PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Čierne DIERY
Čierna diera
Čierna diera alebo gravitačný kolapsar je koncentráciou hmoty so skoro nekonečnou hustotou, jej gravitačná sila zabraňuje úniku akýchkoľvek častíc s výnimkou efektu nazývaného kvantové tunelovanie. Z toho vyplýva, že nič, ani svetlo nemôže uniknúť gravitácii čiernej diery, preto sa nazýva „čierna“. Pojem čierna diera sa stal zaužívaným, aj keď teória nespomína žiadnu „dieru“ v normálnom slova zmysle, ale oblasť vesmíru, z ktorej nič neunikne.
ROTujúca čierna diera
Kerrova čierna diera alebo rotujúca čierna diera je čierna diera, ktorá rotuje. Má ergosféru. Pomenovaná je podľa Roya Kerra, ktorý matematicky popísal jej vlastnosti. Ak pôvodná hviezda pomaly rotovala, pri zmršťovaní sa rotácia postupne zrýchľuje, podobne ako krasokorčuliar pri piruete. Po kolapse hviezdy do čiernej diery, táto môže rotovať až niekoľko tisíckrát za sekundu.
Najväčšie čierne diery vo vesmíre
Supermasívna čierna DIERA
Supermasívna  čierna  diera  je  čierna diera,  ktorej hmotnosť je v rozmedzí
miliónov alebo miliárd hmotností Slnka. Predpokladá  sa,  že  Mliečna cesta
má v galaktickom strede jednu takúto supermasívnu čiernu dieru Sagittarius
A.  Supermasívna čierna diera má niektoré zaujímavé vlastnosti,  ktorými sa
líši od svojej menej hmotnej sesternice:
KVAZAR
Kvazar   je   kozmický  objekt  veľmi   vysokej   hmotnosti,  pravdepodobne
veľmi   vzdialený    a    je   charakterizovaný   silným   gravitačným   poľom,
veľmi  silným červeným posunom  a silným  elektromagnetickým  žiarením  
najmä v  röntgenovej oblasti  spektra. Najbližší kvazar  je od  nás vzdialený
1,5 miliardy svetelných rokov.
Stredne hmotná čierna diera
Stredne hmotná čierna diera je hypotetická trieda čiernej diery s hmotnosťou
v rozmedzí 100 až  jeden milión Sĺnk, podstatne väčšou než hviezdna čierna
diera, ale menšou než supermasívna čierna diera.
SuperMAsívna čierna diera v galaxii Mliečna cesta
Hviezdna čierna diera
Hviezdna  čierna  diera  (alebo hviezdna hmotnosť čiernej diery)  je  čierna
diera, ktorá  vznikne  gravitačným  kolapsom  veľmi  hmotnej  hviezdy. Má
hmotnosť v rozmedzí od 3 až  niekoľkých desiatok  Sĺnk. Tento  proces je
pozorovaný  ako  explózia  supernovy,  alebo  ako  gama   žiarenie.  Tieto
čierne diery sú  tiež označované ako kolapsary.
Mikro čierna diera
Mikro  čierne diery,  nazývané  aj kvantové mechanické  čierne diery alebo
mini  čierne diery  sú  hypotetické  malé  čierne diery, pre  ktoré  kvantové
mechanické  efekty hrajú  dôležitú  úlohu. Je  možné,  že takéto  kvantové
primordiálne  čierne  diery  boli vytvorené  v  prostredí  s  vysokou hustotou
v  ranom  vesmíre (alebo veľkom tresku), prípadne prostredníctvom ďalších
fázových prechodov.
Zrodenie čiernej diery (Hypernovy, gamazáblesk)
Extrémna čierna DIERA
V teoretickej fyzike sa ako extrémna černá diera označuje taká černá diera,
ktorá má pri danej hmotnosti najväčšiu možnú hodnotu elektrického náboja
či momentu hybnosti, pre ktorú ešte  existuje horizont udalostí. Pri ďalšom
zvyšovaní náboja alebo momentu hybnosti horizont udalostí mizne a vzniká
tzv.  nahá  singularita. Vo  fyzikálnej  komunite  prevažuje  názor,  že  nahé
singularity v prírode neexistujú (hypotéza kozmickej cenzúry).
SCHWARZschildova metrika (čierna diera)
Schwarzschildova metrika je najvšeobecnejšie statické, sféricky symetrické,
vákuové  riešenie  Einsteinových  rovníc gravitácie  bez  elektrického náboja.
Schwarzschildova metrika teda opisuje včasopriestor generovaný statickým
(nerotujúcim)   guľovým   telesom.   Geometria   časopriestoru    je   potom
označovaná ako Schwarzschildova.
Čierna diera prichytená pri skrmovaní hviezdy
Nabitá čierna diera
Nabitá čierna diera je čierna diera, ktorá má elektrický náboj. Nabitá čierna
diera  je  jedným  zo  štyroch možných typov  čiernych dier, ktoré by mohli
existovať v teórii gravitácie takzvanej všeobecnej teórii relativity.
