PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA : Kozmické STANICE
Čo je to kozmická stanica?
Kozmická stanica alebo vesmírna stanica je umelá štruktúra určená na pobyt ľudí vo vesmíre. Na rozdiel od kozmickej lode nemá stanica žiaden hlavný motor a nie je prispôsobená na pristávanie. Na dopravu ľudí a materiálu na a zo stanice je teda potrebný iný dopravný prostriedok. Kozmická stanica je zariadená pre strednodobé pobyty, od niekoľkých týždňov alebo mesiacov až po roky. Po skončení obdobia funkčnosti a odchode poslednej posádky je zvyčajne navedená do zemskej atmosféry, kde zhorí v jej vrchných vrstvách.
Aké kozmické stanice poznÁME?
Tu si nájdete prehľad kozmických staníc, ktoré zanikli, sú v prevádzke alebo boli z nejakého dôvodu zrušené, prípadne sú plánované do budúcnosti.
Ktoré stanice ukončili svoju činnosť ?
Saľut 1
Kozmická stanica Saľut typu Zarja bola prvou orbitálnou stanicou Zeme. Bola vypustená 19. apríla 1971 presne o jednej hodine štyridsiatej minúte svetového času z kozmodrómu Bajkonur raketou Proton-K. Na obežnej dráhe bola 175 dní.
Weby
OBRázky
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=PjWo1nmKHXg
https://www.youtube.com/watch?v=XqR8nbrabmk
DOS-2
DOS-2 bola  vesmírna  stanica  v rámci programu Saľut. Bola neúspešne vypustená
29. júla 1972, kedy  došlo  k  zlyhaniu  druhého stupňa  rakety Proton-K. Keby bola
dosiahla obežnú dráhu bola by sa volala Saľut 2.
ObrázKY
Saľut 1
Saľut 2
Saľut 2  bola vesmírna stanica  vypustená 4. apríla 1973 z kozmodrómu  Bajkonur. Nešlo o stanicu
rovnakého programu ako Saľut 1 ale bola súčasťou vojenského programu staníc Almaz. Označenie
Saľut 2 malo zakryť skutočný účel stanice. Tá mala overiť možný vojenský prínos týchto staníc.
Weby
OBrázky
Kosmos 557
Kosmos 557 bola tretia vesmírna stanica v rámci programu Saľut. Keby bola dosiahla obežnú dráhu,
dostala by názov Saľut 3. Zlyhala kvôli poruchám letového kontrolného systému, ktorý jej neumožnil
dosiahnuť stabilnú obežnú dráhu.
WEBY
ObráZKY
Kozmické stanice
Skylab
Skylab  bol  americký projekt  orbitálnej  kozmickej stanice, ktorá krúžila na orbite Zeme 6 rokov.
Na obežnú dráhu bol vypustený 14. mája 1973 a 11. júla 1979 bol navedený do atmosféry,kde až
na drobné úlomky zhorel. V rokoch 1973 – 1974 na nej pracovali tri trojčlenné posádky, väčšinou
občania USA. .
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=bKwd7fxJWNM
https://www.youtube.com/watch?v=wwbLXp4CnZ4
https://www.youtube.com/watch?v=NhA2E1cUHVs
https://www.youtube.com/watch?v=0WUugbcIE1I
https://www.youtube.com/watch?v=nmWbm9ab4n4
https://www.youtube.com/watch?v=CBvSBFMtFPs
https://www.youtube.com/watch?v=NhA2E1cUHVs
Saľut 3
Saľut 3 bola vojenská vesmírna stanica vypustená nosnou raketou Proton 25. júna 1974. Išlo po
Saľute 2, o druhú stanicu programu  Almaz, ktorej skutočný význam bol krytý programom Saľut.
Po štarte dosiahla výšku 219 – 270 km a jej finálna orbitálna výška bola 268 – 272 km.
WEBY
ObrázKY
Skylab
Saľut 4
Saľut 4 (DOS 4) bola kozmická stanica programu Saľut vynesená 26.decembra 1974 na obežnú
dráhu  s  apogeom 355 km, perigeom 343 km a sklonom 51,6 stupňa. V podstate  to bola kópia
stanice Saľut 3 (DOS 3), ale narozdiel od jej nešťastného súrodenca bola úspešná.
Weby
ObrázKY
Saľut 5
Saľut 5 bola orbitálna stanica Sovietskeho zväzu v rámci programu Saľut.Stanica bola tiež súčasťou
vojenského programu Almaz. Stanica bola vypustená  z  kozmodrómu Bajkonur 22. júna 1976. Bola
podobná predchádzajúcim staniciam Saľut 3 a Saľut 4 s drobnými vylepšeniami-
WEBY
OBRázky
Vesmírna stanica Mir
Saľut 6
Saľut 6 bola kozmická stanica vypustená z kozmodrómu Bajkonur 29. septembra 1977. Kozmická
stanica bola  prekonštruovaná  a bola vybavená dvoma spojovacími uzlami, čo umožňovalo, aby na
stanici boli dve posádky lodí Sojuz alebo zásobovanie nákladnými loďami Progress.
