PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: ARCHEOastronómia
Archeoastronómia
Archeoastronómia alebo astroarcheológia je štúdium starých alebo tradičných astronómií v ich kultúrnom kontexte s použitím archeologickej a antropologickej evidencie. Antropologické štúdium astronomických praktík v súčasných spoločnostiach je často nazývané etnoastronómia, hoci neexistuje konsenzus, či je etnoastronómia samostatná disciplína alebo je časťou archeoastronómie. Archeoastronómia je úzko spätá s historickou astronómiou, používaním historických záznamov nebeských úkazov na riešenie astronomických problémov a históriou astronómie, ktorá využíva písané záznamy na vyhodnocovanie astronomických tradícií.
ObráZKY
ArcheológIA
Archeológia je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej minulosti vyhľadávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov a ekofaktov, architektúr, ľudských pozostatkov a historického reliéfu.
OBRÁzky
Astronómia
Astronómia, čo etymologicky znamená „zákon hviezd,“ (z gréčtiny: αστρονομία = άστρον, ástro – hviezda + νόμος, nómos – zákon) je veda o vesmíre, zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomických objektov, ako aj procesy, ktoré ich vyvolávajú.
ObrázkY
Historická astronómia
Historická astronómia je veda, ktorá sa zaoberá analýzou historických astronomických dát.
Historické  a  staroveké  pozorovania  sa  používajú  na teoretické mapovanie dlhodobých
trendov, ako napríklad vzorov zatmení a rýchlostí hmlovín.
Dejiny astronómie
Dejiny  astronómie  sú  opisom  vývoja   astronómie od jej počiatkov až  do dnešných čias.
Astronómia   patrí   medzi   najstaršie  vedné odbory  v  histórii  ľudstva, jej počiatky treba
hľadať už   v   starovekom Sumere  na  Blízkom východe. Historikom astronómie pomáha
aj  astroarcheológia   zaoberajúca   sa  datovaním,  analýzou  a  kritikou   archeologických
nálezov týkajúcich sa astronómie.
oBRÁZKy
Stonehenge
Megalit
Megalit  je  praveká  pamiatka z  veľkých  neopracovaných  alebo  čiastočne  upravených
kameňov   (alebo   len   jeden   taký   kameň)    zväčša   kultového   alebo    pohrebného
charakteru.  Časovo  spadajú  zhruba  do  obdobia  4000  až   1600  pred   Kr., ojedinele
(na Sardínii) až do železnej doby.
OBRÁzky
StonehenGE
Stonehenge (čítaj stounhendž) je kamenná stavba postavená v mladšej kamennej dobe
a používaná až do doby bronzovej. Sú to najstaršie slnečné hodiny. Stavba je situovaná
v blízkosti mestečka Amesbury v anglickom grófstve Wiltshire, asi 13 km severozápadne
od Salisbury.Pozostáva z priekopy, ktorá je obkolesená štruktúrou  z kamenných  blokov,
ktoré   sú   opäť   obkolesené   viacerými   kruhmi   pozostávajúcimi   z   kameňov.  Oba
najnápadnejšie kamenné kruhy sú pritom  vonkajším  kruhom  z  kamenných pilierov, na
ktorých sú položené ďalšie kamene ako  trámy.Rovnako ako aj vnútorná štruktúra v tvare
podkovy z  pôvodne  piatich  trilitov (po dve nosné  kamene, na ktorých je položený krycí
kameň – trám).
ObráZKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=_n2QNHN72wA
https://www.youtube.com/watch?v=M7JU8iHxE30
https://www.youtube.com/watch?v=M7JU8iHxE30
https://www.youtube.com/watch?v=uUXRXxB5-d8
https://www.youtube.com/watch?v=yP2DlTwQuIY
https://www.youtube.com/watch?v=3cAKbdC-jCw
Sumerská astronómIA
O astronomických  poznatkoch  Sumerov je pomerne málo správ. Vieme že  pred  viac  ako
5000  rokmi   pomenovali  už  niektoré  súhvezdia  zvieratníka (napr.  Škorpión),  ich  mená
sa používajú dodnes, a skatalogizovali najjasnejšie hviezdy. Všimli si, že sa cez ne premieta
pohyb Slnka, planét a Mesiaca po oblohe.Každá planéta (dokonca Slnko aj Mesiac) pre nich
predstavovala boha  alebo bohyňu. Od Sumerov prevzali túto mytológiu aj iné národy. Slnko
bolo bohom slnka a v Sumeri sa nazývalo Utu.
Staroegyptská astronómia
Staroegyptská  civilizácia  uzrela  svetlo sveta na sklonku 4. tisícročia pred Kr. V astronómii
staroegyptskej  spoločnosti  hralo veľkú  úlohu  náboženstvo.  Niektoré  významné  nebeské
objekty (napr. Slnko a ostatné  okom  viditeľné  planéty)  považovali  za  bohov. Boh,  ktorý
vládol slnku sa nazýval Re a mal rôzne podoby. Verili, že slnko sa rodí na východe a umiera
na západe. Hor bol bohom oblohy a ako jeho oko bol zobrazovaný Re.
OBRÁzky
Historické astronomické prístroje
Babylonská astronómia
Babylončania  boli  skvelými  astronómami.  Ich  poznatky  prevzali všetky národy, ktoré sa
zaujímali   o   prírodné   vedy,  z  ich  blízkeho   ale   aj   vzdialenejšieho  okolia.   Väčšina
babylonských  astronomických  textov bola  napísaná v rokoch 650-50  pred Kr.  Boli  vryté
do hlinených tabuliek a  nazývajú  sa astronomické  diáre (alebo záznamy).  Takýto  typický
záznam začína údajom o dĺžke  predchádzajúceho mesiaca  dlhého  29 alebo 30 dní,potom
sa spomína čas medzi západom Slnka a  západom  Mesiaca  v prvý deň po nove, ďalej čas
medzi západom Mesiaca a východom Slnka, a medzi východom Mesiaca a západom Slnka,
keď je spln.
