PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Elektromagnetická SPEKTROSKOPIA
Elektromagnetická spektroskopIA
Elektromagnetická spektroskopia  skúma, ako sa mení u elektromagnetického žiarenia intenzita žiarenia s vlnovou dĺžkou žiarenia (tzv. spektrálne rozdelenie). Zmeny spektrálneho rozdelenia môžu nastať napr pri: priechode prostredím: absorpčné spektrum, odraze na rozhraní dvoch prostredí: reflexné spektrum, vyžarovanie svetla prostredím: luminiscenčné alebo fluorescenčné spektrum. Spektroskopia umožňuje bezkontaktne a nedeštruktívne získavať informácie o danej látke (zloženie, teplota a pod.). Do tejto oblasti spadá rad spektrálnych oblastí a meracích techník.
Druhy elektromagnetickej spektroskopie
1. Ramanova spektroskopia
2. Spektroskopia s Fouriérovou transformáciou
3. Infračervená spektroskopia
4. Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
5. Atómová absorpčná spektrometria
6. Rõntgenová fluorescencia
7. Hmotnostná spektroskopia
8. Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
9. Spektroskopia využívajúca paramagnetické rezonancie

 

1. Ramanova spektroskopia
Ramanova spektroskopia je  spektroskopická metóda  analytickej
chémie patriaca medzi  metódy elektromagnetickej  spektroskopie.
Táto metóda využíva Ramanov jav. Používa sa rozptyl laserového
paprsku. Laserový paprsok môže s môže s elektrónmi interagovať
troma spôsobmi.
ObráZKY

 

2. SPEktroskopia s Fouriérovou transformáciou
Spektroskopia s Fourierovou transformáciou je technika merania, kedy sú zhromažďované
spektrá  na  základe  previazanosti  s radiačným zdrojom, použité v časovej doméne alebo
meraní priestorovej domény oblasti elektromagnetického žiarenia alebo iného typu žiarenia.
Možno   ju    aplikovať    na  rôzne   typy   spektroskopie   vrátane   optickej   spektroskopie,
infračervenej  spektroskopie,   nukleárnej   magnetickej   rezonancie   a   spektroskopickom
zobrazovaní    magnetickej     rezonancie,    hmotnostnej   spektrometrie   a   spektroskopie
využívajúcej elektrónové spinové rezonancie.
OBRázky

 

Elektromagnetické spektrum

 

3. Infračervená spektroskopIA
Infračervená  spektroskopia,  skrátene  IR  spektroskopia,   je   spektroskopická   metóda
analytickej  chémie  patriacia  medzi   metódy  elektromagnetickej   spektroskopie.  Je  to
ako  kvalitatívna  metóda,  ktorá   poskytuje  veľmi   presnú  identifikáciu  izolovanej látky,
tak ju možno využiť aj pre kvantitatívnu analýzu zmesi.
ObrázkY

 

4. Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
Ultrafialová-viditeľná  spektroskopia (UV/VIS spektroskopia) je klasická metóda analytickej
chémie patriacia medzi  elektromagnetické spektroskopické metódy. Je to jedna z bežných
variantov  spektrofotometrie.  V  chémii  sa  používa  pri   meraní  útlmu  intenzity svetla pri
prechode roztokom podľa Lambert-Beerovho zákona,čo pri známom koeficiente absorpcie
meranej látky umožňuje stanoviť jej koncentráciu v roztoku.
oBRÁZKy

 

5. ATÓmová absorpčná spektrometria
Atómová absorpčná spektrometria čiže  atómová absorpčná  spektroskopia (skratka AAS) je
spektrometrická analytická metóda slúžiaca na stanovenie obsahu stopových aj významných
koncentrácií  jednotlivých  prvkov  v analyzovanom roztoku. Metódou možno analyzovať cez
60 prvkov periodickej tabuľky s citlivosťou od stotín do stoviek ppm.
ObráZKY

 

6. Rõntgenová fluorescencia
Röntgenová fluorescencia (skratka XRF z anglického X-ray fluorescencie) je spektroskopická
metóda analytickej chémie patriaca medzi metódy elektromagnetickej spektroskopie. Využíva
sa vo forenznej chémii.K excitácii využíva röntgenové žiarenie.
OBRázky

 

Chandra – röntgenové observatórium 

 

7. Hmotnostná spektroskopIA
Hmotnostná spektrometria (skratka MS z anglického Mass spectrometry) je metóda analytickej
chémie. Hmotnostná spektrometria pracuje s delením podľa pomeru m / Q, kde m je hmotnosť
a Q je náboj fragmentu. Používa sa pre určenie hmotnosti častíc, či stanovenie elementárneho
zloženia vzorky alebo molekuly, a pre objasnenie  chemickej štruktúry  molekúl, ako sú peptidy
a iné chemické zlúčeniny.
Obrázky

 

8. Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
Spektroskopia  nukleárnej  magnetickej  rezonancie   čiže  NMR  spektroskopia  (skratka NMR
pochádza z angl. Nuclear magnetic resonance (Spectroscopy))  je  fyzikálno-chemická metóda
využívajúca   interakcie   atómových   jadier   (s   nenulovým    jadrovým   spinom,  napr.   13C)
s  magnetickým poľom.  Skúma   rozdelenie   energiou   jadrového  spinu  v  magnetickom  poli
a  prechody  medzi   jednotlivými  spinovými  stavmi  vyvolanej  pôsobením  rádiofrekvenčného
žiarenia.
ObrázkY

 

9. SPEktroskopia využívajúca paramagnetické rezonancie
Elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR) alebo elektrónová spinová  rezonancia (ESR) je
spektroskopická  metóda  pre  štúdium  materiálov s  nepárovými  elektrónmi. Základný koncept
elektrónovej   paramagnetickej   rezonancie  (EPR)   je   analogický  s  nukleárnou  magnetickou
rezonanciou (NMR), ale nachádzajú sa tam elektrónové spiny, ktoré  sú  vyvolané  miesto  spinu
atómových jadier. Elektrónová paramagnetická spektroskopia je obzvlášť  užitočná  pre  štúdium
kovových komplexov alebo organické radikály.
oBRÁZKy

 

Spitzer – infračervený teleskop

 

Elektromagnetické žiareNIE
Elektromagnetické žiarenie je priečne postupné vlnenie magnetického a elektrického poľa teda
elektromagnetického poľa. Elektromagnetickým   žiarením   sa  zaoberá  odbor  fyziky  nazvaný
elektrodynamika, čo je podobor elektromagnetizmu.Infračerveným žiarením, viditeľným svetlom
a  ultrafialovým  žiarením  sa  zaoberá  optika.  Elektromagnetické  žiarenie  je  prenos  energie
v podobe elektromagnetického vlnenia.Elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna
je lokálne vzniknutá zmena  elektromagnetického  poľa,  periodický  dej,  pri  ktorom  dochádza
k   priestorovej   a   časovej  zmene   vektora   intenzity   elektrického   poľa  a  súčasne vektora
magnetickej  indukcie.  Elektromagnetické žiarenie zahŕňa  elektromagnetické  spektrum: gama
žiarenie,  röntgenové  žiarenie,   ultrafialové  žiarenie,  viditeľné žiarenie,  infračervené  žiarenie,
mikrovlnné  žiarenie a  rádiové   žiarenie. Šíri  sa  vákuom, priesvitnými a priehľadnými  látkami.
Rýchlosť jeho šírenia vo vákuu, alebo tiež rýchlosť svetla je 299 792, 458 km/s. Táto rýchlosť je
podľa teórie relativity najväčšia možná rýchlosť vo vesmíre.
ObráZKY
Druhy elektromagnetického žiarenia podľa vlnovej dĺžky:
rádiové vlny
dlhé vlny
stredné vlny
krátke vlny
veľmi krátke vlny
ultra krátke vlny
mikrovlnné záření, pod ktoré patría i centimetrové vlny a kratšie
terahertzové žiarenie
infračervené žiarenie
svetlo
ultrafialové žiarenie
röntgenové žiarenie
žiarenie gama

 

Vlnová dĺžka
Vlnová dĺžka (niekedy tiež dĺžka vlny) označuje vzdialenosť dvoch najbližších bodov postupného
periodického vlnenia, ktoré kmitajú vo fáze.
OBRázky

 

ELEktromagnetické spektrum
Elektromagnetické   spektrum    je   rozsah    všetkých   možných   elektromagnetických   žiarení.
Elektromagnetické spektrum alebo len spektrum objektu je rozsah elektromagnetického žiarenia,
ktoré objekt emituje, odráža alebo prepúšťa.
ObrázkY

 

 

Fermi gama teleskop

 

 

Rádiové vlNY
Rádiové vlny (tiež rádiové žiarenie) je časť spektra elektromagnetického žiarenia s vlnovými
dĺžkami od 1  milimetra  až  po  tisíce kilometrov.  Vzniká  okrem iného v obvode striedavého
prúdu, ku ktorému je pripojená anténa. Rýchlosť šírenia rádiových vĺn je v priestore približne
rovná rýchlosti svetla vo vákuu. V prípade iných prostredí závisí na indexe lomu.
oBRÁZKy

 

Mikrovlnné žiarenie
Mikrovlny  sú  elektromagnetické  vlny  s  vlnovou  dĺžkou  od  1  mm  do 1 m, čo zodpovedá
frekvencii 300 MHz (0.3 GHz) až 300  GHz,  sú to pásma Ultra high frequency (UHF), Super
high frequency (SHF) a Extremely  high  frequency (EHF) . Elektromagnetické  vlny o vyššej
frekvencii (teda kratšej vlnovej dĺžke) nazývame   decimilimetrovými  vlnami,  terahertzovým
žiarením alebo tiež T-lúče (T-rays). Vlny dlhšie vlnové dĺžky  sú   ultrakrátke vlny (UKV)/Ultra
high frequency (UHF), rádiové vlny.
ObráZKY

 

INFračervené žiarenie
Infračervené žiarenie (tiež IR, z anglického infrared) je elektromagnetické žiarenie s vlnovou
dĺžkou  väčšou  ako  viditeľné  svetlo,ale menšou ako mikrovlnné žiarenie. Názov značí „pod
červenou“ (z latinčiny infra = „pod“). Infračervené  žiarenie  zaberá  v spektre 3 dekády a má
vlnovú dĺžku medzi 760 nm a 1 mm, resp. energiu fotónov medzi 0,0012 a 1,63 eV.
OBRázky

 

Viditeľné svetlo
Svetlo  je   viditeľná  časť   elektromagnetického  žiarenia,   teda   elektromagnetické  vlnenie
s  vlnovými  dĺžkami z  rozsahu  približne  390-790 nm.   Vlnové   dĺžky   svetla  ležia   medzi
vlnovými    dĺžkami    ultrafialového    žiarenia    a    infračerveného    žiarenia.   V  niektorých
oblastiach  vedy  a techniky  môže   byť   svetlom  chápané   aj   elektromagnetické  žiarenie
širšieho  rozsahu,  zasahujúceho   do  infračervenej   a   ultrafialovej  oblasti.  Svetlo   možno
charakterizovať  pomocou  niekoľkých  hľadísk.  Medzi   najzákladnejšie  patria  fotometrické
charakteristiky (napr. svietivosť či  svetelný  tok),kolorimetrické (frekvenčné  spektrum, farba),
koherencie a  polarizácia. Na  nich  potom závisí   aj  správanie  pri odraze, lomu a priechodu
prostredím a pri skladaní a ohybe svetla).
ObrázkY

 

 

Elektromagnetické žiarenie
Ultrafialové žiarenIE
Ultrafialové (skratka UV, z anglického ultraviolet) žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou
dĺžkou kratšou ako má viditeľné svetlo, a dlhšiou  ako  má  röntgenové  žiarenie.  Pre  človeka  je
neviditeľné,  existujú  však  živočíchy  (vtáky, plazy, niektorý hmyz), ktorí ho dokážu vnímať. Jeho
prirodzeným zdrojom je Slnko.
oBRÁZKy

 

Röntgenové žiarenie
Röntgenové  žiarenie  (starším  názvom  žiarenia X alebo lúče X)  je  forma elektromagnetického
žiarenia s   vlnovými    dĺžkami   10   nanometrov  až   1  pikometer.   Využíva  sa  pri  lekárskych
vyšetreniach   a  v  kryštalografii. Jedná  sa  o  formu ionizujúceho  žiarenia  a ako také môže byť
nebezpečné.
ObráZKY

 

GAma žiarenie
Žiarenie    gama   ( často   napísané   gréckym    písmenom   gama,  γ )   je   vysoko   energetické
elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových a subjadrových dejoch.
Žiarenie   gama   je  často  definované   ako   žiarenie  o energii fotónu nad 10 keV, čo zodpovedá
frekvencii nad 2,42 EHZ či vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm, hoci  do  tohto  spektrálneho   pásma
zasahuje aj veľmi tvrdé röntgenové žiarenie.To súvisí so skutočnosťou,že hranica nie je stanovená
umelo, ale tieto  druhy  žiarenia  sa  rozlišujú podľa svojho zdroja,  pričom  sa  samo  žiarenie  inak
fyzikálne nelíši.Vzhľadom  na  spôsob vzniku však röntgenové žiarenie nemôže mať kratšiu vlnovú
dĺžku než 10 pm.
OBRázky

 

Hubble – teleskop pre ultrafialové pozorovanie a pozorovanie
vo viditeľnom svetle
Hubblov vesmírny ďalekohľad (skratka HST, z angl. Hubble Space Telescope; niekedy sa používa
len skrátený názov Hubble) je  ďalekohľad  na  obežnej dráhe okolo Zeme. Pretože je umiestnený
mimo   zemskej  atmosféry, získava  ostrejšie   obrázky  veľmi  slabých  a  matných  objektov  než
ďalekohľady na zemskom povrchu.  Na obežnú  dráhu  bol  vynesený raketoplánom Discovery pri
misii  STS-31  v  roku 1990.  Pomocou   ďalekohľadu   sa   podarilo  získať   niekoľko  snímok, tzv.
Hubblových  hlbokých  polí (angl. Hubble ultra deep fields),  tých   najvzdialenejších   objektov  vo
vesmíre.
ObrázkY
WEBY

 

Chandra – röntgenové observatóriUM
Röntgenové observatórium Chandra je röntgenový  ďalekohľad,  ktorý pracuje na obežnej dráhe
Zeme. Je pomenovaný prezývkou indického astrofyzika Subrahmanyana Chandrasekhara, ktorý
študoval záverečné štádiá evolúcie hviezd.Observatórium vyniesol  na  obežnú dráhu raketoplán
Columbia  v  roku 1999  a  odvtedy  poskytuje  veľmi   cenné   pozorovania   a  merania.  Úlohou
observatória  je  vytvárať  podrobné  snímky a spektrá už objavených kozmických  röntgenových
zdrojov s vysokou uhlovou aj spektrálnou rozlišovacou schopnosťou.  V zozname objektov, ktoré
pozoruje, nájdeme röntgenové dvojhviezdy, supernovy, zvyšky supernov, pulzary, aktívne galaxie,
medzigalaktickú hmotu a kvazary.
oBRÁZKy
WEBY

 

Spitzer – infračervený teleskop
Spitzerov  vesmírny   ďalekohľad   je   kozmické   observatórium,   štvrté   a  posledné  z  veľkých
observatórií NASA.  Je  určené  na  pozorovanie  objektov  v  infračervenej   oblasti   spektra.  Ide
o najväčší  infračervený  teleskop,  aký  bol kedy vypustený do vesmíru.Urobil  množstvo  objavov,
medzi  ktoré  patrí  napr.  priame  zachytenie  svetla exoplanét  HD 209458b a TrES-1, potvrdenie
teórie, že  Galaxia  Mliečna  cesta je v skutočnosti špirálová galaxia s priečkou, alebo zmapovanie
atmosféry  exoplanéty  HD  189733b.  S   jeho   pomocou   bola  vytvorená   fotografická  mozaika
Mliečnej cesty skladajúca sa z 800 tisíc samostatných snímok.
ObráZKY
WEBY

 

COMptonove gama observatórium
Comptonove  gama  observatórium či  Compton  Gamma  Ray Observatory  bolo observatórium,
ktoré  na  obežnej  dráhe Zeme vo výške 450 kilometrov obstarávalo snímky nejenergetickejších
procesov  vo  vesmíre,  ako sú slnečné erupcie, vzplanutia  gama žiarenia, pulzary, výbuchy nov,
supernov, čierne diery atď.
OBRázky
WEBY

 

Fermi – gama vesmírny teleskop
Kozmické  observatórium  Fermi  Gamma-ray  Space  Telescope je umelá družica Zeme, ktorú
americká  NASA  vypustila  v  roku  2008 a  vybavila   ju  najväčším  detektorom žiarenia gama
(gamateleskop  LAT)  na svete. Objavy:  Nova   V407  Cygni  v  súhvezdí  Labute  ako  doteraz
neznámy  zdroj   žiarenia   gama,  vznik  prúdu   pozitrónov v prudkých   tropických búrkach na
zemeguli,  doteraz  neznáme  galaktickej útvary gama žiarenia nachádzajúce sa v severojužnej
osi stredu našej galaxie s rozmermi 25 000 svetelných rokov.
ObrázkY
WEBY

 

Vid
Čo je to Ramanova spektroskopia?
Ramanova spektroskopia
Ramanova spektroskopia
Spektroskopia s Fouriérovou transformáciou
Úvod do infračervenej spektroskopie
Jednoduché vysvetlenie infračervenej spektroskopie
Infračervená spektroskopia
Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia
Atómová absorpčná spektrometria
Atómová absorpčná spektrometria
Atómová absorpčná spektrometria
Rõntgenová fluorescencia
Rõntgenová fluorescencia
Rõntgenová fluorescencia
Rõntgenová fluorescencia
Hmotnosná spektroskopia
Hmotnosná spektroskopia
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie
Spektroskopia využívajúca paramagnetické rezonancie
Spektroskopia využívajúca paramagnetické rezonancie
Hubble, Compton, Chandra, Spitzer: „4 najväčšie observatóriá“ NASA
Chandra röntgenový teleskop
Hubble vesmírny teleskop
Spitzer vesmírny teleskop
Spitzer vesmírny teleskop
Compton gama teleskop
Fermi gama teleskop
Fermi gama teleskop
Elektromagnetické žiarenie
Elektromagnetické žiarenie a elektromagnetické spektrum
Elektromagnetické spektrum
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny

 

 

Zdroj obrázku
Zdroj textov
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.