PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA:  Stephen HAWKING
Stephen Hawking
Stephen William Hawking (* 8. januára 1942 Oxford) je britský teoretický fyzik a jeden z najznámejších vedcov vôbec. Významne prispel najmä k rôznym odborom kozmológie a kvantovej gravitácie a v rokoch 1979 až 2009 zastával post lukasiánského profesora matematiky na Univerzite v Cambridge.
OBRÁZKY
Hawkingovými základnými oblasťami výskumu sú teoretická kozmológia a kvantová gravitácia. V roku 1971 poskytol matematickú podporu teórii Veľkého tresku, ktorá vysvetľuje vznik vesmíru; ak je všeobecná teória relativity správna, musel mať vesmírnu singularitu, resp. štartovací bod v časopriestore.
KozmológIA
Kozmológia je odvetvím, ktoré sa zaoberá vesmírom ako celkom. Predmetom štúdia kozmológie je vznik, vývoj a budúci osud vesmíru. Venuje sa jej filozofia, teológia a fyzikálna kozmológia. Fyzikálna kozmológia využíva poznatky niekoľkých fyzikálnych odborov. Najčastejšie je to všeobecná teória relativity, astronómia, astrofyzika, časticová a atómová fyzika.
OBRÁZKY
Kvantová gravitácia
Kvantová gravitácia je súbor otázok vo fyzike, na vyriešenie ktorých je potrebné poznať aj správnu teóriu gravitácie (ktorou je s veľkou presnosťou všeobecná teória relativityAlberta Einsteina), aj kvantovú mechaniku. Typické javy študované v kvantovej gravitácii sú výroba kvánt gravitačných vĺn, tzv. gravitónov, ich rozptyl, vyžarovanie čiernych dier a „kvantová pena“, teda chaotický a bublajúci stav časopriestoru na najkratších vlnových dĺžkach.
OBRÁZKY
VEľký tresk
Veľký tresk (po anglicky Big Bang) je vedecká všeobecne prijímaná kozmologická teórie, ktorá popisuje raný vývoj a tvar vesmíru.
Hlavnou myšlienkou je, že všeobecná teória relativity, môže byť skombinovaná s pozorovaním  galaxií vzďalujúcich  sa  od  seba,
z čoho sa dá odvodiť stav vesmíru v minulosti, ale aj v budúcnosti. Prirodzeným  dôsledkom  veľkého  tresku  je,  že  vesmír mal
v minulosti vyššiu teplotu a hustotu.
OBRÁZKY
Stephen Hawking – životopis
Všeobecná teória relativiTY
Všeobecná teória relativity je teória o priestore, čase a gravitácii, ktorú  sformuloval  Albert Einstein
v  rokoch 1911  až  1916 (zverejnená  bola  v  roku  1916). Opisuje vzájomné  pôsobenie (interakciu)
priestoru a času na jednej strane a hmoty (vrátane  polí) na  strane  druhej.  Jej  hlavná výpoveď  je,
že gravitácia vlastne nie je nič iné ako geometrický jav v zakrivenom štvorrozmernom  časopriestore,
presnejšie:  Hmotné   telesá   sú   zdrojom   gravitačného  poľa,   ktoré  určuje   metriku  (vlastnosti)
časopriestoru v danej oblasti, ktorá zas naopak spätne ovplyvňuje stav a pohyb telies v danej oblasti.
OBRÁZKY
Gravitačná singularita
Gravitačná  singularita  sa nachádza v centre čiernych dier. Jedná sa o teoretickú  predstavu  bodu
v  priestore, kde   gravitačné   polia  a  iné  fyzikálne  veličiny  nadobúdajú   nekonečných   hodnôt.
