PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA : KOZMICKÉ SONDY
Kozmická sonda
Kozmická sonda je umelé kozmické teleso bez ľudskej posádky vypustené k Mesiacu alebo na únikovú dráhu zo zemského gravitačného poľa. Úlohou týchto sond je výskum vlastností priestoru, ktorým prelietajú, prípadne telies Slnečnej sústavy, ku ktorým sa priblížia.
Zoznam sond slnečnej sústAVY
Toto je zoznam všetkých kozmických sond, ktoré opustili obežnú dráhu Zeme (alebo začali s týmto zámerom, ale nepodarilo sa), organizovaných na ich plánované miesto určenia. Zahŕňa planetárne sondy, solárne sondy a sondy k asteroidom a kométam, ale vylučuje lunárne sondy, ktoré sú uvedené v ďalšom zozname.
Zoznam lunárnych sond
Toto je zoznam kozmických sond, ktoré preleteli okolo Mesiaca, dopadli alebo pristáli na Mesiaci za účelom mesačného prieskumu, rovnako ako sond vypustených na Mesiac, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť svoj ​​cieľ.
Prehľad obrázkov sond slnečnej sústaVY
Tu si nájdete pekný prehľad obrázkov rôznych sond, ktoré boli vypustené do slnečnej sústavy.
Kozmické sondy a satelity
MERKÚR SONDY
Prieskum Merkúru
Prieskum Merkúru  bol  spočiatku  mimo  hlavného  záujmu  vesmírnych  agentúr.
Je to najmenej preskúmaná vnútorná planéta. Kozmické sondy ktoré sa zaoberali
prieskumom planéty Merkúr boli Mariner 10 a MESSENGER.
Zoznam sond Merkúru
Mariner 10
MESSENGER
 
Sonda Mariner 10
VIDEÁ SONDY MERKÚR
Sonda Mariner 10
https://www.youtube.com/watch?v=iypYPGE19ME&list=PLzFKYqbUbqfq76yWMk9_iD0P4OGiwosL1
http://www.youtube.com/results?search_query=mariner+10+space
https://www.youtube.com/results?search_query=mariner+10+space+probe
Program Mariner
https://www.youtube.com/watch?v=ILyO19Nm-Nc&list=PLzFKYqbUbqfq5LniTcL89oP-Yt0zOeWQe
Sonda MESSENGER
https://www.youtube.com/watch?v=v5YYawfPrFw&list=PLu1x_rWJqzrWgvOrwWzQq0ZOXvSsrzmT1
http://www.youtube.com/results?search_query=messenger+space+probe
SONDY VENUŠA
Pozorovanie a skúmanie Venuše
Pozorovanie  Venuše  sú známe už od staroveku.  Záujem  o  Venušu  je  daný  jej
relatívnou blízkosťou k obežnej dráhe planéty Zem v  porovnaní  s  inými  planétami,
ale  povrch Venuše  je  skrytý  pod  hustou  atmosférou,  čo  neumožňovalo priame
pozorovania jej povrchu. Až kozmické sondy umožnili pozorovanie jej povrchu.
Zoznam sond Venuše
Nájdete si tu prehľad sond na Venušu, kedže ich je príliš veľa, tak ich zverejňujem
iba niektoré, ostatné si nájdete na wiki adrese dole.
