PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: HMOTNOSTNÁ spektrometria

Hmotnostná spektrometrIA
Hmotnostná spektrometria (skratka MS z anglického Mass spectrometry) je metóda analytickej chémie. Hmotnostná spektrometria pracuje s delením podľa pomeru m/Q, kde m je hmotnosť a Q je náboj fragmentu. Používa sa pre určenie hmotnosti častíc, či stanovenie elementárneho zloženia vzorky alebo molekuly a pre objasnenie chemickej štruktúry molekúl, ako sú peptidy a iné chemické zlúčeniny. Princíp hmotnostnej spektrometrie je založený na ionizujúcich chemických zlúčeninách, a merania ich hmotnosti vzhľadom k náboju.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hmotnostn%C3%A1_spek…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnostn%C3%AD_spek…
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrietranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometrytranslate
OBRÁzky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnostn%C3%AD_spek…

 

Hmotnostné spektrum
Hmotnostné spektrum je graf intenzity pomer m/z (pomer hmotnosti k poplatku), ktorý predstavuje chemickú analýzu. Hmotnostné spektrum vzorky je vzor reprezentujúci rozloženie iónov podľa hmotnosti (správnejšie: pomer hmotnosti k poplatku) vo vzorke. Ide o histogram, ktorý sa zvyčajne vykonáva pomocou nástroja nazývaného hmotnostný spektrometer. Nie všetky hmotnostné spektrá danej látky sú rovnaké. Môžu závisieť od prevádzkových podmienok prístroja. Napríklad niektoré hmotnostné spektrometre rozkladajú molekuly analytu na mnoho kúskov; iné pozorujú neporušené molekulové hmotnosti s malou fragmentáciou. Hmotnostné spektrum môže predstavovať mnoho rôznych typov informácií založených na type hmotnostného spektrometra a konkrétnom experimente; všetky grafy intenzity vs. hmotnosť za poplatok sa nazývajú „hmotnostné spektrá“. Bežné fragmentačné procesy pre organické molekuly sú McLaffertyho preskupenie a alfa štiepenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrumtranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry#/m…

 

POmer hmotnosti k náboju
Pomer hmotnosti k náboju (m/Q) je fyzikálne množstvo, ktoré sa najčastejšie používa v elektrodynamike nabitých častíc, napr. v elektrónovej optike a iónovej optike. Objavuje sa vo vedeckých oblastiach elektrónovej mikroskopie, katódových trubíc, fyziky akcelerátorov, jadrovej fyziky, Augerovej elektrónovej spektroskopie, kozmológie a hmotnostnej spektrometrie. Dôležitosť pomeru hmotnosti k náboju podľa klasickej elektrodynamiky spočíva v tom, že dve častice s rovnakým pomerom medzi hmotnosťou a nábojom sa pohybujú po rovnakej dráhe vo vákuu, kde sú vystavené rovnakým elektrickým a magnetickým poliam. Jednotky SI sú kg/C. V zriedkavých prípadoch bol Thomson používaný ako jednotka v oblasti hmotnostnej spektrometrie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse-zu-Ladung-Verh…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass-to-charge_ratiotranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass-to-charge_ratio…

 

Hmotnostná spektrometria

 

Izotopový podpis
Izotopový podpis (izotopový odtlačok) je pomer nerádiogénnych „stabilných izotopov“, stabilných rádiogénnych izotopov alebo nestabilných rádioaktívnych izotopov jednotlivých prvkov v skúmanom materiáli. Pomer izotopov vo vzorke materiálu sa meria hmotnostnou spektrometriou izotopového pomeru. Tento proces sa nazýva izotopová analýza.
https://de.wikipedia.org/wiki/Isotopenverh%C3%A4lt…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopic_signaturetranslate

 

Elektronový multiplikátOR
Elektronový multiplikátor je štruktúra vákuovej rúrky, ktorá znásobuje dopady náhodných porúch. V procese nazývanom sekundárne emisie môže jediný elektrón, keď je bombardovaný na sekundárne emisný materiál, vyvolať emisiu zhruba 1 až 3 elektróny. Pokiaľ je medzi touto kovovou doskou a ďalším elektrickým potenciálom aplikovaný elektrický potenciál, emitované elektróny sa urýchlia na ďalšiu kovovú platňu a vyvolajú sekundárne vyžarovanie ešte viac elektrónov. To sa dá opakovať niekoľkokrát, čo má za následok veľkú sprchu elektrónov, ktorá sa zhromažďuje kovovou anódou a všetky boli spustené iba jednou.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4relektro…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_multipliertranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_multiplier#…

 

História hmotnostnej spektrometrie
História hmotnostnej spektrometrie má svoje korene vo fyzikálnych a chemických štúdiách týkajúcich sa podstaty hmoty. Štúdium výbojov plynu v polovici 19. storočia viedlo k objaveniu anódových a katódových lúčov, ktoré sa ukázali ako pozitívne ióny a elektróny. Zlepšené schopnosti pri oddeľovaní týchto pozitívnych iónov umožnili objavenie stabilných izotopov prvkov. Prvý takýto objav bol s prvkom neónu, ktorý sa ukázal hmotnostnou spektrometriou ako najmenej dva stabilné izotopy: 20Ne (neón s 10 protónmi a 10 neutrónmi) a 22Ne (neón s 10 protónmi a 12 neutrónmi). Hmotnostné spektrometre sa použili v projekte v Manhattane na separáciu izotopov uránu potrebných na vytvorenie atómovej bomby.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mass_spec…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mass_spec…

 

ELEktrický výboj v plynoch
Elektrický výboj v plynoch nastáva, keď elektrický prúd preteká plynovým médiom kvôli ionizácii plynu. V závislosti od viacerých faktorov môže výboj vyžarovať viditeľné svetlo. Vlastnosti elektrických výbojov v plynoch sa skúmajú v súvislosti s návrhom svetelných zdrojov a návrhom vysokonapäťového elektrického zariadenia.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasentladungtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_discharge_i…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_discharge_i…

 

Hmotnostná spektrometria

 

Anóda
Anóda je elektróda, cez ktorú preteká konvenčný prúd do polarizovaného elektrického zariadenia. Spoločná mnemotechnická hodnota je ACID pre „anódový prúd do zariadenia“. Smer elektrického prúdu (pozitívneho) elektrického prúdu je opačný k smeru toku elektrónov: (negatívne nabité) elektróny vychádzajú z anódy do vonkajšieho obvodu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/An%C3%B3da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anoda
https://de.wikipedia.org/wiki/Anodetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Anodetranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Anode#/media/File:Zi…

 

KatóDA
Katóda je elektróda, z ktorej konvenčný prúd opúšťa polarizované elektrické zariadenie. (Táto definícia môže byť odvolaná použitím mnemotechnického CCD pre odchýlky prúdu katódy.) Bežný prúd opisuje smer, v ktorom sa pohybujú pozitívne elektronické náboje. Elektróny majú negatívny elektrický náboj, takže pohyb elektrónov je opačný voči elektrickému toku bežného prúdu (v dôsledku toho zmizne prúd mnemotechnickej katódy tiež znamená, že elektróny prúdia do katódy zariadenia).
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%B3da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katoda
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathodetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathodetranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode#/media/File:…

 

