PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: TYCHO Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe (* 14. december 1546, Knudstrup, Dánsko – † 24. október 1601, Praha) bol pôvodným menom Tyge Ottesen Brahe, nesprávne tiež Tycho de Brahe, bol význačný dánsky astronóm. Je považovaný za najlepšieho a najpresnejšieho pozorovateľa hviezdnej oblohy, ktorý bol prekonaný až šesťdesiat rokov po vynájdení ďalekohľadu. Bol popisovaný ako prvý príslušník mysle modernej astronómie, v ktorej bolo cítiť horlivú vášeň pre presné empirické fakty.
OBRÁZKY
Tychove pozorovania hvieznych a planetárnych pozícií boli pozoruhodné pre ich množstvo a presnosť. Jeho určenie hviezdnych pozícií bolo presnejšie než od jeho predchodcov alebo súčasníkov. Rawlings (1993, §B2) hodnotí Tychov hviezdny katalóg : „V ňom Tycho dosiahol, v masovom meradle, presnosť ďaleko presahujúcu presnosť skorších katalogizátorov. Katalóg reprezentuje bezpríkladnú súhru zručností technických, pozorovacích a výpočtových. Všetky skombinované tak, aby umožnili Tychovi zamerať väčšinu jeho stoviek zaznamenaných hviezd s presnosťou jednej uhlovej sekundy“
Tycho Brahe vytvoril originálnu kozmologickú teóriu: podľa nej je síce Zem stredom Vesmíru, ale okolo nej obieha iba Slnko a Mesiac. Ostatné planéty obiehajú okolo Slnka. Vytvoril tak akýsi kompromis medzi geocentrickou teóriou Ptolemaia a teóriou héliocentrickou Mikuláša Koperníka.
 
Klaudios PtolemaiOS
Klaudios Ptolemaios (v gréčtine: Κλαύδιος Πτολεμαῖος; * asi 85 – † asi 165) bol grécky geograf, astronóm a astrológ, ktorý pravdepodobne žil a pracoval v egyptskej Alexandrii. Svojho času zaviedol 48 súhvezdí, ktoré zostavil z najjasnejších viditeľných hviezd, ktoré mu pripomínali určité obrazce postáv, zvierat alebo vecí. Mnohé z jeho súhvezdí sa v modernej astronómii používajú dodnes.Predstava Ptolemaia bola, že planéta Zem sa nachádza v strede vesmíru. Všetky ďalšie nebeské telesá (Mesiac, Slnko, planéty a hviezdy) obiehajú okolo nej po kružnicovej dráhe. Táto predstava o vesmíre vydržala až do stredoveku, kedy bola vyvrátená Mikulášom Kopernikom.
OBRÁZKY
Geocentrizmus
Geocentrizmus je názor alebo tvrdenie, že Zem je stredom vesmíru. Doslovne znamená majúci Zem vo svojom strede. Je protikladom heliocentrizmu. Teória geocentrizmu mala svojho času hlboké filozofické a teologické dôsledky. Z výsadného postavenie Zeme sa odvodzovalo aj výsadné postavenie človeka. Zástancom geocentrizmu bol Aristoteles, dôkladne a logicky ho
prepracoval a geometricky zdôvodnil Ptolemaios v knihe Almagest.
OBRÁZKY
HELiocentrizmus
V astronómii je heliocentrizmus teória tvrdiaca, že Slnko je stredom vesmíru a slnečnej sústavy. Slovo je odvodené  z  gréckeho
(ἥλιος Hélios = „Slnko“ a κέντρον kentron = „stred“). Historicky  je heliocentrizmus  protikladom  geocentrizmu a v súčasnej dobe
modernému geocentrismu, ktoré kladú ako centrum Zem. (Rozdiel medzi slnečnou sústavou a  vesmírom v  predmodernej dobe
síce  nebol  jasný, ale bol extrémne  dôležitý vzhľadom k sporu medzi kozmológiou  a  náboženstvom.) V 16. a 17.  storočí, keď
Kopernik, Galileo a Kepler oživili a bránili túto teóriu, stala sa  stredom  hlavného sporu. V ňom cirkev  zastávala  stanovisko, že
Zem je stredom vesmíru, takže títo traja astronómovia mali byť ipso facto obvinení z odmietania Božej prozreteľnosti.
OBRÁZKY
Presným  meraním  paralaxy  dokázal,  že  kométy  sa nachádzajú  zvonku  mesačnej  dráhy. Na  základe  Brahových
pozorovaní (predovšetkým polôh Marsu) mohol o niekoľko rokov neskôr Ján Kepler formulovať svoje slávne zákony
obehu planét.
Paralaxa
Paralaxa (miera vzdialenosti) v astronómii je uhol, o ktorý sa na oblohe nebeské teleso  posunie, ak  je  pozorované  z  krajových
bodov vhodne zvolenej základne.Výpočet paralaxy sa používa hlavne pre meranie vzdialeností objektov vo vesmíre. Pre meranie
vzdialeností  objektov  v  slnečnej  sústave  sa  ako základňa používa polomer Zeme,pre meranie vzdialeností hviezd sa používa
polomer obežnej dráhy,  Zeme (vzdialenosť Zeme-Slnka). Pre niektoré ďalšie typy paralax sa používajú aj iné základne.
OBRÁZKY
Tycho Brahe
KoméTA
Kométa,  zastarale  vlasatica, je  malý  astronomický  objekt  podobný planétke,  zložený  predovšetkým
z ľadu a prachu  a  obiehajúci  väčšinou  po  veľmi  výstrednej  (excentrickej)  eliptickej   trajektórii  okolo
Slnka. Kométy sú  známe  pre svoje nápadné chvosty. Väčšina  komét sa  po  väčšinu  času zdržiava za
obežnou dráhou Pluta, odkiaľ  občas  nejaké priletia do vnútorných  častí slnečnej sústavy. Veľmi  často
sú opisované ako „špinavé snehové gule“ a z veľkej časti  ich  tvorí  zmrznutý oxid uhličitý, metán a voda
zmiešaná s prachom a rôznymi nerastnými látkami.
OBRÁZKY
 
