PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: GALAXIE
Galaxia
Galaxia je hviezdna sústava zložená z hviezd, hmlovín, hviezdokôp, medzihviezdnej hmoty a tmavej hmoty. Hviezdy sa takmer vždy nachádzajú v skupinách, nazývaných galaxie, spolu s plynmi, medzihviezdnym prachom a „tmavou hmotou“; asi 10 – 20 % hmotnosti galaxie tvoria hviezdy, plyny a prach. Galaxie držia pokope pôsobením gravitačnej príťažlivosti a jednotlivé galaktické zložky obiehajú spoločný stred. Existuje niekoľko dôkazov, že vo väčšine galaxií sa nachádzajú superhmotné čierne diery. Galaxie vznikajú z protogalaxií.
GALAXIA MLIEČNA CESTA
Galaxia Mliečna cesta je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Je to špirálová galaxia s priečkou, ktorá je časťou miestnej skupiny galaxií. Patrí medzi miliardy galaxií v našom pozorovateľnom vesmíre.
Eliptická galaxia
Eliptická galaxia je typ galaxie podľa Hubbleovej klasifikácie galaxií. Galaxie patriace do tejto skupiny sú hviezdne systémy, kde hviezdy sú symetricky rozložené a ich hustota rovnomerne ubúda od stredu k okraju. Hviezdy v eliptických galaxiách patria do skupiny starších hviezd (červení obri a nadobri), ktoré už pohltili všetok okolitý medzihviezdny prach a plyn a preto v eliptických galaxiách nemôžu vznikať nové hviezdy. Vďaka tomu sa okrajové časti eliptických galaxií stávajú čiastočne priehľadné a v niektorých prípadoch možno pozorovať objekty v ich pozadí.
Špirálová galaxia
Špirálová galaxia je typ galaxie podľa Hubbleovej klasifikácie galaxií. Takéto galaxie môžu dosahovať veľkosť od 30 000 až do 200 000 svetelných rokov. Množstvo ich členov sa potom pohybuje rádovo okolo miliárd až po stámiliardy. Pre špirálové galaxie je typická stredová oblasť guľového tvaru, z ktorej vychádzajú jednotlivé ramená. Stredová oblasť obsahuje staršie hviezdy, predovšetkým červených obrov, nadoborov, podobne ako u galaxií eliptických. Špirálové ramená naopak obsahujú mladé hviezdy, vznikajúce, množstvo medzihviezdnych mračien, plynu, otvorených hviezdokôp a hmlovín.
Galaxia Mliečna cesta – animácia
Špirálová galaxia s priečkou
Špirálová  galaxia  s  priečkou je špirálová galaxia,  ktorej špirálové ramená
vychádzajú nie z jadra galaxie, ale až z koncov tzv. priečky, v ktorej strede
je jadro galaxie. Galaktická priečka je pritom približne obdĺžnikovité pásmo
jasných hviezd. Z priečky vzchádza jedno alebo  viacero  ramien. Špirálové
galaxie s priečkou patria do jednej zo  štyroch  tried  Hubblovej klasifikácie
galaxií.
Zrazí sa Galaxia Mliečna cesta s Galaxiou Andromeda?
Šošovková galaxia
Šošovková  galaxia   je  prechodný  typ  galaxie  medzi  eliptickou  galaxiou
a špirálovitou  galaxiou  v Hubblovej schéme. Má  tvar  šošovky  s  vypuklým
jadrom a tenším diskom, ale v jej disku chýbajú náznaky špirálovej štruktúry.
Šošovkové  galaxie  patria  medzi  diskové  galaxie  (podobne  ako  špirálové
galaxie),  ktoré  už  využili  alebo  stratili  väčšinu zo  svojej  medzihviezdnej
hmoty,  tým   pádom   majú  veľmi   malý   počet   novovznikajúcich   hviezd.
Pozostávajú  väčšinou  zo starých  hviezd  (podobne  ako  eliptické  galaxie).
Prach sa vo väčšine šošovkových galaxií nachádza v blízkosti jadra a sleduje
svetelnú stopu  galaktického jadra.  Kvôli ich  špirálovitým  ramenám a ak sú
natočené tvárou, je ich niekedy ťažké rozoznať od eliptických galaxií.
Nepravidelná galaxia
Nepravidelná galaxia je galaxia, ktorá nevyhovuje žiadnemu typu Hubblovej
klasifikácie galaxií, nepodobá sa ani špirálovej galaxii, ani eliptickej galaxii.
Tvar týchto galaxií je rôzny,  často chaotický,  chýba im jadro a špirálovitá
štruktúra ramien.  Väčšina  týchto  galaxií  boli  kedysi  špirálovými  alebo
eliptickými  galaxiami,  ktoré  sa  vďaka  gravitačným  silám  zdeformovali.
Nepravidelné galaxie obsahujú veľké množstvo plynu a prachu.