Sputnik 7, Venera 1, Mariner 1, Sputnik 19, Sputnik 20, Sputnik 21, Mariner 2,
Cosmos 21, Venera 1964A, Cosmos 27, Zond 1, Venera 2, Venera 3, Kozmos 167,
Venera 4, Mariner 5, Venera 5, Venera 6, Venera 7, Venera 8, Mariner 10, Venera 9,
Venera 10, Pioneer Venus project, Venera 11, Venera 12, Venera 13, Venera 14,
Venera 15, Venera 16, Vega 1, Vega 2, Galileo, Magellan, Cassini-Huygens, Venus
Express, MESSENGER, Akatsuki, IKAROS, Shin’en a ďalšie
Zoznam sond slnečnej sústAVY
Tu si nájdete kompletný zoznam sond slnečnej sústavy
Sonda Venera 9
VIDEÁ SONDY VENUŠA
Sonda Sputnik
https://www.youtube.com/results?search_query=Sputnik+space+probe
Sonda Mariner 2 a program Mariner
https://www.youtube.com/watch?v=dwV4rSrM2A4&index=5&list=PLzFKYqbUbqfq5LniTcL89oP-Yt0zOeWQe
Sonda Mariner 2
https://www.youtube.com/results?search_query=mariner+2+space+probe
Program Venera
https://www.youtube.com/watch?v=wSBpI79ZgF4&list=PL88q1HKTY_qUHgZLFeFL755uZsnfMG5rJ
Sonda Venera 9
https://www.youtube.com/results?search_query=Venera+9+space+probe
Sonda Magellan
https://www.youtube.com/results?search_query=Mgellan+spacecraft
MARS SONDY
Prieskum Marsu
Mars je  pozorovaný od  staroveku.  Postupne  s  vývojom  teleskopov  sa  prejavoval
záujem o pozorovanie povrchu ale až kozmické  sondy na konci 20. storočia priniesli
dramatické  zvýšenie  znalostí  o Marse. O  prieskum  Marsu  sa  zaujíma  aj široká
verejnosť.
Zoznam sond Marsu
Nájdete si tu prehľad sond na Mars,  kedže  ich je  príliš  veľa,  tak  ich  zverejňujem
iba niektoré, ostatné si nájdete na wiki adrese dole.
Mars 1960A, Mars 1960B, Mars 1962A, Mars 1962B, Mars 1, Mariner 3, Zond 2,
Mariner 4, Mariner 6 a 7, Mars 1969A, Mars 1969B, Mariner 8, Mariner 9, Mars 2,
Mars 3, Cosmos 419, Mars 4, Mars 5, Mars 6, Mars 7, Viking 1, Viking 2, Phobos 1,
Phobos 2, Mars Observer, Mars 96, Mars, Pathfinder, Mars Global Surveyor, Mars
Climate Orbiter, Mars Polar Lander, Mars Science Laboratory, Mars Orbiter Mission,
MAVEN, 2001 Mars Odyssey, Nozomi, Mars Express, Spirit, Opportunity, Mars
Reconnaissance Orbiter, Rosetta, Phoenix, Dawn, Yinghuo-1 a ďalšie
Zoznam sond slnečnej sústavy
Tu si nájdete kompletný zoznam sond slnečnej sústavy
Sonda Curiosity
VIDEÁ SONDY MARS
Sonda Mariner 4 a program Mariner
https://www.youtube.com/watch?v=lUA0eQDAVDY&index=11&list=PLzFKYqbUbqfpRLnemALbAuHGPErq569Uf
Sonda Mariner 9 a program Mariner
https://www.youtube.com/watch?v=wHWWCHAQg9E&index=9&list=PLzFKYqbUbqfpRLnemALbAuHGPErq569Uf
Sonda Viking 1 a program Viking
https://www.youtube.com/watch?v=zeApJ2nuYmY&list=PL-2gaRb8D_WM7JsD84QiLB4SPcqErHQO_
Sonda Viking 1 a Viking 2
https://www.youtube.com/results?search_query=Viking+1+2+space
Sonda Mars Pathfinder
https://www.youtube.com/watch?v=EB01vcKPoaA&index=2&list=PL6vzpF_OEV8nfgO4gtUk4G6hjkr2fSuuI
Rover Sojourner
https://www.youtube.com/results?search_query=Sojourner+Mars+rover
Rover Spirit a sonda Curiosity
https://www.youtube.com/watch?v=TFEzZarz_TI&list=PLtBr2hkg83TjeUule3_LUYxRW2bjIof1v&index=1
Rover Spirit
https://www.youtube.com/watch?v=6A3XGzkcDUA&list=PLtBr2hkg83Th-J6zNPuZmLRMrPFfWg7Ce
Rover Opportunity
https://www.youtube.com/watch?v=GKnZrueYRAY&list=PLtBr2hkg83TgQQ2RFKCIT7WJ8sAjnEVnc
Rover OpPORTunity a rover Spirit
https://www.youtube.com/watch?v=txLpd7tQwuY&list=PLdLPQrN4S7-d2-0HI01fyw9BIwcs8QUgg
Sonda Curiosity
https://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw&list=PL3uW-zzPf_AvLJ3iKgAkEpQEXw7hCtNoW
JUPITER SONDY
Prieskum Jupitera
Prvá  sonda, ktorá  navštívila  Jupiter  bol  Pioneer 10 v roku 1973, nasledovaný sondou
Pioneer 11 a  neskôr  sondami Voyager 1 a Voyager 2  v  roku  1979.  Okrem  Jupitera
pozorovali aj  jeho  mesiace  a  systém  prstencov.  Vysoko-detailné  obrázky  Jupitera
získala až sonda Cassini v roku 2000.
