PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA : KOZMICKÉ observatória

Čo je to kozMICké observatórium?
Kozmické observatórium alebo orbitálne observatórium je observatórium umiestnené vo vrchných vrstvách zemskej atmosféry alebo nad ňou. Kozmické observatóriá musia byť plne automatické a musia byť schopné odolávať extrémnym podmienkam vo vesmíre, ktoré zahŕňajú napríklad nulový atmosférický tlak, veľké výkyvy teplôt a kozmické žiarenie. Musia byť sebestačné vo výrobe elektrickej energie, ktorú si vo väčšine prípadov zabezpečujú sústavou solárnych panelov. Musia byť schopné udržiavať kontakt a komunikovať s pozemskými riadiacimi strediskami. Observatórium obsahuje zrkadlový ďalekohľad, z ktorého sníma údaje určitý snímač, často kamera a ukladá ich do palubnej pamäte alebo ich priamo vysiela na Zem.
Obrázky kozmických satelitov
Aké kozmické observatória poznÁME?
Tu si nájdete prehľad kozmických observatórií podľa frekvenčných pásiem elektromagnetického žiarenia: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné svetlo, infračervené žiarenie, mikrovlnné a rádiové žiarenie.
Čo je to elektromagnetické žiarenie ?
Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie.
Čo je to elektromagnetické spektrum ?
Elektromagnetické  spektrum  (nazývané Maxwellova dúha)  zahŕňa  elektromagnetické
žiarenie všetkých možných vlnových dĺžok.Elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou
λ (vo vákuu) má frekvenciu f a je mu pripisovaný fotón má energiu E.
 
HUBBLE, Compton, Chandra , Spitzer:
„4 veľké observatória“ NASA
Top 10 najväčších vesmírnych teleskopov
Hubble Space Telescope
Chandra X-ray Observatory
Spitzer Space Telescope
Herschel Space Observatory
Planck Observatory
Kepler Mission
Fermi Gamma-ray Space Telescope
Swift Gamma Ray Burst Explorer
INTEGRAL
XMM-Newton
GALEX
COROT
Solar & Heliospheric Observatory
STEREO
Historické teleskopy
Čo je to gama žiareNIE ?
Žiarenie  gama  je  vysoko  energetické  elektromagnetické  žiarenie  vznikajúce pri
rádioaktívnych a iných jadrových a subjadrových  dejoch.  Žiarenie  gama  je  často
definované ako žiarenie s energiou fotónov nad 10 keV, čo zodpovedá frekvenciám
nad 2,42 EHz, resp. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm,
Čo je to gama astronómia?
Gama astronómia alebo astronómia gama žiarenia je odvetvie astronómie, ktoré
sa zaoberá štúdiom vesmíru prostredníctvom gama žiarenia.
Gama observatória
High Energy Astronomy Observatory 3 (HEAO 3)
HEAO3 je posledné z troch NASA observatórií pre astronómiu vysokých energií.
OBRÁzky
Astrorivelatore Gamma ad Immagini Leggero (AGILE)
AGILE je röntgenový a gama astronomický satelit talianskej vesmírnej agentúry (ASI).
ObráZKY
Compton Gamma Ray Observatory (CGRO)
Compton Gamma Ray Observatory niekedy nazývané aj CGRO alebo GRO bolo
družicové    observatórium    patriace    medzi    Veľké    kozmické    observatóriá.
S  hmotnosťou  16  ton  bolo  najťažším  kozmickým observatóriom,  aké bolo  na
obežnú dráhu vypustené.
OBRÁZKY
Cos-B
Cos-B bola prvá misia Európskej vesmírnej výskumnej organizácie pre štúdium
gama zdrojov.
OBRÁZky
INTEGRAL
Gamma
Gamma bol sovietsky gama teleskop.
ObrázKY
Fermi Gamma-ray Space Telescope
Kozmické observatórium Fermi Gamma-ray Space Telescope (Fermi) je umelá
družica  Zeme,  ktorú  americká  NASA  vypustila  v  roku  a  2008  vybavila  ju
najväčším detektorom žiarenia gama (gamateleskop LAT) na svete.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Fermi Gamma-ray Space Telescope
https://www.youtube.com/watch?v=xHOZ9qi3kn8
https://www.youtube.com/watch?v=FsFndyZE0bA
Granat
Medzinárodné astrofyzikálne  observatórium „GRANAT“, bolo sovietske neskôr
ruské kozmické observatórium vyvinuté v spolupráci s Francúzskom, Dánskom
a Bulharskom..
OBRázky
High Energy Transient Explorer 2 (HETE 2)
High  Energy  Transient  Explorer,  skrátene  HETE,  boli  astronomické  družice
zamerané na štúdium  gama  zábleskov v ultrafialovom,  röntgenovom  a  gama
spektre.
ObráZKY
International Gamma Ray Astrophysics Laboratory
(INTEGRAL)
INTEGRAL je vedecká družica Európskej kozmickej agentúry (ESA). Je určená
predovšetkým na snímanie astronomických zdrojov gama žiarenia a je zároveň
najcitlivejším astronomickým observatóriom v tejto oblasti spektra.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
Integral
https://www.youtube.com/watch?v=G1hogJu8Vjg
Low Energy Gamma Ray Imager (LEGRI)
Gama teleskop  pre  skúmanie  žiarenia  nízkych energií, hlavným účelom bolo
demoštrovať možnosti HGI2 teleskopov pre vesmírnu astronómiu.
