PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Osobnosti astronómie a ASTROFYZIKY II.
VIDEO: Top 10 najvýznamnejších astronómov

 

Ostatní: 

Annie Jump Cannon (1863-1941)
Klasifikovala spektrá mnohých tisícov hviezd; publikovala katalógy premenných
hviezd (vrátane 300, ktoré objavila).
WEBové stránky
ObráZKY
Videá
Maximilian Wolf (1863-1932)
Objavil stovky asteroidov s použitím fotografovania.
WebOVÉ stránky
OBRázky
George Ellery Hale (1868-1938)
Uskutočnil prevrat spektrálneho pozorovania vynájdením a použitím spektroheliografu;
objavil  magnetické  polia v  slnečných   škvrnách;  prvý  astronóm,  ktorý bol oficiálne
nazvaný  astrofyzikom;  založil   observatória  Yerkes,  Mount  Wilson  a  Palomar.
WEBové stránky
oBRÁZKy
Objavila vzťah periódy a svietivosti premenných hviezd Cefeíd.
WEBové stránky
ObrázkY
Videá
Willem de Sitter (1872-1934)
Študoval astronomické dôsledky Einsteinovej teórie všeobecnej relativity; odvodil,
že takmer prázdny vesmír by mal expandovať.
WEBové stránky
oBRÁZKy
Ejnar Hertzsprung (1873-1967)
Vynašiel farebný veľkostný diagram; štúdiom hviezdokôp, nezávisle na sebe objavil
vzťah medzi absolútnou hviezdnou veľkosťou a spektrálnymi typmi hviezd; grafické
znázornenie   tohto   vzťahu   sa   teraz  nazýva  Hertzsprungov-Russellov  diagram
(alebo H-R diagram)  vymedzil   vzdialenosť   k   Malému  Magellanovmu   mračnu.
WEBové stránky
ObráZKY
Videá
Karl Schwarzchild (1873-1916)
Ako prvý dal presné riešenie Einsteinových rovníc všeobecnej teórie relativity, pochopil
geometriu  priestoru  v  blízkosti  ťažiska nejakého bodu; urobil  prvú štúdiu o čiernych
dierach.
WebOVÉ stránky
OBRázky
Kiyotsugu Hirayama (1874-1943)
Objavil existenciu skupiny asteroidov s podobnými orbitálnymi elementami. Predpokladal,
že   asteroidy   v   týchto   rodinách  (teraz Hiraymove rodiny)   fyzicky   spolu   súviseli.
WEBové stránky
Ako prvý zmeral radiálnu rýchlosť galaxie Andromeda.
WEBové stránky
ObrázkY
Walter Sydney Adams (1876-1956)
Identifikoval Sirius B ako prvého známeho bieleho trpaslíka.
WEBové stránky
ObráZKY
Použil fotografické metódy na meranie hviezdnej paralaxy, čo viedlo k objavu vzťahu
medzi  absolútnou  hviezdnou   veľkosťou   a  spektrálnymi  typmi   hviezd;  grafické
znázornenie   tohoto  vzťahu   sa   teraz   nazýva  Hertzsprungov-Russellov  diagram
(alebo H-R diagram).
WebOVÉ stránky
OBRázky
 
Bernhard Schmidt (1879-1935)
Vynašiel a skonštruoval prvý Schmidtov zrkadlový ďalekohľad, s použitím korekčnej
dosky vymyslel ako odstrániť vady obrazu.
WEBové stránky
ObrázkY
Ako prvý potvrdil Einsteinovu predpoveď, že svetlo sa bude ohýbať v blízkosti hviezdy;
objavil vzťah hmotnosti a svietivosti hviezd; teoreticky vysvetlil  pulzáciu  premenných
hviezd Cefeíd.
WEBové stránky
oBRÁZKy
Videá
Harlow Shapley (1885-1972)
Objavil veľkosť našej galaxie a smer jeho stredu tým, že študoval distribúciu guľových
hviezdokôp; určil dráhy mnohých zákrytových dvojhviezd.
WEBové stránky
ObráZKY
Edwin Hubble (1889-1953)
Ako prvý zmeral vzdialenosť k hmlovine Andromeda, ktorú ustanovil ako samostatnú
galaxiu;  neskôr  zmeral  vzdialeností  k iným galaxiám a zistil, že ustupujú v mierke
úmernej ich vzdialenostiam (Hubblov zákon).
WebOVÉ stránky
OBRázky
Videá
Walter Baade  (1893-1960)
Objavil asteroidy Hidalgo a Ikarus; vymedzil dve rôzne hviezdne triedy: mladšie
a teplejšie „Populácia I“ a staršie a chladnejšie „Populácia II“.
WEBové stránky
oBRÁZKy
Pokročil v myšlienke, že vesmír vznikol ako malé, husté „kozmického vajce“, ktoré
explodovalo a nastavilo jeho expanziu do pohybu.
WEBové stránky
ObrázkY
Videá
Rudolph Minkowski (1895-1976)
Rozdelil supernovy do typu I a II; opticky identifikoval mnoho skorých rádiových
zdrojov.
WEBové stránky
ObráZKY
Vynašiel koronograf.
WebOVÉ stránky
OBRázky

