PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Pulzary
Pulzar
Pulzary sú rotujúce neutrónové hviezdy, ktoré môžeme pozorovať ako zdroje elektromagnetického žiarenia. Intenzita žiarenia sa mení s pravidelnou periódou, čo sa zdôvodňuje rotáciou hviezdy. Neutrónová hviezda sa totiž točí tak rýchlo, že odstredivá sila tvaruje žiarenie, ktoré hviezda emituje, do kuželov pri rovníku, ktoré pravidelne, ako maják, zasahujú určitú časť vesmíru. Z toho dovodu nemôžeme vidieť všetky existujúce pulzary, aj keby boli pomerne blízko, ale len tie, ktorých kužely nás pri otáčaní zasahujú.
NEUTRÓNOVÁ HVIEZDA
Neutrónová hviezda je vesmírny objekt, ktorý vznikne po výbuchu supernovy. Je to degenerovaná hviezda z neutrónového plynu, záverečné štádium vývoja hmotných hviezd. Ak neutrónová hviezda rotuje a vysiela pritom rýchle záblesky žiarenia, hovoríme o pulzare. Jej hmotnosť je väčšia, ako 1,4 hmotnosti Slnka, ale menšia, než 4 hmotnosti Slnka. Po prekročení 4-násobku hmotnosti Slnka (táto hranica je známa ako Oppenheimerova-Volkoffova medza, by gravitačný kolaps hviezdy pokračoval až do vzniku čiernej diery.
Elektromagnetické žiarenie
Neutrónová hviezda je vesmírny objekt, ktorý vznikne po výbuchu supernovy. Je to degenerovaná hviezda z neutrónového plynu, záverečné štádium vývoja hmotných hviezd. Ak neutrónová hviezda rotuje a vysiela pritom rýchle záblesky žiarenia, hovoríme o pulzare. Jej hmotnosť je väčšia, ako 1,4 hmotnosti Slnka, ale menšia, než 4 hmotnosti Slnka. Po prekročení 4-násobku hmotnosti Slnka (táto hranica je známa ako Oppenheimerova-Volkoffova medza, by gravitačný kolaps hviezdy pokračoval až do vzniku čiernej diery.
Čo je pulzar?
Röntgenový pulzar
Röntgenové   pulzary  a   pulzary  poháňané  nárastom   hmoty  sú  trieda
astronomických   objektov,    ktoré   sú   zdrojom   röntgenového  žiarenia
zobrazujúce  prísne  pravidelné  zmeny  v  röntgenovej   intenzite. Perióda
röntgenového  žiarenia   sa  pohybuje od zlomkov sekúnd  až  po niekoľko
minút.
ZVUKy pulzaru
Binárny pulzar
PSR   J0737-3039   je   prvá   známa   dvojhviezda  zložená   z   pulzarov.
Bola objavená v roku 2003.
OPTICKÝ PULZAR
Optický pulzar je pulzar, ktorý môže byť detekovaný vo viditeľnom spektre.
Je ich len  málo  známych: Krabí pulzar bol detekovaný stroboskopickými
technikami  v  roku  1969,  krátko  po  objave  rádiových  vĺn,  na  Steward
Observatory. Vela  pulzar  bol  objavený  v  roku  1977  v  Anglo-Australian
observatory a bol najslabšou hviezdou zobrazovanou v tej dobe.
Anomálny röntgenový pulzar
AXP (Anomalous X-Ray Pulsar) sú v  astronómii  nepravidelné  zábleskové
zdroje v röntgenovom obore. V súčasnej dobe panuje široká zhoda, že ide
o magnetary – mladé  izolované  neutrónové  hviezdy  s  extrémne silným
magnetickým    poľom.     Tieto    energetické    röntgenové    pulzary  sú
charakteristické pomalou periódou  rotácie  ~ 5-12  sekúnd  a  mohutným
magnetickým poľom ~ 1013-1015 gaussov.
KRABÍ PULZAR
Dvojitý pulzar – ANIMácia
 