Katódové žiarenie – lúč
Katódový lúč prúd elektrónov vychádzajúci z katódy katódovej trubice, ktorý vytvára elektrický prúd, k čomu dôjde, ak sa tlak v uzavretom telesu zníži na hodnotu 1 Pa. Pri interakcii tohto zariadenia s látkami sa energia elektrónov premieňa na nasledujúce formy: mechanickú energiu, energiu elektromagnetického žiarenia, svetelnú energiu a vnútorné energii. Skúmanie katódového žiarenia a experimenty s katódovú trubicou zohrali významnú úlohu pri objave elektrónu a tiež röntgenového žiarenia, ktoré vzniká pri interakcii katódového žiarenia s hmotou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katodov%C3%A9_z%C3%A…
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenstrahltranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_raytranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray#/media/F…

 

ANódové žiarenie – lúč
Anódový lúč (aj pozitívny lúč alebo lúč kanálu) je lúč pozitívnych iónov, ktorý je vytvorený určitými typmi výbojok s plynom. Prvýkrát sa pozorovali v skúmavkách Crookes počas pokusov nemeckého vedca Eugena Goldsteina v roku 1886. Neskoršie práce na anódových lúčoch Wilhelma Wiena a J. J. Thomsona viedli k vývoju hmotnostnej spektrometrie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalstrahlentranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Anode_raytranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Anode_ray#/media/Fil…

 

Hmotnostná spektrometria

 

Spektrograf
Spektrograf je zariadenie, ktoré rozdeľuje svetlo na frekvenčné spektrum a zaznamenáva signál pomocou fotoaparátu.Existuje niekoľko druhov zariadení, ktoré sú označované ako spektrografy, v závislosti na presnom charaktere vlny. Termín bol prvýkrát použitý v júli 1876 Henrym Draperom, ktorý vynašiel prvú verziu tohto zariadenia a ktorý použil na získanie niekoľkých snímok Vegy. Jeden spôsob ako definovať spektrograf je zariadenie, ktoré rozdeľuje svetlo podľa vlnovej dĺžky a zaznamenáva tieto dáta. Spektrograf má zvyčajne multikanálový detektorový systém alebo zobrazovací systém, ktorý detekuje spektrum svetla. Prvé spektrografy používali fotografický papír ako detektor. Hviezdna spektrálna klasifikácia a objavovanie hlavnej sledu, Hubbleov zákon a Hubbleovy sekvencie boli vykonané so spektrografmi, ktoré používali fotografický papier. Rastlinný pigment fytochrom bol objavený pomocou spektrografu, ktorý používal ako detektor živých rastlín. V novšej dobe spektrografy používajú elektronické detektory, ako sú čipy, ktoré môžu byť použité pre viditeľné svetlo a UV žiarenie. Presná voľba detektora závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré sa má zaznamenať.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spektrograf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrograf
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrograftranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrographtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrograph#/media/…

 

Fotografická platŇA
Fotografická platňa alebo nespisovne fotografická doska bola jedna z najskorších foriem fotografického filmu, v ktorej bola svetlocitlivá emulzia strieborných solí aplikovaná na sklenenú dosku. Táto forma fotografickej emulzie sa vytratila zo spotrebiteľského trhu v skorých rokoch 20. storočia, pretože boli uvedené pohodlnejšie a menej krehké filmy. Napriek tomu sa fotografické dosky používali profesionálnou astronomickou komunitou ešte do 90. rokov 20. storočia. Takéto dosky reagujú na približne 2 % svetla, ktoré sa k nim dostane.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografick%C3%A1_pl…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografick%C3%A1_de…
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotoplattetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_platetranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_plate#/…

 

Osciloskop
Osciloskop je elektronický merací prístroj určený na meranie časových priebehov veličín, ktoré sa dajú previesť na elektrické napätie, prípadne na meranie závislosti dvoch takýchto veličín. V technickej praxi je veľmi užitočný a všestranný.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osciloskop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osciloskop
https://de.wikipedia.org/wiki/Oszilloskoptranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscopetranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope#/media/…

 

SEKtorový hmotnostný spektrometer
Sektorový nástroj je všeobecný pojem pre triedu hmotnostného spektrometra, ktorý používa statický elektrický alebo magnetický sektor alebo nejakú kombináciu obidvoch (oddelene vo vesmíre) ako hmotnostného analyzátora. Populárna kombinácia týchto sektorov bola BEB (magnetický-electrický-magnetický). Väčšina moderných sektorových nástrojov sú nástroje s dvojitým zameraním (prvýkrát vyvinuli A. Dempster, K. Bainbridge a J. Mattauch v roku 1936) tým, že sústreďujú iónové lúče tak smerom, ako aj rýchlosťou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sector_mass_spectrom…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Sector_mass_spectrom…

 

Hmotnostný spektrometer

 

Calutron
Calutron je hmotnostný spektrometr pôvodne navrhnutý a používaný na separáciu izotopov uránu. Bol vyvinutý Ernestom Lawrenceom počas projektu Manhattan a bol založený na jeho skoršom vynáleze, cyklotronu. Jej názov pochádza z Kalifornskej univerzity Cyclotron, Inštitúcii Lawrence, Kalifornskej univerzity, kde bola vynájdená. Calutróny sa použili v priemyselnom závode na obohacovanie uránu Y-12 v spoločnosti Clinton Engineer Works v Oak Ridge v štáte Tennessee. Vyrobený obohatený urán sa použil v atómovej bombe Little Boy, ktorá bola 6. augusta 1945 vypálená cez Hirošimu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Calutrontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Calutrontranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Calutron#/media/File…

 

Izotopy uráNU
Urán (92U) je prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny prvok, ktorý nemá stabilné izotopy, ale dva primárne izotopy (urán 238 a urán 235), ktoré majú dlhý polčas rozpadu a nachádzajú sa v značné množstvo v zemskej kôre spolu s produktom rozpadu uránu-234. Štandardná atómová hmotnosť prírodného uránu je 238,02891 (3). Iné izotopy, ako napríklad urán 232, sa vyrábajú v chovateľských reaktoroch.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izotopy_uranu
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_uraniumtranslate

 

Projekt Manhattan
Projekt Manhattan je neskoršia hovorová skratka pre Manhattan Engineering District (MED), čo bol krycí názov pre tajný vojenský vedecký projekt USA, ktorého cieľom bolo vytvorenie atómovej bomby. „Projekt Manhattan“ sa vzťahuje najmä na začiatok projektu, teda obdobie 1942 – 1946. Išlo o dovtedy najdrahší projekt v histórii, celkové náklady dosiahli na tú dobu obrovskú sumu vyše 2 miliardy dolárov.Projekt Manhattan zamestnával celkove 225 000 ľudí. Ďalších 600 tisíc ľudí na ňom pracovalo nepriamo, ale prevažná väčšina personálu ani nevedela, že pracuje na atómovej bombe – na jednej z najdôležitejších vojnových úloh v druhej svetovej vojne.Poznatky získané v Projekte Manhattan boli použité na zostrojenie bômb Little Boy a Fat Man, ktoré boli 6. a 9. augusta 1945 zhodené na japonské mestá Hirošima a Nagasaki.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Projekt_Manhattan
https://de.wikipedia.org/wiki/Manhattan-Projekttranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Projecttranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project#/m…