Second Small Astronomy Satellite (SAS 2)
Druhý  malý  astronomický  satelit,  tiež  známy tiež  ako  SAS-2 ,  SAS B alebo
Explorer 48, bol NASA gama teleskop.
ObráZKY
Swift Gamma Ray Burst Explorer (Swift)
Swift  Gamma-Ray Burst  Mission,  skrátene Swift,  je  kozmické  observatórium
vypustené a prevádzkované americkou agentúrou NASA. Je určené na štúdium
gama zábleskov a ich odleskov v niekoľkých vlnových dĺžkach.
OBRÁzky
VIDEÁ
Swift
https://www.youtube.com/watch?v=0O_s3qFnsiU
Swift a GLAST
Fermi – vesmírny teleskop
Čo je to röntgenové žiareNIE?
Röntgenové žiarenie je  elektromagnetické  žiarenie  v  rozsahu  vlnových  dĺžok  od  10
nanometrov  do  100 pikometrov. Vzniká prudkým  zabrzdením  urýchlených  elektrónov
(brzdné žiarenie)  alebo prechodom elektrónov na  nižšie energetické  hladiny  v  atóme
(charakteristické žiarenie).
Čo je to röntgenová astronómia?
Röntgenová astronómia alebo X-astronómia je odvetvie  astronómie,  ktoré  sa  zaoberá
štúdiom röntgenového žiarenia nebeských telies.
Röntgenové observatória
1st High Energy Astronomy Observatory (HEAO 1)
HEAO1 je prvé z troch NASA observatórií pre astronómiu vysokých energií.
OBRázky
3rd High Energy Astronomy Observatory (HEAO 3)
HEAO3 je posledné z troch NASA observatórií pre astronómiu vysokých energií.
ObrázKY
A Broadband Imaging X-ray All-sky Survey (ABRIXAS)
Broadband Imaging X-ray All-sky Survey, alebo ABRIXAS bol vesmírny teleskop založený
na báze nemeckého röntgenového teleskopu.
OBRázky
Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics (ASCA)
ASCA je štvrtý röntgenový astronomicky projekt JAXA, druhý pre ktoré USA pripravili časť
vedeckých prístrojov. Bol úspešne vypustený 20. 2. 1993
ObráZKY
AGILE
AGILE je röntgenový a gama astronomický satelit talianskej vesmírnej agentúry (ASI).
ObRáZkY
Ariel 5
Ariel 5  bolo  spoločné  britsko-americké  kozmické  observatórium,  ktoré  sa  zaoberalo
pozorovaním oblohy v röntgenovom pásme.
OBrázky
Swift a GLAST
Array of Low Energy X-ray Imaging Sensors (ALEXIS)
The Array of Low  Energy X-ray Imaging Sensors (ALEXIS),  sú  röntgenové  teleskopy,
ktoré  využívajú  princípy  optických  teleskopov  pre   pozorovanie  nízkoenergetického
röntgenového žiarenia a extrémne ultrafialového žiarenia.
ObráZKY
Aryabhata
Ariabhata je prvá indická umelá družica Zeme,  vypustená sovietskou raketou 19. apríla
1975 na dráhu 569-610 km, so sklonom 50,7°, obežnou dobou 96,4 min. Hmotnosť 360
kg. Ariabhata registrovala aj rtg žiarenie z vesmíru, nabité častice zo Slnka a parametre
vysokej atmosféry.
OBrázky
Astron
Astron 1 bolo astronomické observatórium na obežnej dráhe, vypustené v ZSSR 23. marca
1983 raketou Proton na excentrickú dráhu  s  perigeom 1 950  km,  apogeom  201 120  km,
sklonom 51,1° a obežnou dobou 5 879,2 min. Astron 1 je adaptovaná sonda  Venera, ktorá
namiesto  pristávacej  časti   nesie  ultrafialový  ďalekohľad  Spika  s   hmotnosťou  400  kg,
s priemerom tubusu 1 m, dĺžkou 5 m a s priemerom zrkadla 80 cm.
OBrázKY
Astronomical Netherlands Satellite (ANS)
ANS 1 (z hol.  Astronomische  Nederlandse  Satelliet)  je  holandská  astronomická  družica
určená   na  registráciu   ultrafialového  žiarenia  hviezd   do   10.  magnitúdy   5-kanálovým
fotometrom, pripojeným k 23 cm ďalekohľadu, a rtg žiarenia. Štartovala  30.  augusta  1974
na dráhu s perigeom 258 km, apogeom 1 173 km, sklonom 98° a obežnou dobou 99,18 min.
Orientácia bola zabezpečená s presnosťou 1 „. Hmotnosť je 135 kg.
ObráZKY
BeppoSAX
BeppoSAX  bol taliansko-holandský  satelit pre  röntgenovú astronómiu , ktorý  hral kľúčovú
úlohu pri riešení pôvodu  gama  zábleskov, najenergetickejších udalostí známych z vesmíru.
OBRÁzky
Broad Band X-ray Telescope / Astro 1
Broad  Band  X-ray  Telescope ( BBXRT )  bol  letecky  prevezený  na  raketopláne Columbia
( STS-35 ) v roku 1990, 2 až 11. decembra, v rámci ASTRO-1.
