PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA:  Edwin POWELL Hubble

Edwin Powell Hubble
Edwin Powell Hubble (* 20. november 1889, Marshfield, Missouri, USA – † 28. september 1953, San Marino, Kalifornia) bol americký astronóm, ktorý študoval galaxie. Dokázal, že galaxie sú samostatné hviezdne sústavy podobné Mliečnej ceste. Medzi jeho najväčšie objavy patrí vzťah medzi rýchlosťou rozpínania galaxií a ich vzdialenosťou (Hubblov zákon). Po ňom sú pomenovanéHubblov teleskop, Hubblova konštanta, Hubblov vzťah a iné.
OBRÁZKY
Na začiatku 20. storočia hral Edwin Hubble kľúčovú úlohu pri pochopení, čo sú galaxie, ako vyzerajú a pri vzniku ich členenia. Vo vtedajšej dobe sa vedelo, že niektoré špirálovité hmloviny obsahujú samostatné hviezdy, ale nevládla zhoda, aký význam pozorovanie presne má a nikto vtedy ešte nepredpokladal existenciu galaxií. Boli rozpory, či ide o hviezdy v našej Galaxii (Mliečnej ceste), ktorá sa nachádza po celej nočnej oblohe, alebo či nejde o vesmírne ostrovčeky, ktoré poznáme pod pojmom galaxie, tak ďaleké, že u nich iba ťažko možno pozorovať jednotlivé hviezdy.
 
GalaxIA
Galaxia (- s malým g; iné názvy: (veľká) hviezdna sústava, okrem našej galaxie aj mimogalaktická hmlovina, anagalaktická hmlovina, umelecky aj mliečna cesta) je hviezdna sústava zložená z hviezd, hmlovín, hviezdokôp, medzihviezdnej hmoty a tmavej hmoty.
OBRÁZKY
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Je to špirálová galaxia s priečkou, ktorá je časťou miestnej skupiny galaxií. Patrí medzi miliardy galaxií v pozorovateľnom vesmíre. Jej pomenovanie (Mliečna cesta) je prekladom z latinského Via Lactea, čo je prekladom gréckeho Γαλαξίας (Galaxias). Meno odkazuje na bledý pás svetla vytvoreného početnými vzdialenými hviezdami vzdialenejších galaktických ramien, ktoré môžeme vidieť zo Zeme.
OBRÁZKY
HUbblov zákon
Hubblov zákon je zákon všeobecnej expanzie vesmíru, ktorý objavil Edwin Hubble v roku 1929.Podľa Hubblovho
zákona  pozorovaná  radiálna  rýchlosť  galaxií  je  priamo úmerná  ich vzdialenosti od Zeme. Hubblov zákon sa
vyjadruje matematicky Hubblovým vzťahom:
OBRÁZKY
Hubblova konštanta
Hubbleovho  konštanta  (alebo tiež konštanta úmernosti)  je   veličina, ktorá  určuje, o koľko  sa  zväčší rýchlosť
vzďaľovania  (v km / s)  vzdialeného   vesmírneho   objektu  (spravidla galaxie),  keď  jeho  vzdialenosť  vzrastie
o  milión  parsek  (1  megaparsek).   Hubbleov   zákon   má   tvar  v = Hr,   kde   H   je   Hubbleova   konštanta,
r vzdialenosť galaxie a v rýchlosť vzďaľovania.
Edwin Hubble
V roku 1919 Edwin Hubble , po návrate z  1. svetovej vojny,  začal  pracovať  v  známej
hvezdárni Mount Wilson (postavenej roku  1918  pri  Pasadenev  Kalifornii),  vybavenej
najlepším teleskopom s priemerom 2,5 metrov.
Mount Wilson ObservatoRY
Mount  Wilson   Observatory   je   americké  observatórium   v  Kalifornii   na  severnom  okraji
metropolitnej oblasti Los  Angeles. Leží  na hore Mount Wilson v pohorí  San Gabriel vo výške
1742 m.  Tunajší   najväčší   ďalekohľad – Hookerov  ďalekohľad – má  priemer  zrkadla 2,5 m
(100 palcov). Bol  uvedený  do  prevádzky v roku 1917. Vo svojej dobe išlo o najväčší  teleskop
na svete. Tým zostal až do  roku  1948, kedy bol sprevádzkovaný 5m  ďalekohľad  na Palomar
Observatory . Pre   svoje  pozorovania   ho  od roku 1919 používal  americký  astronóm  Edwin
Hubble. V roku 1928 tu objavil červený posun galaxií-dôkaz o rozpínaní vesmíru.
OBRÁZKY
Objavom  guľových  hviezdokôp  v  galaxiách   roku  1934  dokázal  Hubble podobnosť
medzi    špirálovitými    galaxiami   a     našou    hviezdnou    sústavou,  čím   prvýkrát
v histórii dal našej Galaxii (Mliečnej ceste) presnejší tvar.
Guľová hviezdokopa
Guľová  hviezdokopa  je  guľové  zoskupenie  hviezd, ktoré obieha  galaxiu  ako satelit. Guľové
hviezdokopy sú  silne  gravitačne  viazané, vďaka  čomu  majú guľový  tvar   a  relatívne  veľmi
husté jadro.  Obsahujú  státisíce   až   milióny  hviezd.  Koncentrujú   sa   okolo   jadra  galaxie,
pričom vytvárajú galaktické halo.
OBRÁZKY
Svoju prácu zhrnul  v  publikácii Sféra  hmlovín (The Realm of the Nebulae), ktorá vyšla
v roku 1936.Táto práca sa stala veľmi úspešnou a Hubbla vyniesla do sveta významných
kalifornských  celebrít.  Počas   svojho   života  sa   tak   stretol  napríklad  aj  s  Charlie
Chaplinom, s  ktorým  nadviazal  priateľstvo.  K  jeho  ďalším  životným  dielam  patrí aj
spoluúčasť na navrhovaní obrieho teleskopu Hale na  observatóriu  v  Mount  Palomare.
Počas 2. svetovej vojny sa v  roku  1943  dočasne ujal  vedenia  armádneho balistického
výskumu.
Publikácia The Realm of Nebulae (Sféra hmlovín)
HMlovina
Hmlovina  alebo nebula (z lat. nebula – „hmla“)  je  viditeľný medzihviezdny oblak plynu a prachu.
Pôvodne sa názov hmlovina používal  ako  všeobecné  pomenovanie rozľahlého astronomického
objektu, zahŕňajúce galaxie  mimo  Mliečnej  cesty  (niektoré  príklady  starého  používania tohto
pomenovania   ostali   dodnes;   napríklad   galaxii   Androméda   sa   niekedy  hovorí  hmlovina
Androméda).
OBRÁZKY
V roku 1924 Hubble zmeral  vzdialenosť hmloviny  v Androméde,  čím  potvrdil  svoju
domnienku,  že  sa  vesmír rozkladá  všade  okolo, a  že  nekončí  s  hranicami  našej
Galaxie.  Správne  potom  vyvodil  záver, že   hmlovina v  Andromede  je  samostatná
galaxia podobná  tej  našej. V priebehu   ďalších   pozorovaní   iných   galaxií  objavil
Hubble, že všetky  galaxie  nevyzerajú rovnako,  ale  že   sa  výzorom  odlišujú, čo mu
dalo podnet na vypracovanie  prvej použiteľnej  klasifikácie galaxií. Stalo  sa tak roku
1925 a používa  sa   dodnes.  Galaxie  rozdelil  na  špirálovité,  eliptické,  šošovkovité
a nepravidelné.
AndromeDA
Andromeda alebo Androméda je súhvezdie, ktoré sa nachádza na severnej pologuli v blízkosti
súhvezdia  Pegas  a  má  tvar  dlhého,  nejasného,  rozhádzaného  písmena A. Najnápadnejší
deep-sky objekt v ňom je galaxia Andromeda. Jeho najjasnejšie hviezdy dopĺňajú  štvoruholník
Pegasa a utvárajú s ním  obrazec   podobný obrazcu Veľkého  voza,  ibaže  väčších  rozmerov.
