PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Ultrafialovo-viditeľná SPEKTROSKOPIA
Ultrafialovo-viditeľná spektroskopIA
Ultrafialovo viditeľná spektroskopia alebo ultrafialovo viditeľná spektrofotometria (UV-Vis alebo UV / Vis) označuje absorpčnú spektroskopiu alebo odrazovú spektroskopiu v ultrafialovo viditeľnej spektrálnej oblasti. To znamená, že používa svetlo vo viditeľných a priľahlých rozsahoch. Absorpcia alebo odrazivosť vo viditeľnom rozsahu priamo ovplyvňuje vnímanú farbu príslušných chemikálií. V tejto oblasti elektromagnetického spektra prechádzajú atómy a molekuly elektronické prechody. Absorpčná spektroskopia je komplementárna k fluorescenčnej spektroskopii, pretože fluorescencia sa zaoberá prechodmi z excitovaného stavu do základného stavu, zatiaľ čo absorpčné merania prechádzajú od základného stavu k excitovanému stavu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialovo-viditel…
https://de.wikipedia.org/wiki/UV/VIS-Spektroskopietranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet%E2%80%93…translate
ObráZKY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialovo-viditel…

 

Absorpčná spektroskopia
Absorpčná spektroskopia sa týka spektroskopických techník, ktoré merajú absorpciu žiarenia ako funkciu frekvencie alebo vlnovej dĺžky vďaka interakcii so vzorkou. Vzorka absorbuje energiu, t. j. fotóny, z vyžarujúceho poľa. Intenzita absorpcie sa mení v závislosti od frekvencie a táto odchýlka je absorpčné spektrum. Absorpčná spektroskopia sa vykonáva cez elektromagnetické spektrum. Absorpčná spektroskopia sa používa ako analytický chemický nástroj na stanovenie prítomnosti konkrétnej látky vo vzorke a v mnohých prípadoch na kvantifikáciu množstva prítomnej látky. Infračervená a ultrafialová viditeľná spektroskopia je v analytických aplikáciách obzvlášť bežná. Absorpčná spektroskopia sa používa aj v štúdiách molekulárnej a atómovej fyziky, astronomickej spektroskopie a diaľkového snímania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_spectrosc…translate
OBRázky
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_spectrosc…

 

ULtrafialové žiarenie
Ultrafialové žiarenie je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 10
nm  do  380  nm,  kratšej  ako  viditeľné  svetlo,  ale  dlhšej  ako  mäkké
röntgenové   žiarenie. Delí sa  na  blízke (380-200 nm),   ďaleké   alebo
vákuové  (FUV,  200-10 nm)  a  extrémne  (EUV  alebo  XUV,  1-31 nm).
Ultrafialová oblasť sa delí na UVA s vlnovou dĺžkou 315 nm  až  400 nm,
UVB s vlnovou dĺžkou 280 nm až 315 nm a UVC s  vlnovou  dĺžkou 100
nm až 280 nm. Objavené bolo v roku 1801 nemeckým fyzikom Ritterom
a   anglickým    fyzikom    Wollastom.    Pre    organizmy    na   Zemi   je

 

Viditeľné spektrUM
Viditeľné  spektrum  je   časť   elektromagnetického  spektra,   ktorá  je
viditeľná pre ľudské oko.  Elektromagnetické žiarenie v  tomto  rozsahu
vlnových  dĺžok  sa  nazýva  viditeľné  svetlo  alebo  jednoducho  ľahké.
Typické ľudské oko bude reagovať na vlnové dĺžky od 390 do  700  nm.
Z  hľadiska  frekvencie  to  zodpovedá  pásmu  v  okolí    430-770  THz.
Spektrum  však  neobsahuje  všetky   farby,  ktoré  ľudské  oči a mozog
dokážu rozlíšiť.  Nenasýtené   farby,  ako  sú   napríklad   ružové  alebo
fialové   variácie,   napríklad   purpurová,   chýbajú,   napríklad,  pretože
môžu  byť   vyrobené  len  zmesou   viacerých   vlnových  dĺžok.   Farby
obsahujúce   iba   jednu  vlnovú   dĺžku  sa   tiež   nazývajú  čisté   farby

 

Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia

 

 

Farba chemikál
Farba chemikálií je fyzikálnou vlastnosťou chemikálií,  ktorá vo  väčšine prípadov pochádza
z excitácie elektrónov v dôsledku absorpcie energie, ktorú chemická látka  spôsobuje. Čo je
vidieť v oku, nie je  farba  absorbovaná, ale doplnková farba od odstránenia absorbovaných
vlnových    dĺžok.   Táto   spektrálna   perspektíva   bola   najprv  zaznamenaná  v atómovej
spektroskopii.   Štúdium    chemickej  štruktúry  prostredníctvom   absorpcie  a  uvoľňovania
energie sa vo všeobecnosti označuje ako spektroskopia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_of_chemicalstranslate

 