ObráZKY
Čínska astronómia
Prvé zmienky o astronómii v starovekej  Čìne  pochádzajú už zo 4. tisícročia pred Kristom.
Pestovala sa výhradne na dvore  cisára. Čínski   astronómovia  boli  tiež  astrológmi. Mali
povinnosť ohlasovať  cisárovi  každú  nezvyčajnú  udalosť  (objav kométy, zatmenie Slnka
alebo Mesiaca). V čínskej astronómii prevažovala viac algebra než  geometria. U Číňanov
hrali veľkú úlohu hviezdy okolo severného nebeského pólu obzvlášť Polárka.
ObrázkY
Astronomická chronológIA
Astronomická  chronológia, alebo  astronomické datovania, je technický  spôsob datovania
udalostí  alebo  artefaktov, ktoré sú spojené  s  astronomickými javmi.  Písomné  záznamy
o historických  udalostiach,  ktoré  obsahujú  popisy  astronomických  javov spravili veľa na
objasnenie    chronológie   starovekého    orientu;    umelecké   diela,   ktoré   zachytávajú
konfiguráciu  hviezd  a planét a budov,  ktoré  sú  orientované  na  vzostup  a   nastavenia
nebeských  telies, v  určitom   čase   boli  všetky  datované   do  astronomických  výpočtov.
oBRÁZKy
Kultúrna astronómia
Kultúrna  astronómia  je súbor  interdisciplinárnych   odborov   študujúcich  astronomické
systémy  alebo prúdy  v   starovekých  spoločnostiach a kultúrach. Tieto  oblasti zahŕňajú
archeoastronómiu  (štúdium   využívania   astronómie  a  jej  úlohu  v  dávnych  kultúrach
a civilizáciach),  Etnoastronómia  (štúdium  využitia  astronómie  a jej úloha v  súčasných
kultúrach),  historická  astronómia  (analýzy   historických   astronomických   dát), história
astronómie (porozumenie  a štúdium a  vývoj   odboru  astronómie  v  priebehu ľudského
poznania)  a   históriu   astrológie  (porozumenie    astrologických    koreňov   astronómie
a pochopenie rozdielov medzi astrológiu a astronómiou).
Disk z Nebry
Austrálska domorodá astronómIA
Austrálska  domorodá  astronómia je názov pre domorodé austrálske kultúry týkajúce sa
astronomických  objektov – napríklad  Slnka  a Mesiaca, hviezd, planét a Mliečnej dráhy,
a  ich  pohybov  na  oblohe.  Jeden  z   prvých  záznamov  domorodej   astronómie  bol
spravený  Williamom Edwardom Stanbridgeom, Angličan, ktorý  emigroval  do Austrálie
v   roku 1841 a sa ujal miestnych Boorong ľudí.
OBRÁzky
Astronómia Nakhov
V starovekej Nakh kozmológiii  vesmír vznikol z najvyššieho  boha  Dela.  Vytvoril  krajiny
za tri roky, bol trikrát väčší než nebesia a bol opretý o gigantické rohy býka. Ríša Vainakh
bohov   bola   nad  oblakmi.  Ishar-Deel   bol  vládcom  podzemného  sveta, Deel-Malkhi.
Deel-Malkhi bola väčšia než ríši človeka, vytvoriť ju trvalo 7 rokov. Nakhs veril, keď Slnko
zapadá na západe ide do podsvetia a  vice  versa.
ObráZKY
Staroveká grécka astronómia
Grécka astronómia je astronómia napísaná v gréčtine v klasickom  staroveku.  Grécka
astronómia  sa rozumie  tiež  staroveká  grécka, helenistická, grécko-rímska a neskorá
éra antiky. Nie  je obmedzená geograficky  Gréckom alebo etnickými  Grékmi, pretože
grécky jazyk  sa  stal  jazykom  štipendií  na  celom  svete,  helenistického  po  dobytí
Alexandra. Táto fáza gréckej astronómie je tiež známa  ako  helenistická  astronómia,
zatiaľ čo pre-helenistická fáza sa označuje ako klasická grécka astronómia.
ObrázkY
Hebrejská astronómia
Hebrejská  astronómia  odkazuje  na  nejakú  astronómiu napísanú v hebrejčine alebo
je reprodukovaná v  hebrejčine,  alebo  je  prekladaná  do  hebrejčiny.  Obsahuje  tiež
neobvyklý druh  literatúry  od  stredovekej:  práce  písané  v  arabčine,  ale  prepísané
v hebrejskej abecede.To zahŕňa celý rad žánrov od najbližšej astronómie a kozmológie
mýticky  obsiahnuté  v  Biblii, najmä v  hebrejskej  Biblii (hebrejská Biblia alebo „Starý
zákon“),  na  židovských  náboženských  diel, ako  je Talmud a veľmi technických prác.
Indická astronómia
Od predhistorickej k modernej dobe, indickej astronómie naďalej zohráva zásadnú úlohu.