Androméda je na večernej  oblohe   viditeľná na území Slovenska od  júla  do  apríla.  Vrcholí
o polnoci koncom prvej tretiny  októbra   vo výške asi 75° nad   južným   obzorom.  Na  oblohe
zaberá 0,220 sr. Obsahuje 100 hviezd zdanlivej jasnosti do 6″.
OBRÁZKY
 
Hubble objavil členenie galaxií a dokázal rozpínanie vesmíru.
Hubblova schéma
Hubblova schéma alebo Hubblova klasifikácia galaxií rozdeľuje galaxie podľa ich tvaru.Zaviedol
ju v roku 1925 americký astronóm Edwin Hubble. Graficky je táto  klasifikácia  znázornená  ako
Hubblova ladička. Ide iba o grafické vyjadrenie tejto klasifikácie a nie o vývojové  štádiá  galaxií,
ako  predpokladal  Hubble. Každý  z  typov je ďalej rozdelený na  ďalšie  podtypy  podľa  tvarov.
OBRÁZKY
ŠPirálová galaxia
Špirálová galaxia je typ galaxie podľa Hubbleovej klasifikácie. Takéto galaxie môžu  dosahovať
veľkosti od 30 000 až do 200 000 svetelných rokov. Množstvo ich  členov  sa  potom  pohybuje
rádovo okolo miliárd až stámiliardy. Pre špirálové galaxie je typická  stredová  oblasť  guľového
tvaru,  z  ktorej  vychádzajú   jednotlivé  ramená.  Stredová  oblasť   obsahuje  hviezdy  staršie,
predovšetkým červených obrov a nadobrov, podobne ako u galaxií eliptických.Špirálové ramená
naopak   obsahujú   hviezdy   mladé,  vznikajúce,  množstvo  medzihviezdnych  mračien, plynu,
otvorených hviezdokôp a hmlovín.
OBRÁZKY
Eliptická galaxia
Eliptická galaxia je typ galaxie podľa Hubbleovej klasifikácie. Galaxie patriace do tejto  skupiny
sú hviezdne systémy, kde hviezdy sú symetricky rozložené a ich hustota rovnomerne ubúda od
stredu k okraju. Hviezdy v eliptických galaxiách patria do skupiny  starších  hviezd (červení obri
a nadobri), ktoré už pohltili všetok okolitý medzihviezdny prach  a  plyn  a   preto  v  eliptických
galaxiách nemôžu vznikať nové hviezdy. Vďaka tomu  sa  okrajové   časti   eliptických   galaxií
stávajú čiastočne priehľadné a v niektorých prípadoch možno  pozorovať  objekty  v ich  pozadí.
OBRÁZKY
Šošovková galaxIA
Šošovková galaxia je prechodným typom galaxie  medzi  eliptickou  galaxiou  a  špirálovitou
galaxiou v Hubblovej schéme. Má  tvar šošovky s  vypuklým  jadrom  a  tenším  diskom, ale
v jej disku chýbajú náznaky špirálovej štruktúry. Šošovkovité  galaxie  patria  medzi  diskové
galaxie (podobne ako špirálové galaxie), ktoré už využili alebo   stratili   väčšinu   zo   svojej
medzihviezdnej hmoty, tým  pádom  majú   veľmi    malý   počet   novovznikajúcich  hviezd.
Pozostávajú väčšinou zo starých hviezd (podobne ako eliptické galaxie).Prach sa vo väčšine
šošovkovitých galaxií nachádza v blízkosti jadra a sleduje svetelnú stopu galaktického  jadra.
Kvôli ich špirálovitým ramenám a ak sú natočené tvárou, je ich niekedy ťažké  rozoznať  od
eliptických galaxií.
OBRÁZKY
Nepravidelná galaxia
Nepravidelná galaxia je galaxia, ktorá  nevyhovuje  žiadnemu  typu  Hubblovej  klasifikácie
galaxií,  nepodobá  sa  ani  špirálovej  galaxii, ani eliptickej galaxii.  Tvar  týchto  galaxií je
rôzny, často  chaotický,  chýba  im  jadro  a  špirálovitá  štruktúra  ramien.  Väčšina týchto
galaxií  boli  kedysi  špirálovými  alebo  eliptickými galaxiami, ktoré sa vďaka  gravitačným
silám  zdeformovali.  Nepravidelné  galaxie   obsahujú   veľké  množstvo  plynu  a  prachu.
OBRÁZKY
V priebehu  pozorovania  vzdialených  galaxií si  ako  prvý V. M. Slipher a po ňom
M. Humason a E. P. Hubble  všimli  vysokú  rýchlosť  ich   vzďaľovania  od  Zeme.
Na  základe  týchto  meraní   rýchlosti   vzďaľovania    špirálovitých   galaxií  a  na
základe   rôznych   odhadov  skutočnej   vzdialenosti   uvedených   sústav  dospel
potom  Hubble  k  jednému z najdôležitejších  objavov  20.  storočia.  Hubble  ako
prvý  zostrojil   diagram,  v   ktorom   zakreslil  rýchlosti   vzďaľovania   sa  galaxií
(odmerané z  červeného  posunu hviezd – Dopplerov jav) a  na  druhej  osi  potom
zakreslil  vzdialenosti  pozorovaných   galaxií.  Tu   spozoroval,  že  medzi  oboma
veličinami  existuje  úplne   jednoznačný  vzťah,  a  to   taký,  že   galaxia   dvakrát
vzdialenejšia  má  aj  dvakrát  väčší   červený  posun.  Pre  laika   tento   odvodený
vzťah  asi   nemá   veľký   význam, ale   to  sa  asi  zmení,  keď   to   preložíme  do
normálneho   jazyka.   Hubble    týmto   objavom    zistil , že   sa   vesmír  rozpína!
Teraz je tento vzťah pomenovaný  na  jeho  počesť, a tak  sa môžeme  v   literatúre
stretnúť s Hubblovým vzťahom, či s  Hubblovou  konštantou  (s  ktorej  určovaním
sú    dosť   veľké   problémy),  ktorá    vyjadruje     rýchlosť    rozpínania   vesmíru.
DOpplerov jav
Dopplerov jav popisuje zmenu frekvencie a  vlnovej  dĺžky prijímaného oproti vysielanému
signálu, spôsobenou nenulovou vzájomnou rýchlosťou vysielača a prijímača.
OBRÁZKY
Život Edwina Hubbla
Červený posUV
Červený posuv je predĺženie vlnovej dĺžky elektromagnetického žiarenia na strane  prijímača.
Najčastejšie sa rozlišujú tri príčiny červeného posunu: Dopplerov jav, respektíve relativistický
Dopplerov jav, spôsobený vzďaľovaním vysielača od prijímača, gravitačný posuv,  vysielanie
z gravitačného poľa nejakého telesa, kozmologický posuv.
OBRÁZKY
Stručne povedané, Hubble objavil to, že čím sú galaxie od  Zeme vzdialenejšie, tým
sa od nej  rýchlejšie  vzďaľujú. Za pomoci využitia  všeobecnej  teórie  relativity  od
Alberta Einsteina  z roku  1915, ktorú Hubble svojím pozorovaním  potvrdil,  bol  už
iba malý krôčik k vysloveniu a  sformulovaniu  novej  prevratnej  myšlienky, ktorou
sa stalo odvodenie vzniku vesmíru. (Lenže nič nie je také jednoduché ako sa to zdá.
Prvý  raz   myšlienku   vzniku  vesmíru   definoval   ruský   matematik  a  kozmológ
Alexander   Alexandrovič   Friedman   na   základe  výpočtov,  ktoré   vychádzali  zo
všeobecnej teórie relativity, a to už medzi rokmi 1922 až 1924. Fridman predpovedal
nestacionárne modely vesmíru. Nezávisle od neho urobil  podobný  objav  belgický
astrofyzik a kňaz Georges Edouard Lemaitre, ktorý ich navyše obohatil  o  poznatky
expanzie vesmíru a predpovedal „horúci“ počiatok vesmíru. Všetko vyústilo  v roku
1948, kedy americký fyzik ukrajinského pôvodu George Anthony Gamow publikoval
teóriu počiatku vývoja vesmíru mohutnou explóziou, pre ktorú sa  vžil  názov Veľký
tresk (angl. Big Bang).
