PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Planéty, TRPASLIČIE planéty, mesiace a asteroidy
Slnečná sústava
Slnečná sústava je planetárna sústava hviezdy Slnko, do ktorej patrí aj Zem. Skladá sa zo Slnka a všetkých telies, ktoré obiehajú okolo neho; (planét, trpasličích planét, planétok, komét, mesiacov, meteoroidov, medziplanetárneho plynu a prachu).
Slnečná sústava – obrázky
Vznik a vývoj slnečnej sústAVY
Vznik a vývoj slnečnej sústavy začal podľa odhadov niekedy pred 4,55 až 4,56 miliardami rokov gravitačným zmršťovaním malej časti obrovského molekulárneho mračna. Väčšina hmoty sa sústredila v jeho centre, kde vytvorila Slnko, zatiaľ čo zvyšok okolo neho vytvoril plochý protoplanetárny disk, z ktorého potom vznikli planéty, ich mesiace, planétky a ďalšie telesá.
Vznik a vývoj slnečnej sústavy – obrázky
Dejiny výskumu slnečnej sústavy
História výskumu a vývoj predstáv o slnečnej sústave.
Dejiny výskumu slnečnej sústavy – OBRÁZKY
NOMenklatúra slnečnej sústavy
Nomenklatúra   slnečnej   sústavy,   podobne   ako   pozemská   (terestriálna)  nomenklatúra,   sa   používa   na
jednoznačnú identifikáciu útvarov na povrchu planét a ich prirodzených satelitov z dôvodu jednoduchšej lokalizácie,
rozpoznania a prípadného prejednávania.
Nomenklatúra SLNEČNEJ sústavy – obrázky
Zoznam objektov slnečnej sústavy
Zoznam objektov slnečnej sústavy, ktoré majú priemer 500 km a viac.
Slnečná sústavy objekty – obrázky
SLNko
Slnko je hviezda našej  planetárnej sústavy.   Je  to  naša najbližšia  hviezda  a zároveň  najjasnejšia  hviezda na
oblohe. Slnko  patrí   medzi  hviezdy  hlavnej postupnosti, čo znamená, že v jeho jadre prebieha premena vodíka
na  hélium a vďaka tomu zostáva dlhodobo stabilné.
Slnko – OBRÁZKY
Terestriálna planéta
Terestriálna planéta je  Zemi podobná planéta. Má pevný  povrch, relatívne nízku  hmotnosť  a  vysokú  hustotu,
pomalú rotáciu, vysoký obsah železa a ťažkých kovov. V raných až  neskorých obdobiach jej roztavené kovové
jadro (zväčša zo železa a niklu) vytvára magnetické pole.
Terestriálna planéta – obrázky
 Porovnanie veľkostí planét, mesiacov a asteroidov
 
Merkúr
Merkúr je najbližšia planéta slnečnej sústavy k Slnku a najmenšia planéta slnečnej sústavy.
Merkúr – obrázky
Merkúr križujúce asteroIDY
Merkúr križujúce asteroidy sú asteroidy, ktorých obežná dráha pretína obežnú dráhu planéty Mars.
Venuša
Venuša je druhá planéta slnečnej sústavy (v poradí od Slnka), po Slnku a po Mesiaci najjasnejší objekt viditeľný
zo Zeme.
Venuša – obrázky
Planéty a mesiace
Venušu križujúce asteroIDY
Venušu križujúce asteroidy sú asteroidy, ktorých obežná dráha pretína obežnú dráhu planéty
Venuša.
2002 VE68 – kvázisatelit Venuše
2002 VO 68, tiež zvaná 2002 VE68, je dočasný kvázi-satelit Venuše.
Zem
Zem je tretia planéta slnečnej sústavy, zároveň najväčšia terestriálna planéta v sústave a jediné
planetárne teleso, na ktorom je podľa súčasných vedeckých poznatkov potvrdený život.