ObRáZkY
Chandra X-ray Observatory
Röntgenové observatórium Chandra je röntgenový ďalekohľad, ktorý pracuje na obežnej dráhe
Zeme.  Je  pomenovaný  prezývkou  indického  astrofyzika  Subrahmanyana  Chandrasekhara,
ktorý študoval záverčné štádiá evolúcie hviezd.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Chandra X-ray Observatory
https://www.youtube.com/watch?v=mo9tnBIKJao
https://www.youtube.com/watch?v=kCIbYp0Gkbk
https://www.youtube.com/watch?v=d0AOyad-a-g
https://www.youtube.com/watch?v=reHzTTPpK7Q
Cos-B
Cos-B bola prvá misia Európskej vesmírnej výskumnej organizácie pre štúdium gama zdrojov.
OBRázky
Chandra – röntgenový teleskop
Cosmic Radiation Satellite (CORSA)
Cosmic Radiation Satellite (CORSA) bol japonský kozmický teleskop . Mal  to  byť  prvý  japonský
röntgenový astronomický satelit, ale bol stratený kvôli poruche Mu-3 rakety .
Einstein Observatory (HEAO 2)
Einstein Observatory ( HEAO-2 ) bol prvý kompletne zobrazovací röntgenový teleskop umiestnený
do kozmu a druhý z troch NASA astronomických observatórií pre astronómiu vysokých energií.
OBrázkY
EXOSAT
European X-ray Observatory Satellite (EXOSAT), pôvodne  HELOS, bol v prevádzke od mája 1983
do  apríla  1986  a  za  tú  dobu  vykonal  1780  pozorovaní  v   röntgenovom  pásme  väčšiny  tried
astronomických objektov, vrátane aktívnych galaktických jadier, hviezdnej koróny, kataklyzmických
premenných hviezd , bielych trpaslíkov, röntgenových  dvojhviezd , kôp galaxií a zvyškov  supernov.
ObráZKY
Ginga (Astro-C)
ASTRO-C , premenovaný na Ginga, bol röntgenový astronomický satelit  vypustený  z  Kagoshima
Space Center 5.2.1987 za použitia M-3SII rakety.
OBrázky
Granat
Medzinárodné astrofyzikálne  observatórium „GRANAT“, bolo  sovietske  neskôr  ruské  kozmické
observatórium vyvinuté v spolupráci s Francúzskom , Dánskom a Bulharskom..
ObRáZkY
Hakucho
Hakucho (tiež známy ako CORSA-b pred začatím), bol prvý  Japonský  röntgenový  astronomický
satelit,  vyvinutý Ústavom vesmíru a leteckej vedy.
ObráZKY
High Energy Transient Explorer 2 (HETE 2)
High Energy Transient Explorer, skrátene HETE, boli astronomické družice zameraná na štúdium
gama zábleskov v ultafialovom, röntgenovom a gama spektre. Na projekte  spolupracovala  NASA
so zahraničnými partnermi, hlavne z Japonska a Francúzska.
OBrázKY
International Gamma Ray Astrophysics Laboratory
(INTEGRAL)
INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory) je  vedecká  družica  Európskej
kozmickej agentúry (ESA). Je určená predovšetkým na snímanie astronomických  zdrojov gama
žiarenia a je zároveň najcitlivejším astronomickým observatóriom v tejto oblasti spektra.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Integral
https://www.youtube.com/watch?v=G1hogJu8Vjg
Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR)
OBRázky
XMM Newton
ROSAT
ROSAT  (Röntgen Satellite)  bolo  družicové observatórium sledujúce objekty v  röntgenovom
žiarení. Postavila ho firma  Dornier  Systems  GmbH (Nemecko) a nad rušivú clonu atmosféry
bolo vynesené raketou Delta v roku 1990.
ObráZKY
Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE)
Rossi  X-ray  Timing  Explorer  skrátene  RXTE je  röntgenový  teleskop  určený na mapovanie
časovej štruktúry kozmických  zdrojov röntgenového  žiarenia, ako sú čierne diery, neutrónové
hviezdy, röntgenové pulzary a röntgenové dvojhviezdy.
OBrázky
Suzaku (ASTRO-E2)
Suzaku (predtým ASTRO-EII) je japonský röntgenový  astronomický satelit zahájený 10.7.2005
na palube MV-6 rakety.
ObráZKY
Swift Gamma Ray Burst Explorer (Swift)
Swift  Gamma-Ray  Burst   Mission,   skrátene   Swift,  je   kozmické   observatórium   vypustené
a prevádzkované  americkou  agentúrou   NASA.  Je  určené na štúdium gama  zábleskov  a  ich
odleskov  v  niekoľkých  vlnových  dĺžkach.   Štart   sa  uskutočnil  20.  novembra  2004   z  Mysu
Canaveral a na obežnú dráhu bola družica vynesená nosnou raketou Delta II.
ObRáZkY
VIDEÁ
Swift
https://www.youtube.com/watch?v=0O_s3qFnsiU
Swift a GLAST
Tenma
Tenma (jap. Pegasus) je japonská  umelá družica určená na prehliadku oblohy v rtg oblasti spektra
a na výskum vybraných zdrojov, vypustená 20. februára 1983 na obežnú dráhu s perigeom 487 km,
apogeom 503 km, sklonom 31,49° a obežnou dobou 94,38 min. hmotnosť 216 kg. Tenma znamená
v preklade Pegasus a pred štartom mal pracovný názov ASTRO-B.
