svetla s vibračnými a rotačnými stavmi atómov alebo molekúl (optických fonón), kedy rozptýlené žiarenie má inú vlnovú dĺžku (resp. energiu fotónov) ako dopadajúce žiarenie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Raman%C5%AFv_jev
https://de.wikipedia.org/wiki/Raman-Streuungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_scatteringtranslate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_scattering#/me…

 

SPEktroskopia
Spektroskopia je fyzikálna metóda zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami spektra
svetla, ktoré vzniká interakciou elektromagnetického žiarenia so  vzorkou. Žiarenie
dodané vzorke je odrazené alebo pohltené vzorkou, prípadne vyvolá ďalšiu emisiu
žiarenia.   Vzniknuté  spektrum   je   rozložené  optickým   hranolom  na  jednotlivé
frekvencie  so  špecifickou  čiarovou (spektrálnou)  štruktúrou. Absorbované alebo
emitované spektrum nie je spojité, ale skladá sa z viacerých línií (čiar resp. pásov),
ktoré sú špecifické pre každú látku. Neexistujú dve  chemicky odlišné látky majúce
rovnaké absorpčné, alebo emisné spektrum.
Spektroskopia  je  fyzikálny  odbor  zaoberajúci sa vznikom a vlastnosťami spektier.
Je  to  metóda  založená  na  interakcii  elektromagnetického  žiarenia  so  vzorkou.
delenie
1. typ interakcie žiarenia s hmotou.
1.1. Atóm alebo molekula môžu žiarenie pohltiť (absorpcia)
1.2. Atóm alebo molekula môžu žiarenia naopak uvoľniť energiu vo forme žiarenia
(emisia),
1.3. Atóm alebo molekula môžu žiarenie pohltiť a po čase ho opäť emitovať

 

Ramanova spektroskopia

 

Rayleighov rozptYL
Rayleighov  rozptyl  (nazvaný  podľa  lorda  Rayleigha) je  rozptyl  svetla  alebo  iného
elektromagnetického  žiarenia,  časticami  oveľa menšími  ako je vlnová   dĺžka  svetla.
Vyskytuje  sa,   keď  svetlo  prechádza   cez  priehľadné   tuhé   látky  a  kvapaliny, ale
najzreteľnejší  je  v  plynoch.   Rayleighov   rozptyl   slnečného   svetla  v  atmosfére je
hlavnou  príčinou,  že svetlo z oblohy je modré. Ak veľkosť častíc je väčšia  ako vlnová
dĺžka svetla, potom  svetlo  nie je separované a všetky vlnové dĺžky sú  rozptýlené ako
v mraku,  ktorý  sa  javí  biely.  Pre  rozptyl  časticami   podobnými   alebo  väčšími ako
vlnová  dĺžka,  pozrite  články  optika  a rozptyl.  Počas  východu a západu  slnka musí
slnečné svetlo prejsť cez väčšiu hrúbku atmosféry  aby  dosiahlo pozorovateľa na zemi.
Táto extra  vzdialenosť spôsobuje  viacnásobný   rozptyl modrého svetla, ale  relatívne
malý  rozptyl  červeného svetla – to  rezultuje  do  červenej  farby oblohy v  smere proti

 

Elastický rozptyl
Elastický rozptyl je forma rozptylu častíc v teórii  rozptýlenia,  jadrovej f yziky a fyzikálnej
častice.Pri tomto procese sa kinetická energia častice zachováva v strede hmotnostného
rámca,  ale  jeho  smer  šírenia  sa  modifikuje ( interakciou  s  inými  časticami  a / alebo
potenciálmi ). Navyše, zatiaľ čo kinetická energia častíc v konštrukcii  strednej  hmotnosti
je  konštantná,  jej   energia v   laboratórnom  rámci nie je. Všeobecne  platí,  že elastický
rozptyl  opisuje  proces, pri ktorom sa zachová celková kinetická energia systému. Počas
elastického rozptylu  vysokoenergetických  subatomických častíc dochádza k lineárnemu
prenosu energie (LET),až kým energia a rýchlosť dopadajúcej častice nedôjde k zníženiu
na rovnakú  úroveň  ako jej okolie, kedy sa častica „zastaví“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Elastic_scatteringtranslate

 

Neelastický rozptyl
V chémii , jadrovej fyzike a fyzike častíc je  neelastický  rozptyl základným rozptylovacím
procesom, v ktorom kinetická energia dopĺňajúcej sa častice nie je zachovaná (na rozdiel
od   elastického  rozptylu ).  V  procese   neelastického   rozptylu  sa   čiastočná   energia
dopadajúcej častice stráca alebo narastá. Hoci tento pojem historicky súvisí s konceptom
neelastickej kolízie dynamiky , obidva pojmy sú celkom odlišné.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inelastic_scatteringtranslate

 

Rayleighov rozptyl

 

Rezonančná Ramanova spektroskopIA
Rezonančná Ramanova spektroskopia je názov odvodený od Ramanovej spektroskopie,
keď   dopadová   laserová   frekvencia   je    blízka  energii   k  elektronickému  prechodu
testovanej zlúčeniny alebo kryštálu.  Frekvenčná  koincidencia (alebo rezonancia ) môže
viesť k výrazne zvýšenej intenzite Ramanovho  rozptylu,  čo  uľahčuje  štúdium  zlúčenín
prítomných v nízkych koncentráciách.
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance_Raman_spec…translate

 

Ramanova spektroskopia s rozšíreným povrchom
Ramanová spektroskopia s rozšíreným povrchom alebo povrchovo  rozšírený Ramanov
rozptyl  (SERS)   je    povrchovo    citlivá   technika,  ktorá    zvyšuje   Ramanov   rozptyl
molekulami  absorbovanými  na  hrubých kovových  povrchoch   alebo  nanoštruktúrami,
ako sú plazmono-magnetické  kremenné nanotrubičky.  Faktor  zosilnenia  môže  byť až
10 na 10 až 10 na 11, čo znamená,  že technika  môže  detekovať  jednotlivé   molekuly.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_Enhanced_Ram…translate

 

PRIestorovo kompenzovaná Ramanova spektroskopia
Priestorovo kompenzovaná Ramanova spektroskopia ( SORS ) je  varianta  Ramanovej
spektroskopie,   ktorá   umožňuje   vysoko   presnú   chemickú    analýzu   objektov  pod
zakrývajúcimi sa povrchmi, ako  sú  tkanivá, povlaky a fľaše. Príklady  použitia  zahŕňajú
analýzu:   kostí  pod   kožou,  tabliet   vo   vnútri   plastových  fliaš,   výbušnín   vo  vnútri
kontajnerov  a  falšovaných tabliet vo vnútri blistrových  balení. Došlo  tiež  k  pokroku vo
vývoji hlbokej neinvazívnej lekárskej diagnostiky  pomocou SORS s nádejou, že  dokáže
zistiť nádory prsníka. Ramanova spektroskopia sa opiera o nepružné rozptylové udalosti
monochromatického  svetla,  aby  sa   vytvorilo   spektrum  charakteristické   pre  vzorku.
Technika zvyčajne využíva červené posunuté fotóny, ktoré  produkujú  monochromatické
svetlo stráca energiu na  vibračný pohyb v molekule.  Zmena  farby  a  pravdepodobnosť
neelastického rozptylu  je charakteristická pre  molekulu,  ktorá  rozptýli  fotón.  Molekula
môže produkovať viac ako 10 až 20 hlavných línií, hoci je obmedzená len počtom väzieb
a obmedzením symetrie. Dôležité je, že  spektrum produkované  zmesou  tvorí   lineárnu
kombináciu spektra zložiek, čo umožňuje určiť  relatívny  chemický  obsah  jednoduchým
spektroskopickým meraním pomocou chemometrickej analýzy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatially_offset_Ram…translate

 

Čo je Ramanov spektrometer?

 

Koherentná anti-Stokesova Ramanova spektroskopIA
Koherentná Ramanova spektroskopia vylučujúca Stokesov jav, nazývaná aj koherentná
rozptylová spektroskopia ( CARS ), je formou  spektroskopie  používaná  predovšetkým
v oblasti  chémie,  fyziky a  príbuzných oblastí. Je  citlivá   na  tie  isté  vibračné  signály
molekúl,  ako  sú    viditeľné   v   Ramanovej   spektroskopii,   typicky  jadrové   vibrácie
chemických väzieb.Na rozdiel od Ramanovej spektroskopie používa CARS viac fotónov
na riešenie molekulárnych vibrácií a vytvára koherentný signál. Výsledkom je, že CARS
je rádovo silnejší ako spontánna  Ramanova emisia.  CARS  je  tretí  nelineárny  optický
proces zahŕňajúci tri laserové lúče: pumpový lúč frekvencie ωp, Stokesov lúč frekvencia
ωS a lúč sondy na frekvencii ωpr .
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherent_anti-Stokes…translate

 

Ramanova optická aktivita
Ramanova optická aktivita (ROA) je vibračná spektroskopická  technika, ktorá závisí od
rozdielu v intenzite Ramanovho rozptýleného pravého a ľavého kruhovo polarizovaného
svetla v dôsledku molekulovej chirality.
https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_optical_activi…translate

 

PREnosová Ramanova spektroskopia
Prenosová  Ramanova  spektroskopia  je  variantom  Ramanovej spektroskopie, ktorá
je  užitočná  pri  skúmaní  objemového  obsahu  difúzne   rozptyľujúcich  vzoriek. Hoci
to  bolo  preukázané  v  prvých dňoch  Ramanovej spektroskopie  nikdy  sa  nevyužilo
v  praktických  podmienkach,  pravdepodobne   kvôli   technologickým  obmedzeniam
v  tej  dobe.  Pri  opätovnom objavení v roku 2006 , keď autori ukázali, že  je  schopný
Ramanovu    spektroskopiu    prostredníctvom    mnohých    milimetrov   tabliet  alebo
práškových    vzoriek.    Okrem     toho      tento    výskum   tiež  určil  niekoľko   veľmi
prospešných   analytických   vlastností    tohto  prístupu,   vrátane   schopnosti snímať
objemový  obsah  práškov  a  tkanív v neprítomnosti  vzorky  a  odmietnuť  Ramanovu
a fluorescenčnú zložku pochádzajúcu z povrchu vzorky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Raman_s…translate

 

Ramanov efekt

 

Inverzná Ramanova spektroskopIA
Inverzný   Ramanov   efekt   v optike (odvetvie fyziky, ktorá  sa  zaoberá  vlastnosťami
a  správaním   sa   svetla ) je  forma  Ramanovho  rozptylu . Najskôr  ho  zaznamenali
WJ  Jones  a   BP  Stoicheff.   Ak    sa     materiál      súčasne     ožaruje   intenzívnym
monochromatickým     svetlom     s     frekvenciou   vL  (zvyčajne    laserovým   lúčom)
a  svetlom    kontinua     vyšších    frekvencií,  medzi  možnosťami  rozptylu  svetla  sú

 

Tipovo rozšírená Ramanova spektroskopia
Tipovo rozšírená Ramanova spektroskopia je  špecializovaným prístupom k povrchovej
Ramanovej   spektroskopii   (SERS),   pri   ktorej   dochádza   k  rozšíreniu  Ramanovho
rozptylu len v mieste  blízkych   atómovo   ostrých  pinov,  typicky  potiahnutých   zlatom.
Maximálne   rozlíšenie    dosiahnuteľné     pomocou    optického    mikroskopu,   vrátane
Ramanovho  mikroskopu , je obmedzené  Abbeho limitom,  ktorý  je  približne  polovicou
vlnovej dĺžky  dopadajúceho  svetla.  Ďalej  je  pri   SERS  spektroskopii  získaný  signál
súčtom pomerne veľkého počtu  molekúl. TERS  prekonáva  tieto   obmedzenia, pretože
získané Ramanovo spektrum pochádza predovšetkým z molekúl do niekoľkých desiatok