Zoznam sond Jupitera
Pioneer 10
Pioneer 11
Voyager 1
Voyager 2
Ulysses
Galileo
Cassini-Huygens
New Horizons
Sonda Galileo
VIDEÁ SONDY JUPITER
Sonda Pioneer 10
https://www.youtube.com/watch?v=zXiu1YggDBY&list=PL3hVGw1u3OQ5T4eeaRtY7MeqbY7HfSL4f
http://www.youtube.com/results?search_query=pioneer+10+space
https://www.youtube.com/results?search_query=pioneer+10+space+probe
Sonda Pioneer 11 a Program Pioneer
https://www.youtube.com/watch?v=zXiu1YggDBY&list=PLFMLnx1sFEl6fynOKFpsJUciBgLTCxoQ2
Sonda Pioneer 11
https://www.youtube.com/results?search_query=+pioneer+11+
http://www.youtube.com/results?search_query=pioneer+11+space
https://www.youtube.com/results?search_query=pioneer+11+space+probe
Sonda Voyager 1 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEKw-TITTU8&list=PLumQhZlA2phZiyM0yxpQ92lwKX3ONiDZz
http://www.youtube.com/results?search_query=voyager+1+space
https://www.youtube.com/results?search_query=voyager+1+space+probe
Sonda Voyager 2 
https://www.youtube.com/watch?v=4E9kzsu3aog&list=PL2lipRlSdAAyy0mRyrajhjeVYAAhjhvJk
http://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space
https://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space+probe
Sonda Ulysses
https://www.youtube.com/watch?v=A33trOVuwW4&list=PL8B110D77FD4BD03A
https://www.youtube.com/results?search_query=Ulysses+space+probe
Sonda Galileo
https://www.youtube.com/watch?v=4O_Wp1tWbcI&list=PLHJXFNsNmeywLrLY1LAFh-aLRBu1D3Fzd
http://www.youtube.com/results?search_query=galileo+space+
https://www.youtube.com/results?search_query=galileo+space+probe
Sonda Cassini Huygens
https://www.youtube.com/watch?v=PTE08qZz7MM&list=PLaXZ-XfS7hMEA-nYG9OA5QRb7FE0qKoub&index=1
http://www.youtube.com/results?search_query=cassini+huygens+space
https://www.youtube.com/results?search_query=cassini+huygens+space+probe
Sonda New Horizons
https://www.youtube.com/watch?v=_LBJz4TxG0I&list=PLplBLtSdlkAUvjdrCrteOTDTK09fx-MwS&index=1
https://www.youtube.com/results?search_query=New+Horizons+space+probe
https://www.youtube.com/results?search_query=New+Horizons+space
Sonda Pioneer 11
SATURN SONDY
Prieskum Saturnu
Saturn bol pozorovaný už od staroveku. Jeho prstence boli pozorované už prvými  teleskopmi.
Prvá sonda, ktorá preletela okolo Saturnu bol Pioneer 11 v roku 1979 ale až sonda Voyager 1
z roku 1980 priniesla kvalitné obrázky planéty, prstencov a mesiacov. Prvá obežnica  Saturnu
je sonda Cassini-Huygens, ktorá od roku 2004 pozoruje Saturn, jeho prstence a mesiace.