V skutočnosti nie je jasné, čo sa v tomto bode a jeho najbližšom okolí deje. Chýba teória, ktorá by
dávala  rozumné výsledky a  existujúce  fyzikálne  teórie (všeobecná  teória  relativity  a  kvantová
mechanika) si s týmto problémom nevie rady.Určité predstavy o dianí v singularitách ponúka teória
strún, tá však nie je dokončená a má isté problémy s overením svojich predpovedí.
OBRÁZKY
ČASopriestor
Časopriestor alebo  priestoročas  je  fyzikálny pojem z teórie  relativity  zjednocujúci  priestor a čas
do  jedného  štvorrozmerného objektu. Čas hrá úlohu štvrtého rozmeru a je  oproti  zvyšným  trom
priestorovým rozmerom význačný (napríklad tým, že v ňom možno pohybovať len jedným smerom).
V všeobecnej  teórii  relativity  je časopriestor všeobecne zakrivený  a má štruktúru variety. Prejavy
zakrivenie časopriestoru pozorujeme ako gravitáciu.
OBRÁZKY
Cestovanie časom
Hawking tiež  prehlásil, že následne po Veľkom tresku sa vytvorili prvotné čierne diery.
Ukázal, že povrchová  plocha  čiernej  diery  sa môže zväčšovať, nikdy sa však nemôže
zmenšovať, že pri zrážke čiernych dier existuje limit pre množstvo žiarenia, ktoré môže
byť vyžiarené, a tiež, že sa čierna diera nemôže roztrhnúť na dve oddelené čierne diery.
V roku 1974 vypočítal, že čierne diery tepelne  vytvárajú a emitujú subatomárne častice
až pokým  nevyčerpajú  svoju energiu a explodujú. Tento fakt, známy ako Hawkingovo
žiarenie,     po     prvýkrát    matematicky    spojil    gravitáciu,   kvantovú    mechaniku
a termodynamiku. V roku 1981 Hawking navrhol, že vesmír, hoci nemá žiadnu hranicu,
je konečný, a v roku 1983 to aj matematicky dokázal.
 
Čierna dieRA
Čierna diera alebo gravitačný kolapsar je koncentráciou  hmoty so skoro nekonečnou  hustotou,
jej gravitačná sila zabraňuje úniku akýchkoľvek častíc s výnimkou  efektu nazývaného kvantové
tunelovanie. Z toho vyplýva, že nič, ani svetlo nemôže  uniknúť gravitácii čiernej diery, preto sa
nazýva „čierna“. Pojem čierna diera sa stal zaužívaným, aj keď teória nespomína žiadnu „dieru“
v normálnom slova zmysle, ale oblasť vesmíru, z ktorej nič neunikne.
OBRÁZKY
Subatómová častica
Subatomárne častice je skôr používané označenie skupiny častíc menších ako atóm.Teda medzi
subatomárne častice patria napríklad nukleóny, z ktorých sa skladá atómové jadro, elektrón a iné.
Pojem nebol presne vymedzený, spravidla sa medzi nich počítajú len častice hmoty, t.z. baryóny,
mezóny, leptóny. Z princípu by sem patrili aj novo  objavené  exotické:  tetrakvarky,  pentakvarky,
dibaryóny.Z častíc polí sa medzi nich spravidla radil fotón.
OBRÁZKY
 
HAwkingovo žiarenie
Hawkingovo žiarenie je tepelné žiarenie čiernych dier, prvýkrát  opísané  slávnym britským fyzikom
Stephenom Hawkingom.
OBRÁZKY
Termodynamika
Termodynamika je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti  tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi
veličinami   charakterizujúcimi  makroskopický  stav  tepelnej   sústavy  a zmeny týchto veličín pri
fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.