Zem – OBRÁZKY
MESiac
Mesiac s veľkým začiatočným písmenom označuje vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme. Je
jej jediným prirodzeným satelitom.
Mesiac – obrázky
Trójan
Trójania je súhrnné označenie pre planétky, ktoré obiehajú po rovnakej dráhe okolo Slnka ako
jedna z planét napr. Jupiter, teda ich obežné dráhy sú v komensurabilite 1:1.
Trójan – obrázky
Top 10 najväčších asteroidov
Zem križujúce plaNÉTky
Zem križujúce planétky sú blízkozemské planétky, ktorých  obežná dráha  pretína obežnú
dráhu Zeme.
Zem križujúce planétky – obrázky
Trójania Zeme
Trójania Zeme je skupina objektov, ktoré zdieľajú obežnú dráhu planéty Zem okolo
Slnka.
Trójania Zeme – obrázky
Apophis
99942 Apophis  je planétka patriaca  do Atenovej skupiny  a je  súčasne klasifikovaná ako
potenciálne  nebezpečná, pretože sa vo vzdialenej  budúcnosti  nedá celkom jednoznačne
vylúčiť jej zrážka so Zemou.
BlízkoZEMská planétka
Blízkozemská planétka je planétka, ktorej obežná dráha je v blízkosti dráhy Zeme. Niektoré
blízkozemské planétky aj pretínajú dráhu Zeme a predstavujú isté nebezpečenstvo zrážky.
Blízkozemská planétka – obrázky
2010 TK7 – Trójan Zeme
2010 TK 7 je prvý Trójan Zeme, ktorý bol objavený; predchádza Zem v jej obežnej dráhe okolo
Slnka.
TRPaslíčie planéty
Mars
Mars je štvrtá planéta slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Je to druhá najmenšia planéta
(po Merkúre).
Mars – galéria
Mesiace Marsu
Mesiace  Marsu  sú  prirodzené  satelity  planéty  Mars.  Sú  to satelity Fobos a Deimos,
o ktorých sa predpokladá, že sú to zachytené asteroidy.
Mesiace Marsu – obrázky
DeimOS
Deimos je prirodzený satelit Marsu. Je menší a obieha po vzdialenejšej dráhe ako Fobos.
Deimos – OBRÁZKY
Fobos
Fobos je prirodzený satelit Marsu. Teleso je väčšie ako mesiac Deimos.
Fobos – obrázky
Trójania Marsu
V Trójania Marsu je skupina objektov , ktoré zdieľajú obežnú dráhu planéty Mars okolo
Slnka.
Mars križujúce asteroidy
Mars križujúce asteroidy sú asteroidy, ktorých obežná dráha pretína obežnú dráhu planéty
Mars.
Pásmo asteroidov
Planétka – asterOID
Planétka  je  oficiálny  názov pre asteroidy  a  transneptúnske telesá. Sú to malé telesá obiehajúce
okolo Slnka alebo inej hviezdy, vzhľadom na malú hmotnosť väčšinou nepravidelného tvaru.
Planétka – asteroid – OBRÁZKY
Pásmo planétok – asteroidov
Pásmo planétok je oblasť v slnečnej sústave, ktorá sa nachádza približne medzi obežnými dráhami
planét Mars a Jupiter. Nachádza sa tu  množstvo nepravidelných telies nazývaných asteroidy alebo
planétky.
Pásmo planétok – asteroidov – obrázky
Ceres
1 Ceres je vôbec  prvá  objavená trpasličia planéta a súčasne s priemerom 950 km najväčšie teleso
obiehajúce medzi dráhami Marsu a Jupitera, teda v oblasti hlavného pásma planétok.
Ceres – OBRÁZKY
Pallas
2 Pallas je po planétke 1 Ceres druhou objavenou planétkou a súčasne je svojimi rozmermi druhým
najväčším objektom obiehajúcim  medzi  dráhami Marsu a Jupitera, teda v oblasti  hlavného pásma
planétok.