 

OBOhatený urán
Obohatený urán je urán, v ktorom bol zvýšený podiel izotopu 235U nad jeho prirodzený podiel 0,71%. Mierne obohatený urán s podielom izotopu 235 obvykle 3-5% sa využíva vo väčšine jadrových elektrární (s tlakovými vodnými a varnými reaktormi). Vysoko obohatený urán (nad 85%) má najmä vojenské využitie pre konštrukciu jadrových zbraní. Pri jeho technologicky vysoko náročnej výrobe (obohacovanie uránu) vzniká tiež ochudobnený uran. Oddelenie hlavných izotopov uránu – 238U a 235U je pomerne značne obtiažne. Z hľadiska chemického správania sú oba izotopy prakticky identické a aj ich odlišnosti vo fyzikálnych vlastnostiach sú veľmi malé. Avšak obaja izotopy vykazujú dostatočne odlišné fyzikálne vlastnosti, aby ich modernými technológiami bolo možné oddělit.Je viac technológií separácie izotopov uránu, komerčne sa využíva plynné difúzie a energeticky úspornejšie centrifugácie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obohacen%C3%BD_uran
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochangereichertes_U…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Enriched_uraniumtranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Enriched_uranium#/me…

 

Hmotnostná spektrometria s meraním času preletu

 

Mäkká laserová desorpcia
Mäkká laserová desorpcia je laserová desorpcia veľkých molekúl, ktorá vedie k ionizácii bez fragmentácie. „Mäkká“ v kontexte tvorby iónov znamená tvorbu iónov bez toho, aby sa porušili chemické väzby. „Tvrdá“ ionizácia je tvorba iónov s lámaním väzieb a tvorbou fragmentových iónov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_laser_desorptio…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_laser_desorptio…

 

Zdroj iónOV
Zdrojom iónov je zariadenie, ktoré vytvára atómové a molekulárne ióny. Iónové zdroje sa používajú na vytváranie iónov pre hmotnostné spektrometre, optické emisné spektrometre, urýchľovače častíc, iónové implantáty a iónové motory.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionenquelletranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_sourcetranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_source#/media/Fi…

 

Monoizotopický prvok
Monoizotopický prvok je chemický prvok, ktorý má iba jeden stabilný izotop. Existuje ich celkom 26. Podobným pojmom je mononuklidický prvok, čo je prvok s jediným izotopom s významným výskytom v prírode .Stabilita je u prvkov definovaná experimentálne, existuje viacero stabilných nuklidov s protónovým číslom vyšším ako ~ 40, ktoré by teoreticky mali byť nestabilné, avšak ich premena nebola pozorovaná priamo ani nepriamo (pozorovaním produktov premeny).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monoizotopick%C3%BD_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoisotopic_elementtranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoisotopic_element…

 

NEWtonove pohybové zákony
Newtonove pohybové zákony sú fyzikálne zákony formulované Isaacom Newtonom. Popisujú vzťah medzi pohybom telesa a silami, ktoré na toto teleso pôsobia. Newton zaviedol celkom tri pohybové zákony, ktoré tvoria základ klasickej mechaniky a najmä dynamiky, ktorá skúma príčiny pohybu. Tieto zákony umožňujú určiť, aký bude pohyb telesa v inerciálnej sústave, ak sú známe sily pôsobiace na teleso.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Newtonove_pohybov%C3…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Newtonovy_pohybov%C3…
https://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsche_Gesetzetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_m…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_m…

 

Hmotnostný spektrometer s meraním času preletu

 

Elektrónová ionizácia
Elektrónová ionizácia (EI, predtým známa ako ionizácia nárazom elektrónov a bombardovaním elektrónovou ionizáciou) je ionizačná metóda, pri ktorej energické elektróny interagujú s atómami alebo molekulami pevnej alebo plynnej fázy na výrobu iónov. EI bola jednou z prvých ionizačných techník vyvinutých pre hmotnostnú spektrometriu. Avšak táto metóda je stále populárnou ionizačnou technikou. Táto technika sa považuje za tvrdú (vysokú fragmentáciu) ionizačnú metódu, pretože využíva vysokoenergetické elektróny na výrobu iónov. To vedie k rozsiahlej fragmentácii, ktorá môže byť užitočná pri určovaní štruktúry neznámych zlúčenín. EI je najužitočnejšia pre organické zlúčeniny, ktoré majú molekulovú hmotnosť nižšiu ako 600. Niekoľko ďalších tepelne stabilných a prchavých zlúčenín v pevných, kvapalných a plynných podmienkach sa môže detegovať s použitím tejto techniky, keď sa spojí s rôznymi separačnými metódami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_ionizationtranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_ionization#…

 

Chemická ionizácIA
Chemická ionizácia (CI) je ionizačná technika používaná v hmotnostnej spektrometrii. Chemická ionizácia je proces s nižšou energetickou účinnosťou ako elektrónová ionizácia (EI). Nižšie energetické výnosy sú menšie alebo niekedy bez fragmentácie a zvyčajne jednoduchšie spektrum. Nedostatok fragmentácie obmedzuje množstvo štrukturálnych informácií, ktoré je možné určiť o ionizovaných druhoch. Avšak typická CI spektra má ľahko identifikovateľný protónovaný molekulový vrchol [M + 1] +, ktorý umožňuje stanovenie molekulovej hmotnosti. CI je teda užitočný v prípadoch, keď energia z bombardovacích elektrónov v EI je taká veľká, že vplyv takmer výlučne spôsobuje fragmentáciu a molekulárne ióny nie sú vytvorené v dostatočne veľkých množstvách na vytvorenie identifikovateľného vrcholu molekulárneho iónu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Ionisationtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_ionizationtranslate
OBRÁzky
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Ionisation…

 

Elektrosprejová ionizácia
Elektrosprejová ionizácia (ESI) je technika používaná v hmotnostnej spektrometrii na výrobu iónov pomocou elektrosprejov, v ktorých sa na kvapalinu aplikuje vysoké napätie na vytvorenie aerosólu. Je obzvlášť užitočný pri výrobe iónov z makromolekúl, pretože prekonáva sklon týchto molekúl fragmentovať, keď sú ionizované. ESI sa líši od iných ionizačných procesov pri atmosférickom tlaku (napr. Laserová desorpcia/ionizácia s podporou matrice (MALDI)), pretože môže produkovať viacnásobné nabité ióny, čo účinne rozširuje hmotnostný rozsah analyzátora tak, aby vyhovovalo rádovo veľkým hodnotám kDa-MDa pozorovaným v proteíny a ich pridružené polypeptidové fragmenty.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrospray-Ionisat…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospray_ionizat…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospray_ionizat…

 

LASerová desorpcia / ionizácia s pomocou matrice
V hmotnostnej spektrometrii je laserová desorpcia/ionizácia s pomocou matrice (MALDI) ionizačnou technikou, ktorá využíva matricu absorbujúcu laserovú energiu na vytváranie iónov z veľkých molekúl s minimálnou fragmentáciou. Bola použitá na analýzu biomolekúl (biopolyméry ako DNA, proteíny , peptidy a cukry) a veľké organické molekuly (ako sú polyméry, dendriméry a ďalšie makromolekuly), ktoré majú tendenciu byť krehké a fragmentujú, ak sú ionizované bežnejšími ionizačnými metódami. Má podobnú povahu ako elektrosprayová ionizácia (ESI) v tom, že obe metódy sú pomerne mäkké (nízka fragmentácia) spôsoby získavania iónov veľkých molekúl v plynnej fáze, hoci MALDI typicky produkuje oveľa menej násobne nabitých iónov.
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix-unterst%C3%BC…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix-assisted_lase…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix-assisted_lase…