 

Otto Struve (1897-1963)
Urobil podrobnú štúdiu spektroskopických blízkych dvojhviezd; objavil medzihviezdnu
hmotu (H II oblasť).
WEBové stránky
oBRÁZKy
Videá

 

Fritz Zwicky (1898-1974)
Pozoroval chvost kopy  galaxií a zistil, že väčšina zhluku musí byť „temná hmota“;
navrhol  existenciu   a  potom   pozoroval  trpasličie  galaxie;  navrhol  existenciu
supernov  (termín,  ktorý  razil)  a  ich  kolaps  by   mohol  viesť  k   neutrónovým
hviezdam;  predvídal  objavenie  kvazarov tým, že navrhol, že kompaktné  modré
galaxie by mohli byť zamenené za hviezdy,predvídal, že temná  hmota by mohla
byť študovaná pozorovaním galaxií, ktoré sa chovali ako gravitačné šošovky).
WEBové stránky
ObrázkY
Videá
Jan Hendrik Oort (1900-1992)
Vypočítal vzdialenosť do centra galaxie; stanovil dobu za ktorú Slnko dokončí jednu
obežnú dráhu Mliečnej dráhy; vypočítal hmotnosť Mliečnej dráhy; navrhol existenciu
obrovského sférického oblaku ľadových komét (Oortov oblak),ktoré zostali po vzniku
slnečnej sústavy.
WEBové stránky
ObráZKY
Zistila, že hviezdy  sú  zložené prevažne z vodíka s héliom, druhým najhojnejším
prvkom.
WebOVÉ stránky
OBRázky
Videá
George Gamow (1904-1968)
Ako prvý navrhol fúziu vodíka ako zdroja solárnej energie.
WEBOVé stránky
ObráZKY
Videá

 

Karl Guthe Jansky (1905-1950)
Objavil rádiové vlny z vesmíru, čím sa stal priekopníkom rádioastronómie.
WebOVÉ stránky
OBRázky
Videá
Gerard Peter Kuiper (1905-1973)
Objavil Mirandu, piaty mesiac Uránu; objavil Nereidu,  druhý mesiac Neptúna; objavil
atmosféru  Titanu,  Saturnov  najväčší  mesiac;  jeho  spektroskopické  štúdie  Uránu
a Neptúnu viedli k objavu kométy ako trosky-nečistoty na okraji slnečnej sústavy,ktorý
sa teraz nazýva „Kuiperov pás“.
WEBové stránky
oBRÁZKy
Priekopník röntgenovej astronómie a vesmírnej plazmovej fyziky; podieľal sa na objave
prvého známeho zdroja  röntgenového  žiarenia  mimo slnečnej sústavy (Škorpión X-1).
WEBové stránky
ObrázkY
Bart Jan Bok (1906-1983)
Navrhol, že malé temné hmloviny, mraky medzihviezdneho plynu (teraz nazvané Bokove
globuly) sa rúcajú za vzniku nových hviezd.
WEBové stánky
ObráZKY

 

Clyde Tombaugh (1906-1997)
Objavil planétu Pluto.
WebOVÉ stránky
OBRázky
Videá
Fred Whipple (1906-2004)
Navrhol „špinavú snehovú guľu“ ako model kometárnej štruktúry.
WEBové stránky
ObrázkY
Videá
Viktor Ambartsumian (1908-1996)
Jeden zo zakladateľov teoretickej astrofyziky; ako prvý navrhol, že hviezdy typu T Tauri
sú veľmi mladé a že v okolí hviezdnych asociácií expandujú.
WEBové stránky
OBRÁZKy
Videá
Grote Reber (1911-2002)
Postavil prvý rádioteleskop (parabolický reflektor, ktorý mal 9,45 m v priemere), čím
sa stal prvým rádioastronómom.
WEBové stránky
ObráZKY
Videá

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.