Weby
OBRÁZKY
VIdeá
https://www.youtube.com/watch?v=Ml_IKCyopps
https://www.youtube.com/watch?v=rVk3KMviUeM
Saľut 7
Saľut 7 bola  sovietska orbitálna  stanica vypustená na obežnú dráhu v apríli 1982. Išlo o poslednú
stanicu  programu  Saľut. Stanica  bola vypustená na  dráhu o priemernej výške 280 km 19. apríla
1982 z kozmodrómu Bajkonur nosnou raketou Proton-K.
WEBY
ObrázKY
Videá
https://www.youtube.com/watch?v=C5WaAjWJbCc
https://www.youtube.com/watch?v=ofur0Oxf0Ng
https://www.youtube.com/watch?v=hnuuR60gTlU
https://www.youtube.com/watch?v=Zzccr-BH0NE
https://www.youtube.com/watch?v=0min_6RY5uU
Medzinárodná kozmická stanica – ISS
Mir
Mir  bola prvá ruská permanentne obývaná vesmírna stanica. Bola vybudovaná na obežnej dráhe
prepojením modulov Mir,  Kvant-1 (typový rad 37),  Kvant-2,  Kristal,  Spektrum,  Priroda  a  DM,
ktoré boli  do  vesmíru oddelene vypustené v rokoch 1986–1996. Mir bol založený na základoch
vesmírnych staníc Saľut, skôr vypustených a prevádzkovaných Sovietskym zväzom.
WEBY
OBrázky
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=aHArAadPOOM
https://www.youtube.com/watch?v=vBONpY3TxN8
https://www.youtube.com/watch?v=LUBOJ90i2Rk
https://www.youtube.com/watch?v=tM7fTLLmgbk
https://www.youtube.com/watch?v=_OcME3DdKUI
https://www.youtube.com/watch?v=Sl2p8AsIqYk
https://www.youtube.com/watch?v=Zzccr-BH0NE
https://www.youtube.com/watch?v=TR7iQjo0SkI
https://www.youtube.com/watch?v=7ZsO7r99L0s
https://www.youtube.com/watch?v=5fbT3wAt9_g
Prototypy kozmických staníc
OPS 0855
OPS 0.855, tiež OV4-3 bol  demonštrátor pre program orbitálneho laboratória s ľudskou posádkou.
Bol vypustený pre demonštrovanie možných konfigurácií pre vypustenie budúcich kozmických lodí
v rámci programu orbitálneho laboratória s ľudskou posádkou.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=xCOpHA6O0uU
Freedom
Genesis I
Genesis-1 je americká družica spoločnosti Bigelow Aerospace, vypustená v roku 2006 na obežnú
dráhu Zeme z ruského územia. Je lietajúcim modelom plánovaného obytného modulu BA-330.
WEBY
ObrázKY
Videá
https://www.youtube.com/watch?v=bKgNOC_gggw
https://www.youtube.com/watch?v=W293uJh10M8
https://www.youtube.com/watch?v=vd2CLR3e1L8
https://www.youtube.com/watch?v=ftaD_34rRP0
Genesis II
Genesis II je druhá experimentálna kozmická stanica navrhnutá a vyrobená firmou Bigelow Aerospace.
Bola vypustená v roku 2007. Jej úlohou bolo pokračovať v dlhodobej životnosti nafukovacích štruktúr.
OBRÁZKY
VidEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=GztRJrN3JzY
https://www.youtube.com/watch?v=whbGvzHGSwQ
https://www.youtube.com/watch?v=XeAFgHw3KOc
Pohľad z Genesis I
Kozmické stanice v prevádzke
Medzinárodná kozmická stanica – ISS
Medzinárodná vesmírna stanica (skrátene ISS) je v súčasnosti (rok 2014) jediná trvalo obývaná vesmírna
stanica. Prvá stála posádka na ňu vstúpila 2. novembra 2000 a odvtedy sa približne každých 6 mesiacov
posádky menia. Vesmírna  stanica  je  na obežnej  dráhe okolo Zeme  vo výške okolo 410 km. Tento typ
dráhy sa zvyčajne nazýva nízka obežná dráha. Obehne Zem raz za 92 minút.