 

Tandemová hmotnostná spektrometria

 

Rýchle bombardovanie atómov
Rýchle bombardovanie atómov (FAB) je ionizačná technika používaná v hmotnostnej spektrometrii, pri ktorej lúč vysokoenergetických atómov narazí na povrch, aby vytvoril ióny. Bol vyvinutý Michaelom Barberom na univerzite v Manchestri v roku 1980. Keď sa namiesto atómov používa lúč vysokoenergetických iónov (ako v sekundárnej iónovej hmotnostnej spektrometrii), metóda je známa ako kvapalná sekundárna iónová hmotnostná spektrometria (LSIMS). V FAB a LSIMS sa materiál, ktorý sa má analyzovať, zmieša s neprchavým chemickým ochranným prostredím nazývaným matrica a bombarduje sa vo vákuu s vysokým energetickým lúčom (4000 až 10 000 elektrónových vĺn). Atómy sú typicky z inertného plynu, ako je argón alebo xenón. Medzi bežné matrice patrí glycerol, tioglycerol, 3-nitrobenzylalkohol (3-NBA), 18-crown-6 éter, 2-nitrofenyloctyléter, sulfolan, dietanolamín a trietanolamín. Táto technika je podobná sekundárnej iónovej hmotnostnej spektrometrii a hmotnostnej spektrometrii s desorpciou v plazme.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fast_Atom_Bombardmen…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_atom_bombardmen…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_atom_bombardmen…

 

Atmosférická chemická ionizácIA
Chemická ionizácia atmosférického tlaku (APCI) je ionizačná metóda používaná v hmotnostnej spektrometrii, ktorá využíva reakcie v molekule v plynnej fáze pri atmosférickom tlaku (105 Pa), bežne spojenú s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC). APCI je metóda mäkkej ionizácie podobná chemickej ionizácii, kde primárne ióny sú vyrábané rozprašovacím rozprašovaním. Hlavné použitie APCI je pre polárne a relatívne menej polárne tepelne stabilné zlúčeniny s molekulovou hmotnosťou menšou ako 1500 Da. Aplikácia APCI pomocou HPLC získala veľkú popularitu pri detekcii stopových analýz, ako sú steroidy, pesticídy a tiež vo farmakológii metabolitov liečiv.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Ionisation…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric-pressure…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric-pressure…

 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov, anglicky secondary ion mass spectrometry, skrátene SIMS, je technika slúžiaca na analýzu zloženia povrchov pevných látok a tenkých vrstiev pomocou vyprašovania povrchu bombardujícími iónmi a zhromažďovaním (analyzovaním) vyrazených sekundárnych iónov. Sekundárne ióny emitované z povrchu materiálu pomocou „vyprašovacieho“ procesu sa používajú na analýzu chemického zloženia materiálu. Tieto častice však predstavujú len malý zlomok častíc emitovaných zo vzorky. Sekundárne ióny sa meria hmotnostným spektrometrom určujúci prvkové, izotopové, alebo molekulárnej zloženie povrchu. SIMS je jedna z najcitlivejších analýz povrchov, ktorá je schopná detekovať prvky, aj keď sú prítomné rádovo len v nanometrových oblastiach.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnostn%C3%AD_spek…
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rionen-M…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_ion_mass_s…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_ion_mass_s…

 

FOToionizácia
Fotoionizácia je fyzikálny proces, pri ktorom sa vytvára ión z interakcie fotónu s atómom alebo molekulou. Nie každý fotón, ktorý narazí na atóm alebo ión ho bude fotoionizovať. Pravdepodobnosť fotoionizácie súvisí s fotoionizačným prierezom, ktorý závisí od energie fotónu a zváženého cieľa. Pri fotónových energiách pod ionizačným prahom je prierez fotoionizácie blízko nuly. Ale s vývojom impulzných laserov je možné vytvoriť extrémne intenzívne, koherentné svetlo, kde sa môže vyskytnúť multi-fotónová ionizácia. Pri ešte vyšších intenzitách (okolo 1015 – 1016 W / cm2 infračerveného alebo viditeľného svetla) sa pozorovali neperturbatívne javy, ako je napríklad ionizácia potlačenia bariéry a ionizácia rezikovania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoionizationtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoionization#/med…

 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov

 

Tlejúci výboj
Tlejúci výboj je samostatný elektrický výboj za zníženého tlaku.Uskutočňuje sa pomocou výbojovej trubice postupným vyčerpávaním vzduchu. Tým dochádza k poklesu tlaku. Pri poklese tlaku plynu na hodnotu približne 10 kPa sa v trubici objaví úzky vlniaci sa svetelný pruh, pri tlaku 100 Pa pruh vypĺňa celú trubicu a možno pozorovať katódové doutnavé svetlo (modrastá farba) a anódovej svetlo (ružová farba). Dĺžka trubice môže byť ľubovoľná. Závisí však na prevádzkových parametroch (zvyšujúce sa napätie, tlak v trubici). Farba výboja nemusí byť nutne modrastá či ružová. Záleží na druhu plynu, ktorý trubicu vypĺňa. Výboj nemusí horieť nutne v trubici (v tej sa používa napr. na reklamné účely).
https://en.wikipedia.org/wiki/Glow_dischargetranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Glow_discharge#/medi…

 

Desorpcia poĽA
Desorpcia poľa (FD) je metóda tvorby iónov používaná v hmotnostnej spektrometrii (MS), v ktorej je aplikované elektrické pole s vysokým potenciálom na žiarič s ostrým povrchom, ako je žiletka, alebo častejšie vlákno, z ktorého drobné „fúzy“ sa vytvorili. Výsledkom je vysoké elektrické pole, ktoré môže viesť k ionizácii plynných molekúl analytu. Hmotnostné spektrá produkované FD majú malú alebo žiadnu fragmentáciu, pretože FD je metóda jemnej ionizácie. Dominujú ich molekulárne radikálne katióny M +. a menej často protonizované molekuly {\ displaystyle {\ ce {[M} + H] +}}}} {\ displaystyle {\ ce {[M} + H] +}}}. Táto technika bola prvýkrát opísaná Beckey v roku 1969. Je to tiež prvá ionizačná metóda na ionizáciu neprchavých a tepelne labilných zlúčenín. Jedným z hlavných rozdielov FD s inými ionizačnými metódami je to, že nepotrebuje primárny lúč na bombardovanie vzorky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_desorptiontranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Field_desorptio…

 