Hviezdotvorná galaxia – anicia
Trpasličia galaxia
Trpasličia galaxia je malá galaxia zložená z niekoľkých miliárd hviezd, čo
je malý počet v porovnaní s Mliečnou cestou, ktorá obsahuje 200  až  400
miliárd  hviezd.  Medzi  trpasličie  galaxie  sa  niekedy  zaraďuje aj Veľký
Magellanov mrak, obsahujúci  vyše  30  miliárd  hviezd,  zatiaľ  čo  iní  ho
pokladajú za normálnu galaxiu, ktorá obieha okolo tej našej.
SATELITNÁ galaxia
Satelitná galaxia je galaxia, ktorá obieha väčšiu galaxiu vďaka gravitačnej
príťažlivosti.  Aj napriek tomu  je  tento  typ  galaxie  tvorený  množstvom
objektom (hviezdy, planéty, hmloviny), ktoré  nie  sú  navzájom prepojené.
Galaxia  má  svoje  ťažisko,  ktoré  reprezentuje  vážený  priemer  (podľa
hmotnosti) z pozície každého jednotlivého objektu. Tento  systém  sa  dá
prirovnať k telesám, ktoré sa skladajú z jednotlivých atómov, a majú svoje
ťažisko.
NajvzdiaLEnejšie galaxie vo vesmíre
Interagujúca galaxia
Interagujúce galaxie sú tesné páry alebo skupiny galaxií, ktoré vzájomným
pôsobením zapríčiňujú deformitu svojho tvaru a štruktúry.
Špirálová galaxia – anicia
Hubblova schéma
Hubblova  schéma  alebo  Hubblova  klasifikácia  galaxií  rozdeľuje galaxie
podľa ich tvaru.
Zoznam GALAXIÍ
Zoznam najbližších galaxií
Simulácia kolidujúcej galaxie Auriga Wheel
GALAXIA
Galaxie
Vyššia štruktúra galaxií
Vznik špirálových galaxií
Galaxie
GALAXIE
Měnící se tvář naší galaxie
Vývoj Galaxie Mliečna cesta
Nový pohled na černou díru ve středu Galaxie
Mléčná dráha se naplno srazí s Galaxií v Andromedě
Naše Galaxie jako talíř špaget
NGC 1427A NEPRAVIDELNÁ galaxia
Bouřlivé kolize galaxií
Malinké GALAXIE řeší velký problém
Objev nejmladší galaxie v raném vesmíru
Najväčšie galaxie vo vesmíre
Nejstarší spirální galaxie ve vesmíru
Pomíjivá obří galaxie chybějícím mezičlánkem v evoluci
Pradávný gama záblesk osvítil galaxii z Temného věku
ŠPIRÁLOVÁ galaxia s vytryskujúcim prúdom častíc
a žiarenia
Galaxie, která vyrábí hvězdy šílenou rychlostí
Narazila před 10 miliardami let do Mléčné
dráhy Galaxie v Andromedě?
Velké galaxie Éry reionizace osvítily vesmír starý
750 milionů let
Trpaslíčia galaxia Veľký pes
LOFAR odhalil novou obří rádiovou GALAXII
Ultrahusté trpasličí galaxie z dávného vesmíru
Neskromná galaxie se dvěma aktivními galaktickými jádry
Zrážka galaxií Mliečna cesta vs Andromeda
Mléčnou dráhu obklopuje gigantický oblak horkého plynu
Nejstarší spirální galaxie ve vesmíru
Ultračervené galaxie z úsvitu VESMÍRU
Prstencová galaxia – výsledok kozmickej zrážky
Mléčné dráze hrozí srážka s mezihvězdným oblakem
plynu
Na LOVU přízračných galaxií v galaktickém sousedství
Nejvzdálenější galaxie pozorována gravitační čočkou
Vznik zhluku galaxií – simulácia
Kam se poděly trpasličí galaxie?
Erupce kosmického supervulkánu v galaxii M87
Minimální hmotnost galaxií
Galaxia Mliečna cesta v 3D
Zhluk galaxií
Eliptické galaxie
Špirálové galaxie
Nepravidelné galaxie
Trpaslíčie galaxie
Galaxia Mliečna cesta
Interagujúce galaxie
Kvazary/Aktivne galaktické jadrá
Magelanovo mračno
Galaxia mliečna cesta
Normálne galaxie a galaxie v ktorých dochádza k deštrukcii
hviezd za vzniku röntgenového žiarenia
Galaxie
Skupiny a kopy galaxií
Galaxie
Špirálové galaxie
Špirálové galaxie s priečkou
Šošovkové galaxie
Cestovanie Veľkým a Malým Magellanovým
mračnom
Eliptické galaxie
Prsteňcové galaxie
Nepravidelné galaxie
Interagujúce galaxie
Gravitačne šošovkové
Zhluky galaxií
Galaxia
Eliptická galaxia
Špirálová galaxia
Špirálová galaxia s priečkou
Šošovková galaxia
Galaxie – cesta vesmírom
Nepravidelná galaxia
Trpasličia galaxia
Satelitná galaxia
Interagujúca galaxia
3 základné typy galaxií
Prekliknite sa ďalej na stránku 2
(tam si nájdete astrofyziku galaxií)
Zdroj obrázku

Psychonautika

Zdroj obrázku:
Autor:
ESO / IDA / Danish 1.5 m / R.Gendler a A. Hornstrup.
Zdroj textov: Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.