OBRÁZKY
Príbeh o pôvode všetkého
Hawking pracoval na základných zákonoch fungovanie vesmíru. S Rogerom Penrosom
dokázal, že Einsteinova všeobecná teória relativity predpokladá,  že čas  a  priestor  má
počiatok vo veľkom tresku a  koniec v čiernych dierach. Tieto výsledky dokazujú, že  je
potrebné zladiť všeobecnú relativitu s kvantovou teóriou,ďalším významným vedeckým
objavom prvej polovice 20. storočia. Jedným z dôsledkov týchto výskumov bol tiež jeho
objav,  že  čierne  diery  by  nemali  byť  úplne  čierne,  ale  mali  by  emitovať  žiarenie
a prípadne sa aj postupne zmenšovať a nakoniec  úplne zmiznúť. Ďalšia  je  domnienka,
že  vesmír  nemá  v pomyselnom čase žiadny okraj  alebo hranice. To by znamenalo, že
spôsob, akým vesmír vznikol, je úplne daný vedeckými zákony.
Stručné dejiny čaSU
Stručné  dejiny  času (angl. A Brief History of Time)  je populárno-vedecká kniha, ktorú  napísal
profesor   Stephen  Hawking.  Prvýkrát   bola  vydaná  v  roku 1988  (na Slovensku v roku 1991)
a veľmi  rýchlo  sa  stala bestsellerom. Do roku 2002 sa predalo 9  miliónov jej kópií. V knihe sa
autor pokúša laickému čitateľovi vysvetliť široký rozsah tém v kozmológii, vrátane teórie Veľkého
tresku, čiernych dier,  svetelných  kužeľov  a  teórie  superstrún. Jeho hlavným  cieľom  je podať
prehľad   predmetu,  avšak,  čo   je  pre  populárnu  vedeckú   knihu  netradičné,  snaží  sa  tiež
vysvetliť časť komplexnej matematiky.
OBRÁZKY
Vesmír v orechovej škrupinke
Vesmír v orechovej škrupinke (angl. The Universe in a Nutshell) je jednou  z  Hawkingových kníh
zaoberajúcich  sa  teoretickou  fyzikou. Širokej  verejnosti  objasňuje rozličné  problémy, ktoré sú
spojené   s   prácou   tohto   Lucasiánskeho   profesora,  akými   sú  napríklad  Gödelov  teorém
nekompletnosti (angl.Gödel’s Incompleteness Theorem) alebo P-brány (angl. P-branes) – súčasť
kvantovej mechaniky. Vydaná bola v roku 2001.
OBRÁZKY
Moja stručná história
WEbové stránky
Stephen Hawking
O Stephenovi Hawkingovi
Stephen Hawking – životopis
10 vecí, ktoré ste nevedeli o Stephenovi Hawkingovi
Stephen Hawking – citáty
Stephen Hawking
Profesor Stephen Hawking
Stephen Hawking – životopis
Stephen Hawking – životopis
 
Stephen Hawking – životopis
Stephen Hawking
Stephen Hawking
Stephen Hawking
Stephen Hawking
Hawking: Ľudia ohrození smrtiacim „vlastným gólom“
Stephen Hawking tvrdí, že má spôsob ako uniknúť z čiernej diery
Stephen Hawking
Stephen Hawking: katastrofa na planéte Zem je takmer istá
Dopytovanie sa vesmíru
Ako žil Stephen Hawking posledných 70 rokov s ALS?
Stephen Hawking – životopis
Stephen Hawking
Stručná história Stephena Hawkinga
Stephen Hawking – knihy
Ako Hawkingova choroba popohnala jeho manželstvo do „čiernej diery“ zúfalstva:
Stephen Hawking – moja osobná cesta
 
Vid
Stephen Hawking životopis
Do vesmiru se Stephenem Hawkingem Přibeh o původu všeho
Do vesmiru se Stephenem Hawkingem UFO
Stephen Hawking – životopis
10 vecí, ktoré možno neviete o Stephenovi Hawkingovi
Stephen Hawking – osobná cesta
Moja strućná história
Stephen Hawking 
Stephen Hawking – nulová gravitácia
Zdroj obrázku:
OriginalSource (StarChild Learning Center). Directory listing.
Autor:
Zdroj textov:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.