Zoznam sond Saturnu
Pioneer 11
Voyager 1
Voyager 2
Cassini-Huygens
Sonda Cassini-Huygens
VIDEÁ SONDY SATURN
Sonda Pioneer 10
https://www.youtube.com/watch?v=zXiu1YggDBY&list=PL3hVGw1u3OQ5T4eeaRtY7MeqbY7HfSL4f
http://www.youtube.com/results?search_query=pioneer+10+space
https://www.youtube.com/results?search_query=pioneer+10+space+probe
Sonda Voyager 1
https://www.youtube.com/watch?v=ZEKw-TITTU8&list=PLumQhZlA2phZiyM0yxpQ92lwKX3ONiDZz
http://www.youtube.com/results?search_query=voyager+1+space
https://www.youtube.com/results?search_query=voyager+1+space+probe
Sonda Voyager 2
https://www.youtube.com/watch?v=4E9kzsu3aog&list=PL2lipRlSdAAyy0mRyrajhjeVYAAhjhvJk
http://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space
https://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space+probe
Sonda Cassini Huygens
https://www.youtube.com/watch?v=PTE08qZz7MM&list=PLaXZ-XfS7hMEA-nYG9OA5QRb7FE0qKoub&index=1
http://www.youtube.com/results?search_query=cassini+huygens+space
https://www.youtube.com/results?search_query=cassini+huygens+space+probe
Sonda Huygens
https://www.youtube.com/watch?v=PTE08qZz7MM&list=PLAUw5AYWN6LMy_hgVdOqLLE_B-x-muPmh&index=1
http://www.youtube.com/results?search_query=Huygens+space
https://www.youtube.com/results?search_query=Huygens+space+probe
URÁN SONDY
Prieskum Uránu
Prvá sonda, ktorá navštívila Urán bola Voyager 2 v roku 1986. Objavila 10 dovtedy neznámych
mesiacov,  skúmala  jeho  atmosféru  a  systém  prstencov. Získala tiež obrázky povrchu jeho
veľkých mesiacov.
Sondy Uránu
Voyager 2
Sonda Voyager 2
VIDEÁ SONDY URÁN
Sonda Voyager 2
https://www.youtube.com/watch?v=4E9kzsu3aog&list=PL2lipRlSdAAyy0mRyrajhjeVYAAhjhvJk
http://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space
https://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space+probe
NEPTÚN SONDY
Prieskum Neptúna
Prvá a zatiaľ jediná sonda, ktorá preletela okolo planéty Neptún bola sonda Voyager 2 v roku
1989. Pozorovala atmosféru Neptúna, magnetosféru, prstence a mesiace.
Sondy NePTÚna
Voyager 2
Sonda Voyager 2
VIDEÁ SONDY NEPTÚN
Sonda Voyager 2
https://www.youtube.com/watch?v=4E9kzsu3aog&list=PL2lipRlSdAAyy0mRyrajhjeVYAAhjhvJk
http://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space
https://www.youtube.com/results?search_query=voyager+2+space+probe
PLUTO SONDY
Prieskum Pluta
Prvá sonda, ktorá navštívili Pluto bude sonda New Horizons a stane sa tak v roku 2015.
Pravdepodobne sa jej podarí získať prvé detailnejšie informácie o Plute.
Sondy Pluta
New Horizons
Sonda New Horizons
VIDEÁ SONDY PLUTO
Sonda New Horizons
https://www.youtube.com/watch?v=_LBJz4TxG0I&list=PLplBLtSdlkAUvjdrCrteOTDTK09fx-MwS&index=1
https://www.youtube.com/results?search_query=New+Horizons+space+probe
https://www.youtube.com/results?search_query=New+Horizons+space
 
SOLÁRNE SONDY
Pioneer 5
Pioneer 6-9
Helios
ISEE-3
Ulysses
WIND
SOHO
ACE
Genesis
STEREO 

 

Sonda Ulysses

 

VIDEÁ SONDY SLNKO
Sonda ISEE-3
https://www.youtube.com/results?search_query=ISEE+3
https://www.youtube.com/results?search_query=International+Cometary+Explorer
Sonda Ulysses
https://www.youtube.com/watch?v=A33trOVuwW4&list=PL8B110D77FD4BD03A
Sonda Helios
https://www.youtube.com/results?search_query=helios+spacecraft
Sonda WIND
https://www.youtube.com/results?search_query=wind+spacecraft
Sonda SOHO
https://www.youtube.com/watch?v=gCRzT5mMggM&list=PLWhP10sDF5nX9KswEDtzPoiodOibx0gxA
Sonda ACE
https://www.youtube.com/results?search_query=Advanced+composition+explorer
Sonda Genesis
https://www.youtube.com/results?search_query=genesis+spacecraft
Sonda STEREO A,B
https://www.youtube.com/results?search_query=Nasa+stereo+A+B
LUNÁRNE SONDY
Prieskum Mesiaca
Mesiac je pozorovaný od staroveku a jeho povrch je dobre  pozorovateľný už  pomocou
základných teleskopov. Prvá sonda, ktorá pozorovala a zasiahla Mesiac  bola  Luna  2
v roku 1959. Odvrátená strana Mesiaca bola prvýkrát pozorovaná sondou Luna 3 v roku
1959. Nasledovali ďalšie sondy a tiež program Apollo, vďaka,  ktorému  sa  na  povrch
Mesiaca dostali prví kozmonauti v roku 1959.