Niektoré z prvých koreňov indickej astronómie  možno  datovať  do  obdobia   civilizácie
údolia Indu alebo staršieho. Potom bola  astronómia  vyvinutá ako  disciplína  Vedanga
alebo jeden z „pomocných odborov“, spojený  so  štúdiom  Védy,  datované  1500  pred
naším letopočtom alebo starše. Najstarší známy text je Vedanga Jyotish,  zo dňa  1400
-1200 pred  naším  letopočtom (s existujúcou  formou   prípadne  700-600  pred  naším
letopočtom).
oBRÁZKy
Inuitská astronómia
Inuiti majú tradičné názvy pre mnoho súhvezdí, asterizmov a hviezd:
Slnečný voz z TrundholMU
Astronómia v stredovekom islamskom sveTE
Islamská astronómia  zahŕňa  astronomický  vývoj v islamskom svete a to najmä v priebehu
islamskej  zlatej  doby (8. až 15. storočia)  a väčšinou  napísané  v arabskom jazyku. Tento
vývoj väčšinou  sa  konal   na  Strednom východe, v   strednej  Ázii, Al-Andalus, a severnej
Afrike,  a neskôr na  Ďalekom  východe a v Indii.To úzko súvisí s genézou iných islamských
vied v jeho  asimiláciu  cudzieho  materiálu a zlúčenie rôznorodých prvkov  tohto  materiálu
vytvoriť vedu s islamskými vlastnosťami.
OBRÁzky
Srbská ľudová astronómia
V srbskej viere, Slnko je antropomorfizované  ako  človek. Niekedy Mesiac   je  popisovaný
ako  brat  Slnka  alebo  strýko, Venuša, ako jeho  dcéra  alebo (v jednej  piesni)  manželka,
alebo  obe  hviezdy a Venuša ako jeho sestry. Slnko rodičia, ale matku nikdy nespomenula.
Tibetská astroNÓMIA
Tantra Kálačakra  je  základom  tibetskej astronómie. To vysvetľuje niektoré javy  podobným
spôsobom ako moderné astronomické vedy. Preto zatmenie Slnka je popisované ako Mesiac
prechádza medzi Slnkom a Zemou.V roku 1318,Karmapa prijal víziu Kálačakra,ktorú používa
na zavedenie  zrevidovaný  systém  astronómie  a  astrológie s  názvom  „Cchurphu  tradícia
astrológia“ (tibetsky: Tsuru TSI), ktorý  sa  stále  používa  v  škole  Karma Kagjü pre výpočet
tibetského kalendára
Majská astronómia
Majská astronómia odkazuje na štúdium hviezd, planét,Slnka a ďalších astronomických úkazov
predkolumbíjskou  majskou   civilizáciou  v  Strednej  Amerike.  Starí   majovia  vyvinuli  jednu
z najpresnejších  astronómií  pred  érou  teleskopov, ktorá využívala systém písma  a  pozičnej
numerickej sústavy, ktorú tiež vyvinuli.
ObrázKY
Zoznam archeoastronomických miest podľa krajiny
Toto je zoznam archeoastronomických miest podľa jednotlivých krajín.
Archeoastronómia a Stonehenge
Prehistorický monument Stonehenge sa už dlho študoval na jeho možné spojenie so starovekou
astronómiou. Archaeoastronómovia tvrdia, že Stonehenge predstavuje „staroveké observatórium“
aj keď rozsah jeho použitia na tento účel je v spore.  Mnohí   tiež  veria, že  miesto  mohlo  mať
astrologický / duchovný význam.
ObrázkY
MechanizMUS z Antikhytéry
Zoznam artefaktov významných pre archeoastronóMIU
Tu si nájdete zoznam artefaktov významných pre archeoastronómiu
Mechanizmus z Antikhytéry
Mechanizmus z Antikythéry (tiež sa hovorí  o počítači z Antikytheri)  je  staroveký  technický
artefakt – diferenciálne ozubené  súkolia.  Bol  objavený  vo  vraku  rímskej  lode,  ktorá  sa
potopila v roku 67 pred nším letopočtom blízko gréckeho ostrova Antikythéra. Mechanizmus
bol vyrobený medzi rokmi 150 pred naším letopočtom a 100 pred naším letopočtom.
oBRÁZKy
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=4Rdi1Cr3y1c
https://www.youtube.com/watch?v=DMITkTYiZ7k&feature=youtu.be&list=PLYEhQifpTJOSUP6b7c8KyL24oNDpwUd5r
http://www.youtube.com/watch?v=MqhuAnySPZ0
http://www.youtube.com/watch?v=DiQSHiAYt98
https://www.youtube.com/watch?v=UpLcnAIpVRA
https://www.youtube.com/watch?v=UtWC2lVghtI
https://www.youtube.com/watch?v=UbjfcikvhFY
Kniha hodvábu
Veštenie v astrológii a meteorologických javoch, tiež známa ako kniha  hodvábu je  starobylý
astronomický hodvábny rukopis zostavení  čínskymi  astronómami  západnej  dynastie  Han
(202 p.n.l – 9 n.l.) a našiel v hrobke Mawangdui v Číne v roku 1973. Uvádza 29 komét,ktoré
sa objavili po dobu 300 rokov.
ObráZKY
Zlatý klobúk
Golden hats (alebo zlaté klobúky) (Nemec: Goldhüte, Goldhut)  sú  veľmi špecifický a vzácny
druh archeologických  artefaktov  z  doby bronzovej Európy. Doteraz sú  známe  štyri   takéto
objekty („v tvare kužeľa zlatej čiapky typu Schifferstadt“). Objekty  sú   vyrobené   z   tenkého
plechu zlata a  boli  pripojené  externe  na dlhé kužeľové  okraj  čiapky,  boli  pravdepodobne
vyrobené  z  nejakého  organického  materiálu  a  slúžili  k  stabilizácii  externého  plátkového
zlata.