Vo svojej astrologickej  praxi  presadzoval  myšlienku, že postavenie nebeských  telies pozemské
udalosti  ovplyvňuje, nie predurčuje. Spísal  dva  astrologické traktáty (jeden o vlastnom systéme
výpočtu astrologických domov). Tieto diela sa nezachovali.
 
V jeho diele De nova stella (Na novej hviezde) z roku 1573, vyvrátil Aristototelovu  vieru v nemennú
nebeskú  ríšu. Jeho  presné  merania   ukázali, že „nové  hviezdy,“ (Stellae nova,  teraz  známe  ako
supernovy ), najmä z roku 1572, postrádali paralaxu očakávanú v sublunárnych javoch, neboli preto
predtým bezchvosté kométy v atmosfére,ako sa predtým verilo,ale boli nad atmosférou a mesiacom.
Použitím podobných meraní ukázal,že kométy nie sú atmosférické javy, ako sa predtým myslelo ale
musia prejsť údajne nemenými nebeskými javmi.
Aristoteles
Aristoteles  (384 pred Kr., Stageira – † 322 pred Kr.,Chalkis) bol  starogrécky  filozof a encyklopedický vedec
(polyhistor), filozof staroveku, zakladateľ  logiky  a mnohých  ďalších  špeciálnovedných  odvetví (psychológie,
zoológie, meteorológie atď.). Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho  života  pod Platónovým vedením.
V stredoveku Aristotela nazývali jednoducho „Filozof“.
OBRÁZKY
SUpernova
Termín supernova sa vzťahuje na niekoľko  typov hviezdnych explózií,  ktorými  vznikajú  extrémne  jasné
objekty zložené z plazmy, ktorých jasnosť  potom  v priebehu týždňov či mesiacov  opäť  o  mnoho  radov
klesá. K tomuto koncu vedú  dve  možné  cesty: alebo  ide  o  masívnu  hviezdu,  ktorá  vo  svojom  jadre
vyčerpala zásoby paliva pre fúziu a začala sa zmršťovať pod silou svojej vlastnej gravitácie,alebo o bieleho
trpaslíka, ktorý nahromadil materiál od svojho hviezdneho  sprievodcu, dosiahol Chandrasekharovu medzu
a prešiel termonukleárnou explóziou. V oboch  prípadoch výsledná explózia supernovy  rozmetá obrovskou
silou väčšinu alebo všetku hmotu hviezdy.
OBRÁZKY
Vo svojej astrologickej praxi presadzoval myšlienku, že postavenie nebeských telies pozemské
udalosti  ovplyvňuje,  nie   predurčuje.   Spísal  dva  astrologické  traktáty  (jeden  o  vlastnom
systéme výpočtu astrologických domov). Tieto diela sa nezachovali.
Tycho Brahe
 