Elektromagnetické spektrum
Elektromagnetické  spektrum   je   rozsah   všetkých  možných  elektromagnetických  žiarení.
Elektromagnetické  spektrum  alebo  len  spektrum  objektu  je  rozsah  elektromagnetického
žiarenia, ktoré objekt emituje, odráža alebo prepúšťa. Elektromagnetické  spektrum (niekedy
nazývané Maxwellova dúha) zahŕňa elektromagnetické žiarenie všetkých možných vlnových
dĺžok. Elektromagnetické  žiarenie  s  vlnovou  dĺžkou  λ  (vo vákuu)  má  frekvenciu f a jemu

 

MOlekulárny elektronický prechod
Molekulárne   elektronické   prechody   prebiehajú, keď sú  elektróny  v  molekule  vzrušené
z  jednej  úrovne  energie  na   vyššiu   úroveň   energie.  Zmena  energie  spojená  s  týmto
prechodom  poskytuje  informácie  o  štruktúre  molekúl  a  určuje  množstvo molekulárnych
vlastností, ako  je  farba.  Vzťah  medzi  energiou  zapojenou  do  elektronického   prechodu
a frekvenciou žiarenia je daný vzťahom Planck.
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_electronic…translate

 

Lambertov-Beerov zákon

 

Fluorescenčná spektroskopIA
Fluorescenčná spektroskopia (tiež známa ako fluorometria alebo  spektrofluorometria) je typ
elektromagnetickej spektroskopie, ktorá  analyzuje  fluorescenciu zo vzorky. Zahŕňa použitie
lúča  svetla,  zvyčajne  ultrafialového  svetla,  ktoré excituje elektróny v molekulách  určitých
zlúčenín  a  spôsobuje  ich vyžarovanie svetla;  Typicky,  ale nie nevyhnutne, viditeľné svetlo.
Komplementárnou    technikou    je   absorpčná     spektroskopia.    Vo    zvláštnom   prípade
fluorescenčnej   spektroskopie   s  jednou   molekulou   sa   merajú   fluktuácie   intenzity  od
vyžarovaného  svetla  buď z  jediných  fluorofórov,  alebo  z  párov fluorofórov. Zariadenia na
meranie fluorescencie sa nazývajú fluorometre.
Zariadenia na meranie fluorescencie sa nazývajú fluorometre.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzspektrosk…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence_spectro…translate
OBRázky
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzspektrosk…

 

Fluorescencia
Fluorescencia  je luminiscencia, ktorá  na  rozdiel od fosforescencie  zaniká  v krátkom čase
po  dokončení  excitácie (pod 10-8 s). Pozoruje  sa  v  atómových  a  molekulových  plynoch,
resp. v  organických  látkach  v tekutom i  kryštalickom  stave.   Fluorescencia   sa  prejavuje

 

EXcitovaný stav
V  kvantovej  mechanike  je  excitovaný  stav systému (ako  je  atóm, molekula  alebo jadro)
akýkoľvek  kvantový  stav   systému,   ktorý  má   vyššiu   energiu   ako   základný   stav  (to
znamená  viac  energie ako  absolútne  minimum). Budenie  je  nárast  úrovne  energie  nad
ľubovoľným  základným   energetickým  stavom.  Vo   fyzike   existuje   špecifická  technická
definícia     úrovne     energie,   ktorá    sa    často    spája   s   akumulovaným    atómom  do
excitovaného  stavu.   Teplota    skupiny     častíc    indikuje    úroveň  excitácie  (s výnimkou

 

Fluorescencia

 

Základný stAV
Základný   stav   kvantového   mechanického   systému    je  jeho   najnižšia  energia; Energia
základného stavu je známa ako energia nulového bodu systému. excitovaný stav je akýkoľvek
stav s vyššou energiou ako základný stav. V teórii kvantového poľa sa základný stav obyčajne

 

HOMO/LUMO
HOMO a LUMO sú akronymy  pre  najvyššie  obsadený molekulový orbitál (Highest Occupied
Molecular Orbital) a najnižší   neobsadený  molekulový  orbitál (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital).   Energetický   rozdiel    medzi   týmito  orbitálmi  charakterizuje  schopnosť  excitácie

 

SPektrofotometria
Spektrofotometria je analýza založená na meraní absorpcie  žiarenia   vlnovej dĺžky, ktorá sa
pohybuje  od  200  nm  do  800 nm.  Tiež  je   definovaná  ako   spektrálna  analýza  v oblasti
elektrónových   spektier,   pretože   pri   absorpcii   žiarenia   skúmanou   látkou  sa  elektróny
v molekule prerozdeľujú (prechádzajú z jednej energetickej  hladiny na druhú)  čiže  mení  sa
ich  energia.  Tieto  elektrónové  spektrá  do  určitej miery  ovplyvňujú  aj  vibračné  a  rotačné

 

Fluorescenčná spektroskopia

 

Lambertov-Beerov zákON
Lambertov-Beerov  zákon  je  matematické vyjadrenie závislosti absorpcie elektromagnetického
žiarenia  od  vlastností  materiálu, cez ktorý žiarenie prechádza. Zákon  bol empiricky odvodený
nezávisle  fyzikmi  Bouguerom  (1729), Lambertom (1760) a Beerom (1852). Lambertov-Beerov