Pallas – obrázky
VESta
4 Vesta je tretia najväčšia planétka v hlavnom pásme planétok s priemerom od 468 do 530 km a čo
sa týka hmotnosti  dokonca  druhá  najhmotnejšia.  Je to jediná planétka viditeľná zo Zeme voľným
okom.
Vesta – obrázky
Mesiace slnečnej sústavy
HygiEA
10 Hygiea je veľká planétka, štvrtá najväčšia v hlavnom páse planétok.
Hygiea – obrázky
Zoznam významných asteroidov
ZOZnam objektov slnečnej sústavy podľa veľkosti
Mesiac PLANÉTKY
Mesiac planétky je planétka, ktorá obieha okolo inej planétky ako jej prirodzený satelit.
Mesiac planétky – obrázky
Joviálna planéta – plynný obor
Joviálna planéta alebo plynný obor je planéta, ktorá je svojou veľkosťou a zložením podobná Jupiteru.
V slnečnej sústave obiehajú Slnko štyri joviálne planéty: Jupiter, Saturn, Urán, Neptún.
Joviálna planéta – obrázky
Jupiter
Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, v poradí piata od  Slnka.  Slnečná  sústava  je  niekedy
popisovaná ako dvojsystém skladajúci sa zo Slnka a Jupitera ako hlavných  dvoch  členov  a  ďalších
menších telies.Jupiter, Saturn, Urán a Neptún sú označované ako plynné obri či planéty jupiterského
typu.
Jupiter – obrázky
Trpasličie planétky a transneptúnske objekty
Mesiace JupitERA
Mesiace Jupitera sú prirodzené satelity planéty Jupiter. Na základe charakteru obežných dráh sa
zvyčajne mesiace Jupitera rozdeľujú do niekoľkých skupín, nazývaných rodinami.
Mesiace Jupitera – OBRÁZKY
Io
Io je jedným z mesiacov planéty Jupiter, najvnútornejší zo skupiny mesiacov objavených Galileom.
Io – obrázky
EUropa
Európa alebo Europa je prirodzený satelit Jupitera, jeden z Galileiho mesiacov. Je to najmenší zo
štyroch veľkých mesiacov Jupitera, a zároveň je najzáhadnejší.
Európa – obrázky
Ganymede
Ganymede alebo Ganymedes je prirodzený satelit Jupitera, jeden z Galileovych mesiacov.
Ganymede – obrázky
KalliSTO
Kallisto alebo Callisto je prirodzený satelit Jupitera.
Kallisto – obrázky
Kuiperov pás – simulácia
Prstence JupitERA
Prstence Jupitera sú veľmi slabé prstence okolo planéty Jupiter, ktorých existenciu potvrdili údaje
zo sond Voyager. Ich existenciu naznačovali už údaje sondy Pioneer 10 a 11.
Prstence Jupitera – obrázky
Zoznam trójanov pred Jupiterom
Toto je zoznam Trójanov planéty Jupiter, ktoré sa nachádzajú v pozdĺžnych zakrivených oblastiach
okolo predného L4 Lagrangeovho bodu 60 ° pred Jupiterom v rovnakej obežnej dráhe.
ZOZnam trójanov za Jupiterom
Toto je zoznam trójanov planéty Jupiter, ktoré sa nachádzajú v pozdĺžnych zakrivených oblastiach
po celom trailing P 5 Lagrangeovho bodu 60 ° za Jupiterom v rovnakej obežnej dráhe.
Libračný alebo Lagrangeov bod
Libračný bod  alebo  Lagrangeov  bod  je taký bod  v  sústave dvoch telies m1 a m2, v  ktorých  je
gravitačná  príťažlivosť  rovnako veľká, ale  opačného smeru. Všetky libračné body sa nachádzajú
v rovine, v ktorej sa uskutočňuje pohyb týchto telies okolo spoločného ťažiska a existuje ich 5. L1
až L3  ležia  na  spojnici  oboch  telies, L1 sa nachádza  medzi nimi, L2  a  L3  na ich  vonkajších
stranách. Body L4 a L5 tvoria s telesami rovnoramenné trojuholníky.