VIRTUÁLNA čierna diera
V kvantovej gravitácii, virtuálna čierna diera je  čierna diera, ktorá existuje
dočasne v dôsledku kvantovej fluktuácie v časopriestore.
GRB 090423: pravdepodobne zrodenie čiernej diery
Červia diera
Červia  diera  je  hypotetický  fyzikálny  objekt  umožnený  schopnosťou
priestoročasu  vytvoriť  skratku  cez  priestor a  čas. Červia  diera  nemá
súvislosť s čiernou dierou.
KVAZARová čierna diera
Biela DIERA
Biela diera je hypotetické kozmické teleso, ktoré bolo pôvodne pod svojím
gravitačným   polomerom  (pod   horizontom   udalostí),   ale  explozívnym
procesom  rozširovania s  dostatočnou  energiou (procesom opačným ako
gravitačný kolaps) dostalo  sa  nad  gravitačný  polomer, a  zrazu sa stalo
viditeľným  pre  pozorovateľa v  okolitom  priestore.  Biela diera sa odlišuje
od čiernej diery tým, že  sa nachádza  pod svojím gravitačným polomerom
na  začiatku  explozívneho  procesu, kým čierna  diera  je v ňom na  konci
gravitačného kolapsu.
Gravahviezda
Gravahviezda   (angl.   gravastar)   je   hypotetický   astronomický   objekt,
predpovedaný   astrofyzikálnou   teóriou,   navrhnutou   Pawlom  Mazurom
a Emilom Mottolom. Táto teória  by  mohla  nahradiť  teóriu  čiernych  dier.
Teória gravahviezd predpokladá,  že namiesto toho,  aby sa hviezda zrútila
do jediného  priestorového  bodu  s  nekonečnou hustotou,  prejde priestor
ako     taký     fázovým    prechodom,   zabraňujúcim   ďalšiemu   zrúteniu
a  transformuje  sa  do  podoby  sférického  prázdna  obklopeného určitým
druhom extrémne hustej hmoty.
Čierna diera ZNIČÍ hviezdu
Gravitačná singularita v strede diery
Gravitačná  singularita  sa  vyskytuje, keď  astrofyzický model,  spravidla
založený  na  všeobecnej  teórii  relativity,  predpokladá  bod  nekonečnej
zakrivenosti  časopriestoru. Tento  pojem je  úzko spätý s matematickým
významom    pojmu   „singularita“:   gravitačná   singularita  sa   vyskytne,
ak  z  rovníc dostaneme  matematickú  singularitu.  Kozmologický model
vesmíru,  zahŕňajúci Veľký  tresk,   obsahuje   gravitačnú   singularitu  na
začiatku  času  (t=0). V „singularite  Veľkého tresku“  model  predpovedá,
že  hustota vesmíru a  zakrivenie časopriestoru sú paradoxne nekonečné.
Avšak,  základný  model  Veľkého  tresku   neobsahuje  kvantové  efekty,
takže sú  jeho  predpovede  platné  až  od  chvíle  krátko  po  navrhovanej
singularite.
ŠPAGETIzácia v čiernej diere
Špagetizácia  je  neodborné  označenie  pre  silné  natiahnutie  telesa pri
vystavení  silnej gravitačnej sile,  najmä  pri páde do  čiernej diery. Termín
nepriamo  vymyslel  Stephen  William  Hawking,  keď  predmet  padajúci
do čiernej diery prirovnal k špagete.
Zrodenie čiernej diery
Informačný paradox čiernych dier
Informačný  paradox   čiernych  dier  je  výsledkom kombinácie kvantovej
mechaniky    a    všeobecnej     relativity.    Predpokladom    paradoxu  je,
že  fyzická  informácia  môže  zaniknúť  v čiernej diere,  čo  by  umožnilo
rozličným  fyzikálnym   stavom,  aby  sa  vyvinuli  do   úplne  identického
stavu.   Tento   predpoklad   je   diskutabilný,   pretože   porušuje   bežne
uznávaný vedecký predpoklad, že z úplnej informácie opisujúcej fyzikálny
systém v jednom bode času by sa mal dať určiť jeho stav v každom inom
bode času.
Zvuky čiernej diery
Hawkingovo ŽIARenie
Hawkingovo žiarenie  je  tepelné žiarenie čiernych dier,  prvýkrát opísané
slávnym britským fyzikom Stephenom Hawkingom.
Astrofyzika
Prinášam Vám sem nájdené údaje o čiernych dierach:
Čierne  diery  hviezdnej  hmotnosti  majú  hmotnosť  typickej  hviezdy  (4–15
hmotností Slnka).
Supermasívne čierne diery majú hmotnosť asi 1% hmotnosti typickej galaxie.