 

Priestorovo kompenzovaná Ramanova spektroskopia

 

WEBové stránky

Ramanova spektroskopia
http://www.slovcert.sk/media/var/files/SciAps/Rama…

Ramanova spektroskopia
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_ver…

Ramanova spektrometria
http://old.vscht.cz/anl/lach2/RAMAN.pdf

Ramanova spektroskopia
https://www.zadania-seminarky.sk/seminarna-praca/r…

Ramanova spektroskopia
http://www.lao.cz/aplikace-79/mereni-spektralnich-…

Ramanova spektroskopia
http://www.equark.sk/index.php?cl=laboratory&…

Čo je Ramanova spektroskopia?
http://www.inphotonics.com/raman.htmtranslate

Základný prehľad Ramanovej spektroskopie
http://www.renishaw.com/en/a-basic-overview-of-ram…translate

Ramanova spektroskopia
http://www.kosi.com/na_en/products/raman-spectrosc…translate

Ramanova spektroskopia
http://www.andor.com/learning-academy/raman-spectr…translate

Ramanova spektroskopia – základný princíp, prístrojové vybavenie
a vybrané aplikácie na charakterizáciu zneužívania drog
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S…translate

Úvod do Ramanovej spektroskopie
http://bwtek.com/raman-introduction-to-raman-spect…translate

Čo je Ramanova spektroskopia?
http://www.horiba.com/us/en/scientific/products/ra…translate

Čo je to Ramanova spektroskopia?
http://www.nanophoton.net/raman/raman-spectroscopy…translate

Základy Ramanovej spektroskopie
http://content.piacton.com/Uploads/Princeton/Docum…translate

Čo je to Ramanova spektroskopia?
http://www.is-instruments.com/raman-spectroscopy.h…translate

Ramanova spektroskopia
http://www.riverd.com/raman-spectroscopytranslate

Typy filtrov pre aplikácie Ramanovej spektroskopie
https://www.semrock.com/filter-types-for-raman-spe…translate

Ramanova spektroskopia
https://www.thermofisher.com/sk/en/home/industrial…translate

Laserová Ramanova spektroskopia
http://www.chm.bris.ac.uk/pt/diamond/stuthesis/cha…translate

 

Ako urobiť Ramanovo spektrum

 

Vid

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=oSCdrpVqnHo&t=77s

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn76g0&t=54s

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn76g0

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=lDT0DnmP07k

Čo je Ramanov spektrometer?
https://www.youtube.com/watch?v=9SyuP3CMxhM

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=WSSG-E_BiC8

Ako urobiť Ramanovo spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=0UVWIcNHaxE

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=tRrOdKW06sk

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=X_I-geaf8-A

Čo je Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=qBDtIY5vCIo

Symetria: Infračervená a Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=1Q45PpodjJY

Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=t6tYh87owxU

Raileyghov rozptyl
https://www.youtube.com/watch?v=twSg2zbjjnA

Raileyghov rozptyl
https://www.youtube.com/watch?v=gYeezIfdgAY

Základné princípy teórie Ramanovho rozptylu s rozšíreným povrchom
https://www.youtube.com/watch?v=y7UaExLHKLo

Priestorovo kompenzovaná Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=9SEs328mJ4s

Koherentná  anti-Stokesova Ramanova spektroskopia 
https://www.youtube.com/watch?v=ibuwoz683ys

Koherentná anti-Stotekosova  Ramanova spektroskopia 
https://www.youtube.com/watch?v=yOXlJgJS7_k

Prenosová Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=RD6e7mBwlBk

Tipovo rozšírená Ramanova spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=eZIUEV3NuUI

 

 


Zdroj obrázku:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raman_ener…
Zdroj textov:
Wikipédia