OBRÁzky
Berlínsky zlatý klobÚK
Berlín Gold Hat alebo Berlin Golden Hat (Nemec: Berliner  Goldhut) je artefakt neskorej doby
bronzovej z tenkých zlatých listov.Slúžili ako vonkajšie krytiny na dlhý kužeľovitý okraj čelenky,
pravdepodobne z organického materiálu. Teraz  je v múzeu  Neues  Museum  na  Múzejnom
ostrove v Berlíne, v miestnosti je sám s komplikovaným vysvetľujúcim displejom.
ObrázkY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=Ze1xOLdQB74
Zlatý klobúk zo Schifferstadtu
Golden Hat of Shcifferstadtu (Nemec: Der Goldene Hut von Schifferstadt) bol objavený v poli,
blízko mesta Schifferstadt v juhozápadnom Nemecku v roku 1835.  Je  to  bronzový  artefakt
z tenkého plechu zlata a slúžil ako vonkajšia výzdoba  hlavy,  pravdepodobne  z  organického
materiálu, s lemom a popruhom na brade.
oBRÁZKy
Avantónsky zlatý kužeľ
Avantonsky zlatý kužel alebo Avanton Cone (francúzsky:  kužeľ  d’Or d’Avanton  alebo  kužeľ
d’Avanton) je artefakt z neskorej doby bronzovej, patriaci do skupiny Zlatých klobúkov.
OBRÁzky
Astroláb
Zlatý kužeľ z Ezelsdorfu a BuCHU
Zlatý kužeľ  z  Ezelsdorfu a Buchu (Nemec: Goldblechkegel von Ezelsdorf Buch), je  artefakt
z neskorej doby bronzovej objavený v roku 1953  medzi  obcami  Ezelsdorf (Franky)  a  Buch
(Bavorsko),  v  južnom   Nemecku.  Vysoký  (88 cm),  predmet  kónického   tvaru  z  tenkého
plechu zlata, je vidieť, že patrí do skupiny artefaktov bronzové Zlaté klobúky.
ObrázKY
Drážky, zárezy
Drážky, zárezy  (švédsky: sliprännor, slipskåror) sú  vytesané do skaly na mnohých miestach
v Európe, a niektorí z nich sa objaví na baltskom ostrove Gotland. Sú  bežné vo Francúzsku,
kde boli používané k leštenie kamennej sekery.
ObrázkY
Disk z Nebry
Disk z Nebry je veľmi dobre  zachovaný  bronzový  kotúč s priemerom  asi  32  cm  so  zlatými
inkrustáciami Slnka, Mesiaca a hviezd, ktorý pochádza zo staršej doby bronzovej, zrejme zo 16.
storočia pred  naším  letopočtom. Bol  súčasťou  pokladu,   nájdeného  roku  1999  v  blízkosti
mestečka Nebra (Sasko-Anhaltsko), asi 60 km západne od Lipska.
oBRÁZKy
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=ZlNMdLuUbAg
https://www.youtube.com/watch?v=8F0KrMeHQBE
https://www.youtube.com/watch?v=EI69lChyf9E
https://www.youtube.com/watch?v=WLqUzNX2sUM
https://www.youtube.com/watch?v=oJMc4j7FMWo
https://www.youtube.com/watch?v=qkw_BiC9wQE
Slnečný voz z Trundholmu
Slnečný voz z Trundholmu (dánsky: Solvognen), je artefakt z neskorej severskej doby bronzovej
objavený v Dánsku. Je to reprezentácia slnečného vozu, bronzová socha koňa a veľký bronzový
disk, ktoré sú umiestnené na zariadení s priečkovanými kolesami.
OBRÁzky
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=Ew37sqQjRbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ad8lADP_kic
https://www.youtube.com/watch?v=T2_RFtn1SLY
Astrológia
Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies
a aktuálnymi,minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme.Najčastejšie sa zaoberá
určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov. Astrológovia opisujú
astrológiu ako vedu s presnými pravidlami. Astronómovia  zväčša  astrológiu  nepovažujú  za vedu,
ale za pseudovedu (pozri Barnumov efekt). Väčšina  smerov  astrológie  je založená na zverokruhu
a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop.
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=HU1R2Jwm0pg
https://www.youtube.com/watch?v=wPGnTYlzQ0U
https://www.youtube.com/watch?v=jfxi7Pi6tdM
https://www.youtube.com/watch?v=EZ-EY6AjGD0
https://www.youtube.com/watch?v=-hC29XQMeMw
https://www.youtube.com/watch?v=oMuHpb7EUv0
https://www.youtube.com/watch?v=I_DMvIllJpA
https://www.youtube.com/watch?v=1D_5UiODl8g
Astronomické prístroje
AlhidáDA
Alhidáda (meradlo, pravítko) je otočné zariadenie rotujúce okolo zvislej alebo vodorovnej osi, ktoré
umožňuje  zamerať smer  k  vzdialenému bodu  zrakom a odčítať  zameraný  smer  na stupnici. V
gréčtine sa alhidáda označovala aj akoδιόπτρα v latinčine linea fiduciæ.