Libračný alebo Lagrangeov bod – obrázky
Jupiter križujúce asteroidy
SatURN
Saturn je šiesta planéta Slnečnej sústavy v poradí od Slnka, po Jupiteri druhá najväčšia z planét.
Saturn patrí medzi joviálne planéty, to znamená, že nemá pevný povrch, ale len hustú atmosféru,
ktorá postupne prechádza do plášťa.
Saturn – OBRÁZKY
Trpasličie planéty
 
Mesiace SatuRNU
Saturnove mesiace sú prirodzené satelity planéty Saturn. Na základe charakteru obežných dráh
sú Saturnove satelity rozdeľované do niekoľkých skupín, zvyčajne nazývaných rodinami.
Mesiace Saturnu – obrázky
Mimas
Mimas je prirodzený satelit Saturna s priemerom približne 397 km. Obieha ďaleko za Saturnovým
prstencom označovaným ako F.
Mimas – OBRÁZKY
ENCeladus
Enceladus (astronomické  označenie  Saturn  II)  je  mesiac  planéty  Saturn, jeden  z  najväčších
mesiacov objavených do 19. storočia.
Enceladus – obrázky
Tethys
Tethys alebo zriedkavo Tetyda je prirodzený satelit Saturna.
Tethys – obrázky
DioNE
Dione alebo staršie aj Diona je prirodzený satelit Saturna.
Dione – obrázky
Pluto, plutoidy a Kuiperov pás
Rhea
Rhea alebo Rea je druhý najväčší prirodzený satelit Saturna.
Rhea – obrázky
Titan
Titan (Saturn VI) je  najväčší a najhustejší  z dosiaľ známych mesiacov planéty Saturn a po Jupiterovom
mesiaci  Ganymedes  je  druhým  najväčším  mesiacom  v  celej  slnečnej  sústave.  Zároveň  je  prvým
objaveným mesiacom planéty Saturn.
Titan – obrázky
JapeTUS
Japetus (iné názvy: Iapetus, Japetos, Saturn VIII) je prirodzený satelit planéty Saturn, ktorú obieha medzi
dráhami Titanu a Phoebe vo vzdialenosti 3,56 miliónov km.
Japetus – OBRÁZKY
Saturnove prstence
Prstence Saturna sú veľmi tenká a veľmi široká vrstva častíc, ktorá obieha planétu Saturn. Častice majú
veľkosť od jedného mikrometra až po niekoľko metrov a sú zhromaždené v rovine Saturnovho rovníka.
Saturnove prstence – obrázky
Saturn križujúce asteroidy
Urán
Urán je siedma planéta od Slnka, tretia najväčšia a štvrtá najhmotnejšia planéta v slnečnej sústave. Patrí
medzi plynné obry a spolu s Neptúnom aj medzi tzv. ľadové obry.
Urán – obrázky
Planéty Jupiter a Saturn a ich mesiace
Mesiace UrÁNA
Mesiace Urána sú prirodzené satelity planéty Urán. Na základe charakteru obežných dráh sa mesiace
Urána rozdeľujú do štyroch skupín, zvyčajne nazývaných rodiny.
Mesiace Urána – obrázky
Miranda
Miranda je prirodzený satelit Urána.
Miranda – obrázky
Ariel
Ariel je prirodzený satelit Urána.
Ariel – OBRÁZKY
Umbriel
Umbriel je prirodzený satelit Urána.
Umbriel – obrázky
TITania
Titania (alebo Titánia) je prirodzený satelit Urána a najväčší z jeho mesiacov.
Titania – obrázky
Top 10 najvačších mesiacov
Oberon
Oberon (alebo Oberón) je prirodzený satelit Urána.
Oberon – obrázky
2011 QF 99 – Trójan Uránu
Asteroid 2011 QF 99 je prvý známy trójan planéty Urán
Prstence URÁnu
Prstence Urána sú sústava častíc, ktoré obiehajú planétu Urán.