Termosprej
Termosprej je forma ionizácie atmosferického tlaku v hmotnostnej spektrometrii. Prevádza analýzu iónov z kvapalnej fázy do plynnej fázy. Je zvlášť užitočný pri kvapalinovej chromatografii – hmotnostnej spektrometrii. Termosprej bol pôvodne vyvinutý na spojenie kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS). Termosprej je kontrolované parciálne odparovanie kvapaliny, ktorá preteká cez vyhrievanú kapilárnu trubicu. Rozprašovanie sa uskutočňuje čerpaním kvapalnej vzorky pri stredne vysokom tlaku cez elektricky vyhrievanú kapilárnu trubicu. Keď je pripojený dostatočný výkon k toku prúdu vzorky, vytvorí sa čiastočne odparená zmes pozostávajúca z nejakej frakcie odparovanej vzorky a nejakej zostávajúcej kvapalnej vzorky. Po opustení zahrievanej kapiláry rýchlo expandujúca para vzorky premieňa zostávajúci prúd kvapaliny na aerosól. Takto vyrobená para pôsobí ako rozprašovací „plyn“ a napomáha rozpadu kvapalného prúdu na kvapôčky, a to spôsobom podobným pneumatickej nebulizácii.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermospraytranslate

 

DESorpcia / ionizácia na kremíku
Desorpcia / ionizácia na kremíku (DIOS) je metóda jemnej laserovej desorpcie používaná na vytváranie iónov plynnej fázy pre hmotnostnú spektrometriu. Je to technika bez matrice, pri ktorej sa vzorka nanáša na porézny kremík a desorbuje z povrchu kremíka laserom. DIOS sa môže použiť na analýzu organických molekúl, biomolekúl a peptidov a na zobrazenie buniek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Desorption/ionizatio…translate

 

Hmotnostná spektrometria založená na meraní
rezonančného vlnenia pomocou iónovcyklotróne
a následne pomocou Fouriérovej transformácie

Hmotnostná spektrometria s meraním času preletu
Časová hmotnostná spektrometria (TOFMS) je metóda hmotnostnej spektrometrie, pri ktorej sa pomocou merania času určuje pomer hmotnosť a náboj iónov. Ióny sú urýchlené elektrickým poľom známej sily. Toto zrýchlenie má za následok ión, ktorý má rovnakú kinetickú energiu ako akýkoľvek iný ión, ktorý má rovnaký náboj. Rýchlosť iónov závisí od pomeru hmotnosť k náboju (ťažšie ióny rovnakého náboja dosahujú nižšie rýchlosti, aj keď ióny s vyšším nábojom tiež zvyšujú rýchlosť). Čas, ktorý následne trvá na dosiahnutí detektora v známej vzdialenosti, sa meria. Tento čas bude závisieť od rýchlosti iónu, a preto je mierou jeho pomeru hmotnosť k náboju. Z tohto pomeru a známych experimentálnych parametrov je možné identifikovať ión.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeitmassenspektr…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_mass_…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_mass_…

 

ŠtvorPÓL
Štvorpól je jedna zo sekvencie konfigurácií napríklad elektrického náboja alebo prúdu alebo gravitačnej hmoty, ktorá môže existovať v ideálnej forme, ale zvyčajne je to len časť viacpólovej expanzie zložitejšej štruktúry odrážajúcej rôzne poradie zložitosť.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrupoltranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupoletranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole#/media/Fi…

 

Analyzátor štvorpólovej hmotnosti
Analyzátor kvadrupólovej hmotnosti (QMS) je jeden typ hmotnostného analyzátora používaného v hmotnostnej spektrometrii. Je tiež známy ako prenosový štvorpólový hmotnostný spektrometr, štvorpólový hmotnostný filter alebo štvorpólový hmotnostný spektrometer. Ako to naznačuje názov, pozostáva zo štyroch valcových tyčí, ktoré sú navzájom paralelné. V štvorpólovom hmotnostnom spektrometri je štvorpólom zložka prístroja zodpovedného za filtráciu vzoriek iónov na základe ich pomeru hmotnosti k náboju (m / z). Ióny sú oddelené v štvoroóle na základe stability ich trajektórií v oscilujúcich elektrických poliach, ktoré sú aplikované na tyče.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrupol-Massenspek…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_mass_anal…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_mass_anal…

 

ŠTVorpólový lapač iónov
Štvorpólový lapač iónov je typom zachytávača iónov, ktorý používa dynamické elektrické polia na zachytávanie nabitých častíc. Tiež sa nazývajú lapače rádiovej frekvencie (RF) alebo paľby na počesť Wolfganga Pavla, ktorý vynašiel toto zariadenie a zdieľa Nobelovu cenu za fyziku v roku 1989 za túto prácu. Používa sa ako zložka hmotnostného spektrometra alebo kvantového počítača so zachytenými iónmi.
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Falletranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_ion_traptranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_ion_trap#…

 

Hmotnostný spektrometer založený na urýchľovači

 

Tandemová hmotnostná spektrometria
Tandemová hmotnostná spektrometria, známa tiež ako MS / MS alebo MS2, zahŕňa niekoľko krokov výberu hmotnostnej spektrometrie s určitou formou fragmentácie, ktorá sa vyskytuje medzi jednotlivými fázami. V tandemovom hmotnostnom spektrometri sa v prvom stupni hmotnostnej spektrometrie (MS1) vytvoria ióny v iónovom zdroji a oddelia sa pomerom hmotnosť k náboju. Ióny s určitým pomerom hmoty k náboju (prekurzorové ióny) sa vyberú a fragmentové ióny (ióny produktu) sú vytvorené disociáciou vyvolanou kolíziou, reakciou iónovou molekulou, fotodisociáciou alebo iným procesom. Výsledné ióny sa potom oddelia a detegujú v druhom stupni hmotnostnej spektrometrie (MS2).
https://en.wikipedia.org/wiki/Tandem_mass_spectrom…translate
Obrázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Tandem_mass_spectrom…

 

OrbitrAP
Orbitrap je registrovaná obchodná značka analyzátora hmoty s iónovými odlučovačmi pozostávajúcej z vonkajšej hlave podobnej elektródy a koaxiálnej vnútornej vretenovitej elektródy, ktorá zachytáva ióny v obežnom pohybe okolo vretena. Zobrazený prúd z zachytených iónov je detekovaný a premenený do hmotnostného spektra pomocou Fouriérovej transformácie frekvenčného signálu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbitraptranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbitrap#/media/File…

 

Hmotnostná spektrometria založená na meraní
rezonančného vlnenia pomocou iónov v cyklotróne
a následne pomocou Fouriérovej transformácie
Hmotnostná spektrometria založená na meraní rezonančného vlnenia pomocou iónov v cyklotróne a následne pomocou Fouriérovej transformácie je typ hmotnostného analyzátora (alebo hmotnostného spektrometra) na určenie pomeru hmotnosť-na-náboj (m / z) iónov na základe cyklotrónovej frekvencie iónov v pevnom magnetickom poli. ióny sú zachytené v Penningovej pasci (magnetické pole s elektrickými záchytnými platňami), kde sú excitované (pri ich rezonančných cyklotrónových frekvenciách) na väčší polomer cyklotrónu oscilačným elektrickým poľom kolmým na magnetické pole. Po odstránení excitačného poľa sa ióny otáčajú vo svojej fázovej cytotrónovej frekvencii (ako „paket“ iónov). Tieto ióny indukujú náboj (detegovaný ako obrazový prúd) na pár elektród, keď sa pakty blíži k nim. Výsledný signál sa nazýva voľný indukčný úpadok (FID), prechodný alebo interferogram, ktorý pozostáva z superpozície sínusových vĺn. Užitočný signál sa extrahuje z týchto údajov uskutočnením Fourierovej transformácie za vzniku hmotnostného spektra.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_io…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_io…