Pulzar Vela
Zoznam PULZarov
Zoznam rõntgenových pulzarov
Emisia gama žiarenia z pulzaru
ASTROFYZIKA
Prinášam Vám sem nájdené údaje o pulzaroch:
Rotačná perióda pulzaru bez spoločníka je medzi 0,01 a 8 sekúnd.
Rotačná perióda  sa  zvýšila približne o 10 – 15 s za sekundu (to znamená,
že rotuje pomalšie) a obmedzenie  životnosti  asi  o  desať  miliónov  rokov.
Za zjednodušených predpokladov možno otáčky a rotačnú energiu pulzaru
odhadnúť . Výstup  je  podobný  slnku,  a  má  konštantnú hustotu, ako aj
neutrónová hviezda.
Výstupné premenné:
Solárny rádius: 7 × 10 na 8 m
Solárna hmotnosť: 2 × 10 na 30 kg
Rotačná perióda: 25,4 dní, uhlová rýchlosť: 3 × 10 na -6 s na -1
Model výstupu:
Neutrónová hviezda rádius: 1,6 × 10 na 4 m
Hmotnosť: bez zmeny 2 × 10 na 30 kg
Moment zotrvačnosti Θ (Θ = 2/5 * M * R ²), klesá kvadraticky ako sa
polomer R znižuje, pri konštantnej hmotnosti M . Od momentu
hybnosti L ( L = Θ · ω) ktorá je zachovaná, musí rýchlosť otáčania ω
zvýšiť pomer momentov zotrvačnosti slnka a neutrónovej hviezdy.
V rovnakom pomere rotačná energia sa zväčší E ( E červená = 1/2 · ω · L ).
Použité nasledujúce hodnoty:
Pomer momentov zotrvačnosti slnka a neutrónovej hviezdy: 2 × 10 na 9
Rotačné slnečnej energie: 1,5 × 10 36 J
Rotačnej energie neutrónovej hviezdy: 3 × 10 na 45 J
Rotácia čas: 0.001 s = 1 ms
V jednoduchom odhade otáčok bude násobkom rýchlosti svetla
v ekvatoriálnej rovine povrchu. Pretože to nie je možné, môže
kontrahovať hviezdu, keď odpudzuje hmotu a znižuje jeho moment
hybnosti. Rotačná energia sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 40 J.
 Zdroj: Wikipédia
Zvuky pulzaru
Röntgenové pulzary
Dvojhviezdy nízkej hmotnosti    Rotačná perióda (s) Orbitálna perióda (d) Sprievodca (MK Typ)
GRO J1746-28 0,467 11,8 neznáme
4U 1626-67 7,66 0,0289 KZ TrA (trpaslík nízkej hmotnosti)
4U 1728-247 (GX 1+4) 120 neznáme V2116 Oph (M6 III)
 Zdroj: Wikipédia
Dvojhviezdy strednej hmotnosti Rotačná perióda (s) Orbitálna perióda (d) Sprievodca (MK Typ)
Hercules X-1 (Her X-1) 1,24 1,7 HZ Her (A9-B)
 Zdroj: Wikipédia
Dvojitý pulzar – animácia
Dvojhviezdy vysokej hmotnosti  Rotačná perióda (s) Orbitálna perióda (d) Sprievodca (MK Typ)
SMC X-1 0,717 3,89 Sk 160 (B0 I)
Centaurus X-3 (Cen X-3) 4,82 2,09 V779 Cen (O6-8f)
RX J0648.1-4419 13,2 1,54 HD 49798 (O6p)
LMC X-4 13,5 1,41 Sk-Ph (O7 III-V)
OAO 1657-415 37,7 10,4 (B0-6 Iab)
Vela X-1 283 8,96 HD 77581 (B0.5 Ib)
1E 1145.1-6141 297 neznáme V830 Cen (B2 Iae)
4U 1907+09 438 8,38 (B I)
4U 1538-52 530 3,73 QV Nor (B0 Iab)
GX 301-2 681 41,5 Wray 977 (BI.5 Ia)
 Zdroj: Wikipédia
Milisekundový pulzar
Dvojhviezdy Be hviezdy            Rotačná perióda (s)   Orbitálna perióda (d)   Sprievodca (MK Typ)  
A0538-67 0,069 16,7 (B2 III-IVe)
4U 0115+63 3,61 24,3 V635 Cas (Be)
V0332+53 4,37 34,2 BQ Cam (Be)
2S 1417-624 17,6 42,1 (OBe)
EXO 2030+375 41,7 46,0 (Be)
GRO J1008-57 93,5 ~248 (Be)
A0535+26 105 110 HDE 245770 (09.7 IIe)
GX 304-1 272 133(?) V850 Cen (B2 Vne)
4U 1145-619 292 187 Hen 715 (BI Vne)
A1118-616 405 neznáme He 3-640 (O9.5 III-Ve)
4U 0352+309 835 neznáme X Per (O9 III-Ve)
RX J0146.9+6121 1413 neznáme LS I+61 235 (B5 IIIe)
 Zdroj: Wikipédia
Zvuky pulzarov
Desať najrýchlejších milisekundových pulzarov
Pulzar    Frekvencia   [Hz] Perióda   [ms] Sprievodca    Umiestnenie  
J1748-2446ad 716 1,40 ano Terzan 5
B1937+21 642 1,56 ano Galaxie
B1957+20 622 1,61 ano Galaxie
J1748-2446O 596 1,68 ano Terzan 5
J1748-2446P 578 1,73 ano Terzan 5
J1843-1113 542 1,85 ne Galaxie
J0034-0534 533 1,88 ano Galaxie
J1748-2446Y 488 2,05 ano Terzan 5
J1748-2446V 482 2,07 ano Terzan 5
B0021-72J 476 2,10 ano 47 Tukanae

Zdroj: Wikipédia

Nevysvetliteľný GAMA pulzar
Pulzary
 
PULZARY
 
Čo je pulzar?
Zvuky pulzaru
Nejrychlejší milisekundový pulsar J1748-2446ad
 
Pulzar obřím permanentním magnetem?
 
Zatiaľ NAJhmotnejší pulzar
Milisekundový pulzar so štruktúrou magnetického poľa
 
Jak se přepíná rádiový pulsar na rentgenový a zpět?
 
Budou se kosmické lodě navigovat podle signálů pulsarů?
 
Ako sa rodí milisekundový pulzar
Neposedný pulsar na podivné dráze
 
Rekordní PULSAR
 
Fermi na stope (možno) nového typu pulzaru
Prvý známy dvojitý pulzar
 
NEJSTATEČNEJŠÍ také rotuje
O divokém pulsaru a prapodivné „démantové“ planetě
Pulzar
 
PULSAR, který se zastavil
Pulzar
Pulzar Geminga a Krabí Pulzar
Neutrónová hviezda
Elektromagnetické žiarenie
RÖNTGENový pulzar
Rýchlo otáčajúci sa pulzar vytvára prúdy plazmy
Binárny pulzar
Krabí pulzar
Vela PULZar
Prúdy pulzaru Vela
Pulzar
Neutrónové hviezdy
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.