ObráZKY
Third Small Astronomy Satellite (SAS-C)
Third Small Astronomy Satellite (SAS 3,tiež známy ako Blu-C pred štartom) bol röntgenový kozmický
teleskop NASA.
OBRázky
Uhuru
Uhuru bol prvý satelit vypustený špeciálne pre röntgenovú astronómiu.
ObrázkY
XMM-Newton
XMM-Newton ( X-ray Multi-Mirror Mission – Newton ) je röntgenové observatórium na obežnej dráhe,
bolo vypustené ESA v decembri 1999 na rakete Ariane 5.
ObráZKY
VIDEÁ
XMM-Newton
https://www.youtube.com/watch?v=-bao3lHfDN4
https://www.youtube.com/watch?v=8n0ziDKsV0Y
Vesmírny teleskop Hubble – oprava

 

Čo je to ultrafialové žiareNIE?
Ultrafialové  žiarenie  je  elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 100 nm do 400 nm, kratšej
ako viditeľné svetlo, ale dlhšej ako mäkké röntgenové žiarenie.
Čo je to ultrafialová astronómia?
Ultrafialová astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá pozorovaním vesmírnych objektov
v ultrafialovom žiarení.
 Ultrafialové observatória
Astro 2
STS-67  bola  misia  raketoplánu  Endeavour. Celkovo išlo o 68. misiu raketoplánu do vesmíru a 8.
pre Endeavour. Cieľom letu misie boli experimenty so stanicou Spacelab.
ObráZKY
Astron
Astron 1 bolo astronomické observatórium na obežnej dráhe, vypustené v ZSSR 23. marca 1983
raketou Proton na excentrickú dráhu s perigeom 1 950 km, apogeom 201 120 km, sklonom 51,1°
a obežnou dobou 5 879,2 min. Astron 1 je adaptovaná sonda Venera, ktorá namiesto pristávacej
časti nesie  ultrafialový  ďalekohľad Spika s hmotnosťou 400 kg, s priemerom tubusu 1 m, dĺžkou
5 m a s priemerom zrkadla 80 cm.
OBRázky
Far Ultraviolet Camera/Spectrograph (UVC)
Far Ultraviolet Camera/spektrograf ( UVC ) bol jedným z experimentov nasadených na mesačnom
povrchu  na  Apollo 16.   Pozostával z  ďalekohľadu  a  fotoaparátu,  ktorý  získaval  astronomické
obrazy a spektra v ďalekej ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra .
ObRáZkY
Astronomical Netherlands Satellite (ANS)
ANS 1 je holandská  astronomická družica určená na  registráciu ultrafialového  žiarenia hviezd do
10. magnitúdy 5-kanálovým fotometrom, pripojeným k 23 cm ďalekohľadu a röntgenového žiarenia.
Štartovala  30.  augusta  1974  na  dráhu s  perigeom  258 km,  apogeom  1 173  km,  sklonom  98°
a obežnou dobou 99,18 min. Orientácia bola zabezpečená s presnosťou 1 „. Hmotnosť je 135 kg.
ObráZKY
Broad Band X-ray Telescope/Astro 1
Broad Band X-ray Telescope ( BBXRT ) bol letecky  prevezený  na  raketopláne  Columbia ( STS-35 )
v roku 1990, 2 až 11. decembra, v rámci ASTRO-1.
OBrázky
Cosmic Hot Interstellar Spectrometer (CHIPS)
CHIPSat bola vedecká družica, ktorej hlavnou úlohou bolo štúdium horúcich plynov v medzihviezdnom
priestore.   Bola   zatiaľ   poslednou   družicou   programu  UNEX  (University-Class  Explorers),  čo  je
podprogram programu Explorer zameraný na spoluprácu univerzít a NASA.
OBrázKY
Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE)
Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE) bola vedecká družica NASA, vynesená 7. júna 1992 raketou Delta II
z odpaľovacej rampy 17A na floridskom kozmodróme Cape Canaveral. Dĺžka misie bola naplánovaná na
tri roky. Vedecké vybavenie dodala Space Science Laboratory z kalifornskej univerzity v Berkeley.
ObráZKY
Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE)
Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer alebo FUSE bol vesmírny  teleskop  prevádzkovaný  Univerzitou
Johna  Hopkinsa v spolupráci s agentúrou  NASA.  Bol  určený  na snímkovanie  v  oblasti  vzdialeného
ultrafialového žiarenia (90,5-119,5 nm), ktorú nemožno sledovať zo  Zeme  kvôli  absorpcií UV  žiarenia
atmosférou.
OBrázky
Kepler
Galaxy Evolution Explorer (GALEX)
Galaxy Evolution Explorer, skrátene GALEX, je ultrafialový vesmírny teleskop prevádzkovaný americkou
agentúrou NASA, ktorého cieľom je štúdium pôvodu a vývoja galaxií. Na obežnú dráhu bol vynesený 28.
apríla 2003 pomocou nosnej rakety Pegasus XL.
ObráZKY
VIDEÁ
GALEX
https://www.youtube.com/watch?v=dbVuuI_roZg
https://www.youtube.com/watch?v=Aaq1lGFRfgs
https://www.youtube.com/watch?v=aQJQH7lS27s
Hisaki (SPRINT-A)
Hisaki, tiež známy ako Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere
SPRINT-A je japonský ultrafialový astronomický satelit prevádzkovaný japonskou národnou vesmírnou
agentúrou (JAXA).