Kandidáti   na  masívnejšie  čierne  diery  boli   najprv   poskytnutí  aktívnymi
galaktickými jadrami a kvazarmi, objavenými rádioastronómami v  60. rokoch
20. storočia.Výkonná premena hmoty na energiu trením v akréčnych diskoch
okolo  čiernych  dier  je  zrejme  jediným  vysvetlením pre výdatné  množstvá
energie  generovanej  týmito objektami. V  skutočnosti  uvedenie  tejto teórie
v  70.  rokoch  odstránilo  hlavnú   námietku  pre  domnienku, že  kvazary sú
vzdialenými  galaxiami  —  totiž,  že žiadny fyzikálny mechanizmus nemôže
generovať  také  množstvo energie.
V   júli   2004   astronómovia   objavili   obrovskú   čiernu  dieru  Q0906+6930,
v strede vzdialenej galaxie v súhvezdí Veľká medvedica (Ursa Major).
 Zdroj: Wikipédia
Najbližší kandidáti na čiernu dieru
Meno
(v M☉)
Hmotnosť
(v M☉)
Hmotnosť partnera
(v M☉)
Obežná perióda
(dní)
Vzdialenosť od Zeme
(svetelné roky)
A0620-00 9−13 2,6−2,8 0,33 ~3500
GRO J1655-40 6−6,5 2,6−2,8 2,8 5000−10000
XTE J1118+480 6,4−7,2 6−6,5 0,17 6200
Cyg X-1 7−13 25 5,6 6000−8000
GRO J0422+32 3−5 1,1 0,21 ~8500
GS 2000+25 7−8 4,9−5,1 0,35 ~8800
V404 Cyg 10−14 6,0 6,5 ~10000
GX 339-4 5−6 1,75 ~15000
GRS 1124-683 6,5−8,2 0,43 ~17000
XTE J1550-564 10−11 6,0−7,5 1,5 ~17000
XTE J1819-254 10−18 ~3 2,8 < 25000
4U 1543-475 8−10 0,25 1,1 ~24000
Sgr A* 3,7 Mil. ~25000

Zdroj: Wikipédia

 Čierne diery – nové objavy masívnych monštier
Gravitačné priepasti, ktoré sú pozostatkami po smrti
SUPERhmotných hviezd
Vnútorná ŠTRUKTÚRA čiernej diery
Čierne diery
Čierne diery: fakty, teórie a definície
Čierne diery: Ohýbanie času a PRIESTORU
Ako vznikajú čierne diery
Čierne diery
Pôvod a evolúcia čiernych dier
ŽIARenie čiernej diery ženie prach smerom von
Ako fungujú čierne diery
Cesta do ČIERnej diery
Vesmírna čierna diera zvnútra!
Čierna diera trhá záhadný oblak
Obrovský výbuch hviezdnej čiernej diery
10 NEUVERiteľných faktov o čiernych dierach
Čierna diera s rýchlosťou svetla!
Astronómov šokovala OBRIA čierna diera!
Hustota čiernej diery
Čierne diery NEPOHLCUJÚ tmavú hmotu, tvrdia vedci
Zoznam čiernych dier
AKO fungujú čierne diery
Hubbleův dalekohled natočil film o supermasivní
černé díře
Nejhmotnější černá díra ve vesmírném SOUSEDSTVÍ
Ako funguje vesmír: Čierne diery
Zběsile rotující černá díra
Rekordmanka mezi černými dírami – nejvzdálenější
černá díra
Těžká černá díra
NAZRETIE do simulovanej hviezdnej hmoty čiernej
diery
Černé díry malé i velké
Černá díra snědla hvězdu
Ako vybuchujú čierne diery
Černá díra v kulové hvězdokupě
ROTují černé díry rychlostí světla?
Spící obři z eliptických GALAXIÍ
Černá díra vyhozená z mateřské galaxie
Ako POZORovať supermasívnu čiernu dieru
Obří černá díra zvážena
Mikrokvazar – aktivní černá MINIdíra
Zrodenie čiernej diery
Navzájom si blízke čierne diery v jadre vzdialeného
KVAZARU
Černá díra v laboratoři aneb umělý horizont událostí
Animácia rotácie ČIERNEJ diery od NASA
Černá díra jako kaleidoskop barev
Maličké černé díry – kosmický prak?
VĚDCI objevili příčinu světla u černé díry
Černé díry ve SPIrále smrti
Nový pohled na černou díru ve středu Galaxie
Obrázky od NASA odhaľujú SMRTiacu čiernu dieru
Čierne diery – GALÉRIE
Ako čierna diera pohltila hviezdu
Čierna diera
Rotujúca čierna diera
SUPERMASÍVNA čierna diera
Stredne hmotná čierna diera
Pozitívna stránka čiernych dier
Hviezdna čierna diera
Mikro čierna diera
SCHWARZ schildova čierna diera
Kerrova čierna diera
Biela diera
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:
Zdroj textov:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.