ObrázkY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=EiqtNc8kauk
http://www.youtube.com/watch?v=why0gJsR7ww
Armilárna sféra
Almukantar
Almukantar je kruh na nebeskej sfére paralelne k obzoru. Dve hviezdy, ktoré ležia na rovnakom
almukantare majú rovnakú výšku.
oBRÁZKy
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=m4fo1VC5W1s
Mechanizmus z Antikythéry
Mechanizmus z Antikythéry (tiež sa hovorí o počítači z Antikythery) je staroveký technický artefakt
– diferenciálne ozubené súkolia. Bol objavený vo vraku rímskej lode,  ktorá sa  potopila v  roku 67
pred naším letopočtom blízko  gréckeho ostrova Antikythéra.  Mechanizmus  bol  vyrobený medzi
rokmi 150 pred naším  letopočtom a 100 pred naším letopočtom Jeho presný pôvod (okrem toho,
že išlo o zariadenie gréckej)  nie  je  známy,  rovnako  tak  dôvod  jeho  prepravy  rímskou  loďou.
Niektorí bádatelia veria, že strojček  bol  súčasťou  lupu, ktorý  smeroval  spolu   s  inou  korisťou
z Rhodosu do Ríma na oslavu usporiadanú Júliusom Caesarom.
OBRÁzky
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=4Rdi1Cr3y1c
https://www.youtube.com/watch?v=DMITkTYiZ7k&feature=youtu.be&list=PLYEhQifpTJOSUP6b7c8KyL24oNDpwUd5r
http://www.youtube.com/watch?v=MqhuAnySPZ0
http://www.youtube.com/watch?v=DiQSHiAYt98
https://www.youtube.com/watch?v=UpLcnAIpVRA
https://www.youtube.com/watch?v=UtWC2lVghtI
https://www.youtube.com/watch?v=UbjfcikvhFY
Armilárna sféra
Armilárna sféra známa tiež ako sférický astroláb, armila alebo armil je prístroj na  meranie polôh
hviezd. Vynašiel ju Eratostenes z Kyrény v roku 255  pred Kr.  Dajú  sa  pomocou  nej  znázorniť
polohy významných nebeských kružníc a pohyb oblohy. Skladá sa  z  kovových  delených  kruhov
ktoré predstavujú  základné  kružnice  na oblohe (nebeský rovník, ekliptiku,  poludník  a horizont).
Pomocou   armilárnej  sféry   dokázal   staroveký   astronóm   Hipparchos  merať  polohy  hviezd
s presnosťou na 4 oblúkové minúty.
ObráZKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=M0chCdFEaP0
http://www.youtube.com/watch?v=IkPN7N7p8J8
https://www.youtube.com/watch?v=Ty0kOFh1494
https://www.youtube.com/watch?v=tONCMdnTakM
Astrárium, planetárium
Astrárium, tiež planetárium, je mechanické zastúpenie  cyklického  charakteru  astronomických
objektov v jedných hodinách. Jedná sa o orloj.
ObrázkY
AstroLÁB
Astroláb je historický astronomický prístroj a analógový počítač, ktorý  sa  používal na určovanie
a predpovedanie pozícií hviezd a Slnka, určovanie miestneho času  podľa  miestnej  zemepisnej
dĺžky a naopak, na zememeračtsvo  a trianguláciu. Bol  to  kruh rozdelený na stupne, pri meraní
sa zavesil. Okolo  stredu  sa  otáčalo  rameno  s  dvoma  priezormi (alhidáda). Astroláb vynašiel
pravdepodobne   Hipparchos   v   polovici   2.  storočia  pred Kr.  Používal  sa  niekoľko  storočí.
V stredoveku ho zdokonalili Arabi a používali v sférickej astronómii;
oBRÁZKy
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=UbjfcikvhFY
https://www.youtube.com/watch?v=OiUgBeb2vtk
https://www.youtube.com/watch?v=Rjw-3ezTPV0
https://www.youtube.com/watch?v=7COCkxpEvzs
http://www.youtube.com/watch?v=LIe6jABcbKM
https://www.youtube.com/watch?v=TsM6ls5G1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=X4iC6BVw2Tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TsM6ls5G1Cc&feature=youtu.be
Orloj, astronomické hodiny
Orloj alebo  zastarano  horológium  je  staré označenie pre hodiny,  najmä  hodiny  na  vežiach
a  verejných  budovách  alebo v  chrámoch,  a  z  takýchto  hodín  dnes  sa  za  orloj  považujú
najmä  také, ktoré  vďaka  zvláštnemu  mechanizmu ukazujú okrem času aj  polohu  niektorých
nebeských  telies  na  oblohe  (teda  ide  o  druh  astronomických   hodín)  a  kalendárne údaje.
V tomto zmysle možno orloj považovať za predchodcu planetária.
OBRÁzky
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=jCtml57GjYk
http://www.youtube.com/watch?v=IvTS6RGgGVQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmhQjh_bZbg
https://www.youtube.com/watch?v=tGROw9wIGbM
https://www.youtube.com/watch?v=82-Zo_hFcCE
https://www.youtube.com/watch?v=lKgZB3P45Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Tb5GskdbQds
Sextant
Astronomické kruHY
Astronomické kruhy , tiež  známe ako  gemma  prstene, sú  ranný  astronomický  nástroj. Prístroj
sa skladá  z  troch  kruhov, poludníka,  rovníka  a  deklinácie  kruhu.  Môžu  byť  považované  za
zjednodušenú, prenosnú armilárnu sféru, alebo zložitejšiu formu astrolábu.
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=3565dvKhtd8
https://www.youtube.com/watch?v=ESn6uQFFnoI
Backstaff, Davisov kvadrant
Backstaff   je  navigačný prístroj,  ktorý  bol použitý na  meranie výšky nebeského  telesa,  najmä
Slnka a mesiaca. Pri pozorovaní   Slnka,  pozorovateľ má stále Slnko za  chrbtom  (odtiaľ názov)
a pozoruje  tieň  vrhajúci horným  stabilizátorom  na obzor stabilizátora. Bol vynájdený anglickým
navigátorom Johnom Davisom a  opísaný v svojej knihe Tajomstvá námorníka v 1594.