Tychonický model
Ako astronóm sa Tycho sa snažil spojiť, geometrické výhody  Kopernikovho  heliocentrického  systému
s filozofickými výhodami  Ptolemaiovho geocentrického systému  do  jeho  vlastného  modelu  vesmíru,
systému  Tychonického. Bol posledný z navýznamnejších astronómov, ktorí  pozorovali  voľným   okom.
Je to v  podstate geocentrický model, kde Zem je centrom vesmíru. Slnko a Mesiac a hviezdy  sa točia
okolo Zeme a ďalších päť planét sa  točí  okolo  Slnka. To môže ukazovať, že  pohyby  planét a  Slnka
vzhľadom k  Zemi v Tychonickom systéme   sú  matematicky   ekvivalentné  k  pohyby  v  Koperníkovej
helicentrickej  sústave, ale Tychonický systém prispôsobil dostupné údaje lepšie ako Koperníkov systém.
OBRÁZKY
Webové stránKY
Múzeum Tycha Brahe vo Sverige vo Švédsku
Planetárium Tycha Brahe v Kodani v Dánsku
Tycho Brahe: Astronóm bez ďalekohľadu
Tycho Brahe rtutí otráven nebyl
Tycho Brahe
Tycho Brahe: Zavraždil ho Johannes Kepler?!
Archeologové otevřeli hrob Tychona Brahe a vyndali rakev
Proč zemřel Tycho Brahe
Múzeum Tycha Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe – Galileo a Einstein
Tycho Brahe 
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tycho Brahe
Tychova geocentrická kozmológia
VIdeá
Tycho Brahe, Johannes Kepler a pohyb planét
https://www.youtube.com/watch?v=x3ALuycrCwI
Tycho Brahe, škandalózny astronóm
https://www.youtube.com/watch?v=7QDvKzY4aqA
Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=PPq9Tgshuro
Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=Th0007sEqOE
Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=4YgxBgKyJ1s
Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=6noiI2PiSBo
Všetko o Tychovi Brahe 
https://www.youtube.com/watch?v=6noiI2PiSBo
Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=hxsXdF9RhCM
Tycho Brahe – život a smrť
https://www.youtube.com/watch?v=Y6MIKP_mjDQ
Tycho Brahe a Johannes Kepler
https://www.youtube.com/watch?v=sC98hvIXTwg
Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=6noiI2PiSBo
Tycho Brahe vyvrátil Koperníkov systém v 16. storočí
https://www.youtube.com/watch?v=4YgxBgKyJ1s
Veda v priebehu niekoľkých sekúnd – Tycho Brahe
https://www.youtube.com/watch?v=PPq9Tgshuro
Koperník, Brahe & Kepler: Traja veľkí astronómovia
https://www.youtube.com/watch?v=gjy2nNHQovY
Tychova geocentrická kozmológia
https://www.youtube.com/watch?v=6laRU_BzhvU
Planetárium Tycha Brahe  v Kodani
https://www.youtube.com/watch?v=GXLbNFcM1t4

 

Zdroj obrázku:
Autor:
Eduard Ender († 1883)
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.