 

IÓNová cyklotrónová rezonancia
Iónová cyklotrónová rezonancia je fenomén súvisiaci s pohybom iónov v magnetickom poli. Používa sa na urýchľovanie iónov v cyklotróne a na meranie hmotnosti ionizovaného analytu v hmotnostnej spektrometrii, najmä s hmotnostnými spektrometrom Fourierovej transformačnej iónovej cyklotrónovej rezonancie. Môže sa použiť aj na sledovanie kinetiky chemických reakcií v zriedenej zmesi plynov, za predpokladu, že zahŕňajú nabité druhy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_cyclotron_resona…translate

 

Hmotnostná spektrometria založená na urýchľovači

 

Faradayov pohár
Faradayov pohár je kovový (vodivý) pohár určený na zachytenie nabitých častíc vo vákuu. Výsledný prúd môže byť meraný a použitý na určenie počtu iónov alebo elektrónov zasahujúcich do pohára. Pohár Faraday je pomenovaný podľa Michaela Faradaya, ktorý najprv teoretizoval ióny okolo roku 1830.
https://de.wikipedia.org/wiki/Faraday-Bechertranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cuptranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cup#/media/F…

 

Detektor iónov na fotóNY
Detektor iónov na fotóny (IPD) je komponent používaný na detekciu iónov v hmotnostnej spektrometrii. V detektore ión-fotón je fotonásobičová rúrka potiahnutá vrstvou scintilačnej zlúčeniny, ako je napríklad Rhodamín B alebo Csl. Keď ióny prechádzajú hmotnostným analyzátorom spektrometra, narazia na scintilačné zlúčeniny a spôsobia uvoľnenie fotónov. Tieto fotóny sa potom detegujú pomocou fotonásobovacej trubice. Konverzná dynóda, ako napríklad mikrokanálová platňa, sa môže tiež použiť medzi iónovým lúčom a scintilátorom na zvýšenie signálu. MCP, ak je napadnutý iónom, uvoľní elektróny, ktoré potom narazia na scintilátor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion-to-photon_detect…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion-to-photon_detect…

 

Mikrokanálová platňa
Mikrokanálová platňa (MCP) je rovinná zložka používaná na detekciu jednotlivých častíc (elektróny, ióny a neutróny a nízka intenzita ovplyvňujúca žiarenie (ultrafialové žiarenie a röntgenové lúče), úzko súvisí s multiplikátorom elektrónov, jednotlivé častice alebo fotóny násobením elektrónov sekundárnou emisiou, pretože mikrokanálový detektor dosiek má mnoho oddelených kanálov, ale môže dodatočne poskytnúť priestorové rozlíšenie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrokanalplattetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Microchannel_plate_d…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Microchannel_plate_d…

 

HMotnostná spektrometria založená na urýchľovači
Hmotnostná spektrometria založená na urýchľovači (AMS) sa líši od iných foriem hmotnostnej spektrometrie tým, že pred masovou analýzou urýchľuje ióny na mimoriadne vysoké kinetické energie. Špeciálna sila AMS medzi metódami hmotnostnej spektrometrie je jej schopnosť oddeliť vzácny izotop od bohatej susednej hmoty („citlivosť na hojnosť“, napríklad 14 ° C od 12 ° C). Metóda úplne potláča molekulárne izobary a v mnohých prípadoch môže oddeliť atómové izobary (napríklad 14N od 14C) tiež. To umožňuje detekciu prirodzene sa vyskytujúcich rádioizotopov s dlhou životnosťou, ako sú 10Be, 36Cl, 26Al a 14C. Ich typická izotopová abundancia sa pohybuje od 10-12 do 10-18. AMS môže prekonávať konkurenčnú techniku rozpadu rozpadu pre všetky izotopy, kde polčas rozpadu je dostatočne dlhý.
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleuniger-Massen…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerator_mass_spe…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerator_mass_spe…

 

Hmotnostná spektrometria kombinovaná s plynovou
chromatografiou

 

Hmotnostná spektrometria kombinovaná
s plynovou chromatografiou
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s plynovou chromatografiou (GC-MS) je analytická metóda, ktorá kombinuje vlastnosti plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie na identifikáciu rôznych látok v rámci skúšobnej vzorky. Aplikácie GC-MS zahŕňajú detekciu liekov, vyšetrenie požiaru, analýzu životného prostredia, skúmanie výbušnín a identifikáciu neznámych vzoriek, vrátane vzoriek materiálov získaných z planéty Mars počas misií sond už v sedemdesiatych rokoch. GC-MS sa môže používať aj v letiskovej bezpečnosti na detekciu látok v batožine alebo na človeku. Okrem toho môže identifikovať stopové prvky v materiáloch, o ktorých sa predpokladalo, že sa rozpadli nad rámec identifikácie. Rovnako ako kvapalinová chromatografia – hmotnostná spektrometria, umožňuje analýzu a detekciu aj malého množstva látky.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaschromatographie_m…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_chromatography%E…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_chromatography%E…

 

Hmotnostná spektrometria kombinova
s kvapalinovou chromatografiou
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s kvapalinovou chromatografiou (LC-MS) je technika analytickej chémie, ktorá kombinuje fyzikálne separačné schopnosti kvapalinovej chromatografie (alebo HPLC) s masovou analýzou hmotnostnej spektrometrie (MS). Spojenie chromatografia – MS systémy sú populárne v chemickej analýze, pretože jednotlivé schopnosti každej techniky sú synergicky zosilnené. Zatiaľ čo kvapalinová chromatografia oddeľuje zmesi s viacerými zložkami, hmotnostná spektrometria poskytuje štrukturálnu identitu jednotlivých zložiek s vysokou molekulovou špecifickosťou a detekčnou citlivosťou. Táto tandemová technika sa môže použiť na analýzu biochemických, organických a anorganických zlúčenín, ktoré sa bežne vyskytujú v komplexných vzorkách environmentálneho a biologického pôvodu. LC-MS sa preto môže používať v širokom spektre odvetví vrátane biotechnológie, monitorovania životného prostredia, spracovania potravín a farmaceutického, agrochemického a kozmetického priemyslu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigchromato…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_chromatograph…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_chromatograph…

 

Hmotnostná spektrometria kombinovaná
s kapilárnou elektroforézou
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s kapilárnou elektroforézou (CE-MS) je technika analytickej chémie vytvorená kombináciou kvapalinovej separácie kapilárnej elektroforézy s hmotnostnou spektrometriou. CE-MS kombinuje výhody CE a MS tak, aby poskytovali vysokú separačnú účinnosť a informácie o molekulovej hmotnosti v jednej analýze. Má vysoký rozlíšiteľný výkon a citlivosť, vyžaduje minimálny objem a môže analyzovať pri vysokej rýchlosti. Ióny sú typicky tvorené elektrosprejovou ionizáciou, ale môžu byť tiež tvorené laserovou desorpciou/ionizáciou alebo inými ionizačnými technikami. Aplikuje sa v základnom výskume v oblasti proteomiky a kvantitatívnej analýzy biomolekúl, ako aj v klinickej medicíne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_electropho…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_electropho…

 

HMotnostná spektrometria kombinovaná
s iónovou mobilitnou spektrometriou
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s iónovou mobilitnou spektrometriou (IMS-MS), tiež známa ako separačná hmotnostná spektrometria s ióovou mobilitou, je metóda analytickej chémie, ktorá oddeľuje ióny plynnej fázy na milisekundové časové spektrum pomocou iónovej mobilnej spektrometrie a využíva hmotnostnú spektrometriu na mikrosekundách Časový rozvrh na identifikáciu zložiek vo vzorke.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion-mobility_spectro…translate

 

Hmotnostná spektrometria kombinovaná s iónovou
mobilitnou spektrometriou

 

Hmotnostná spektrometria na základe
pomeru izotopov
Hmotnostná spektrometria na základe pomeru izotopov (IRMS) je špecializácia hmotnostnej spektrometrie, v ktorej sa na meranie relatívnej abundancie izotopov v danej vzorke používajú hmotnostné spektrometre. Táto technika má dve rôzne aplikácie v oblastiach zeme a vied o životnom prostredí. Analýza „stabilných izotopov“ sa zvyčajne týka merania izotopových odchýlok vyplývajúcich z hmotnostnej závislosti izotopovej frakcionácie v prírodných systémoch. Na druhej strane analýza rádiogénnych izotopov zahŕňa meranie množstva produktov rozpadu prirodzenej rádioaktivity a používa sa pri väčšine metód rádiometrického datovania s dlhou životnosťou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotope-ratio_mass_s…translate

 

Hmotnostná spektrometria proteíNOV
Hmotnostná spektrometria proteínov sa týka použitia hmotnostnej spektrometrie na štúdium proteínov. Hmotnostná spektrometria je dôležitou metódou pre presné stanovenie hmotnosti a charakterizáciu proteínov a pre svoje množstvo použití sa vyvinula celá rada metód a nástrojov. Jeho aplikácie zahŕňajú identifikáciu proteínov a ich posttranslačné modifikácie, objasnenie komplexov proteínov, ich podjednotiek a funkčné interakcie, ako aj globálne meranie proteínov v proteomike. Môže sa tiež použiť na lokalizáciu proteínov na rôzne organely a na určenie interakcií medzi rôznymi proteínmi, ako aj s membránovými lipidmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_mass_spectro…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_mass_spectro…

 

Hmotnostná spektrometria s indukčno
viazanou plazmou
Hmotnostná spektrometria s indukčno viazanou plazmou (ICP-MS) je typ hmotnostnej spektrometrie, ktorý je schopný detekovať kovy a niekoľko nekovových kovov v koncentráciách tak nízkych ako jedna časť v roku 1015 (časť na kvadrillion, ppq) na nezasahovanom nízkom pozadí izotopy. To sa dosiahne ionizáciou vzorky s indukčne viazanou plazmou a potom použitím hmotnostného spektrometra na oddelenie a kvantifikáciu týchto iónov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/ICP-MS
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie_…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_…

 

ČAsovo rozlíšená hmotnostná spektrometria
Časovo diferencovaná hmotnostná spektrometria (TRMS) je stratégia analytickej chémie, ktorá využíva platformu hmotnostnej spektrometrie na zhromažďovanie údajov s časovým rozlíšením. Implementácia TRMS sa opiera o schopnosť hmotnostných spektrometrov spracovávať ióny v rámci sekundárnych pracovných cyklov. Často to vyžaduje použitie prispôsobených experimentálnych nastavení. Môžu však normálne obsahovať komerčné hmotnostné spektrometre. Ako koncept v analytickej chémii zahŕňa TRMS inštrumentálny vývoj (napríklad rozhrania, zdroje iónov, hmotnostné analyzátory), metodický vývoj a aplikácie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/ICP-MS
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie_…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-resolved_mass_s…translate

 

Hmotnosný spektrometer zisťujúci hélium
Hmotnosný spektrometer zisťujúci hélium je nástroj, ktorý sa bežne používa na detekciu a lokalizáciu malých netesností. V druhej svetovej vojne bol pôvodne vyvinutý v projekte v Manhattane, aby našiel extrémne malé úniky v procese difúzie plynu zariadení na obohacovanie uránu. Typicky používa vákuovú komoru, v ktorej je umiestnená uzavretá nádoba naplnená héliom. Hélium uniká z nádoby a rýchlosť úniku je detegovaná hmotnostným spektrometrom.
https://en.wikipedia.org/wiki/Helium_mass_spectrom…translate

 

Hmotnostná spektrometria s indukčno viazanou plazmou

 

Hmotnostná spektroskopia mikropoľa vzoriEK
Hmotnostná spektroskopia mikropoľa vzoriek (MAMS); ktorú predstavila skupina Renato Zenobi v roku 2010, je analytickou platformou pre vysoko výkonnú analýzu jednotlivých buniek a iných vzoriek s nízkym objemom hmotnostnou spektrometriou. Mechanizmus operácie zahŕňa bezobslužnú separáciu alebo alikvotáciu bunkových suspenzií alebo iných kvapalných vzoriek do diskrétnych recipientných miest. Účinok alikvotácie sa dosiahne kvôli rozdielom v zmáčavosti lokalít príjemcu a okolitej oblasti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro-arrays_for_mas…translate

 

Sekundárna nano-iónová hmotnostná spektrometria
Sekundárna nano-iónová hmotnostná spektrometria (nanoSIMS alebo nano sekundárna iónová hmotnostná spektrometria) je nanoskopickým hmotnostným spektrometrom s chemickým zobrazovaním s rozlíšením na základe sekundárnej iónovej hmotnostnej spektrometrie. Pracuje na základe koaxiálneho optického dizajnu iontového pištole a sekundárnej extrakcie iónov a na pôvodný magnetický sektorový hmotnostný spektrometer s viacnásobným výberom.
https://de.wikipedia.org/wiki/NanoSIMStranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoscale_secondary_…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoscale_secondary_…

 

VIZualizačná hmotnostná spektrometria
Vizualizačná hmotnostná spektrometria (MSI) (tiež známa ako zobrazovacia hmotnostná spektrometria) je technika používaná v hmotnostnej spektrometrii na vizualizáciu priestorovej distribúcie chemických kompozícií, napr. zlúčeniny, biomarkery, metabolity, peptidy alebo proteíny podľa ich molekulovej hmotnosti. Hoci široko používané tradičné metódy, ako je radiochémia a imunohistochémia, dosahujú rovnaký cieľ ako MSI, sú obmedzené vo svojich schopnostiach analyzovať viacero vzoriek naraz a môže sa ukázať, že chýbajú, ak vedci nemajú predchádzajúce znalosti o skúmaných vzorkách. ] Rozvíjajúce sa technológie v oblasti MSI sú zobrazovanie DESI, zobrazovanie MALDI a zobrazovanie sekundárnej iónovej hmotnostnej spektrometrie (zobrazovanie SIMS).
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry_im…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry_im…

 

