PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Záblesky gama žiarenia
Záblesk gama žiarenia
Doplnenie:
Záblesk gama žiarenia (niekedy v skratke GRB z anglického Gamma ray bursts) je označenie pre astronomický jav, pri ktorom sa uvoľní obrovské množstvo energie vo forme gama žiarenia, čo na Zemi pozorujeme ako záblesk v gama odbore spektra. Ide o čo do svietivosti najvýraznejšie fyzikálny doteraz známy jav vo vesmíre. Trvá rádovo od zlomku sekundy do 100 sekúnd a býva sprevádzaný následným niekoľkodňovým dosvitom röntgenového či ultrafialového žiarenia alebo aj viditeľného svetla. Gama záblesk môže trvať od niekoľko tisícin sekundy po 1,6 hodiny (najdlhší pozorovaný záblesk). Podľa dĺžky trvania delíme záblesky na:
Krátkodobé gama záblesky – trvajú kratšie než 2 sekundy, v priemere 0,5 sekundy.
Dlhodobé gama vzplanutia – trvajú od 2 sekúnd do 1,6 hodiny, v priemere 35 sekúnd.
ObráZKY
Žiarenie gama
Doplnenie:
Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri
rádioaktívnych a iných jadrových dejoch
. Žiarenie gama je často definované
ako žiarenie s energiou fotónov nad 10 keV, čo zodpovedá frekvenciám nad
2,42 EHz, resp. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm. Do tohto spektra patrí aj
röntgenové žiarenie. Fyzikálny rozdiel medzi gama žiarením a röntgenovým
žiarením nejestvuje, žiarenia sa líšia len svojim zdrojom. Žiarenie gama je
druh ionizujúceho žiarenia. Gama žiarenie často vzniká spolu s alfa či beta
žiarením pri rádioaktívnom rozpade jadier atómov. Keď jadro vyžiari časticu
α alebo β, nové jadro môže byť v excitovanom stave. Do nižšieho energetického
stavu môže prejsť vyžiarením fotónu gama žiarenia podobne ako elektrón
v obale atómu vyžiarením kvanta ultrafialového žiarenia.
OBRázky
Rekordný gama záblesk zachytený teleskopom Fermi
Astrofyzika
Prinášam Vám sem nájdené údaje o gama zábleskoch:
Žiarenie   gama   je   často  definované  ako  žiarenie  s  energiou  fotónov nad
10 keV,  čo  zodpovedá   frekvenciám    nad   2,42   EHz,   resp.  vlnovej  dĺžke
kratšej   ako  124  pm.  Do   tohto   spektra   patrí     aj    röntgenové   žiarenie.
Príkladom  môže   byť   beta   rozpad    kobaltu – 60  60Co na nikel – 60  60Ni,
pri   ktorom   v    prvom   stupni    najprv    jadro    kobaltu    vyšle    časticu   β
(teda elektrón e-)  a  elektrónové   antineutríno   νe   a   premení  sa   na  jadro
niklu.  Aj   keď  je   žiarenie   gama  menej   ionizujúce  ako  α  i  β,  je pre živé
organizmy vrátane  človeka  nebezpečné.  Žiarenie gama reaguje  s  materiálom
i  troma   hlavnými  spôsobmi.   Fotoelektrickým  javom,  Comptonovým   javom
a vznikom   elektrón-pozitrónového  páru.   Z nich  prvé  dva spôsobujú ionizáciu
atómov  s  ktorými  sa  kvantá  dostanú   do   interakcie.   Fotoelektrický  jav  je
dominantný  mechanizmus  výmeny  energie   pre  rontgenové  žiarenie a gama
žiarenie   s   energiou  pod  50  keV,  u   energetickejších   prevažujú  iné formy
výmeny.
 Zdroj: Wikipédia
Teórie vzniku gama zábleskov:
Supernova
Doplnenie:
Ak niektorej z väčších  hviezd (limit je niekoľko hmotností Slnka) pomaly dochádza
vodík, ale stále má dostatok vodíku  pre  termonukleárnu  reakciu, mení  sa na tzv.
červeného nadobra.Po čase potom exploduje ako supernova. Po hviezde zostávajú
iba ťažké prvky a proces končí. Naše Slnko ale čaká iný koniec. Hviezdy tohto typu
končia svoj život ako bieli trpaslíci.
Zrážka neutrónových hviezd
Doplnenie:
Majme dve  neutrónové   hviezdy, ktoré  okolo  seba  krúžia.  Tento  jav  nazývame
koalescencia,  teda  zrážka  dvoch neutrónových hviezd. Hviezdy sa  po čase môžu
zraziť – vzniká výbuch s vysokou energiou – a následne gama záblesk.
Iné teórie vzniku
Doplnenie:
Ďalej je možné, že jednou zložkou pri koalescencii môže byť čierna diera a druhou
neutrónová  hviezda,  prípadne  sa môžu zraziť dve čierne diery. Ďalšia zaujímavá
teória   predpokladá    namotávanie   veľmi   silného   elektromagnetického   poľa
neutrónovej   hviezdy  nazývanej   magnetar.  Ide  o   jav, ktorý   vzniká  pri  rýchlo
rotujúcej  magneticky  aktívnej   neutrónovej   hviezde,  kde  hmota na  siločiarach
nestačí   sledovať  pohyb  magnetického  poľa,  pretože  rýchlosť  rotácie  sa  blíži
rýchlosti svetla. Tým dochádza k namotávaniu magnetického poľa.
Energia z umierajúcej hviezdy
Gama záblesky – stále tajemný fenomen
Nezvykle dlouhé gama záblesky odpalují umírající veleobři
Monstrózní gama záblesk v blízkém vesmíru
Extrémní událost: Observatoř Swift vystopovala srážku
neutronových hvězd
Stál za hromadným vymíráním na Zemi zničující gama záblesk?
Rekordný gama záblesk
Gama záblesk z osmého století?
Tajomné záblesky gama
Gama záblesk viditelný okem
Sežehl Zemi gama záblesk z hvězdokupy?
Koniec Zeme – gama záblesky
O krok bližšie k rozriešeniu záhad okolo gama zábleskov!
Na oblohe sa zjavila mohutná explózia
Záblesk gama žiarenia
Môže gama záblesk zničiť život na Zemi?
Gama záblesky
Galérie obrázkov
Zrodenie neutrónovej hviezdy
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Autor:
ESO/A. Roquette
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.