ObrázkY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=Ahnd3fAq2Q0
BolometER
Bolometer je citlivý  prístroj na meranie slabého žiarenia,  založený na odpore s vysokým teplotným
koeficientom.  Zhotovuje sa ako vhodne tvarovaný tenký  pásik  čistého kovu (platina) s vývodmi na
galvanometer. Od  vedľajších  rušivých vplyvov (straty  konvekciou)  sa  bolometer izoluje vákuovým
puzdrom.Pohlcovaním dopadnutého žiarenia sa mení odpor bolometra,na základe čoho sa vypočíta
množstvo pohltenej energie. Bolometer je vhodný na veľmi presné meranie teploty.
oBRÁZKy
Celatón
Prístroj celatón vynašiel Galileo Galilei  aby pozoroval Jupiterove mesiace za účelom zistenia dĺžky
zo Zeme. Bolo to zariadenie pripevnené na hlavu s ďalekohľadom a kukátkom.
OBRÁzky
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=UGGgg_Toxnc
CirkumzeniTÁL
Cirkumzenitál je prístroj na určovanie zemepisnej polohy z okamihov, keď fundamentálne  hviezdy
dosiahnu istú výšku nad obzorom. Možno ním  určiť polohu s presnosťou až ±1,5 m.  Zostrojili  ho
F. Nušl a J. Frič,  zdokonalil  E.  Buchar.  Cirkumzenitál  je  založený  na  podobnom princípe ako
hranolový astroláb.
ObrázKY
VIDEÁ
Kozmoláb
Kozmoláb bol staroveký astronomický prístroj pripomínajúci  astroláb, najskôr používaný pre meranie
uhlov medzi nebeských telies.Bol tiež nazývaný pantacosm.Jacques Besson tiež používa tento názov,
pre univerzálny nástroj, pre jeho vynález opísaný v  Le cosmolabe (1567), ktorý by mohol byť použitý
pre astrometriu, kartografiu, navigáciu a mapovanie.
ObrázkY
Dioptra
Dioptra je klasický astronomický a mapovací nástroj, datovaný od 3. storočia pred naším letopočtom.
Dioptra bola pozorovacia trubica alebo alternatívne tyč so zameriavačom na oboch koncoch,ktoré sú
pripojené k stojanu. Ak bola vybavená uhlomermi, mohla byť použitá na meranie uhlov.
oBRÁZKy
Kopernikovo planetárium
Eltonov kvadraNT
Eltonova kvadrant je derivát Davisovho kvadrantu. Dodal  indexové rameno a umelý horizont do
prístroja. Bol vynájdený námorným kapitánom Johnom Eltonom,  ktorý  patentoval  jeho  dizajn
v roku 1728 a zverejnil podrobnosti o nástroji vo  Filozofickej  transakcie  kráľovskej  spoločnosti
v roku 1732.
OBRÁzky
Rovníkový kruh
Rovníkový  kruh  bol  astronomický prístroj používaný v helenistickom svete, aby určoval presný
okamih  jarnej   a  jesennej   rovnodennosti.  Rovníkové  kruhy  boli  umiestnené  pred  chrámy
v Alexandrii, na ostrove Rhodos, a možno na iných miestach, pre účely kalendára.
ObrázKY
Equatorium
Equatorium je astronomický  výpočtový nástroj.  Môže byť použitý k  nájdeniu pozície  Mesiaca,
Slnka a planéty bez výpočtu, s  využitím  geometrického modela reprezentovať pozíciu  daného
nebeskom telese.
ObrázkY
Gnómon
Gnómon alebo nesprávne gnomon  je  astronomické zariadenie používané už  v staroveku. Tvorí
ho zvisle postavená tyč zakončená ihlanom. Smer tieňa, ktorú vrhá tyč na plochu pod ňou, udáva
azimut. Dĺžka tieňa závisí od výšky telesa vrhajúceho tieň. Pomocou gnómonu sa  dá  určiť  sklon
ekliptiky k rovníku, čas slnovratu a rovnodennosti, dĺžka roka a môže byť  použitý  aj ako  slnečné
hodiny.
oBRÁZKy
Grombridžský meridiánový krUH
Grombridžský  meridiánový kruh vyrobený  Edward   Troughton   Stephen  Groombridge  v  roku
1806,  bol  použitý   pre   zostavenie  údajov   hviezdneho   katalógu   cirkumpolárnych    hviezd.
Výhodou   meridiánového   kruhu   pred  nástenným kruhom  (môže  merať polárne vzdialenosti),
je to, že umožňuje meranie rektascenzia a deklinácie súčasne.
OBRÁzky
Helioskop
Helioskop je nástroj  používaný pri pozorovaní Slnka a slnečných  škvŕn.  Helioskop  bol  prvýkrát
použitý Benedettom  Castellim (1578-1643) a zdokonalený Galileom (1564-1642). Metóda zahŕňa
premietanie  obrazu  Slnka   na  bielom  liste  papiera  suspendovaná  v  zatemnenej  miestnosti
s použitím ďalekohľadu.
ObrázKY
Torquetum
Námornícky astrolÁB
Námornícky astroláb tiež morský astroláb bola vodováha slúžiaca na určenie zemepisnej šírky lode
na vode a základe merania výšky slnečného poludnia (deklinácia) alebo meridiánovej výšky hviezdy
známej sklonu.