Prstence Uránu – obrázky
Urán križujúce asteroidy
Neptún
Neptún je ôsma a najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy.
Neptún – OBRÁZKY
MESiace Neptúna
Mesiace Neptúna sú prirodzené satelity planéty Neptún. Na základe charakteru obežných dráh
sa satelity Naptúna rozdeľujú do niekoľkých skupín, zvyčajne nazývaných rodinami.
Mesiace Neptúna – obrázky
Špirálovitý model – naša slnečná sústava je vír
ProteUS
Proteus je prirodzený satelit planéty Neptún a  súčasne najväčší  z  novoobjavených Neptúnových
satelitov, teda  satelitov objavených po  Tritone  a  Nereide. S jeho  420  km je  to  druhý  najväčší
mesiac Neptúna.
Proteus – obrázky
Triton
Triton (zriedkavo Tritón, označenie Neptun I) je prirodzený a najväčší satelit planéty Neptún.
Triton – OBRÁZKY
NEReida
Nereida alebo Nereid je prirodzený satelit planéty Neptún.
Nereida – obrázky
Trójania Neptúna
Trójania Neptúna sú planétky typu Trójania, ktoré obiehajú okolo Slnka na rovnakej dráhe ako planéta
Neptún. Nachádzajú sa v elongovaných zakrivených oblastiach okolo lagrangeových bodov L4 a L5 60˚
pred a za Neptúnom.
Prstence NeptúNA
Planéta Neptún má systém planetárnych prstencov, ktoré sú známe ako prstence Neptúna.
Prstence Neptúna – obrázky
Neptún križujúce asteroidy
 
10 najväčších mesiacov
KentAUR
Kentauri alebo Centauri sú trieda ľadových planetoidov, ktoré obiehajú okolo Slnka medzi dráhami Jupitera
a Neptúna.
Kentaur – obrázky
Damokloid
Damokloidy sú planétky podobné planétke 5335 Damocles a 1996 PW, ktoré majú dlhoperiodickú a vysoko
excentrickú dráhu typickú pre kométy ako napríklad Kométa Halley, ale nemajú chvost ani kómu.
Transneptúnsky objekt
Transneptúnsky objekt (TNO)  alebo objekt Edgeworthovho–Kuiperovho  pásu  (najvnútornejšia  časť  Oortovho
oblaku Slnka, objekt Kuiperovho pásu = KBO,Edgeworthov–Kuiperov pás = EKP).Pre takýto objekt musí platiť,
že väčšina jeho dráhy musí byť  za dráhou  planéty Neptún. V podstate ide o akýkoľvek objekt, či už planétku
alebo kométu.
Transneptúnsky objekt – obrázky
Zoznam transneptúnskych objektov
KUIperov pás
Kuiperov pás, tiež nazývaný Edgeworthov–Kuiperov pás, je oblasť v Slnečnej sústave, ktorá sa nachádza za
dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 AU od Slnka.
Kuiperov pás – OBRÁZKY
Asteroidy v našej slnečnej sústave
Zoznam najjasnejších objektov KUIperovho pásu
Pluto
Pluto je trpasličia planéta slnečnej sústavy. V minulosti bolo považované za najmenšiu a najvzdialenejšiu
planétu slnečnej sústavy.
Pluto – obrázky
Mesiace PluTA
Mesiace Pluta sú prirodzené satelity trpasličej planéty 134340 Pluto. Pluto má päť známych prirodzených
satelitov, najväčší je Cháron, s ktorým tvorí Pluto dvojplanétu. Za ním nasledujú Nix, Hydra a Kerberos.
Mesiace Pluta – obrázky
Cháron
Cháron je mesiac trpasličej planéty Pluto. Ide o teleso zo skupiny plutín v Kuiperovom páse patriacich medzi
transneptúnske telesá.