OBrázky
Hubble Space Telescope
Hubblov vesmírny ďalekohľad je ďalekohľad na obežnej dráhe okolo Zeme. Pretože je umiestnený mimo
zemskej atmosféry, získava  ostrejšie  obrázky  veľmi slabých a matných  objektov  než  ďalekohľady  na
zemskom povrchu. Na obežnú dráhu bol vynesený raketoplánom Discovery pri misii STS-31 v roku 1990.
Od svojho vypustenia sa stal jedným z najdôležitejších ďalekohľadov v dejinách astronómie.
ObRáZkY
VIDEÁ
Hubble Space Telescope
https://www.youtube.com/watch?v=mNd994wv7rI
https://www.youtube.com/watch?v=J2UpsSlRJBs
https://www.youtube.com/watch?v=_Z9xlDtYNpQ
https://www.youtube.com/watch?v=kKiPnWE6VO4
https://www.youtube.com/watch?v=WFmNIoSYt3g
https://www.youtube.com/watch?v=6iHym11bebg
https://www.youtube.com/watch?v=AJ74sBmnZs0
Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
Interface Region Imaging spektrograf ( IRIS ) je solárny pozorovací satelit NASA.
ObráZKY
International Ultraviolet Explorer (IUE)
International Ultraviolet Explorer ( IUE ) bol astronomický pozorovací satelit primárne navrhnutý tak, aby
získaval dáta v ultrafialovom spektre.  Satelit bol spoločný projekt medzi NASA, v UK Science Research
Council a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) .
OBrázKY
Korea Advanced Institute of Science and Technology Satellite 4
(Kaistsat 4)
Korea Advanced Institute of Science and Technology Satellite 4 (Kaistsat 4) je ultrafialový teleskop.
OAO-2 (Stargazer)
OAO-2 Stargazer (obiehajúce astronomické observatórium 2) bolo kozmické observatórium, ktoré bolo
vypustené dňa 7. decembra 1968, s prezývkou Stargazer.
OAO-3 Copernicus
The Orbiting Astronomical Observatory (OAO) satelity, bola séria 4 amerických vesmírnych observatórií
vypustených NASA medzi rokmi 1966-1972, ktoré poskytli prvé  vysoko-kvalitné  pozorovania  mnohých
objektov v ultrafialovom svetle.
ObráZKY
Orion 1 and Orion 2 Space Observatories
Orion bola séria dvoch nástrojov nalietavajúcich na palubu sovietskej kozmickej lode s posádkou v roku
1970. Tieto nástroje boli vesmírne observatória používané  na  vykonávanie  ultrafialovej  spektroskopie
hviezd .
Swift Gamma Ray Burst Explorer (Swift)
Swift Gamma-Ray Burst  Mission, skrátene Swift, je kozmické observatórium vypustené a prevádzkované
americkou agentúrou NASA. Je určené na štúdium gama zábleskov a ich odleskov v niekoľkých vlnových
dĺžkach. Štart sa  uskutočnil  20. novembra  2004  z  Mysu  Canaveral  a  na  obežnú  dráhu  bola družica
vynesená nosnou raketou Delta II.
OBRázky
Venus Spectral Rocket Experiment
Venus Spectral Rocket Experiment ( Vespro ) je suborbitálny raketový satelit, ktorý zberá dáta v ultrafialovom
(UV) žiarení, ktoré je vyžarované z atmosféry Venuše a môže  poskytnúť informácie o histórii vody na Venuši.
Gaia
Čo je to viditeľné svetLO?
Viditeľné svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné ľudským okom,
čiže žiarenie s vlnovou  dĺžkou od 380 nm (alebo 300/350/400 nm)  do  780  (alebo 700/750/760/800) nm.
Fyziologický vnem, ktorý spôsobuje viditeľné svetlo v ľudskom oku, sa nazýva videnie.
Čo je to astronómia viditeľného svetla?
Astronómia viditeľného  svetla  alebo  vizuálna  astronómia  je  odvetvie  astronómie,  ktoré  sa  zaoberá
pozorovaním  vesmírnych  objektov viditeľných  vo  viditeľnom  svetle. Patrí sem aj fotografia, fotometria,
spektroskopia a polarimetria.
Optické observatória
COROT
Sonda COROT bola vynesená nosnou raketou Sojuz, ktorá odštartovala 27. decembra 2006 z ruského
kozmodrómu Bajkonur. Na riadení misie sa podieľa Francúzská vesmírna agentúra a ESA.
VIDEÁ
COROT
https://www.youtube.com/watch?v=jrdEhWsQV64
https://www.youtube.com/watch?v=OIoyRRYPJNo
Hipparcos
Hipparcos alebo High Precision Parallax Collecting Satellite bol projekt Európskej  kozmickej  agentúry
(ESA) určený na meranie paraláx a pohybu hviezd. Družica bola použitá na zmeranie vzdialeností vyše
pol milióna hviezd do vzdialenosti 150 pc od Slnka, čím vznikol Tycho Catalogue.