ObrázkY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=41QcsGuK9o0
https://www.youtube.com/watch?v=BFwwLGqc78U
Nástenný prístroj
Nástenný   prístroj   je   prístroj  pre  uhol  merania  namontovaný  alebo  vstavaný  do  steny.  Pre
astronomických účely sú tieto múry boli orientované tak, že ležia presne na poludníku. Nástennému
prístroju, ktorý meria uhly 0-90 stupňov sa hovorilo nástenný prístroj kvadrant.
oBRÁZKy
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=A6ZVnaJN17s
Nokturnal –  nočný prístroj
Nočný je prístroj je používaný na stanovenie miestneho času na  základe  vzájomnej polohy dvoch
alebo  viacerých hviezd  na  nočnej  oblohe.  Niekedy  sa  nazýva  „Horologium  nocturnum“  alebo
nocturlabe je to v súvislosti s astrolábom a slnečnými hodinami. Znalosť času je dôležitá, v pilotáži
pre výpočet prílivov a niektoré nočné zahrňujúce prílivové grafy pre významné prístavy.
OBRÁzky
Oktant
Oktant  je   merací   a   navigačný    prístroj  vyvinutý  z  triquetra  nahradením  druhého  ramena
osminovým  výsekom  kružnice. Je  veľmi  podobný  sextantu,  ibaže  sextant má šestinový výsek
kružnice. Oktant skonštruoval angličan John Hadley roku 1731.
ObrázKY
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=aR4mSabdX4Y
http://www.youtube.com/watch?v=CycmCFb-6VU
Planetárium – mechanický modEL
Planetárium je mechanický  model  slnečnej  sústavy, ktorý ilustruje, alebo predpovedá relatívne
pozície a pohyby planét  a  mesiacov , zvyčajne v závislosti na heliocentrickom model. Môže tiež
predstavovať relatívne  veľkosti  týchto  subjektov;  ale  presné  meradlo  často  nie  je  praktické
z dôvodu skutočných veľkým pomerným vzdialenostiam.
ObrázkY
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=hcBrr3rASRs
https://www.youtube.com/watch?v=pYFZPJ7-vvU
 
Kvadrant
Kvadrant (lat. Quadrans „štvrtina“) je výsek roviny, vymedzený dvoma osami súradníc. Body na
týchto osiach sa obvykle do žiadneho z nich nepočítajú.
oBRÁZKy
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=oHtJiYdfPMQ
Triquetrum
Pozorovací prístroj so zrkadlOM
Reflexné prístroje, sú tie,ktoré používajú zrkadlá aby zlepšili ich schopnosť vykonávať meranie.
Najmä použitie zrkadiel umožňuje jednému pozorovať dva objekty súčasne pri meraní  uhlovej
vzdialenosti  medzi  objektmi.  Používajú  v  mnohých  profesiách,  sú  spájané  predovšetkým
s navigáciou podľa hviezd, ale je potrebné riešiť navigačné problémy,  najmä  problémy  dĺžky,
to bola primárna motivácia v ich rozvoji.
OBRÁzky
Slnečné hodiny
Slnečné  hodiny sú prastarým prostriedok na meranie  času  za  pomoci  rotácie  Zeme  a  tým
spôsobeného zdanlivého pohybu Slnka po oblohe. Pohybujúce sa Slnko vrhá rovnako pohyblivý
tieň, ktorý potom za pomoci tienidla a stupnice ukazuje čas.
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=tI0GqYJha1Q
https://www.youtube.com/watch?v=9UGV8vzMLDA
Sextant
Sextant je merací prístroj určený na meranie uhla elevácie nebeského objektu  nad  horizontom
alebo  uhla   medzi   námermi   dvoch   bodov,  resp.  objektov.  Vyvinul    ho   John  Campbell
modifikáciou oktantu. Je zložený  zo  šestiny  kruhového  výseku (odtiaľ dostal aj pomenovanie),
otáčavého ramena s priezorom, malého ďalekohľadu  a  dvoch   zrkadiel.  Jedno zrkadlo (Z1) je
postriebrené  a  pevne  spojené  s  výsekom,  druhé (Z2)  je  pripevnené  na  otáčavom  ramene.
ObrázkY
VIDEÁ
http://www.youtube.com/watch?v=2PslRQfWQ3E
http://www.youtube.com/watch?v=MEN6I9_VlFk
http://www.youtube.com/watch?v=HbgPN8jvlG4
http://www.youtube.com/watch?v=CycmCFb-6VU
Námestie tieňov – predchodca astrolábu
Námestie tieňov tiež známy ako meradlo výšky bol prístroj používaný na určenie lineárnej výšky
objektu,  v  spojení  s   alhidádou,  pre  uhlové  pozorovanie.  Bolo  vynájdené  Muhammadom
al-Chorezmí v 9. storočí v  Bagdade Námestie tieňov sa často  vyskytuje  na  chrbte  astrolábu.
oBRÁZKy
Sine kvadrant
Sine kvadrant bol druh kvadrantu, ktorí používali stredovekí arabskí astronómovia. Je tiež známy
ako „sinecal kvadrant“ v anglicky hovoriacom  svete. Prístroj by  mohol  byť  použitý  na  meranie
nebeských objektov, zistoval čas, náchádzal správny smer, alebo pre  stanovoval zdanlivú polohu
akékoľvek nebeského objektu kedykoľvek.
OBRÁzky
SundIAL
SpektroheliogRAF
Spektroheliograf je astronomický prístroj určený na pozorovanie Slnka. S jeho pomocou je možné
vytvárať fotografie Slnka na jedinej vlnovej dĺžke svetla tj.S použitím monochromatického žiarenia.