Sondy Mesiaca
Nájdete si tu prehľad sond na Mesiac, kedže ich je príliš veľa, tak ich zverejňujem
iba niektoré, ostatné si nájdete na wiki adrese dole.
Pioneer 0, Luna E-1 No.1, Pioneer 1, Luna E-1 No.2, Luna E-1 No.3, Pioneer 3
Luna 1, Luna E-1A No.1, Pioneer 4, Luna 2, Pioneer P-1, Luna 3, Pioneer P-3
Luna 1960A, Luna 1960B, Pioneer P-30, Pioneer P-31, Ranger 6, Luna 1964A
Luna 1964B, Ranger 7, Ranger 8, Cosmos 60, Ranger 9, Luna 1965A, Luna 5
Luna 6, Zond 3, Luna 7, Luna 8, Luna 9, Cosmos 111, Luna 10, Surveyor 1, 
Explorer 33,  Lunar Orbiter 1, Luna 11, Surveyor 2, Luna 12, Lunar Orbiter 2
Luna 13, Lunar Orbiter 3, Surveyor 3, Lunar Orbiter 4, Explorer 35, Surveyor 4
Lunar Orbiter 5, Surveyor 5, Zond 1967A (Sojuz 7K-L1 No.4L), Surveyor 6
Zond 1967B (Sojuz 7K-L1 No.5L), Surveyor 7, Luna 1968A (Luna E-6LS No.112)
Zond 4, Luna 14, Zond 5, Zond 6, Luna 1969A (Luna E-8 No.201), Luna 1969C
(Luna E-8-5 No.402), Luna 15, Cosmos 300, Cosmos 305, Luna 1970A
(Luna E-8-5 No.405), Luna 16, Zond 8, Luna 17, Luna 18, Luna 19, Luna 20
Soyuz L3, Luna 21, Explorer 49, Mariner 10, Luna 22, Luna 23, Luna E-8-5M No.412
Luna 24, ICE, Hiten, Geotail, Clementine, HGS 1, Lunar Prospector, Nozomi
SMART-1, SELENE, Chang’e 1, Chandrayaan-1, Moon Impact Probe, Lunar
Reconnaissance Orbiter, LCROSS, Chang’e 2, Artemis, GRAIL, LADEE, Chang’e 3
Zoznam lunárnych sond
Toto je zoznam kozmických sond, ktoré preleteli okolo Mesiaca, dopadli alebo pristáli na
Mesiaci za účelom  mesačného  prieskumu, rovnako  ako sond  vypustených  na Mesiac,
ktorým sa nepodarilo dosiahnuť svoj ​​cieľ.
Sonda ZoND 5
VIDEÁ SONDY MESIAC
Sonda Luna 1
https://www.youtube.com/results?search_query=luna+1+space+probe
Sonda Luna 2
https://www.youtube.com/results?search_query=luna+2+space+probe
Sonda Luna 3
https://www.youtube.com/results?search_query=luna+2+space+probe
Sonda Luna 9
https://www.youtube.com/watch?v=3BKtYSVNM9A&list=PLzcUKNuTWrn6h5ai_1hYWGZzBDvlOJBwX&index=1
Sonda Luna 10
https://www.youtube.com/results?search_query=Luna+10+space+probe
Rover Surveyor 1
https://www.youtube.com/results?search_query=Surveyor+1+moon
Rover Lunokhod 1
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-1
Rover Lunokhod 2
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-2
Sonda  Chandrayaan I
https://www.youtube.com/results?search_query=Chandrayaan+I
Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter
https://www.youtube.com/results?search_query=Lunar+Reconnaissance+Orbiter
Rover Chang’e 3
https://www.youtube.com/results?search_query=Chang%27e+3+lander+rover
Sonda LADEE
KOMÉTY SONDY
Sonda ICE
Kométy: 21P/Giacobini-Zinner, 1P/Halley
Sonda Vega 1
Kométy: 1P/Halley
Sonda Suisei
Kométy: 1P/Halley, 55P/Tempel-Tuttle, 21P/Giacobini-Zinner
Sonda Vega 2
Kométy: 1P/Halley
Sonda Sakigake
Kométy: 1P/Halley, 21P/Giacobini-Zinner, 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková
Sonda Giotto
Kométy: 26P/Grigg-Skjellerup
Sonda Deep Space 1
Kométy: 19P/Borrelly
Sonda CONTOUR
Kométy: 2P/Encke, 73P/Schwassmann-Wachmann, 6P / d’Arrest
Sonda Stardust
Kométy: 81P/Wild
Sonda Deep Impact
Kométy: 9P/Tempel, 103P/Hartley 
Sonda Rosetta
Kométy: 67P/Churyumov–Gerasimenko
Sondy Stardust a Deep Impact
 
VIDEÁ KOMÉTY SONDY
Sonda ISEE-3/ICE
https://www.youtube.com/results?search_query=ISEE+3
https://www.youtube.com/results?search_query=International+Cometary+Explorer
Sonda Vega 1
https://www.youtube.com/results?search_query=vega+1+spacecraft
Sonda Vega 2
https://www.youtube.com/results?search_query=vega+2+spacecraft
Sonda Deep space 1
https://www.youtube.com/watch?v=NhhOtBfWQtc&list=PL62E1C066DDB19E43
https://www.youtube.com/results?search_query=deep+space+1+space+probe
Sonda Giotto
https://www.youtube.com/results?search_query=giotto+space+probe
Sonda CONTOUR
https://www.youtube.com/results?search_query=contour+space+probe
SoNDa Stardust
https://www.youtube.com/watch?v=7rxxtD4SFus&list=PLUY2L376imX9Ebdf20yxyBvnIGnfvRAz4
https://www.youtube.com/watch?v=ch1EfxeOHQ0&list=PLUY2L376imX_cPbOlo_o5g5_3_CuOOMEC
Sonda Deep Impact 
https://www.youtube.com/watch?v=x9jCGdhvdRU&index=4&list=PL122_7Moi6n1UfFj32CTRScYTJ222lyZg
https://www.youtube.com/watch?v=kt6yy7ND4ww&list=PL122_7Moi6n1r0EEiRPvM_W1e3zTEVe1w
Sonda Rosetta
https://www.youtube.com/watch?v=5b7u6stKgfs&list=PL41_0CciGKawczKLdvBKlZn6DSiS0kDZG
VIDEÁ OBEŽNÉ DRÁHY SOND
Sonda New Horizons
https://www.youtube.com/watch?v=78U0_XcFP_I
Sonda Juno
https://www.youtube.com/watch?v=sYp5p2oL51g
Sonda Cassini
https://www.youtube.com/watch?v=nReuwuv5YRE
Sonda ROSEtta
https://www.youtube.com/watch?v=iEQuE5N3rwQ
Sonda Messenger
https://www.youtube.com/watch?v=Ownzbb1mKxs
Sonda Pioneer 10
https://www.youtube.com/watch?v=BavfXoOQTJE
Sonda Voyager 1 a 2
https://www.youtube.com/watch?v=cTIGOe5ckj0
Sonda Voyager 2
https://www.youtube.com/watch?v=421uVhrPdUI
Sonda Juno – trajektória
ZOZNAM AKTÍVNYCH SOND SLNEČNEJ SÚSTAVY
Sonda Rosetta
Sonda New Horizons
Sonda Juno
Sonda Mars Orbiter
Sonda MAVEN
Sonda Cassini-Huygens
Sonda 2001 Mars Odyssey
Sonda Mars Express
Sonda MESSENGER
Rover  Opportunity
Sonda Mars Reconnaissance Orbiter
Sonda Venus Express
Sonda Dawn
Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter
Sonda THEMIS
Rover Curiosity
Sonda Chang’e 3
Sonda Voyager 1
Sonda VOYager 2
Sonda ISEE-3
Sonda Akatsuki
Sondy Pioneer 6, 7, 8
Sonda Giotto
Sonda Genesis
Zdroj obrázku

Psychonautika

Zdroj obrázku:
Zdroj textu:
Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.