OBrázky
Hubble Space Telescope
Hubblov vesmírny ďalekohľad je ďalekohľad na obežnej dráhe okolo Zeme. Pretože je umiestnený mimo
zemskej  atmosféry, získava ostrejšie  obrázky veľmi slabých a matných  objektov  než  ďalekohľady  na
zemskom povrchu. Na obežnú dráhu bol vynesený raketoplánom Discovery pri misii STS-31 v roku 1990.
Od svojho vypustenia sa stal jedným z najdôležitejších ďalekohľadov v dejinách astronómie.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Hubble Space Telescope
https://www.youtube.com/watch?v=mNd994wv7rI
https://www.youtube.com/watch?v=J2UpsSlRJBs
https://www.youtube.com/watch?v=_Z9xlDtYNpQ
https://www.youtube.com/watch?v=kKiPnWE6VO4
https://www.youtube.com/watch?v=WFmNIoSYt3g
https://www.youtube.com/watch?v=6iHym11bebg
https://www.youtube.com/watch?v=AJ74sBmnZs0
Kepler Mission
Kepler je vedecká družica, ktorej úlohou je hľadať  extrasolárne planéty veľkosťou porovnateľné so Zemou.
Približne  100 000  hviezd  vo  vybranej oblasti (blízko galaktickej roviny) bude  skúmať  fotometer  s  CCD
prvkami,ktorý by mal na základe zmien intenzity žiarenia materských hviezd počas prechodu planét popred
hviezdy disk detegovať tieto planéty.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
Kepler
https://www.youtube.com/watch?v=uQ4I6j8OIOE
https://www.youtube.com/watch?v=0mFRLCCMmjY
MOST
Microvariability and Oscillations of  Stars  satelit, viac  známy  jednoducho  ako  MOST,  je  prvý  kanadský
kozmický teleskop.
Swift Gamma Ray Burst Explorer (Swift)
Swift Gamma-Ray Burst Mission,  skrátene Swift, je kozmické observatórium  vypustené  a  prevádzkované
americkou agentúrou NASA. Je určené na štúdium gama zábleskov a ich odleskov  v  niekoľkých  vlnových
dĺžkach.Štart sa uskutočnil 20.novembra 2004 z Mysu Canaveral a na obežnú dráhu bola družica vynesená
nosnou raketou Delta II.
ObráZKY
Gaia mission 
Gaia je vesmírne observatórium Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorá bola vynesená do vesmíru 19.
decembra 2013 pomocou rakety Sojuz.
OBRázky
VIDEÁ
Gaia
https://www.youtube.com/watch?v=9XcJ1wFRCk8
https://www.youtube.com/watch?v=xDmQvJVJg8Y
https://www.youtube.com/watch?v=sIASfLfgYoY
https://www.youtube.com/watch?v=xDmQvJVJg8Y
Spitzer – vesmírny teleskop
Čo je to infračervené žiareNIE?
Infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo
a kratšou  ako  mikrovlnné  žiarenie.  Názov  znamená  „pod červenou“, pričom červená je farba
viditeľného svetla s najdlhšou  vlnovou  dĺžkou. Infračervené žiarenie zaberá v spektre 3 dekády
a má vlnovú dĺžku medzi 760 nm a 1 mm, resp. energiu fotónov medzi 0,0012 a 1,63 eV.
Čo je to infračervená astronómia ?
Infračervená  astronómia  je  odvetvie  astronómie  a astrofyziky, ktoré sa zaoberá pozorovaním
objektov viditeľných v infračervenom spektre.
Čo je to submilimetrová astronómia?
Submilimetrová  astronómia  je  odvetvie  astronómie, ktoré  sa zaoberá pozorovaním vesmírnych
objektov v submilimetrovom žiarení.
Infračervené a submilimetrové observatória
AKARI
Akari,  predštartové   označenie  ASTRO-F  alebo  IRIS  (Infrared Imaging Survey)   je  japonská
astronomická družica pre infračervenú oblasť  spektra.  Postavil  a  prevádzkuje  ju  ústav  JAXA
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Sagamihara (Japonsko).
ObráZKY
Herschel Space Observatory
Herschelov vesmírny ďalekohľad je teleskop pomenovaný podľa britského astronóma Fredericka
Williama  Herschela.  Je  to  infračervený  ďalekohľad  s  priemerom  primárneho  zrkadla  3,5  m
najväčší ďalekohľad. V porovnaní  s  aktuálne  najlepším  infračerveným  teleskopom  Spitzer,  je
Herschel 4× väčší. Je 7,5 m dlhý a 4 m široký.
OBRázky
VIDEÁ
Herschel
https://www.youtube.com/watch?v=UUQyBtc9X6E
https://www.youtube.com/watch?v=IVkzJlUZn5k
https://www.youtube.com/watch?v=tF3VrxrYbuY
Herschel a Planck
https://www.youtube.com/watch?v=0T4AqDa5FdE
IRAS
IRAS (InfraRed Astronomical Satelite) je infračervená družica  na  obežnej  dráhe  okolo  Zeme.
Od svojho vypustenia v roku 1983 raketou  Delta  zaznamenala  státisíce  opticky  neviditeľných
infračervených zdrojov. Ako prvá nasnímala aj samotné jadro našej Galaxie.
ObRáZkY
Infrared Space Observatory (ISO)
Infrared  Space  Observatory  (ISO)  bol vesmírny teleskop pre infračervené svetlo navrhnutý
a    prevádzkovaný    Európskou     vesmírnou     agentúrou   (ESA),   v    spolupráci   s   ISA
(časť JAXA k 2003) a NASA.