 

HPLC
HPLC je skratka pre vysoko  účinnú kvapalinovú  chromatografiu (angl. High-performance liquid
chromatography) – chromatografickú techniku slúžiacu k separácii zložiek vzorky na stanovenie
ich prítomnosti aj koncentrácie  vo  vzorke,  popr. aj  k  izolácii  jednotlivých  zložiek  zmesi  (tzv.
preparatívna chromatografia). Na rozdiel od bežnej stĺpcovej  chromatografie je súčasťou HPLC
aparatúry  výkonné   vysokotlakové   čerpadlo,  ktoré umožňuje  prietok  mobilnej  fázy  kolónou
menších  rozmerov,  v ktorej  je  stacionárna fáza viazaná na  častice  s  veľkosťou  len niekoľko
mikrometrov.  Vďaka tomuto  usporiadaniu  dosahuje  HPLC  vyššiu účinnosť separácie látok za

 

MOnochromátor
Monochromátor  je  zariadenie  prepúšťajúce len veľmi úzku časť spektra, ktorého vlnovú dĺžku
možno  meniť.  Funkciu  monochromátora plní  napríklad  druhá  štrbina  pri   spektroheliografe.
Aj  všetky  rádioastronomické  prístroje sú monochromátory, pretože z prichádzajúceho žiarenia

 

HPLC

 

WEbové stránky

Základy ultrafialovo-viditeľnej spektroskopie
http://cnx.org/contents/Auez1s9H@1/Basics-of-UV-Vi…translate

Viditeľná a ultrafialová spektroskopia
https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virt…translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.slideshare.net/Santachem/uv-visible-sp…translate

Ultrafialová (UV) spektroskopia, úvod, princípové merania,

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://chem.libretexts.org/Textbook_Maps/Organic_…translate

Teória ultrafialovo-viditeľnej (UV-Vis) spektroskopie
http://www.chem.ucla.edu/~bacher/UV-vis/uv_vis_tet…translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
http://media.rsc.org/Modern%20chemical%20technique…translate

Ultrafialová a viditeľná absorpčná spektroskopia
http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/…translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1695367…translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.mri.psu.edu/materials-characterization…translate

Ultrafialovo-viditeľná a viditeľná spektrofotometria
https://www.thermofisher.com/sk/en/home/industrial…translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia grafénových oxidov
http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.474781…translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
http://www.kayelaby.npl.co.uk/chemistry/3_8/3_8_7….translate

Spektrofotometre UV-Vis
http://www.ssi.shimadzu.com/products/productgroup….translate

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.ucmo.edu/chemphys/about/documents/cary…translate

 

HOMO/LUMO

 

Vid

 

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=jyDXjQDxb-8

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=svFbQ6dXr8g

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=O39avevqndU

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=svFbQ6dXr8g

Úvod do ultrafialovej a viditeľnej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=s2gEU_jeDrw

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=lj_flZHO7nQ

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=F8NfITYhyvE

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=LjwrCi6OB0o

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=s5uIVQGFDE4

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=0n-dbLzj_HM

Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia a prístrojová technika
https://www.youtube.com/watch?v=g5voLRKi4fA

Ultrafialovo-viditeľná spektroskopia a organická chémia
https://www.youtube.com/watch?v=1FQPXtN7MeI

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=MW4PwJxxyt0

Ultrafialová a viditeľná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=lrf5vZxAnw0

Ako funguje jednoduchý ultrafialovo-viditeľný spektrofotometer
https://www.youtube.com/watch?v=wxrAELeXlek

Ako používať ultrafialovo-viditeľný spektrometer
https://www.youtube.com/watch?v=nr3uyW1_QbM

Ako funguje spektrofotometer?
https://www.youtube.com/watch?v=pxC6F7bK8CU

Elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlVl-8

Spekrofotometria a Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=voHkIO73vew

Spekrofotometria Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=BST5GRsAnPk

Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=c37XQSLca9M

Lambertov-Beerov zákon
https://www.youtube.com/watch?v=YtP1rUOFwyk

Fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=CcssdJf0pKQ

Fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=62pwykA_huU

Fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=FZ9E5hZMbCA

Fluorescencia
https://www.youtube.com/watch?v=W9p6Y8IW89A

Kvantitatívne aspekty fluorescenčnej spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=CpGZ2_qct4s

Fluorescenčná spektroskopia a neurónové siete
na rýchlu identifikáciu nelegálnych drog
https://www.youtube.com/watch?v=KqbGPoGoBIY

HPLC
https://www.youtube.com/watch?v=kz_egMtdnL4

HPLC
https://www.youtube.com/watch?v=IUwRWn9pEdg

HOMO / LUMO
https://www.youtube.com/watch?v=MjNDDJAgDh4

HOMO / LUMO
https://www.youtube.com/watch?v=81Xh0IcLmXo

HOMO / LUMO
https://www.youtube.com/watch?v=1Ex2sIbJXZY

 

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia