PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Isaac NEWTON
Isaac Newton
Sir Isaac Newton, prezident Kráľovskej spoločnosti (* 4. január 1643, Woolsthorpe-by-Colsterworth, Anglicko – † 31. marec 1727,Kensington,) bol anglický fyzik, matematik a filozof.
OBRÁZKY
Newton je jednou z najväčších postáv v dejinách ľudského poznania a od neho sa vlastne počíta fyzika ako novodobá veda. Newton nadviazal na výsledky svojich predchodcov – Galileiho, Keplera, Descarta a ďalších. Presne sformuloval  základné  zákony  mechanického pohybu, dal im  podobu matematických rovníc a vytvoril diferenciálny
a integrálny počet, pomocou ktorého vieme tieto rovnice riešiť.
René DescartES
René Descartes, známy aj ako Cartesius (* 31. marec 1596, La Haye, Francúzsko – † 11. február 1650, Štokholm, Švédsko) bol francúzsky filozof, matematik predstaviteľ racionalizmu, špeciálnovedný bádateľ vo viacerých prírodovedných odboroch. Hlboko ovplyvnil celú novovekú vedu.
OBRÁZKY
Matematická rovnica
Rovnica je vzťah rovnosti medzi dvoma algebrickými výrazmi, ak sa na rozdiel od rovnosti (identity) dá dosadiť len niekoľko špecifických hodnôt. Napríklad vzťah rovnosti F (x) = f (x) medzi dvoma funkciami tej istej premennej sa označuje rovnica s jednou neznámou, ak je správny len pre určité hodnoty spomenutej premennej.
OBRÁZKY
DIFerenciálny a integrálny počet
Diferenciálny a integrálny  počet (často aj infinitezimálny počet)  je jedna  z  centrálnych  disciplín  matematiky, ktorá sa vyvinula
z algebry a geometrie. V súčasnosti  tvorí základ matematickej analýzy. Je postavený na  dvoch komplementárnych myšlienkach.
Prvým z konceptov je diferenciálny počet,ktorý študuje rýchlosť zmeny, ktorá je zvyčajne vyjadrená smernicou krivky.Diferenciálny
počet je založený na probléme hľadanie  okamžitej rýchlosti zmeny  jednej veličiny  vzhľadom na inú. Druhý koncept je integrálny
počet. Študuje akumuláciu veličín, napr. plochy pod krivkou, prejdenú lineárnu vzdialenosť či vytlačený objem.
OBRÁZKY
Až od čias Newtona sa stalo možným vypočítať pohyby planét, predpovedať presné termíny zatmenia Slnka a Mesiaca,
čas návratu periodických planét (hlavne známej Halleyovej kométy), a  dokonca  vypočítať  i  polohu  a  pohyb doteraz
neznámych telies.Tak bola v minulom storočí predpovedaná  existencia  niektorých  planétiek a novej planéty Neptúna,
ktoré potom hvezdári na oblohe skutočne našli.
Život Isaaca Newtona
Zatmenie SlnKA
Zatmenie Slnka je  astronomický jav, ktorý  nastane, keď  Mesiac  vstúpi  medzi Zem a Slnko,
takže ho čiastočne alebo úplne zakryje. Takáto situácia môže nastať  len, ak je Mesiac v nove.
V prípade  úplného zatmenia  dochádza na  zatienenej   časti  Zeme  k  výraznému  zotmeniu
a ochladeniu,  okolo Mesiaca  zakrývajúceho  Slnko  je  vidieť  výrazná  žiara  slnečnej  koróny,
na oblohe sa objavia hviezdy aj niektoré  planéty a jav môžu sprevádzať tiež neobvyklé reakcie
zvierat.
OBRÁZKY
Zatmenie Mesiaca
Zatmenie  Mesiaca  je  astronomický jav,  kedy  mesačný  kotúč  je  zatienený   planétou  Zem.
Nastáva pri splne, ak sa Slnko, Zem a Mesiac ocitnú v  jednej priamke. Mesiac sa v tieni Zeme
pohybuje rýchlosťou približne 1 km / s, a zatmenie tak môže trvať až 107 minút.Ide o bežnejšie
pozorovateľný  jav ako zatmenie  Slnka, kedy  dochádza  k  zatienenej časti zemského povrchu
Mesiacom. Zatmenie Mesiaca nastáva približne dvakrát až trikrát do roka.
OBRÁZKY
HAlleyho kométa
Halleyova  kométa  (tiež často 1P / Halley) je  kométa,  ktorá  je zo Zeme vidieť  každých 75-76
rokov. Je nazvaná po  Edmondovi  Halleyovi,  ktorý  roku 1705  ako  prvý predpovedal jej návrat.
K Slnku sa približuje  najbližšie na 88 miliónov km. Je najznámejšia zo všetkých komét, ktoré sa
objavujú periodicky. Hoci sa každé storočie objavuje mnoho jasnejších komét, Halleyova kométa
je jediná, ktorá sa objavuje v krátkych časových intervaloch a je viditeľná voľným okom.
OBRÁZKY
Newtonov  gravitačný zákon umožnil určiť hmotnosť  nebeských telies a sily pôsobiace
medzi   nimi,  odvážiť  zemeguľu.  Newton  dokázal,  že  nie  je  rozdiel  medzi  zákonmi
pozemských  a nebeských  pohybov, ako  sa  domnieval  Aristoteles,  ale  že  sila, ktorá
spôsobuje  pohyb planét  okolo  Slnka  je  tá  istá, ako sila, ktorá spôsobuje, že padáme
zo schodov.
Gravitačný zákon
Gravitačný zákon alebo Newtonov gravitačný zákon znie:  Dve  ľubovoľné  častice (hmotné body)
sa vo vesmíre navzájom priťahujú dvoma rovnako veľkými silami  opačného  smeru  pôsobiacimi
pozdĺž ich spojnice,pričom tieto sily sú priamo úmerné súčinu hmotností týchto častíc a nepriamo
úmerné druhej mocnine vzdialenosti týchto častíc.
OBRÁZKY
Isaac Newton
Nebeské teleSO
Nebeské  teleso  alebo  kozmické  teleso  je  teleso  v  kozmickom  priestore   pri  pozorovaní
premietnuté  na  nebeskú sféru.  Výraz nebeské teleso  sa používa vtedy, keď nie je potrebné
rozlišovať  medzi  jednotlivými  typmi telies, ako  sú hviezdy, planéty, kométy, mesiace planét
atď.
Jeho  najvýznamnejšie  dielo   Principia  mathematica  philosophiae  naturalis  (1687),
Matematické  základy   prírodnej   filozofie,  vyšlo v  roku   1687   na  naliehanie  a  za
materiálnej   pomoci   známeho  astronóma    Edmunda   Halleyho.  Newton   v   ňom
formuloval  svoje   tri   známe   pohybové   zákony – zákon   zotrvačnosti,  zákon  sily
a  zákon  akcie  a  reakcie.  Podľa  týchto  zákonov  sila  nie  je  príčinou  pohybu, ale
zmeny  pohybu.  Ak  nebude  na  teleso  pôsobiť  žiadna  sila,  bude  teleso  v  pokoji,
alebo  sa  bude  samo  pohybovať  rovnomerným,  priamočiarym   pohybom. Newton
tu   tiež   uvádza   gravitačný  zákon,  podľa   ktorého  príťažlivá   sila  medzi    dvoma
hmotnými   bodmi  alebo  guľovými  telesami  sa   mení   nepriamo  úmerne   štvorcu
vzdialenosti  medzi  ich  stredmi. Na  Newtonovu počesť  bola  pomenovaná  jednotka
sily, newton.
Newtonove pohybové zákony
Newtonove pohybové zákony alebo  Newtonove  axiómy sú základné zákony  mechaniky, ktoré
publikoval Isaac Newton v diele Philosophiae naturalis principia  mathematica v r. 1687. Tvoria
axiomatický základ  Newtonovej mechaniky. Newtonove  pohybové  zákony umožňujú určiť,aký
bude pohyb telesa v inerciálnej vztažnej sústave, ak sú známe sily pôsobiace na teleso.
OBRÁZKY
1. NEWtonov (pohybový) zákon (Zákon zotrvačnosti)
Zákon  zotrvačnosti  alebo prvý  pohybový  zákon  alebo  prvý  Newtonov  zákon  alebo  princíp
zotrvačnosti je jeden z Newtonových pohybových zákonov. Znenie: Každý hmotný bod zotrváva
v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento
svoj stav zmeniť.
2. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon sily)
V inerciálnej vzťažnej sústave sa  výsledná  sila  pôsobiaca na hmotný bod rovná  prvej derivácii
hybnosti  hmotného  bodu  podľa času. (Zjednodušene povedané:  Časová  zmena  hybnosti sa
rovná  výslednej   pôsobiacej sile). Pomer   zmeny  hybnosti a  času, za ktorý nastala, je priamo
úmerný pôsobiacej sile.
3. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon akcie a reakCIE)
Zákon akcie a reakcie  alebo tretí  pohybový  zákon  alebo  tretí  Newtonov  zákon. Znenie: Dva
hmotné body na  seba pôsobia rovnako veľkými  silami opačného smeru, ktoré súčasne vznikajú
a súčasne zanikajú.
Newton  sa  usilovne  venoval  vedeckej práci. Jeho prvým výsledkom bola konštrukcia
zrkadlového  ďalekohľadu  (Newtonov  ďalekohľad),   ktorý   nemá   optické  nedostatky
spôsobené šošovkami.
Newtonov ďalekohľad
Newtonov  ďalekohľad  alebo  Newtonov teleskop  je  typ  reflektora  s  parabolickým  zrkadlom
a pomocným rovinným zrkadlom, ktorý dáva prevrátený obraz predmetu.
OBRÁZKY
Newton – temné tajomstvá
WEbové stránky
Isaac Newton – životopis
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton – životopis
Isaac Newton – životopis
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
9 vecí, ktoré ste možno nevedeli o Isacovi Newtonovi
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Zvláštna, tajná história dokumentov Isaaca Newtona
Newtonov 1. pohybový zákon: Zákon zotrvačnosti
Vid
Životopis Isaaca Newtona
Životopis Isaaca Newtona
Tajomný život Isaaca Newtona
Sir Isaac Newton (1643-1727)
Isaac Newton – tajné dokumenty
Tajný život Isaaca Newtona
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton
Isaac Newton: Život a práca
Newtonove temné tajomstvá
Newtonov 1. Pohybový zákon
Newtonov 2. Pohybový zákon
Newtonove pohybové zákony (1) : Zákon zotrvačnosti
Newtonove pohybové zákony (2) : Sila, hmotnosť a zrýchlenie
Newtonove pohybové zákony (3): Akcia a reakcia

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.