WEBY
ObrázKY
Videá
https://www.youtube.com/watch?v=-UGjZahSG-w
https://www.youtube.com/watch?v=H8rHarp1GEE
https://www.youtube.com/watch?v=WvUT68tu_c8
https://www.youtube.com/watch?v=Vzet3f5q7YM
https://www.youtube.com/watch?v=QkRRfikf4X8
Tiangong-1
Tiangong1 je prvá čínska kozmická stanica.Má pomerne neveľké rozmery a slúži primárne ako experimentálny
modul pre nácvik zbližovania a spájania s kozmickými loďami typu Shenzou a tiež ako obytný modul pre prvé
čínske dlhodobejšie pobyty vo vesmírnom priestore.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=2URuPkQ7Q1k
https://www.youtube.com/watch?v=d_cdcq8lg70
https://www.youtube.com/watch?v=TXNZ7eDgDYw
https://www.youtube.com/watch?v=UIcL9aXpOYE
https://www.youtube.com/watch?v=49aGnLOpdZs
https://www.youtube.com/watch?v=4EOQg739Ic4
https://www.youtube.com/watch?v=HvwKB2jblwk
https://www.youtube.com/watch?v=CzknxE3JtDc
Tiangong 1
Zrušené alebo zamietnuté projekty
Manned Orbiting Laboratory
Manned Orbiting Laboratory bol vojenský program USA, ktorého cieľom bolo postaviť a vypustiť vojenskú
orbitálnu stanicu s posádkou. Program  bol založený v polovici  60. rokov  20. storočia. Zo  štartovacieho
komplexu rampy na základni Vandenberg neďaleko Los Angeles v Kalifornii mali štartovať plánované lety
programu MOL. V rámci  prípravy programu  síce v roku 1966 štartovala  na orbitu jedna maketa stanice
MOL, celý program bol však zrušený ešte pred prvým pilotovaným štartom.
WEBY
OBrázky
Videá
https://www.youtube.com/watch?v=XVncV1e_a7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HDtt4Ag44Sg
 
Skylab B
Skylab B bola navrhovaná druhá americká kozmická stanica podobná stanici Skylab a bolo plánované, že ju
vypustí  NASA.  Bola zrušená kvôli nedostatku finančných prostriedkov.
Weby
ObrázKY
Galaxy
Galaxy bol zrušený projekt vesmírnej stanice navrhnutý americkou firmou Bigelow Aerospace. Mal byť použitý
pre testovanie systémov pred vypustením ďalšej verzie určenej pre pobyt  astronautov.
Manned Orbiting Laboratory
Mir 2
Mir 2 bola plánovaná ruská vesmírna stanica, ktorá sa neskôr spojila s americkou stanicou Freedom a vznikla
stanica ISS.
WEBY
OBrázky
Freedom
Freedom  bolo označenie pripravované a nerealizované orbitálnej stanice Spojených štátov amerických. Namiesto
nej vznikla stanica ISS.
Weby
OBRÁZKY
VideÁ
https://www.youtube.com/watch?v=tXlZ6nqfoBo
https://www.youtube.com/watch?v=5RpWK6WuIEc
Excalibur Almaz
Plánované stanice
Excalibur Almaz
Excalibur  Almaz  je  súkromná spoločnosť zaoberajúca  sa vesmírnymi letmi. Spoločnosť plánuje prevádzkovanie
orbitálnych letov s posádkou pomocou zmodernizovaných ruských kozmických lodí TKS  a vypustenie niekoľkých
vesmírnych staníc  odvodených od ruských staníc Almaz. Chce sa zamerať  na  vesmírnu turistiku a poskytovanie
testovacej základne pre experimenty v prostredí mikrogravitácie.
WEBY
OBrázky
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=mIrsepSzgvs
https://www.youtube.com/watch?v=d1G17hFoiek
Tiangong-2
Tiangong-2  je plánovaná čínska vesmírna stanica, ktorá má nahradiť stanicu Tiangong- 1.
Weby
OBRÁZKY
VideÁ
https://www.youtube.com/watch?v=HCbKbi2qtNM
Tiangong 1, 2, 3
Tiangong-3
Tiangong-3 má byť základom viacmodulovej vesmírnej stanice po roku 2020.
WEBY
ObrázKY
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=HCbKbi2qtNM
Space Complex Alpha
Space Complex Alpha je návh viacmodulovej vesmírnej stanice od americkej firmy Bigelow Aerospace.
OBrázky
VIDEÁ
https://www.youtube.com/watch?v=OqsHK2vxyzo
Space Complex Alpha
Space Complex Bravo
Space Complex Bravo je druhý návh viacmodulovej vesmírnej stanice od firmy Bigelow Aerospace. Môže pozostávať
až z 9 obytných modulov o celkovom možnom obytnom objeme až 2800 metrov kubických.
WEBY
ObrázKY
Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex
Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex je navrhovaná modulárna vesmírna stanica od Ruskej federálnej
vesmírnej agentúry ROSKOSMOS.
Weby
OBrázky
Čínska kozmická stanica
Projekt čínskej vesmírnej stanice je projektom vesmírnej stanice tretej generácie porovnateľný s ruskou stanicou MIR,
OBSEK alebo ISS. Plánovaný termín vypustenia je okolo roku 2020.
WEBY
ObrázKY

Zdroj obrázku


 

Zdroj obrázku:
Zdroj textu:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.