ObráZKY
Infrared Telescope in Space
Space Flyer Unit, bola kozmická loď, ktorá bola vypustená v Japonsku 18 marca 1995.
OBrázky
Midcourse Space Experiment (MSX)
Midcourse Space Experiment  ( MSX )  je  protiraketová  obrana  organizácie  (BMDO)  satelitný
experiment mapovať svetlé infračervené zdroje vo vesmíre.
ObráZKY
Spitzer Space Telescope
Spitzerov vesmírny ďalekohľad je kozmické observatórium, štvrté a  posledné z  veľkých observatórií
NASA. Je určené na pozorovanie objektov v infračervenej oblasti spektra. Ide o najväčší infračervený
teleskop, aký bol kedy vypustený do vesmíru. Urobil množstvo objavov, medzi  ktoré  patrí  napríklad
priame zachytenie svetla exoplanét HD 209458 b a TrES-1,  potvrdenie  teórie,  že  Galaxia  Mliečna
cesta je v skutočnosti špirálová  galaxia  s  priečkou,  alebo  zmapovanie  atmosféry  exoplanéty  HD
189733 b. S jeho pomocou bola vytvorená fotografická mozaika Mliečnej cesty  skladajúca  sa  z 800
tisíc samostatných snímok.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
Spitzer Space Telescope
https://www.youtube.com/watch?v=BkVXVsgjTyA
https://www.youtube.com/watch?v=8J6cvq3VRQM
https://www.youtube.com/watch?v=BF9pPDHjNec
Submillimeter Wave Astronomy Satellite (SWAS)
Postavila ju firma Ball Aerospace Systems Group v spolupráci so strediskom NASA Goddard Space
Flight Center, ktoré ju tiež prevádzkuje.
ObRáZkY
Wide Field Infrared Explorer (WIRE)
WIRE, celým menom Wide Field Infrared Explorer, je vesmírny teleskop prevádzkovaný americkou
agentúrou NASA. Na obežnú dráhu bol  vynesený  5. marca  1999  pomocou  rakety  Pegasus  XL
z kalifornskej základne Vandenberg.
ObráZKY
Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)
Wide-field  Infrared  Survey Explorer (WISE)  je  infračervený   kozmický   teleskop  prevádzkovaný
americkým   Úradom   pre   letectvo   a   kozmonautiku.   Misia   WISE   odštartovala   zo  základne
Vandenberg 14. decembra 2009  o 14:09 UTC. Na obežnú dráhu bola  družica  dopravená  nosnou
raketou Delta II model 7320-10.
OBrázky
Herschel
Čo je to mikrovlnné žiareNIE?
Mikrovlnné žiarenie je elektromagnetické žiarenie ležiace vo frekvenčnom pásme 3.108 – 3.1011Hz
(inak  300  MHz – 300  GHz).  V  spodnom   okraji  pásmo   susedí  s   FM  rozhlasovým  vysielaním,
v hornej časti spektra susedí s infračervenou oblasťou. V prírode detekujeme toto žiarenie vo forme
mikrovlnného žiarenie kozmického pozadia (CMBR – Reliktové žiarenie).
Mikrovlnné observatória
Cosmic Background Explorer (COBE)
Cosmic Background Explorer (COBE) bola prvá americká družica, ktorá sa venovala kozmológii.
Jej úlohou bolo presne zmerať infračervené a  mikrovlnné  žiarenie  prichádzajúce  zo  všetkých
smerov, ktoré je pozostatkom po Veľkom tresku.
ObráZKY
Odin
Odin je švédsky satelit pracujúci  vo  dvoch vedných  odboroch;  astrofyzike a aeronómii , a  bol
pomenovaný po bohu Odinovi.
Planck
Planck  je kozmický ďalekohľad  navrhnutý  a  postavený na prieskum anizotropného reliktného
žiarenia (CMB) zo všetkých  častí  vesmíru  za  použitia vysokej citlivosti a uhlového rozlíšenia.
Planck  bol  vyrobený  v  Cannes Mandelieu Space Center spoločnosťou Thales Alenia Space
ako tretí „stredne veľká misia“ (M3) vedeckého  programu  Horizon  2000  Európskej vesmírnej
agentúry.
OBRázky
VIDEÁ
Planck
https://www.youtube.com/watch?v=mjin-Bd64gQ
Herschel a Planck
https://www.youtube.com/watch?v=0T4AqDa5FdE
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP, pôvodne známa ako Microwave  Anisotropy
Probe alebo Explorer 80) je americká sonda určená na meranie fluktuácie reliktného žiarenia
s uhlovým rozlíšením 0,3° a citlivosťou  20 μK, čím výrazne  prekonala  svoju  predchodkyňu,
sondu COBE.
ObRáZkY
Čo je to rádiové žiareNIE?
Rádiové žiarenie je elektromagnetické žiarenie s kmitočtom menším ako 300 GHz (s vlnovou
dĺžkou väčšou ako 1 milimeter) a väčším ako 10 kHz (s vlnovou dĺžkou menšou  ako  30 km)
Čo je to rádioastronómia?
Rádioastronómia  je  odvetvie  astronómie  zaoberajúce  sa  štúdiom  nebeských  telies
prostredníctvom  rádiového  žiarenia   emitovaného  fyzikálnymi  procesmi  vo  vesmíre.
