PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Slnko po 11 rokoch znova speje k prepólovaniu svojich magnetických pólov.
Kristína Dharma pre seba a a ďalších záujemcov prináša prehlad informácíi, webov, videí a článkov o Slnku a jeho aktivitách ako dvojhviezdy, na ktorom práve prebiehajú vlny slnečného cunami a k tomu sa nám posúvajú poly a vymieňajú si svoje magnetické pozície. A je tam poriadne horúco.
Slnko a čo na to wikipédia?
Slnko patrí medzi hviezdy hlavnej postupnosti, čo znamená, že v jeho jadre prebieha premena vodíka na hélium a že vďaka tomu zostáva dlhodobo stabilné. Jeho spektrálny typ je G2, čo znamená, že ide o žltú hviezdu. Hmotnosť Slnka (2×1030 kg) predstavuje 99,87% hmotnosti celej slnečnej sústavy. Na všetky telesá Slnečnej sústavy dopadá elektromagnetické žiarenie zo Slnka, ktoré dosahuje celkový žiarivý výkon 3,826.1026 W. Slnko má približne 109-krát väčší priemer ako Zem a 1 300 000-násobne väčší objem. Teplota na jeho povrchu dosahuje približne 5 500°C a ostatné časti telesa a atmosféry Slnka sú ešte horúcejšie. 
POZOR: Slnko zmení polaritu
O tejto problematike som si prečítala na tejto web stránke, kde je pôvodný
zdroj. Článok vám povie viac o slnečných erupciách a ako to bude celé na
Slnku prebiehať.
CUNAMI na Slnku
Slnko sa chystá zmeniť svoje póly
Na Slnku zúria obrovské cunami
Temná budúcnosť Slnka
Slnečná aktivita
Slnečná  aktivita  alebo  slnečná  činnosť  je  komplex  dynamických  javov,
ktoré sa v  obmedzenom čase  a  priestore vyskytujú na  slnečnom povrchu
alebo tesne pod ním.Prejavuje sa ako magnetické zmeny v atmosfére Slnka
a s tým  súvisiace  rozdielne  množstvá  vyvrhovaných  častíc  do  okolitého
priestoru.  Slnečná  aktivita  pravidelne  kolíše  s  periódou  okolo  11 rokov,
ktorá sa  nazýva slnečný cyklus. Znamená to, že  každých 11 rokov sa  na
Slnku  pozoruje  najväčší  počet  úkazov  súvisiacich  so  slnečnou aktivitou.
Počas tohto cyklu sa zmení polarita magnetického poľa Slnka.
Dĺžka  tohto  cyklu  sa  však  môže  meniť  od  8  do  15  rokov.  Niekedy  sa
hovorieva  aj o 22-ročnom  cykle – Haleovom  cykle.  Maximá  výskytu  škvŕn
nie sú rovnaké, pretože ich prekrýva  druhý,  80-ročný  slnečný  cyklus.   Boli
zistené aj  ďalšie  dlhšie  slnečné cykly : 200-ročný,  400-ročný  a  600-ročný.
V perióde   slnečného  cyklu  sa  mení  tiež  celkové  množstvo jeho žiarenia
– celkové vyžarovanie, nazývané tiež nesprávne aj  slnečná  konštanta. Táto
hodnota však nie je  konštantná. Každý štvorcový meter  slnečného povrchu
vyžiari za sekundu do  priestoru   priemerne  62,86×106, celý  povrch  Slnka
3,826×1026J.  Na Zem z toho dopadá asi 2×10 17 J, ale asi  polovicu z tejto
hodnoty odráža a rozptyľuje zemská atmosféra.
Magnetické polia na Slnku
Slnečná sústava
Slnečná sústava je planetárna sústava hviezdy Slnko, do ktorej patrí aj Zem.
Skladá   sa   zo   Slnka   a  všetkých  telies,   ktoré  obiehajú   okolo  neho:
(planéty,   trpasličie   planéty,   planétky,   kométy,   mesiace,   meteoroidy,
medziplanetárny  plyn  a  prach),  rovnako   ako   aj    prostredia, v  ktorom
prebieha    pohyb.    Zem     je     treťou     planétou     slnečnej     sústavy.
Slnečná  sústava je  súčasťou oveľa  väčšieho  komplexu  pozostávajúceho
z množstva hviezd a medzihviezdnej hmoty – Galaxie.
Slnečné erupcie
Vznik a vývoj slnečnej sústavy
Vznik  a vývoj  slnečnej sústavy je  súbor procesov, ktorými sa sformovali
telesá slnečnej sústavy do dnešnej  podoby. Pri hľadaní teórií opisujúcich
vznik   slnečnej   sústavy   sa   premiešava   množstvo  vedných  odborov
vrátane  astronómie,  fyziky, geológie  a  planetológie. V hľadaní dôkazov
o vzniku a  formovaní  slnečnej sústavy výrazne pomohli objavy exoplanét
od začiatku 90-tych rokov a objavy hviezd s protoplanetárnymi diskami.
Slnečná energia bude tento rok najslabšia za
100 rokov, tvrdia vedci
Zánik Slnka o 5 miliárd rokov
Astrofyzika
Prinášam Vám sem nájdené údaje o Slnku:
Pozorovacie údaje
Stredná vzdialenosť od Zeme 149 600 000 km
Zdanlivá jasnosť (V) −26,8m
Absolútna jasnosť 4,8m
Obehové vlastnosti
Stredná vzdialenosť od stredu Galaxie ~2,5×1017 km
Galaktická perióda ~2,26×108 a
Rýchlosť ~217 km/s
Fyzikálne vlastnosti
Priemer 1 392 000 km
Sploštenie ~9×10−6
Povrch 6,09 × 1012 km²
Objem 1,41 × 1018 km³
Hmotnosť 1,9891 × 1030 kg
Hustota 1,408 g/cm³
Gravitačné zrýchlenie na povrchu 273,95 m/s−2
Úniková rýchlosť 617,54 km/s
Povrchová teplota 5780 K
Teplota koróny 5 MK
Jas (LS) 3,827×1026 J s−1
 Zdroj: Wikipédia
Nádherné obrázky Slnka
Rotačné vlastnosti
Sklon k ekliptike 7,25º
Rektascenzia severného pólu 1 286,13º (19 h 4 min 31,2 s)
Deklinácia severného pólu 63,87º
Rotačná perióda
Na rovníku: 27 d 6 h 36 min
Na 30° zemepisnej šírky: 28 d 4 h 48 min
Na 60° zemepisnej šírky: 30 d 19 h 12 min
Na 75° zemepisnej šírky: 31 d 19 h 12 min
Rotačná rýchlosť 7 008,17 km/h (na rovníku)
Zloženie fotosféry
Vodík 73,46 %
Hélium 24,85 %
Kyslík 0,77 %
Uhlík 0,29 %
Železo 0,16 %
Neón 0,12 %
Dusík 0,09 %
Kremík 0,07 %
Horčík 0,05 %
Síra 0,04 %
 Zdroj: Wikipédia
Zem zničí Slnko, oteplí sa o viac než 100 stupňov,
tvrdia škótski vedci
Zasiahne nás rekordná slnečná búrka, môže
spôsobiť výpadky sietí
Vznik a vývoj Slnka
Zvuky Slnka
Slnečná sústava
Aktuálny pohľad na Slnko
Fotografie Slnka – Google
Slnečná sústava
Slnko – galérie obrázkov
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
NASA/SDO (AIA).
Autor:
NASA/SDO (AIA).
Zdroj textov:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.