PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: KVAZARY a blazary
Kvazar
Kvazar je kozmický objekt veľmi vysokej hmotnosti, pravdepodobne veľmi vzdialený a je charakterizovaný silným gravitačným poľom, veľmi silným červeným posunom a silným elektromagnetickým žiarením najmä v röntgenovej oblasti spektra. Najbližšie kvazar je od nás vzdialený 1,5 miliardy svetelných rokov. Astronómovia sa domnievajú, že kvazary sú staré galaxie, pretože všetky známe pozorované kvazary sú veľmi vzdialené od našej galaxie, to znamená, že existovali pred miliardami rokov, keď sa vesmír ešte len formoval do súčasnej podoby.
BLAZAR
Blazar je galaxia s veľmi kompaktným a veľmi premenlivým rádiovým zdrojom v strede galaxie. Rádiovým zdrojom je pravdepodobne čierna diera uprostred galaxie. Z pólov čiernej diery vychádzajú tzv. výtrysky, ktoré končia v rádiových lalokoch. Niekedy hovoríme o nadsvetelných výtryskoch, kedy sa nám zdá, že výtrysky sa pohybujú rýchlosťou väčšou, ako je rýchlosť svetla. Je to iba optický klam spôsobený tým, že výtrysky sa pohybujú rýchlosťou asi 99% rýchlosti svetla.
Aktívne galaktické jadro
Aktívna galaxia je galaxia, ktorej veľká časť energie nie je emitovaná obyčajnými zložkami galaxie, ako sú hviezdy, prach a medzihviezdny plyn. Táto energia v závislosti od typu galaxie môže byť emitovaná cez väčšinu elektromagnetického spektra, napríklad v infračervenej, rádiovej, ultrafialovej, röntgenovej a gama oblasti.Žiarenie pochádza pravdepodobne zo supermasívnej čiernej diery, ktorá pohlcuje hmotu v jej okolí a vydáva Hawkingovo žiarenie. Galaxia sa môže stať aktívnou vtedy, keď sa zrazí s inou galaxiou, pretože pred zrážkou okolo čiernej diery nie je už  žiadna hmota,  takže galaxia nie  je aktívna, ale  po  zrážke sa  do okolia  čiernej  diery dostanú  hviezdy,  prach,  plyn, ktoré začne „požierať“ a emitovať žiarenie.
 
Ako vyzerá KVAzar
VEĽKÁ skupina kvazarov
Zoznam kvazarov
Kvazar s akrečným diskom a výtriskom žiarenia častíc
Astrofyzika
Prinášam Vám sem nájdené údaje o kvazaroch:
U všetkých známych  kvazarov  je výrazný červený posun od 0,06 do 6,4.
Najbližší  kvazar  je  od  nás  vzdialený  1,5  miliardy  svetelných  rokov.
Ten je pravdepodobne dôsledkom  Hubblovho  zákona, z čoho  plynie, že
kvazary  musia  byť  veľmi vzdialené  a  musia vyžarovať  viac energie než
desiatky bežných galaxií.
Najbližší  kvazar je  vzdialený 240 Mpc, najvzdialenejšií známy 5 500 Mpc,
väčšina leží viac ako 1 000 Mpc od Zeme.
Pretože uraziť tieto vzdialenosti trvá svetlu dlho, dnes väčšinou pozorujeme
už neexistujúce objekty.
 Zdroj: Wikipédia
Kvazary
Quasar s rudým posuvem z = 6,42
Aktivní jádra galaxií
KVAZARY
Kvazar
Najsilnejší objavený kvazar
BLAZAR
Kvazary
Ako funguje blazar
Kvazary
Aktívne jádrá galaxií
Vesmírne obludy – čierne diery, červie diery a kvazary
Aktívne GALAXIE a kvazary
Aktívne galaxie a kvazary
 
Kvazar
BLAZAR
Zvuky kvazaru
Najvzdialenejší kvazar je produktom nenásytnej
čiernej diery
Astronómovia objavili doteraz najvačší útvar vo VESMÍRE
Zlučujúce sa galaxie vytvárajú binárny kvazar
Kvazar potvrdzuje domnienku, že HVIEZDY vznikali
už vo veľmi mladom vesmíre
Kvazar obsahuje viac železa ako by mal
Pozorovanie akrečného disku kvazaru za pomoci
gravitačných šošoviek
KVASARY na kosmické struně
Najväčšia štruktúra vo vesmíre: Veľká skupina kvazarov
má priemer 4 miliardy svetelných rokov
Blazary – superaktívne galaxie
Doposiaľ najžiarivejší gama záblesk
Kvasary jako milníky rozpínaní vesmíru
PulZOvanie kvazaru
Těsná trojice kvasarů
Dvoukvasar zrozený srážkou galaxií
Prieskum ranného vesmíru pomocou gamma žiarenia
zo vzdialených kvazarov
HST zachytil pětinásobný obraz kvasaru
Osiřelý kvasar hledá domov
Najvzdialenejší objavený kvazar
KVASARY zrozené v srážkách galaxií
Hubble pozoroval disk hmoty kolem kvasaru
Einsteinov trik : Vďaka gravitačným šošovkám môžeme
pozorovať kvazary detailne
Krmení ČERné díry
Tlupa kvasarů největší strukturou ve vesmíru
Zvuky pulzarov a kvazarov
MIKROkvasar, který vytvořil vesmírného kapustňáka
Kvasary zastaví tvorbu hvězd v AGN
Výskum vesmíru s pomocou Fermiho teleskopu pre
gama žiarenie
Kvazar
Blazar
Aktívne galaktické jadro
Galérie obrázkov
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Autor:
ESO / M. Kornmesser
Zdroj textov: https://www.wikipedia.org/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.