Rádiové observatória
Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
(HALCA, VSOP)
HALCA (Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy) tiež známy ako
VSOP alebo MUSES-B, je japonský rádioteleskop s priemerom 8 m, ktorý bol  použitý pre
veľmi dlhú základnú interferometriu. (VLBI)
RadioAstron
Radioastron alebo tiež Spektr-R je vesmírny  rádioteleskop  určený  na  pozorovanie  objektov
v odbore centimetrových a decimetrových vĺn.  Bol vypustený 18. júla  2011  pomocou  rakety
Zenit-3M. Pozorovanie je vykonávané za pomoci  10 m rádioteleskopu v súčinnosti s  rôznymi
rádioteleskopmi na zemi. Vďaka tomuto vzniká obrí interferometer s veľmi vysokým rozlíšením.
ObráZKY
Planck
Čo je to detekcia časTÍC ?
V experimentálnej a aplikovanej časticovej fyzike a v jadrovom inžinierstve, je časticový detektor,
známy  aj   ako   detektor  žiarenia,  zariadenie  využívané   pre   detekciu,  stopovanie,  a/alebo
identifikáciu  elementárnych častíc vysokých energií, aké sú  produkované  jadrovým  rozpadom,
kozmickým žiarením, alebo v reakciách v časticovom urýchľovači.
Observatória na detekciu častíc
3rd High Energy Astrophysics Observatory (HEAO 3)
HEAO3 je posledné z troch NASA observatórií pre astronómiu vysokých energií.
ObráZKY
Alpha Magnetic Spectrometer 01 (AMS-01)
Prototyp AMS navrhnutý AMS-01 , zjednodušená verzia detektora, bol  postavený  medzinárodným
konzorciom pod vedením Ting a letel do vesmíru na palube raketoplánu Discovery na STS-91 v júni
1998.
OBRázky
Alpha Magnetic Spectrometer 02 (AMS-02)
Alpha  Magnetic  Spectrometer  čiže  AMS-02  je  experimentálny  modul  časticovej  fyziky.  Na
Medzinárodnú   vesmírnu  stanicu   bol   namontovaný  19.  mája  2011   pri   misii   raketoplánu
Endeavour STS-134.
OBrázKY
VIDEÁ
Alpha Magnetic Spectrometer
https://www.youtube.com/watch?v=ohtYKdG2iXo
https://www.youtube.com/watch?v=9SFislv9lhI
https://www.youtube.com/watch?v=GOJsccquXNQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UR_Bf6AtSA
Interstellar Boundary Explorer (IBEX)
Interstellar Boundary Explorer, skrátene IBEX, tiež Explorer  91, je vesmírna  sonda  NASA,  ktorá
bola vypustená v októbri 2008 a ktorá skúma hranicu medzi slnečnou sústavou a medzihviezdnym
priestorom. Cena misie je 165 miliónov dolárov.
ObráZKY
VIDEÁ
IBEX
https://www.youtube.com/watch?v=WICM8XIzqOs
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8lDgJ0b5k
https://www.youtube.com/watch?v=eQ6e403MtbA
Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics
(PAMELA)
PAMELA  (Payload  for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics)  je  operačný
modul pre výskum kozmického žiarenia, ktorý je pripojený k satelitu, ktorý obieha Zem.
OBRázky
Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer (SAMPEX)
Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer čiže SAMPEX je vedecká družica  NASA
určená k štúdiu častíc v zemskej magnetosfére a vplyvu slnečných cyklov na magnetosféru. Bola
vypustená 3. júla 1992 z kalifornskej základne Vandenberg pomocou nosnej rakety Scout G-1.
ObRáZkY
Teleskop Jamesa Webba
Plánované observatória
Astrosat
Astrosat je prvý indický satelit určený pre astronómiu a vypustenie je  naplánované  na  palube
PSLV v roku 2015.
ObráZKY
LISA Pathfinder
LISA Pathfinder, kedysi Small Missions for Advanced Research in Technology-2 (SMART-2), je
sonda ESA / NASA, ktorá má byť vypustená v roku 2015.
OBRázky
James Webb Space Telescope
Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba (skratka JWST) z angl: James Webb Space Telescope) je
plánovaný infračervený kozmický ďalekohľad.  Hlavnou vedeckou  úlohou  má  byť  pozorovanie
tých najvzdialenejších objektov vo vesmíre, takých, ktoré presahujú  vzdialenosti  pozorovateľné
pomocou Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu alebo pozemných staníc.
OBrázKY
VIDEÁ
James Webb Space Telescope
https://www.youtube.com/watch?v=vpVz3UrSsE4
https://www.youtube.com/watch?v=nuMZUolk2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=1F-IpheATyQ
Tel Aviv University Ultraviolet Explorer (TAUVEX)
The Tel Aviv University Ultraviolet Explorer, aleboTAUVEX je pole  vesmírnych  teleskopov,
koncipované Noah Brosch Tel Avive univerzitou aa navrhnutá a skonštruovaná v Izraeli pre
Tel Aviv univerzitu.
ObráZKY
Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT)
Hard X-ray  Modulation  Telescope ( HXMT ) je  plánované  čínske  röntgenové  kozmické
observatórium. Štart je plánovaný medzi 2014 a 2016.
 ZDROJ OBRÁZKU

Zdroj obrázku:
Autor:
NASA/CXC/NGST
Zdroj textu:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.