Cháron – OBRÁZKY
ORCus
90482 Orcus je transneptúnske teleso v Kuiperovom páse patriace do skupiny plutín.
Orcus – obrázky
Twotino
PlutíNO
Plutíno je transneptúnsky objekt podobný trpasličej planéte Pluto s podobnou dráhou.
Plutíno – obrázky
Urán, Neptún a Pluto a ich mesiace
 
KubewANO
Kubewano sú planétky Kuiperovho pásu obiehajúce okolo Slnka vo vzdialenosti okolo 41 AU a ich dráhy
nie sú ovplyvňované rezonanciami vonkajších planét.
Kubewano – obrázky
Plutoid
Plutoid je transneptúnska trpasličia planéta podobná ostatným planétam Slnečnej sústavy.
Plutoid – obrázky
HAumea
136108  Haumea  (pôvodné označenie 2003 EL61)  je  planétka  Kuiperovho  pásu a piata pomenovaná
trpasličia planéta.
Haumea – OBRÁZKY 
Namaka
Namaka (alebo Haumea II) je menší, interný satelit trpasličej planéty Haumea.
Namaka – obrázky
Hi’iAKA
Hi’iaka (alebo Haumea I) je väčší, vonkajší satelit trpasličej planéty Haumea.
Hi’iaka – obrázky
13 planét
QuaOAR
50000 Quaoar je transneptúnsky objekt obiehajúci okolo Slnka v Kuiperovom páse.
Quaoar – obrázky
Salacia
(120347) Salacia je skvelý transneptúnsky objekt v Kuiperovom páse.
VAruna
20000 Varuna (predbežné označenie 2000 WR106) je transneptúnsky objekt, jedno z najväčších známych
telies za obežnou dráhou Neptúna. Patrí medzi objekty Kuiperovho pásu.
Varuna – OBRÁZKY
Makemake
136472 Makemake, dočasný názov bol (136472) 2005 FY9 je jedna z veľkých planétok v Kuiperovom páse.
Makemake – obrázky
Rozptýlený DISk
Rozptýlený disk je vzdialená oblasť slnečnej sústavy riedko zaplnená ľadovými planetoidmi známymi ako
objekty  rozptýleného  disku  (SDO), čo  je  podmnožina širšej  rodiny  transneptúnskych  objektov (TNO).
Najvnútornejšia časť rozptýleného disku  sa prekrýva s Kuiperovým pásom, ale jeho vonkajšie hranice sú
omnoho vzdialenejšie od Slnka, ako aj nad a pod ekliptikou, ako samotný Kupierov pás.
Rozptýlený disk – obrázky
Mesiac, planéta Mars a jej mesiace
Eris
136199  Eris  je  trpasličia  planéta  slnečnej  sústavy,  patriaca  do  rodiny  transneptúnskych  telies,
pochádzajúcich z Kuiperovho pásu (skupina SDO).
Eris – obrázky
Dysnomia
Dysnomia oficiálne označenie 136199 Eris I Dysnomia, je prirodzený satelit trpasličej planéty 136199 Eris.
Dysnomia – obrázky
(225088) 2007 OR 10
(225088) 2007 OR 10 – OBRÁZKY
(84522) 2002 TC 302
(84522)  2002  TC  302  je  veľké  transneptúnske  teleso  obiehajúce  v  oblasti rozptýleného disku, ktoré
pravdepodobne spĺňa podmienky pre udelenie štatútu trpasličej planéty.
(84522) 2002 TC 302 – obrázky
(87269) 2000 OO 67
(87269) 2000 OO67 je planétka.
Oddelený disk
Oddelený disk je vzdialená oblasť slnečnej sústavy nachádzajúca sa  za  obežnou  dráhou Neptúnu. Tzv.
oddelené telesá, ktoré sa v nej nachádzajú, sa ani pri  svojom  najväčšom  priblížení  Slnku  nedostávajú
do gravitačného vplyvu vonkajších planét, a ich dráhy tak zostávajú nerušené.