Veľký tresk
Veľký tresk je vedecká teória kozmológie, ktorá  opisuje  raný vývoj a tvar vesmíru. Nosnou
myšlienkou je, že  všeobecná  teória  relativity môže  byť  skombinovaná  s  pozorovaniami
galaxií vzďaľujúcich  sa  od seba, čím  sa dá odvodiť  stav  vesmíru  v  minulosti  alebo  aj
v budúcnosti.  Prirodzeným   následkom   Veľkého  tresku je,  že  vesmír  mal  v  minulosti
vyššiu teplotu  a  hustotu. Termín „Veľký tresk“ sa v užšom  zmysle používa  na  označenie
časového  bodu, kedy  sa  začalo  pozorované  rozpínanie  vesmíru,  v  širšom  zmysle  na
označenie prevládajúcej  kozmologickej paradigmy,  vysvetľujúcej   vznik  a  vývin  vesmíru.
OBRÁZKY
Meno  Hubble   sa   dostalo   do   povedomia   verejnosti  hlavne   kvôli  teleskopu
umiestnenému   na  obežnej   dráhe  okolo  Zeme.  Pretože   je  umiestnený  mimo
zemskej    atmosféry,   získava    ostrejšie     obrázky   veľmi   slabých   a  matných
objektov  ako  ďalekohľady   na    zemskom  povrchu.  Na   počesť   tohto  veľkého
muža   nesie   teleskop   jeho    meno – Hubblov   vesmírny    teleskop. Od  svojho
vypustenia   v    roku   1990   sa    stal   jedným   z   najdôležitejších  ďalekohľadov
v dejinách   astronómie. Je   zodpovedný     za   mnoho   priekopníckych   objavov
a  pomohol   astronómom   lepšie    pochopiť    základné     problémy   astrofyziky.
Pomocou     ďalekohľadu     sa      podarilo      získať      niekoľko     snímkov,  tzv.
Hubblových  hlbokých  polí (Hubble   ultra   deep   fields),  tých   najvzdialenejších
objektov vo vesmíre.
HUbblov vesmírny ďalekohľad
Hubblov vesmírny ďalekohľad (HST- Hubble Space Telescope) je ďalekohľad  na  obežnej
dráhe okolo Zeme.
OBRÁZKY
Edwin Hubble
WEbové stránky
Edwin Powell Hubble – Muž, ktorý objavil kozmos
Edwin Powell Hubble: Životopis
1929: Edwin Hubble objavuje, že vesmír sa rozpína
Edwin Hubble
Edwin Powell Hubble (1889-1953)
Edwin Hubble (1889 – 1953)
Kto bol Hubble?
Edwin Hubble (1889-1953)
Edwin Powell Hubble: Životopis
Edwin Powell Hubble (1889-1953)
Edwin Hubble
Edwin Hubble – americký astronóm
Hubble a expandujúci vesmír
Edwin Hubble rozširuje náš pohľad na vesmír
Edwin Hubble rozširuje náš pohľad na vesmír
Edwin Hubble, muž, ktorý objavil Kozmos
Edwin Hubble : Životopisná retrospektíva
Edwin Hubble: Dôkaz pre rozpínajúci sa vesmír
Edwin Hubble a expandujúci vesmír
Edwin Hubble: objavy, teórie a úspechy
Ako Edwin Hubble stal najväčším astronómom 20. storočia.
Edwin Hubble
Edwin Powell Hubble
Edwin Hubble
Edwin Hubble: Klasický portrét génia pri práci
Vid
Edwin Hubble
Edwin Hubble
Krátky životopis Edwina Hubbla
Život Hubbla
Edwin Hubble zmenil naše idey o vesmíre
Hubblova revolúcia
Edwin Hubble
Edwin Hubble
Hubble
Zdroj obrázku:
Autor:
The original uploader was Dirl at Russian Wikipedia
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.