Dátové formáty pre hmotnostnú spektrometriu
Dátové formáty pre hmotnostnú spektrometriu je vedecká technika na meranie pomeru hmotností k náboju iónov. Často sa spája s chromatografickými technikami, ako je plynová alebo kvapalinová chromatografia a našla rozsiahlu adopciu v oblastiach analytickej chémie a biochémie, kde môže byť použitá na identifikáciu a charakterizáciu malých molekúl a proteínov (proteomika). Veľký objem údajov vytvorených v typickom experimente hmotnostnej spektrometrie vyžaduje, aby sa počítače používali na ukladanie a spracovanie údajov. V priebehu rokov vyvinuli rôzni výrobcovia hmotnostných spektrometrov rôzne vlastné formáty údajov na spracovanie takýchto údajov, čo sťažuje akademickým vedcom, aby priamo manipulovali s ich údajmi. Na vyriešenie tohto obmedzenia nedávno vyvinul Trans-Proteomic Pipeline v Inštitúte pre systémovú biológiu niekoľko otvorených dátových formátov založených na XML s cieľom uľahčiť manipuláciu s údajmi a inovácie vo verejnom sektore. Tieto formáty údajov sú tu popísané.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry_da…translate

 

Interpretácia hmotnostného spektRA
Interpretácia hmotnostného spektra je metóda použitá na identifikáciu chemického vzorca, charakteristických fragmentov a možných fragmentových iónov z hmotnostných spektier. Hmotnostné spektrá sú grafom relatívnej hojnosti voči pomeru hmotnosť k náboju. Bežne sa používa na identifikáciu organických zlúčenín z elektrónovej ionizačnej hmotnostnej spektrometrie. Organickí chemici získavajú hmotnostné spektrum chemických zlúčenín ako súčasť objasnenia štruktúry a analýza je súčasťou mnohých učebných osnov organickej chémie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectral_interp…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectral_interp…

 

Štvorpólový hmotnostný spektrometer

 

 

WEBové stránky

 

Hmotnostná spektrometria
https://www.britannica.com/science/mass-spectromet…translate
Hmotnostná spektrometria
https://www.thermofisher.com/sk/en/home/life-scien…translate
Hmotnostná spektrometria
https://www.thermofisher.com/sk/en/home/industrial…translate
Hmotnostná spektrometria
https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virt…translate
Hmotnostná spektrometria
https://bitesizebio.com/6016/how-does-mass-spec-wo…translate
Hmotnostná spektrometria
http://www.premierbiosoft.com/tech_notes/mass-spec…translate
Hmotnostná spektrometria
https://www.slideshare.net/solairajananant/mass-sp…  – translate
Hmotnostná spektrometria
http://journals.sagepub.com/home/emsatranslate
Hmotnostná spektrometria
https://sites.google.com/site/utaustinmassspec/translate
Hmotnostný spektrometer
https://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howit…translate
Hmotnostný spektrometer
https://www.khanacademy.org/science/in-in-class-12…translate

 

Spektrografy NASA
 

 

Vid

 

Hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=2oPUyIbPxLo
Hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=J-wao0O0_qM
Hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=gAljYRYLsA0
Hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=NuIH9-6Fm6U
Hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=iQ3tSjoiQJ8
Hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=tOGM2gOHKPc
Hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=EzvQzImBuq8
Hmotnostná spektrometria s meraním času preletu
https://www.youtube.com/watch?v=NyIAPU7usfo
Hmotnostná spektrometria s meraním času preletu
https://www.youtube.com/watch?v=7ITo8u2HQKs
Hmotnostný spektrometer s meraním času preletu
https://www.youtube.com/watch?v=V-B5VIP_AQE
Tandemová hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=Jc1uC6EbMCs
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
https://www.youtube.com/watch?v=ulg-Jtvp3GM
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAUxsEBUnk
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
https://www.youtube.com/watch?v=aRJwxjVEHYw
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
https://www.youtube.com/watch?v=w921vqv51jM
Hmotnostná spektrometria založená na meraní
rezonančného vlnenia pomocou iónov v cyklotróne
a následne pomocou Fouriérovej transformácie
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S3Ws
Hmotnostný spektrometer založený na urýchľovači
https://www.youtube.com/watch?v=0ma-0d4iDVE
Hmotnostná spektrometria založená na urýchľovači
https://www.youtube.com/watch?v=1xg2HCx6LAM
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s plynovou
chromatografiou
https://www.youtube.com/watch?v=bVKASwadjQY
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s plynovou
chromatografiou
https://www.youtube.com/watch?v=gU2st5-T1Go
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s iónovou
mobilitnou spektrometriou
https://www.youtube.com/watch?v=LmDeKZjR7JQ
Hmotnostná spektrometria kombinovaná s iónovou
mobilitnou spektrometriou
https://www.youtube.com/watch?v=RRxW18bFbHo
Hmotnostná spektrometria s indukčno viazanou  plazmou
https://www.youtube.com/watch?v=biE8smiLx-8&t=120s
Hmotnostná spektrometria s indukčno viazanou plazmou
https://www.youtube.com/watch?v=41ArJsLqF5k
Hmotnostná spektrometria s indukčno viazanou plazmou
https://www.youtube.com/watch?v=KGLmorX_8yE&t=295s
Sekundárna iónová hmotnostná spektrometria
https://www.youtube.com/watch?v=ulg-Jtvp3GM&t=192s
Hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=R3ZiusWi9JA
Hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=KGLmorX_8yE&t=51s
Štvorpólový hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=qxPb9vFWdqo
Hmotnostný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=R3ZiusWi9JA&t=185s
Elektrónový multiplikátor
https://www.youtube.com/watch?v=jX6urNlBhk4
Elektrónový multiplikátor
https://www.youtube.com/watch?v=9wAa5ZK94ko
Elektrónový multiplikátor
https://www.youtube.com/watch?v=T40QedTy1h8
Elektronový multiplikátor s konverziou Dynode
https://www.youtube.com/watch?v=mYMHopPjf5M
Spektrografy NASA
https://www.youtube.com/watch?v=fN4H7f-GveY
Spektograf
https://www.youtube.com/watch?v=YZTTmNYr6jA
Trubica s katódovými lúčmi
https://www.youtube.com/watch?v=4QAzu6fe8rE
Trubica s katódovými lúčmi
https://www.youtube.com/watch?v=GzMh4q-2HjM
Anódové lúče
https://www.youtube.com/watch?v=XYAoaUOoAWI
Osciloskop
https://www.youtube.com/watch?v=CzY2abWCVTY
Osciloskop
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4QlfH-oqk
Osciloskop
https://www.youtube.com/watch?v=JqmP_GeLnCE
Izotopy uránu
https://www.youtube.com/watch?v=JcX_o2BEDPM
Newtonove pohybové zákony
https://www.youtube.com/watch?v=mn34mnnDnKU
Newtonove 3 pohybové zákony
https://www.youtube.com/watch?v=aA_mqSzbkM0
Newtonov 1 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=LEHR8YQNm_Q
Newtonov 2 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=ZvPrn3aBQG8
Newtonov 3 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=EgqcGrB3re8
Newtonov 1 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=5oi5j11FkQg
Newtonov 2 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=8YhYqN9BwB4
Newtonov 3 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=TVAxASr0iUY
Newtonov 1 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=CqA2vBZVyEw
Newtonov 2 pohybový zákon
https://www.youtube.com/watch?v=jbPIbRJyvTU
Newtonov 3 pohybový zákon