KUIperov pás – Io, Europa, Triton
2004 XR 190
2004 XR190 je novoobjavený transneptúnsky objekt v rozptýlenom disku Slnečnej sústavy.
90377 Sedna
90377 Sedna (2003 VB12) je transneptúnsky objekt. Je to najčervenšie  kozmické  teleso v Slnečnej
sústave hneď po Marse.
90377 Sedna – OBRÁZKY
2012 VP 113
2012 VP113 je transneptúnske teleso z oddeleného disku slnečnej sústavy.
Oortov oblak
Oortov mrak (komét) je  predpokladaná  sférická  oblasť ľadových objektov, ktorá  sa  pravdepodobne
nachádza na okraji slnečnej sústavy za Kuiperovým pásom, približne 50 000 až 100 000 AU od Slnka.
Je možné, že je to pozostatok prapôvodnej slnečnej hmloviny.
Oortov oblak obrázky
 
KomÉTA
Kométa je malý astronomický objekt podobný asteroidu, ale zložený predovšetkým z ľadu.
Kométa – obrázky
Neptún a za ním
Zoznam periodických koMÉT
Zoznam neperiodických komét
METeoroid
Meteoroid je relatívne malý (od veľkosti  zrnka piesku  po balvan)  fragment  úlomkov  v  slnečnej  sústave.
Po vstupe meteoroidu do Zemskej atmosféry dochádza k svetelnému úkazu  vytvorenému  vďaka  tlakom
na vzduch (napriek všeobecnému názoru s tým trenie nemá nič spoločné) a následnej ionizácii čiastočiek
vzduchu. Tento jav sa volá meteor alebo padajúca hviezda. Ak nejaká časť meteoru vydrží celú cestu dole
na zemský povrch, nazýva sa meteorit.
Meteoroid – OBRÁZKY
Medziplanetárna hmota
Medziplanetárna  hmota  je  materiál,  ktorý  vypĺňa  slnečnú  sústavu  a  cez  ktorý  sa pohybujú planéty,
planétky a kométy. Je zložená z prachu, kozmického žiarenia a horúcej plazmy zo slnečného vetra.
Medziplanetárna hmota – obrázky
Transneptúnske objeKTY
Medziplanetárny prach
Medziplanetárny prach sú drobné tuhé častice medziplanetárnej hmoty, mikrometeoroidy (kozmický
prach).
Kozmický prach – obrázky
Heliosféra
Heliosféra je obal častíc obklopujúci Slnko. Najspodnejšou a relatívne najchladnejšou vrstvou heliosféry
je fotosféra. Nad fotosférou sa rozprestiera chromosféra a nad ňou horúca koróna.Heliosféra končí tam,
kde sa vyrovnáva tlak slnečného vetra s tlakom okolitých hviezd – heliopauza.
Heliosféra – OBRÁZKY
UMelá družica
Umelá družica alebo umelý satelit je umelé  kozmické  teleso,  ktoré  sa  pohybuje  v  prvom  priblížení
po uzavretej  krivke (obežnej dráhe, približne po elipse)  okolo  prirodzeného  kozmického  telesa, napr.
planéty  alebo  jej  mesiaca,  na  rozdiel od  kozmických sond, pohybujúcich  sa  na začiatku  ich letu
v gravitačnom poli Zeme po otvorených krivkách, po (parabole alebo hyperbole).
Umelá družica
Vesmírny odpad
Kozmický odpad  predstavuje  zbierku  objektov  na  obežnej  dráhe  okolo  Zeme, ktoré  boli  vytvorené
ľudskou činnosťou, no už neslúžia žiadnemu užitočnému účelu.Tieto objekty sa skladajú predovšetkým
z  vyhorených   stupňov  nosných   rakiet,  nefunkčných   satelitov  a   trosiek  vzniknutých   explóziami
a vzájomnými kolíziami týchto objektov.
Vesmírny odpad – obrázky
Zdroj obrázku:
Zdroj textu. Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.