Vlnová dĺžka je zvolená tak aby bola  zhodná s jednou z čiar  chemických  prvkov  prítomných  na
Slnku.
ObrázkY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=N-SRGnLTmmA
https://www.youtube.com/watch?v=q1JXJ5exwXU
Spektrohelioskop
Spektrohelioskop  je  typ  solárneho  ďalekohľadu navrhnutý George  Ellery  Hale  v roku 1924, aby
sa Slnko zobrazilo  vo  vybranom  vlnovej  dĺžke svetla. Meno pochádza z troch Latin báze  slovami:
Spectro, ktoré sa vzťahujú na optického spektra, Helio, ktoré sa vzťahujú k Slnku a rozsah, rovnako
ako v ďalekohľadu.
ObrázKY
Telurion
Tellurionsú hodiny, typicky francúzskeho alebo švajčiarskeho pôvodu, prevyšujúce mechanizmom,
ktorý znázorňuje, že deň, noc a ročné obdobia sú spôsobené pohybom Zeme na svojej osi a jeho
orbita okolo Slnka. Hodiny tiež zvyčajne zobrazuje  starobe  mesiace a štyri roky (večný) kalendár.
ObrázkY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=GgW69jRKADo
https://www.youtube.com/watch?v=GpkKMU5q0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=MzvKkXO-mgM
https://www.youtube.com/watch?v=Ppff7R1gaOc
https://www.youtube.com/watch?v=JkUn6CM07Es
 
Nebeská sféra Woodrowa Wilsona – pamätník
Areál  Palais  des  Nations (sídle  Úradu  OSN  v  Ženeve),  obsahuje  veľa  jemných  predmetov
darovaných členskými štátmi, súkromnýmih sponzormi a umelcami. Celestial Sphere (tiež známy
Armillary guľa), v Ariana parku Palais des Nations je najznámejší  z  nich.  Obrovský –  cez  štyri
priemeru metrov – Celestial Sphere je majstrovské dielo amerického sochára Paul Manship (1885-
1966). To bol darovaný v roku 1939 Wilson nadácia Woodrow na to, čo sa vtedy národov  budovy.
Známy tiež ako Woodrowa Wilsona Pamätná sfére Palais des Nations je dnes symbolom Geneva
International a Ženeva ako centrum dialógu a mieru.
oBRÁZKy
TorquetUM
Torquetum alebo turquet je stredoveký astronomický prístroj navrhnutý tak, aby previedol merania
vykonaných v troch setoch súradníc: Horizontu, rovníkovej a ekliptiky. V istom  zmysle, torquetum
je analógový počítač.
OBRÁzky
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=2P5Bnomf3wM
https://www.youtube.com/watch?v=UWwzC4xGQCU
Triquetrum – paralaktické pravítko
Triquetrum alebo paralaktické pravítko alebo  paralaktické počítadlo je staroveký prístroj na meranie
zenitovej vzdialenosti hviezd.Vyvinul sa z  gnómonu pripevnením  dvoch  pohyblivých ramien. Jedno
rameno    bolo     pripevnené    na    vrchole    (alhidáda)    s   priezormi  na   zameriavanie  hviezdy.
Odchýlka alhidády od tyče gnómonu umožňovala odmerať na druhom ramene so stupnicou zenitovú
vzdialenosť.
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=7etuxjFFKt4
Astronomické hodiny – orloj
Volvelle
Volvelle alebo koleso diagramu je typ posunovacieho grafu,  papierovej  konštrukcie  s  rotujúcimi
časťami.  Je  považovaný  za  prvotný príklad papierového  analógového  počítača.  Volvelle  boli
vyrobené  aby  poskytovali  organizáciu  a výpočet  v  mnohých  rozmanitých  predmetoch. Ranné
príklady volvelle možno nájsť na stránkach astronomických kníh.
ObrázkY
CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum
Európska organizácia pre jadrový výskum je medzinárodná organizácia  so  sídlom v Ženeve.Je
známa tiež pod skratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la  recherche  nucléaire). Je to
európska organizácia  pre   základný  a  aplikovaný  výskum  najmä  v  oblasti  časticovej  fyziky.
oBRÁZKy
TokamAK
Tokamak je zariadenie, vytvárajúce  toroidné magnetické pole, používané ako magnetická  nádoba
na uchovávanie termojadrovej plazmy.  Slovo pochádza z ruštiny, kde Токамак je  skratkou popisu
тороидальная камера с магнитными  катушками „(toroidná  komora  v  magnetických  cievkach).
Myšlienka tokamaku sa zrodila v 50.  rokoch   Igor  Jevgenievič  Tamm  a  Andrejom  Sacharovom.
Dnes sa tokamaky považujú za jednu z najnádejnejších ciest k realizácii kontrolovanej jadrovej fúzie.
OBRÁzky
Atómové hodiny
Atómové hodiny alebo molekulové hodiny  sú doteraz najpresnejšie  hodiny,  ktorých  základom  sú
oscilácie molekúl alebo atómov vhodnej látky, napr. plynového amoniaku,  na  vlnovej  dĺžke  1,259
9 cm. Elektromagnetické vlnenie vyžarované týmito osciláciami má malú amplitúdu,  preto  sa  nimi
riadi chod silnejšieho, ale menej stáleho zdroja oscilácií, ako je kremenný oscilátor. Atómové hodiny
sú zdokonalené kremenné hodiny, kontrolované frekvenciou  vhodnej  molekulovej   alebo  atómovej
spektrálnej čiary.
ObráZKY

Zdroj obrázku
Autor:
Stefan Kühn Camera: Minolta DiMAGE Z1
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.